Hoe krijg ik een goede omgangsregeling? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.
Stap 1

Maak samen afspraken

U bent vrij om samen afspraken te maken. U moet in elk geval afspreken wat het hoofdverblijf van de kinderen is en wanneer de andere ouder de kinderen ziet. Het hoofdverblijf is de woning waar uw kind het meest verblijft. Uw kind staat op dit adres bij de gemeente ingeschreven.

Stap 2

Leg uw afspraken vast

Het staat u vrij om uw afspraken onderling vast te leggen. U kunt ervoor kiezen om de omgang te beschrijven, maar u kunt de afspraken ook in een overzichtelijk schema zetten. Houd rekening met de verdeling van de tijd bijvoorbeeld:

 • Tijdens even en oneven weken
 • Voor- en na school
 • Tijdens en na het avondeten
 • Tijdens de nacht

De afspraken over de omgang worden vaak vastgelegd in een ouderschapsplan. Hierin kunt u nog meer afspraken maken over bijvoorbeeld:

 • Welke ouder de kinderen haalt of brengt
 • Hoe de omgang in de vakanties is geregeld
 • Hoe de omgang op bijzondere dagen is geregeld, zoals Pasen, Pinksteren, kerst, Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag, verjaardagen, vader- en Moederdag
 • Een mogelijke verhuizing van één van de ouders
 • Contact met de ouder (op het moment dat de kinderen bij de ander zijn)
Stap 3

Maak omgangsregeling met mediator

Lukt het niet om samen een omgangsregeling vast te stellen? Dan kunt u een mediator (bemiddelaar) inschakelen. De mediator bespreekt de punten waar u samen niet uit komt. De mediator kan u ook helpen om uw afspraken vast te leggen. Dit doet de mediator vaak in een ouderschapsplan.

Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een mediator. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

Mogelijk biedt uw gemeente via jeugdzorg een bemiddelaar aan. Vraag hiernaar bij uw gemeente.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 17.00 uur.
Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 4

Vraag de rechter om een omgangsregeling

Komt u er ook via een mediator of bemiddelaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een omgangsregeling vast te stellen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat.

Uw kinderen kunnen om een omgangsregeling vragen bij de rechter. Beide ouders moeten zich daar dan aan houden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan een bestaande omgangsregeling worden gewijzigd?

  Ja. Als omstandigheden veranderen, kunt u uw omgangsregeling wijzigen. Dat geldt zowel voor regelingen die:

  • U onderling heeft afgesproken
  • Door de rechter zijn vastgesteld

  Heeft u onderling een omgangsregeling afgesproken? Dan mag u deze ook onderling aanpassen. Komt u hier onderling niet uit? Dan kan een mediator samen met u en uw ex-partner een oplossing bedenken.

  Lukt het niet om nieuwe afspraken te maken? Dien dan bij de rechter een verzoek tot wijziging in. Een verzoek tot wijziging moet door een advocaat worden ingediend.

  De rechter kan:

  • Nieuwe afspraken vaststellen
  • De bestaande afspraken tijdelijk beëindigen
  • De bestaande afspraken definitief beëindigen

  Ook uw kinderen mogen de rechter vragen om bestaande afspraken te veranderen of te beëindigen. Dit kan zelfs als ze nog geen 12 jaar oud zijn. Ze bellen dan de rechter of schrijven een briefje. De rechter oordeelt over het verzoek.

  Kinderen kunnen voor hulp eventueel terecht bij een kinderrechtswinkel.

 • Wat kan ik doen als mijn ex-partner zich niet aan de omgangsregeling houdt?

  U en uw ex-partner moeten zich beiden aan de omgangsregeling houden. Houdt een van u zich niet aan de afspraken? Ga dan met elkaar in gesprek.

  Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een mediator inschakelen. Wilt uw ex-partner niet meewerken of komt u er ook met de mediator of bemiddelaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om nakoming van de omgangsregeling. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Neem voor een doorverwijzing contact op met een van onze juristen.

 • Wat is co-ouderschap?

  Bij co-ouderschap wordt de dagelijkse opvoeding en verzorging van de kinderen gelijk verdeeld over beide ouders. De kinderen zijn dan 3 dagen bij de ene ouder en 4 dagen bij de andere ouder. De week erna kan dat andersom zijn.

  De ouders houden zoveel mogelijk rekening met het belang van hun kind of kinderen. Denk aan:

  • een goede ouderschapsrelatie
  • wederzijds respect
  • een goede afstemming
  • goede communicatie tussen beide ouders
 • Wat is een ouderschapsplan?

  Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen beide ouders. Hierin zijn alle afspraken over uw kinderen vastgelegd.

  Heeft u beiden het ouderlijk gezag? Dan bent u verplicht om bij uw echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen.

  Heeft u geen gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan bent u niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. De ouder die de kinderen heeft erkend, heeft wel recht op omgang.

 • Mag mijn kind zelf bepalen bij wie hij woont?

  Minderjarige kinderen mogen niet zelf bepalen bij welke ouder ze wonen. Dat regelen de ouders in de omgangsregeling of de rechter.

  Kind van 12 jaar of ouder

  Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan mag hij zijn mening te geven. Dit heet 'hoorrecht'. U moet dan als ouders in het ouderschapsplan zetten hoe u daarmee rekening houdt. Of waarom u dat niet heeft gedaan.

  Stelt de rechter de omgangsregeling vast? Dan moet hij in zijn uitspraak zetten hoe hij rekening heeft gehouden met de mening van uw kind. Of waarom hij dat niet heeft gedaan.

  Kind jonger dan 12 jaar

  Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan kan de rechter ook aan uw kind vragen hoe hij over de omgangsregeling denkt. Uw kind mag ook een brief schrijven aan de rechter.

  Kind naar de rechter

  Kinderen kunnen geen rechtszaak starten. Dat moet hun wettelijke vertegenwoordiger voor ze doen. Meestal zijn dit de ouders.

  Maar wat als uw kind het niet eens is met een beslissing van zijn ouder? Dan kan uw kind een brief sturen aan de rechter. Bij het schrijven van de brief kan uw kind hulp krijgen. Bij de rechtszaak kan hij gratis hulp krijgen van een bijzonder curator.

 • Verandert de omgangsregeling door het coronavirus?

  Nee. Ook tijdens de crisismaatregelen voor het coronavirus moet u zich houden aan de omgangsregeling. Wilt u de regeling tijdelijk aanpassen? Probeer dan samen goede afspraken te maken en schrijf deze op in een e-mail of sms.

  Kind is ziek

  Heeft uw kind klachten die horen bij het coronavirus? Dan mag hij niet naar buiten. De omgangsregeling kan weer beginnen als uw kind minstens 24 uur geen klachten meer heeft.

  Ouder is ziek

  Bent u ziek? Dan adviseert het RIVM dringend dat u en uw huisgenoten thuis blijven.

  • De kinderen wonen bij u: Het is beter als de kinderen 14 dagen bij u blijven.
  • De kinderen wonen bij de andere ouder: Het is beter als de kinderen 14 dagen bij de andere ouder blijven.

  Na de 14 dagen kan de omgangsregeling weer beginnen, behalve als uw kind ziek is geworden.

  Contact tijdens isolatie

  Is de omgangsregeling niet mogelijk omdat u, uw kind of de andere ouder ziek is? Probeer dan op een andere manier contact te houden, bijvoorbeeld door te (beeld)bellen.

Terug naar boven Shape