Overslaan en naar de inhoud gaan

AOW-uitkering

Als samenwonende krijgt u minder AOW dan als alleenwonende. Samenwonenden kunnen de kosten van wonen en levensonderhoud met elkaar delen. De AOW-uitkering voor een alleenstaande is 70% van het minimumloon. Voor een gehuwde of samenwonende is dat 50% van het minimumloon per persoon.

Krijgt u AOW en gaat u samenwonen, dan bent u verplicht dit bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden. Doet u dit niet, dan moet u (een deel van) uw uitkering terugbetalen. Ook kunt u een boete krijgen.

Ook als u met een broer, zus, grootouder of kleinkind in dezelfde woning woont (en daar ook staat ingeschreven), telt u voor de AOW als samenwonend. Dit moet u dus melden bij de SVB.

Voor de AOW woont u niet samen:

  • als u een kostganger of huurder in huis heeft van wie u kostgeld of huur ontvangt. Dit moeten commercieel geloofwaardige bedragen zijn, die met de jaarlijkse huurverhogingen mee gaan.
  • als u uitsluitend samenwoont met uw eigen kind of met uw vader of moeder. In dat geval wordt u (allebei) als alleenstaande beschouwd. Wanneer u met drie of meer meerderjarige personen samenwoont, wordt u voor de AOW allemaal als alleenstaande beschouwd.

Bijstandsuitkering

Kostendelersnorm

Voor een bijstandsuitkering geldt een ‘kostendelersnorm’. De kostendelersnorm houdt in dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, de vaste lasten kunnen worden gedeeld. 

Gezamenlijke huishouding

Naast de kostendelersnorm, kan er ook sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u samen met een ander uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning, én:

Het maakt dan niet uit met wie u samenwoont. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een liefdesrelatie. Door de gezamenlijke huishouding kan uw uitkering lager worden, maar het kan ook zijn dat u helemaal geen uitkering meer krijgt.

Melden

Krijgt u bijstand en gaat u samenwonen? Dan bent u verplicht dit bij de Sociale Dienst van de gemeente te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw uitkering. Zo kan het zijn dat u uw uitkering moet terugbetalen. Daarnaast kunt u ook een boete krijgen.  

WW-, WAO-, of WIA-uitkering

Voor uw WW-, WAO- of WIA-uitkering heeft samenwonen geen financiële gevolgen. Alleen als u een toeslag op een van deze uitkeringen ontvangt, dan telt uw gezinssituatie weer wel mee. Dat kan betekenen dat de aanvulling op uw uitkering vanuit de Toeslagenwet geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.

Zorg- of huurtoeslag

Samenwonen kan gevolgen hebben op het recht en eventueel de hoogte van zorg- en huurtoeslag. Dat betekent niet altijd dat de zorg- en huurtoeslag volledig komen te vervallen.

Partneralimentatie

Als u gaat samenwonen met een nieuwe partner op een manier die te vergelijken is met een huwelijk, dan hoeft uw ex-partner de partneralimentatie niet meer te betalen. Belangrijke criteria hiervoor zijn:

  • de duurzaamheid van de relatie
  • een gemeenschappelijke huishouding
  • het elkaar verzorgen

Niet elke nieuwe samenleefsituatie betekent het einde van de partneralimentatie. Lees meer over de gevolgen van samenwonen voor uw partneralimentatie op onze pagina verandert de alimentatie als een van ons een nieuwe partner krijgt?

Terug naar boven Shape