Ik heb een brief ontvangen van een incassobureau. Wat moet ik doen?

In de brief zegt het incassobureau dat u een rekening niet heeft betaald. En dat u mogelijk niet heeft gereageerd op één of meer betalingsherinneringen of aanmaningen. U zal de kans krijgen om voor een bepaalde datum alsnog te betalen. Het incassobureau rekent extra kosten.

U zal daarom altijd eerst moeten controleren of de rekening klopt. En hoeveel u al (aan het bedrijf) heeft betaald.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Wanneer u de rekening aan het bedrijf of het incassobureau heeft betaald, moet de zaak bij het incassobureau worden gesloten. U moet dit wel aan het incassobureau laten weten.

 • Stuur een aangetekende brief (voorbeeldbrief) naar het incassobureau.
 • Leg hierin uit dat u de rekening al heeft betaald.
 • Stuur betalingsbewijzen mee. Dit kan een pinbon zijn, maar ook een kopie van de bankafschrift.
 • Bewaar een kopie van deze brief met het verzendbewijs.

Brengt het incassobureau incassokosten in rekening? Dan hoeft u de incassokosten alleen te betalen als de rekening terecht naar het incassobureau is gestuurd. Heeft u de rekening al betaald voordat deze naar het incassobureau is gestuurd, dan zijn de incassokosten onterecht.

 

Ik heb een betalingsregeling Ik kan de rekening (nu) niet betalen Ik ben het vergeten

Ons advies:

Als u de rekening niet in één keer kunt betalen, kunt u met de schuldeiser of met het incassobureau een betalingsregeling treffen. Het incassobureau is niet verplicht om een betalingsregeling te treffen. Het incassobureau is ook niet verplicht om akkoord te gaan met een betalingsregeling die u voorstelt. Vaak wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Wanneer de schuldeiser of het incassobureau de regeling niet schriftelijk aan u heeft bevestigd, kunt u dit zelf doen.

 • Schrijf een aangetekende brief aan het incassobureau, waarin u aangeeft dat er een betalingsregeling is getroffen. Geef ook aan in hoeveel termijnen het bedrag zal worden betaald en hoe hoog de aflossingsbedragen zijn.
 • Laat uw goede wil zien en betaal vast de eerste termijn. Als u al een gedeelte van de schuld heeft afgelost, stuur een kopie van de betaalbewijzen mee. Dit kan een pinbon zijn, maar ook een kopie van uw bankafschriften.
 • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

Ons advies:

Is de rekening juist, maar kunt u niet (alles in een keer) betalen? Dan kunt u de schuldeiser of het incassobureau om een betalingsregeling vragen.

 • Schrijf een aangetekende brief (voorbeeldbrief) naar het incassobureau, waarin u vraagt om een betalingsregeling.
 • Doe zelf een voorstel in hoeveel termijnen u het bedrag gaat betalen en hoe hoog de aflossingsbedragen zijn. Zorg ervoor dat u een betalingsregeling afspreekt die u kunt nakomen. Het incassobureau zal een tweede keer misschien minder snel mee willen werken, als u de eerste regeling niet bent nagekomen.
 • Laat uw goede wil zien en betaal alvast de eerste termijn. Als u al een gedeelte van de rekening heeft betaalt, stuur een kopie van uw betaalbewijzen mee. Dit kan een pinbon zijn, maar ook een kopie van uw bankrekeningafschriften.
 • Vaak wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Wanneer de schuldeiser of het incassobureau de betalingsregeling niet schriftelijk aan u heeft bevestigd, kunt u dit alsnog zelf schriftelijk bevestigen.

Het incassobureau is niet verplicht om een betalingsregeling met u te treffen of akkoord te gaan met de regeling die u voorstelt.

Let op:

Voorkom dat de schuldeiser naar de rechter gaat. De rechter oordeelt alleen of de rekening klopt en kan niet beslissen over een betalingsregeling. Wanneer de rechter u veroordeelt tot het betalen van de rekening, moet u ook de (hoge) kosten van de procedure betalen.

Meer informatie vindt u op Zelfjeschuldenregelen.nl van het Nibud.

