Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Vandaag zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Excuses voor het ongemak

Ik ontvang een AOW-uitkering

Als samenwonende krijgt u minder AOW dan als alleenwonende. De overheid gaat ervan uit dat het leven voor een alleenstaande duurder is, dan voor mensen die de kosten van wonen en levensonderhoud met elkaar kunnen delen. Daarom is de AOW-uitkering voor een alleenstaande gelijk aan 70% van het minimumloon. Voor een gehuwde of samenwonende is dat 50% van het minimumloon.

Krijgt u AOW en gaat u samenwonen, dan bent u verplicht dit bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden. Doet u dit niet, dan kunt u vervolgd worden wegens fraude. U moet uw uitkering terugbetalen en kan het zijn dat u een boete opgelegd krijgt.

Ook als u met een broer, zus, grootouder of kleinkind in dezelfde woning woont (en daar ook staat ingeschreven), telt u voor de AOW als samenwonend.

Voor de AOW woont u niet samen:

  • Als u een kostganger of huurder in huis heeft van wie u kostgeld of huur ontvangt. Dit moeten commercieel geloofwaardige bedragen zijn, die met de jaarlijkse huurverhogingen mee gaan.
  • Als u uitsluitend samenwoont met uw eigen kind of met uw vader of moeder. In dat geval wordt u (allebei) als alleenstaande beschouwd. Wanneer u met drie of meer meerderjarige personen samenwoont, wordt u voor de AOW allemaal als alleenstaande beschouwd.

Ik ontvang een bijstandsuitkering

Sinds 1 januari 2015 geldt de ‘kostendelersnorm’ in de bijstand. De kostendelersnorm houdt in dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, de woonkosten kunnen worden gedeeld. 

Naast de kostendelersnorm, kan er ook sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Hiervan is sprake als u samen met een ander uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning én voor elkaar zorgt of allebei bijdraagt in de kosten van de huishouding. Het maakt dan niet uit met wie u samenwoont. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een liefdesrelatie. Door de gezamenlijke huishouding kan uw uitkering lager worden, maar het kan ook zijn dat u helemaal geen uitkering meer krijgt.

Krijgt u bijstand en gaat u samenwonen? Dan bent u verplicht dit bij de Sociale Dienst van de gemeente te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw uitkering. U kan zijn dat u uw uitkering moet terugbetalen en een boete opgelegd krijgt.

Ik ontvang een WW-, WAO-, of WIA-uitkering

Voor uw WW-, WAO- of WIA-uitkering heeft samenwonen geen financiële gevolgen. Alleen als u een toeslag op een van deze uitkeringen ontvangt, dan telt uw gezinsituatie weer wel mee. Dat kan betekenen dat de aanvulling op uw uitkering vanuit de Toeslagenwet geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.

Ik ontvang zorg- of huurtoeslag

Samenwonen kan gevolgen hebben op het recht en eventueel de hoogte van zorg- en huurtoeslag. Dat betekent niet altijd dat de zorg- en huurtoeslag volledig komen te vervallen.

Ik ontvang partneralimentatie

Als u gaat samenwonen met een nieuwe partner op een manier die te vergelijken is met een huwelijk, dan hoeft uw ex-partner de partneralimentatie niet meer te betalen. Belangrijke criteria hiervoor zijn:

  • De duurzaamheid van de relatie.
  • Een gemeenschappelijke huishouding.
  • Het elkaar verzorgen.

Niet elke nieuwe samenleefsituatie betekent het einde van de partneralimentatie. Lees meer over de gevolgen van samenwonen voor uw partneralimentatie op onze pagina verandert de alimentatie als een van ons een nieuwe partner krijgt?

Terug naar boven Shape