Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Laat een nulmeting maken

Gaan uw buren verbouwen en bent u bang voor schade? Laat dan vooraf een nulmeting maken door een bouwkundige. Hiermee legt u de staat van uw woning vast voor de verbouwing. Dit gebeurt met beschrijvingen en foto’s.

Heeft u na de verbouwing schade? Dan moet u bewijzen dat de schade is gekomen door de verbouwing. Met het rapport van de nulmeting bewijst u dat de schade er nog niet was. Hiermee staat u sterker als u uw schade gaat verhalen op uw buren.

Gaat het om een ingrijpende verbouwing? Stel dan ook de afdeling ‘Bouw- en woningtoezicht’ van uw gemeente op de hoogte van de verbouwing. Zij kunnen bekijken of de buren of aannemer de werkzaamheden goed uitvoeren.

Stap 2

Wacht de reactie van uw buren af

Uw buren schakelen waarschijnlijk hun aansprakelijkheidsverzekeraar in. De verzekeraar beoordeelt of uw buren aansprakelijk zijn voor de schade én hoe hoog de schade is. Zijn uw buren aansprakelijk? Dan vergoedt de verzekeraar de schade.

Is de aannemer aansprakelijk? Dan heeft een aannemer hiervoor waarschijnlijk een schadeverzekering zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Geen aansprakelijkheidsverzekering

Hebben uw buren of de aannemer geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Dan moeten zij de schade zelf vergoeden. U moet dan de schade onderling regelen.

Stap 3

Stel de schadeveroorzakende partij aansprakelijk

Bij schade is het afhankelijk van de situatie of uw buren aansprakelijk zijn.

Geen aannemer

Verbouwen uw buren zelf? Dan zijn de buren aansprakelijk.

Wel een aannemer

Hebben de buren een aannemer ingeschakeld? Dan is de aannemer aansprakelijk. De aannemer is ook aansprakelijk voor zijn onderaannemers. 

Ik weet niet of er een aannemer is

Weet u niet wie de veroorzaker is van de schade? Stel dan de buren aansprakelijk. Zij kunnen de aansprakelijkheid dan doorgeven aan bijvoorbeeld de aannemer. Stuur uw buren een aangetekende brief. Hierin vraagt u hen uw schade te vergoeden. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad.

Aansprakelijk stellen kan mondeling, maar wij raden u aan een aangetekende brief te sturen.

Stap 4

Stel de schade vast via een eigen expert

Komt u er met de buren niet uit? Laat dan zelf een expert een eigen onderzoek uitvoeren. Dat noemen we een contra-expertise. De expert stelt vast of en welke schade is veroorzaakt door de verbouwing van uw buren.

Kosten

U betaalt zelf de kosten, behalve als u hierover iets anders afspreekt. Maak daarom vooraf de afweging of de kosten van de contra-expertise opwegen tegen de  schadevergoeding.

Informeer uw buren schriftelijk voordat u een contra-expertise laat uitvoeren. Misschien kunt u deze kosten later op uw buren of de ondernemer verhalen.

Stap 5

Schakel een mediator in

Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator in. Een mediator begeleidt het overleg tussen u en de andere partij om samen een oplossing te vinden. 

Stap 6

Schakel uw rechtsbijstandsverzekering in

Komt u er met de aansprakelijkheidsverzekeraar niet uit? Of hebben uw buren geen aansprakelijkheidsverzekering? Dan kunt u uw rechtsbijstandsverzekering inschakelen om de aansprakelijkheidstelling van uw buren verder te regelen.

Stap 7

Start een procedure bij de rechtbank

Lukt het niet om het probleem via een mediator op te lossen? Leg dan het probleem aan de rechter voor. U kunt hiervoor hulp vragen van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat inschakelen.

Een procedure kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren. Probeer dus eerst het probleem via mediation op te lossen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wie kan een nulmeting uitvoeren?

  Een bouwkundige kan een nulmeting uitvoeren. Gaan uw buren verbouwen en wilt u vooraf een nulmeting laten uitvoeren? Bespreek dit dan met de aannemer van uw buren. Vraag aan de aannemer om een nulmeting uit te (laten) voeren en vraag om een kopie van de nulmeting.

  Wil de aannemer hier niet aan meewerken of hebben de buren geen aannemer? Zoek dan naar een bouwkundige via de brancheorganisatie BBI.

 • Wie betaalt de kosten van een schade-expert?

  Vaak moet u zelf de kosten van een schade-expert betalen. Het kan zijn dat uw verzekeraar een vergoeding geeft. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

  Schakelt u een expert in via de aannemer van uw buren? Soms vergoedt de verzekering van de aannemer deze kosten. Vraag dit na bij de aannemer.

  Krijgt u geen vergoeding van een verzekeraar? Probeer dan afspraken te maken met uw buren over de kosten. U kunt beiden de helft van de rekening betalen. Of spreek af dat de partij die ongelijk heeft, de schade-expert betaalt.

Terug naar boven Shape