Ons advies:

Wanneer u de rekening vergeten bent te betalen, moet u deze alsnog zo snel mogelijk betalen aan het incassobureau. Wanneer u de rekening niet in één keer kunt betalen, kunt u vragen om een betalingsregeling.

 • Schrijf een aangetekende brief (voorbeeldbrief) naar het incassobureau, waarin u vraagt om een betalingsregeling.
 • Doe zelf een voorstel in hoeveel termijnen u het bedrag gaat betalen en hoe hoog de aflossingsbedragen zijn. Zorg ervoor dat u een betalingsregeling afspreekt die u kunt nakomen. Het incassobureau zal een tweede keer misschien minder snel mee willen werken, als u de eerste regeling niet bent nagekomen.
 • Laat uw goede wil zien en betaal alvast de eerste termijn. Als u al wat heeft afgelost, stuur een kopie van de betaalbewijzen mee. Dit kan een pinbon zijn, maar ook een kopie van de bankrekeningafschriften.
 • Vaak wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Wanneer de schuldeiser of het incassobureau de betalingsregeling niet schriftelijk aan u heeft bevestigd, kunt u dit alsnog zelf schriftelijk bevestigen.

Wanneer u te laat betaalt, kan de schuldeiser of het incassobureau incassokosten in rekening brengen. Controleer of deze kloppen.

Let op:

Voorkom dat de schuldeiser naar de rechter gaat. De rechter oordeelt alleen of de rekening klopt en kan niet beslissen over een betalingsregeling. Wanneer de rechter u veroordeelt tot het betalen van de rekening, moet u ook de (hoge) kosten van de procedure betalen.

Ik ben het niet eens met de incassokosten Ik heb geen overeenkomst De rekening is verjaard Anders

Ons advies:

Wanneer u te laat betaalt, kan de schuldeiser of het incassobureau incassokosten in rekening brengen. Controleer altijd of deze kloppen. Als er teveel incassokosten zijn berekend, dan kunt hier tegen protesteren. Zorg ervoor dat u de kosten betaalt, die wel goed zijn berekend. Een incassobureau kan voor het resterende bedrag alsnog naar de rechter gaan.

Meer informatie over de hoogte van de incassokosten vindt u onder 'Welke incassokosten moet ik betalen?'.

 

Ons advies:

Wanneer u een brief van een incassobureau heeft ontvangen, moet u eerst controleren of de rekening klopt. Het incassobureau moet u daarover informeren. Als u onvoldoende informatie heeft gekregen om de rekening te controleren, kunt u meer informatie vragen aan het incassobureau. Vraag het incassobureau om een kopie van de overeenkomst die door u gesloten is.

Als u geen overeenkomst heeft gesloten, moet u dit schriftelijk aan het incassobureau laten weten. Stuur een aangetekende brief (voorbeeldbrief), waarin u aangeeft dat u niet degene bent die de overeenkomst heeft gesloten. Bewaar een kopie van uw brief en het verzendbewijs.

Ons advies:

Als u heel lang niets over de rekening heeft gehoord, is de rekening mogelijk verjaard. Hoe lang het duurt voordat de rekening verjaart, is afhankelijk van de overeenkomst die u heeft gesloten. 

Stuur een aangetekende brief (voorbeeldbrief) en geef hierin aan dat de vordering is verjaard. Het incassobureau zal moeten bewijzen dat dit niet zo is en zal u hiervan bewijsstukken moeten toesturen. Blijkt de rekening niet te zijn verjaard? Dan moet u controleren of de rekening klopt.

Ons advies:

Misschien heeft u een andere reden om de rekening niet te betalen. U heeft bijvoorbeeld iets anders met de schuldeiser afgesproken over de betaling. U moet dit natuurlijk wel bewijzen. Schrijf een aangetekende brief (voorbeeldbrief) naar het incassobureau. 

Leg in uw brief duidelijk uit waarom u het niet eens bent met de rekening. Stuur eventueel uw bewijzen mee om uw standpunt duidelijk te maken. Vraag in uw brief om bewijsstukken die de schuldeiser of het incassobureau heeft om hun standpunt te onderbouwen. Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

U kunt het gedeelte van de rekening betalen waar u het mee eens bent. Het gedeelte van de rekening waarmee u het niet eens bent betaalt u pas zodra u er met de schuldeiser uitkomt.

