Wanneer mag ik minder alimentatie betalen?

Als u alimentatie betaalt voor uw kinderen en/of uw ex-partner, dan is de hoogte daarvan gebaseerd op uw draagkracht ten tijde van de scheiding. Maar uw draagkracht  kan natuurlijk minder worden, bijvoorbeeld omdat u uw baan kwijtraakt. Als uw draagkracht buiten uw schuld structureel lager is geworden, kunt u de rechter vragen om herziening van uw alimentatieverplichting.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Bespreek een eventuele vermindering met uw ex-partner

Ziet u aankomen dat uw inkomen blijvend fors lager wordt, of uw draagkracht om andere redenen omlaag gaat? Bespreek dit dan direct met uw ex-partner. Het gaat tenslotte ook om zijn of haar inkomen. Hij of zij kan zich dan beter voorbereiden op een mogelijk lagere alimentatie.

Stap 2. Maak samen nieuwe afspraken

Probeer samen met uw ex-partner nieuwe afspraken te maken, bijvoorbeeld met behulp van mediaton. Bij mediation zet de mediator de afspraken in een vaststellingsovereenkomst. Daarna kunt u eventueel nog naar de rechter om de alimentatie aan te laten passen in een beschikking. Op deze manier heeft u samen maar één advocaat nodig.

Stap 3. Dien een verzoek tot wijziging van de alimentatie in bij de rechtbank

Hiervoor heeft u een advocaat nodig. U kunt zowel herziening vragen van de kinderalimentatie als van de partneralimentatie. Alleen als uw inkomen of draagkracht aanzienlijk en blijvend achteruit is gegaan, heeft u kans dat de rechter uw verzoek inwilligt. Eventueel kunt u eerst een advocaat vragen om een herberekening te maken op basis van uw gewijzigde inkomen.

Veelgestelde vragen

 • Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de (nieuwe) alimentatie?

  Zowel bij de eerste vaststelling als bij een herziening kijkt de rechter naar de behoefte van de ene partij en de draagkracht van de andere partij. Daarbij wordt ook gekeken naar individuele omstandigheden en verplichtingen.

 • En als ik vrijwillig parttime ga werken?

  Als u vrijwillig bijvoorbeeld halve dagen gaat werken in plaats van fulltime, gaat uw inkomen achteruit. Dit komt niet door een oorzaak buiten uw schuld. Hetzelfde geldt als u een jaar een wereldreis wilt maken. In dergelijke gevallen maakt een verzoek om herziening geen kans bij de rechter.

 • Hoe zit het als ik schulden heb?

  Heeft u zoveel schulden dat u in een schuldsaneringsregeling zit? Dan kan de rechter besluiten de alimentatie tijdelijk te verminderen of op nihil te stellen.

 • Kan ik zelf beslissen om minder alimentatie te betalen?

  Nee, dat kan niet. Zolang er geen nieuwe alimentatiebeschikking ligt, moet u zich houden aan de eerste beschikking. Doet u dit niet, dan kan uw ex-partner beslag laten leggen op uw loon of uitkering.

  Lees meer informatie bij Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?

 • Kan mijn ex-partner ook herziening van de alimentatie vragen?

  Ja, beide ex-partners kunnen om herziening van de alimentatie vragen. Het kan voorkomen dat in eerste instantie geen of weinig alimentatie is toegekend omdat uw draagkracht ten tijde van de echtscheiding laag was. Maar intussen kan uw draagkracht zijn gestegen, bijvoorbeeld door een promotie.

 • Wat als er een beding van niet-wijziging in mijn echtscheidingscontract staat?

  Partijen kunnen in een echtscheidingsconvenant afspreken dat een wijziging van omstandigheden geen reden zal zijn om de alimentatie aan te passen. In sommige gevallen kan de rechter de alimentatie dan toch wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

 • Waar kan een wijzigingsverzoek toe leiden?

  Een wijzigingsverzoek kan leiden tot verlaging, verhoging, intrekking of het alsnog toewijzen van alimentatie.

 • Meer weten?

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over partneralimentatie en kinderalimentatie.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Alimentatie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.