Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: In verband met de feestdagen zijn wij op 25, 26 december en 1 januari gesloten. Excuses voor het ongemak.
Stap 1

Maak samen afspraken

U bent vrij om samen afspraken te maken. U moet in elk geval afspreken wat het hoofdverblijf van de kinderen is en wanneer de andere ouder de kinderen ziet. Het hoofdverblijf is de woning waar uw kind het meest verblijft. Uw kind staat op dit adres bij de gemeente ingeschreven.

Stap 2

Leg uw afspraken vast

Het staat u vrij om uw afspraken onderling vast te leggen. U kunt ervoor kiezen om de omgang te beschrijven, maar u kunt de afspraken ook in een overzichtelijk schema zetten. Houd rekening met de verdeling van de tijd bijvoorbeeld:

 • Tijdens even en oneven weken
 • Voor- en na school
 • Tijdens en na het avondeten
 • Tijdens de nacht

De afspraken over de omgang worden vaak vastgelegd in een ouderschapsplan. Hierin kunt u nog meer afspraken maken over bijvoorbeeld:

 • Welke ouder de kinderen haalt of brengt
 • Hoe de omgang in de vakanties is geregeld
 • Hoe de omgang op bijzondere dagen is geregeld, zoals Pasen, Pinksteren, kerst, Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag, verjaardagen, vader- en Moederdag
 • Een mogelijke verhuizing van één van de ouders
 • Contact met de ouder (op het moment dat de kinderen bij de ander zijn)
Stap 3

Schakel een mediator in

Lukt het niet om samen een omgangsregeling vast te stellen? Dan kunt u een mediator (bemiddelaar) inschakelen. De mediator bespreekt de punten waar u samen niet uit komt. De mediator kan u ook helpen om uw afspraken vast te leggen. Dit doet de mediator vaak in een ouderschapsplan.

Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een mediator. Neem hiervoor contact met ons op.

Mogelijk biedt uw gemeente via jeugdzorg een bemiddelaar aan. Vraag hiernaar bij uw gemeente.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 4

Vraag de rechter om een omgangsregeling

Komt u er ook via een mediator of bemiddelaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een omgangsregeling vast te stellen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat. Neem hiervoor contact met ons op.

Uw kinderen kunnen om een omgangsregeling vragen bij de rechter. Beide ouders moeten zich daar dan aan houden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is co-ouderschap?

  Bij co-ouderschap wordt de dagelijkse opvoeding en verzorging van de kinderen gelijk verdeeld over beide ouders. De kinderen zijn dan 3 dagen bij de ene ouder en 4 dagen bij de andere ouder. De week erna kan dat andersom zijn.

  De ouders houden zoveel mogelijk rekening met het belang van hun kind of kinderen. Denk aan:

  • een goede ouderschapsrelatie
  • wederzijds respect
  • een goede afstemming
  • goede communicatie tussen beide ouders
 • Wat is een ouderschapsplan?

  Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen beide ouders. Hierin zijn alle afspraken over uw kinderen vastgelegd.

  Heeft u beiden het ouderlijk gezag? Dan bent u verplicht om bij uw echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen.

  Heeft u geen gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan bent u niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. De ouder die de kinderen heeft erkend, heeft wel recht op omgang.

Terug naar boven Shape