Wat te doen bij schade verbouwing buren? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Ga in gesprek met uw buren

Ga bij schade in gesprek met uw buren.

 • Vertel dat u schade heeft aan uw woning
 • Laat zien dat u deze schade nog niet had voor de verbouwing, bijvoorbeeld met een nulmeting
 • Vraag of uw buren gebruik hebben gemaakt van een aannemer
 • Bespreek met elkaar hoe u de schade gaat oplossen

Is er een aannemer? Laat uw buren contact opnemen met hun aannemer.

Is er geen aannemer? Laat uw buren contact opnemen met hun aansprakelijkheidsverzekering.

Stap 2

Stuur een aangetekende brief

Komt u er met elkaar niet uit? Stuur dan een aangetekende brief waarin u vraagt om een schadevergoeding. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad. Stuur deze brief naar de aannemer van uw buren en stuur een kopie naar uw buren.

Hebben uw buren geen aannemer? Of weet u niet of uw buren een aannemer hebben? Stuur de brief dan naar uw buren.

Stap 3

Schakel een mediator in

Reageren de buren niet of komt u er samen nog steeds niet uit? Kijk dan of u een mediator kan inschakelen. Een mediator helpt u en de andere partij om samen toch een oplossing te vinden. Beide partijen moeten willen meewerken.

Stap 4

Start een procedure bij de rechtbank

Lukt het niet om het probleem via een mediator op te lossen? Leg dan het probleem aan de rechter voor. U kunt hiervoor hulp vragen van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat inschakelen.

Als u een procedure voert bij de rechter, moet u bewijzen dat u schade heeft. Ook moet u bewijzen dat dit komt door de verbouwing van de buren. U kunt dit bewijzen met een nulmeting.

Nulmeting voor verbouwing

In een nulmeting legt een bouwkundige voor de verbouwing de staat van uw huis vast. Dat doet hij met beschrijvingen en foto’s. U bewijst dan dat de schade er voor de verbouwing nog niet was.

Als u geen nulmeting heeft, kan een schade-expert u helpen bij het bewijzen van de schade. U kunt ook ander bewijsmateriaal gebruiken, zoals recente foto’s waarop de schade nog niet te zien is.

Een procedure bij de rechter kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren. Probeer daarom altijd eerst het probleem via mediation op te lossen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik bang ben voor schade door de verbouwing van de buren?

  Als de buren gaan verbouwen, is het mogelijk dat er schade ontstaat aan uw woning. Ga met de buren in overleg, laat weten dat u zich zorgen maakt en waarom. Maak goede afspraken met elkaar om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Zet de afspraken op papier of stuur een e-mail aan de buren waarin de afspraken staan.

  Nulmeting

  Ook kunt u een bouwkundige een nulmeting laten uitvoeren. Dit doet u voor de verbouwing. In een nulmeting legt een bouwkundige de staat van uw huis vast. Als u schade heeft, kunt u met de nulmeting bewijzen dat de schade er eerst nog niet was.

  Vraag de aannemer van uw buren een nulmeting te (laten) uitvoeren. Zorg dat u een kopie krijgt van het rapport.

  Wil de aannemer hier niet aan meewerken of hebben de buren geen aannemer? Zoek dan een bouwkundige via de brancheorganisatie BBI. U betaalt dan zelf de kosten van de nulmeting.

  Toezicht gemeente 

  Gaat het om een ingrijpende verbouwing? Stel dan ook de afdeling ‘Bouw- en woningtoezicht’ van uw gemeente op de hoogte van de verbouwing. Zij kunnen bekijken of de buren of aannemer de werkzaamheden goed uitvoeren.

 • Hoe vind ik een schade-expert?

  Als u met de buren afspraken maakt over een vergoeding voor uw schade, kunt u samen een bedrag afspreken. Het kan hierbij helpen om te weten hoe hoog de schade is. Een schade-expert stelt vast of en welke schade is veroorzaakt door de verbouwing van uw buren.

  Informeer of uw schadeverzekeraar u kan doorverwijzen naar een schade-expert. U kunt ook zelf een schade-expert zoeken in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE).

  Contra-expertise

  Is de schade vastgesteld, maar bent u het niet eens met het oordeel van de schade-expert? Dan kunt u een contra-expertise laten uitvoeren. U laat dan een andere expert een onderzoek uitvoeren.

  U betaalt zelf de kosten hiervan, behalve als u hierover iets anders afspreekt. Maak daarom vooraf de keuze of de kosten van de contra-expertise het waard zijn vergeleken met de schadevergoeding.

  Informeer uw buren schriftelijk, voordat u een contra-expertise laat uitvoeren. Misschien kunt u deze kosten later op uw buren of de aannemer verhalen.

 • Wie betaalt de kosten van een schade-expert?

  Vaak moet u zelf de kosten van een schade-expert betalen. Het kan zijn dat uw verzekeraar een vergoeding geeft. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

  Schakelt u een expert in via de aannemer van uw buren? Soms vergoedt de verzekering van de aannemer deze kosten. Vraag dit na bij de aannemer.

  Krijgt u geen vergoeding van een verzekeraar? Probeer dan afspraken te maken met uw buren over de kosten. U kunt beiden de helft van de rekening betalen. Of spreek af dat de partij die ongelijk heeft, de schade-expert betaalt.

Terug naar boven Shape