Wanneer mag ik minder alimentatie betalen?

Als u alimentatie betaalt voor uw kinderen en/of uw ex-partner, dan is de hoogte daarvan gebaseerd op wat u kunt missen (de draagkracht) op het moment van scheiding. Verandert uw situatie bijvoorbeeld doordat u uw baan kwijtraakt? Dan verandert uw draagkracht. Vaak kunt u de rechter dan om een verlaging van de alimentatie vragen.

Stap 1

Bespreek een eventuele vermindering met uw ex-partner

Ziet u aankomen dat uw inkomen blijvend fors lager wordt, of uw draagkracht om andere redenen omlaag gaat? Bespreek dit dan direct met uw ex-partner. Hij of zij kan zich dan beter voorbereiden op een mogelijk lagere alimentatie.

Stap 2

Maak samen nieuwe afspraken

Probeer samen met uw ex-partner nieuwe afspraken te maken, bijvoorbeeld met behulp van een mediator. Deze zet de afspraken in een vaststellingsovereenkomst. Daarna kunt u eventueel nog naar de rechter om de alimentatie aan te laten passen in een beschikking. Instanties zoals een gemeente of het LBIO vragen vaak om een uitspraak van een rechter om de alimentatie te kunnen innen. Doordat u het samen eens bent over de gemaakte afspraken heeft u maar één advocaat nodig. En dat scheelt kosten.

Stap 3

Dien een verzoek tot wijziging van de alimentatie in bij de rechtbank

Hiervoor heeft u een advocaat nodig. U kunt zowel herziening vragen van de kinderalimentatie als van de partneralimentatie. Alleen als uw inkomen of draagkracht aanzienlijk en blijvend achteruit is gegaan, heeft u kans dat de rechter uw verzoek toewijst. Eventueel kunt u eerst een advocaat vragen om een herberekening te maken op basis van uw gewijzigde inkomen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de (nieuwe) alimentatie?

  Zowel bij de eerste vaststelling als bij een verzoek om aanpassing kijkt de rechter naar de behoefte van de ene partij en de draagkracht van de andere partij. Daarbij wordt ook gekeken naar individuele omstandigheden en verplichtingen.

 • Kan ik zelf beslissen om minder alimentatie te betalen?

  Nee, dat kan niet. Zolang er geen nieuwe alimentatiebeschikking ligt, moet u zich houden aan de eerste beschikking. Doet u dit niet, dan kan uw ex-partner beslag laten leggen op uw loon of uitkering.

  Meer informatie hierover vindt u op deze pagina: Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?

 • Wat gebeurt er met de alimentatie als de situatie verandert?

  Het hangt af van uw omstandigheden of de rechter de alimentatie verlaagt of niet. Zijn het omstandigheden buiten uw schuld? Bijvoorbeeld u verliest uw baan of komt in de schuldsanering terecht? Dan kan de rechter besluiten de alimentatie tijdelijk te verlagen of op nihil te zetten.

  Gaat u bijvoorbeeld minder uren werken? Of gaat u een jaar een wereldreis maken? Ook dan gaat uw inkomen achteruit. Dit is een eigen beslissing en komt niet door een oorzaak buiten uw schuld. In die gevallen zal de rechter een verzoek om aanpassing niet inwilligen.