Mag ik alimentatie herzien en minder betalen?

Als uw inkomen daalt en uw draagkracht minder wordt, dan kan de rechter uw verzoek tot vermindering van alimentatie toewijzen.

Draagkracht

De hoogte van uw alimentatie is gebaseerd op wat u kunt missen (uw draagkracht) op het moment van scheiding. Verandert uw situatie? Wordt uw inkomen blijvend of fors lager? Bespreek dit dan direct met uw ex- partner. Maak samen met uw ex- partner nieuwe afspraken. Dit kan eventueel met behulp van een mediator. Deze zet de afspraken voor u op papier.

Als afspraken maken niet lukt
Is het niet mogelijk om samen met uw ex- partner afspraken te maken? Dan moet u een verzoek tot wijziging indienen bij de rechtbank. U heeft daar een advocaat bij nodig.

U kunt zowel om een herziening van de kinder- als de partneralimentatie vragen. U kunt een advocaat vragen om een herberekening te maken op basis van uw gewijzigde inkomen, voordat u uw aanvraag bij de rechter indient.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de (nieuwe) alimentatie?

  Zowel bij de eerste vaststelling als bij een verzoek om aanpassing kijkt de rechter naar de behoefte van de ene partij en de draagkracht van de andere partij. Daarbij wordt ook gekeken naar individuele omstandigheden en verplichtingen.

 • Kan ik zelf beslissen om minder alimentatie te betalen?

  Nee, dat kan niet. Zolang er geen nieuwe alimentatiebeschikking is, moet u zich houden aan de eerste beschikking. Doet u dit niet, dan kan uw ex-partner het LBIO inschakelen. Het LBIO kan beslag leggen op uw loon of uitkering.

 • Wat gebeurt er met de alimentatie als de situatie verandert?

  Het hangt af van uw omstandigheden of de rechter de alimentatie verlaagt of niet. Zijn het omstandigheden buiten uw schuld? Bijvoorbeeld u verliest uw baan of komt in de schuldsanering terecht? Dan kan de rechter besluiten de alimentatie tijdelijk te verlagen of op nihil te zetten.

  Gaat u bijvoorbeeld minder uren werken? Of gaat u een jaar een wereldreis maken? Ook dan gaat uw inkomen achteruit. Dit is een eigen beslissing en komt niet door een oorzaak buiten uw schuld. In die gevallen zal de rechter een verzoek om aanpassing niet inwilligen.