Veelgestelde vragen

 • Is een schuldeiser of incassobureau verplicht een betalingsherinnering te sturen?

  Schuldeisers en incassobureaus zijn verplicht een betalingsherinnering (oftewel een aanmaning) te sturen. Na deze betalingsherinnering krijgt u 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen, zonder dat er incassokosten in rekening worden gebracht.

  In deze zogenaamde 14-dagenbrief wordt vermeld dat er incassokosten worden berekend als u niet betaalt en hoe hoog deze incassokosten mogen zijn. Als u binnen 14 dagen nog steeds niet heeft betaald, moet u ook de incassokosten betalen. Het incassobureau hoeft u dus niet opnieuw een brief te sturen.

  Voor rekeningen vóór 1 juli 2012 is het ontbreken van een betalingsherinnering geen reden om de incassokosten niet te betalen.

 • Wat moet ik doen als de zaak al is doorgestuurd naar de deurwaarder?

  Als de zaak is doorgestuurd naar een deurwaarder, kunt u de brieven die u aan het incassobureau heeft verstuurd ook naar de deurwaarder sturen. De deurwaarder zal dan in samenspraak met de schuldeiser bepalen of u voor de rechter moet komen om uw standpunt te verdedigen. Mocht u van de rechter geen gelijk krijgen, dan moet u ook de (hoge) kosten van de procedure betalen.

 • Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

  Een (gerechts)deurwaarder is een openbaar ambtenaar die een aantal wettelijke taken mag uitvoeren, zoals mensen dagvaarden, akten opmaken, beslag leggen en panden ontruimen.

  Een incassobureau is een bedrijf dat voor andere bedrijven en personen rekeningen probeert te innen. Een incassobureau heeft geen dwangmiddelen en geen wettelijke status; iedereen kan een incassobureau beginnen.

  Let op:

  Veel deurwaarders runnen tegelijkertijd een incassobureau. Wanneer ze optreden als incassobureau hebben ze ook die status. Een deurwaarder heeft echter toegang tot meer gegevens dan een incassobureau.

 • Waar kan ik een klacht indienen over een incassobureau?

  Heeft u een klacht over het optreden van het incassobureau? Dien uw klacht schriftelijk in bij het incassobureau. Als de klacht niet goed opgelost wordt, kunt u de klacht neerleggen bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI), wanneer het incassobureau hierbij aangesloten is.

  Voor niet aangesloten incassobureaus zijn geen andere klachtmogelijkheden. Wel kunt u overwegen de rekening niet te betalen, zodat de schuldeiser uiteindelijk de zaak aan een rechter zal voorleggen.

  Let op:

  De rechter kijkt alleen of de rekening klopt. De rechter kan niet beslissen over een betalingsregeling of de brieven die u van het incassobureau gekregen heeft.

 • Wanneer is een rekening verjaard?

  De wet kent meerdere verjaringstermijnen. Er geldt een algemene verjaringstermijn van 20 jaar, tenzij er een uitzondering is. Er kan een verjaringstermijn van 5 jaar gelden voor bijvoorbeeld:

  • geldleningen;
  • periodieke betalingen, zoals huur of overeenkomsten voor een bepaalde tijd met een maandelijkse betaling;
  • betalingen die u niet verschuldigd bent, maar toch betaald heeft;
  • betalingen die u heeft ontvangen, maar niet voor u bestemd zijn. 

  Daarnaast verjaren consumentenvorderingen na 2 jaar. Een consumentenvordering is een rekening die volgt uit een overeenkomst die u als consument heeft gesloten. Energiecontracten vallen ook onder consumentenvorderingen.

  Deze termijnen kunnen worden 'gestuit'. Dit betekent dat de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen als u opnieuw met de rekening wordt geconfronteerd.

  Let op:

  Geldt er een korte verjaringstermijn? Maar is er een uitspraak van de rechter over de rekening? Dan is de verjaringstermijn 20 jaar.

  Is het niet helemaal duidelijk welke verjaringstermijn in uw situatie geldt? Neem dan contact op met één van onze juristen.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw incassobrief niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt uw situatie te verhelderen en kan uw opties met u bespreken. Heeft u meerdere schulden? En lukt het niet om deze te regelen? Neem dan contact op met de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.