Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.

AOW-uitkering

Als samenwonende krijgt u minder AOW dan als alleenwonende. Samenwonenden kunnen de kosten van wonen en levensonderhoud met elkaar delen. De AOW-uitkering voor een alleenstaande is 70% van het minimumloon. Voor een gehuwde of samenwonende is dat 50% van het minimumloon per persoon.

Krijgt u AOW en gaat u samenwonen, dan bent u verplicht dit bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden. Doet u dit niet, dan moet u (een deel van) uw uitkering terugbetalen. Ook kunt u een boete krijgen.

Ook als u met een broer, zus, grootouder of kleinkind in dezelfde woning woont (en daar staat ingeschreven), telt u voor de AOW als samenwonend. Dit moet u dus melden bij de SVB.

Voor de AOW woont u niet samen:

  • als u een kostganger of huurder in huis heeft van wie u kostgeld of huur ontvangt. Dit moeten geloofwaardige bedragen zijn, die met de jaarlijkse huurverhogingen omhoog gaan.
  • als u uitsluitend samenwoont met uw eigen kind of met uw vader of moeder. In dat geval wordt u (allebei) als alleenstaand beschouwd. Wanneer u met drie of meer meerderjarige personen samenwoont, wordt u voor de AOW allemaal als alleenstaand beschouwd.

Bijstandsuitkering

Kostendelersnorm bijstand

Voor een bijstandsuitkering geldt een ‘kostendelersnorm’. De kostendelersnorm houdt in, dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in een woning wonen, de vaste lasten kunnen worden gedeeld. 

Gezamenlijke huishouding

Naast de kostendelersnorm kan ook sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u samen met een ander uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning én:

  • voor elkaar zorgt of
  • allebei bijdraagt in de kosten van de huishouding

Het maakt niet uit met wie u samenwoont. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een liefdesrelatie. Door de gezamenlijke huishouding kan uw uitkering lager worden, maar het kan ook zijn dat u helemaal geen uitkering meer krijgt.

Verplicht melden samenwonen

Krijgt u bijstand en gaat u samenwonen? Dan bent u verplicht dit bij de Sociale Dienst van uw gemeente te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw uitkering. Zo kan het zijn dat u uw uitkering moet terugbetalen. Daarnaast kunt u een boete krijgen.  

WW-, WAO-, WIA-, Wajong-, of IOW-uitkering

Voor uw WW-, WAO-, WIA-, Wajong- of IOW-uitkering heeft samenwonen geen financiële gevolgen.

Uw gezinssituatie telt wel mee als u op een van deze uitkeringen een toeslag vanuit de Toeslagenwet ontvangt. Als u gaat samenwonen, kan deze toeslag geheel of gedeeltelijk vervallen.

Als u een toeslag ontvangt, moet u bij UWV melden dat u gaat samenwonen.

IOAW-uitkering

Gaat u samenwonen met een partner? Dan telt het inkomen van uw partner mee en kan uw IOAW-uitkering worden verlaagd. Als u of uw partner inkomen heeft, wordt dit namelijk verrekend met uw IOAW-uitkering. Vermogen, zoals spaargeld, telt niet mee voor uw IOAW-uitkering.

Woont u samen met meerdere personen? Dan kunnen de inkomsten van deze personen ook worden verrekend met uw IOAW-uitkering.

Als u gaat samenwonen, moet u dit bij uw gemeente melden.

ANW-uitkering

Als u gaat samenwonen, moet u dit melden bij SVB. Dan stopt uw ANW-uitkering. Gaat u binnen 6 maanden weer alleen wonen? Dan krijgt u soms uw ANW-uitkering terug.

Volgens de ANW woont u samen als u:

  • in een huis woont met iemand van 18 jaar of ouder
  • samen bijdraagt aan het huishouden. Bijvoorbeeld door woonkosten te betalen, samen het huishouden of boodschappen te doen.

Soms houdt u uw ANW-uitkering, maar kan samenwonen wel gevolgen hebben voor de hoogte van uw ANW-uitkering. Dit is het geval als:

  • u samenwoont met uw vader of moeder
  • u samenwoont met een volwassen eigen kind, pleeg- of stiefkind
  • iemand een kamer bij u huurt
  • u van iemand een kamer huurt

Zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget

Samenwonen kan betekenen dat u elkaars toeslagpartner of medebewoner wordt. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van uw zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw kindgebonden budget.

Met een proefberekening van de Belastingdienst ziet u wat er met uw toeslag gebeurt.

Terug naar boven Shape