Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar
Stap 1

Bespreek de overlast met uw buren

Laat uw buren weten dat u last heeft van hun geluiden. Misschien hebben zij niet door dat u last heeft.

Probeer afspraken te maken om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld op welke tijden uw buren piano spelen of tot hoe laat zij doorgaan met een verbouwing.

Praktische maatregelen

Bekijk ook met uw buren of praktische maatregelen de situatie kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld (andere) vloerbedekking of rubberen doppen onder de wasmachine.

Heeft u een huurwoning? Overleg dan ook met uw verhuurder over aanpassingen aan de woningen om burenoverlast te beperken.

Stap 2

Houd een logboek bij

Er is pas sprake van overlast als u regelmatig last heeft van uw buren.

Geluidsoverlast moet u kunnen bewijzen. Houd daarom een logboek bij waarin u schrijft wanneer en welke vorm van overlast te horen is. Maak eventueel opnames in uw eigen woning om het volume van het geluid vast te leggen.

Stap 3

Meld overlast bij verhuurder of VVE

Voor flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen zijn vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan soms bepalingen over geluidsoverlast.

Huurder woning

Huurt u een woning?

 • Vraag de huishoudelijke reglementen of woonregels op bij uw verhuurder
 • Meld overtredingen van deze regels schriftelijk bij uw verhuurder of gemeente
 • Neem contact op met de verhuurder van de woning(en) om de situatie te bespreken

De verhuurder kan misschien bemiddelen of andere maatregelen nemen om de geluidsoverlast op te lossen. Structurele geluidsoverlast kan soms alleen worden opgelost met bouwkundige ingrepen door de verhuurder. Bijvoorbeeld isolatie of reconstructie van vloeren, muren of trappen.

Eigenaar appartement

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VVE)? In een splitsingsakte of huishoudelijk reglement staan soms regels om onrechtmatige hinder te voorkomen. Daarin staat mogelijk ook wat de VVE kan doen als de regels niet worden nageleefd, bijvoorbeeld een boete opleggen.

Meld overlast bij het bestuur van de VVE. Overleg met de VVE over een eventuele oplossing van het probleem.

Stap 4

Schakel toezichthouders in

Is er een toezichthouder in uw wooncomplex of wijk? Bijvoorbeeld een conciërge, stadswacht, huismeester of buurtvader? Meld de burenoverlast dan bij deze toezichthouder. De toezichthouder kan meldingen van alle bewoners of buurtgenoten over overlast bundelen.

Stap 5

Vraag hulp bij buurtbemiddeling of mediation

Neem contact op met uw gemeente of sociaal wijkteam en vraag naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Een buurtbemiddelaar is opgeleid om te bemiddelen bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast.

Heeft uw gemeente geen buurtbemiddeling? Maak dan gebruik van mediation. Een mediator is een onafhankelijke, professionele bemiddelaar. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een mediator.

Zowel buurtbemiddeling als mediation is alleen mogelijk als u en uw buren hieraan vrijwillig willen meedoen. 

Stap 6

Meld de overlast bij uw gemeente

In veel gemeenten en provincies is een meldpunt overlast. Na uw melding kan een rapporteur langskomen om de situatie te bekijken. De rapporteur kan andere instanties inschakelen, als dat nodig is.

De burgemeester kan een maatregel opleggen bij ernstige en herhaaldelijke overlast. Zoals een tijdelijk verbod aanwezig te zijn op het erf. Of het opleggen van een boete voor iedere dag dat de overlast duurt. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

U kunt geluidsoverlast ook melden via de website van milieuklachten.

Stap 7

Neem contact op met de politie

U kunt de wijkagent vragen om te bemiddelen bij burenoverlast. De politie kan optreden als er sprake is van een strafbaar feit of als de openbare orde wordt verstoord.

In veel gemeenten is burengerucht strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook nachtelijk burengerucht is strafbaar. De politie kan bijvoorbeeld een proces-verbaal opmaken of  geluidsapparatuur en muziekinstrumenten in beslag nemen.

Stap 8

Vraag de rechter te oordelen over de overlast

U kunt een procedure starten tegen uw buren of via de verhuurder de overlast aanpakken.

Is sprake van onrechtmatige hinder door uw buren? Vraag met hulp van een advocaat aan de rechter om uw buren te verbieden door te gaan met de overlast. U moet dan wel bewijzen dat de geluidsoverlast van uw buren onrechtmatige hinder oplevert.

De rechter maakt bij zijn beslissing altijd een afweging tussen uw belang en dat van uw buren. De uitkomst is daardoor wel onzeker.

Verhuurder

Uw verhuurder is verplicht om te zorgen voor huurgenot van zijn huurders. Ook moet uw verhuurder overlast aanpakken. Doet uw verhuurder niet genoeg om het probleem op te lossen? Dan levert dit soms een gebrek op waarvoor u bij de rechter huurverlaging kunt vragen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is onrechtmatige hinder?

  Voor geluidsoverlast van buren zijn geen specifieke wettelijke regels vastgelegd. Geluidsoverlast van buren kan wel in strijd zijn met de wet als er sprake is van ‘onrechtmatige hinder’. Dit is het geval als uw buren zoveel lawaai maken dat dit in strijd is met de wet, iemands recht of een maatschappelijke plicht.

  Niet elk hard geluid dat uw buren maken is onrechtmatig. Of er sprake is van onrechtmatige hinder hangt bijvoorbeeld af van:

  • het soort geluid
  • de ernst en omvang van de geluidsoverlast
  • de duur van de overlast
  • de gevolgen ('schade') die de overlast voor u heeft

  Voorbeelden van onrechtmatige hinder zijn een buurman die elke nacht trompet speelt of een hond die dagelijks urenlang blaft of jankt.

  Geluidstechnisch onderzoek

  Om uw standpunt te bewijzen is soms een geluidstechnisch onderzoek in uw woning nodig. U betaalt zelf de kosten voor dit onderzoek. Heeft u een huurwoning? Vraag uw verhuurder of hij de kosten wil betalen.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur. Vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Binnen welke tijden mag ik klussen?

  In de wet staat niet binnen welke tijden u mag klussen. Soms kan uw gemeente dit wel in een APV regelen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

  Bent u van plan te gaan verbouwen in uw woning? Bespreek dit met uw buren. Zo kunt u met elkaar afspreken binnen welke tijden u gaat klussen. Op die manier weet u beiden waar u aan toe bent. 

 • Wat kan ik doen als mijn verhuurder zegt dat ik overlast veroorzaak?

  Uw verhuurder moet bewijzen dat u overlast veroorzaakt. Vraag daarom bij uw verhuurder om het dossier. U kunt dan zien wat er over u bekend is bij uw verhuurder.

  Schrijf een brief naar uw verhuurder als het dossier volgens u niet klopt. Ook kunt u uw verhuurder vragen om een gesprek over de klachten. U laat hiermee zien dat u uw best doet de klachten op te lossen.

 • Kan ik over geluidsoverlast klagen bij de Huurcommissie?

  Zorgt een andere huurder van uw verhuurder voor geluidsoverlast? Wijs uw verhuurder dan schriftelijk op de overlast en geef hem een kans hier iets tegen te doen. Uw verhuurder is namelijk verantwoordelijk voor het woongenot waar u voor betaalt. Geluidsoverlast kan uw woongenot verstoren.

  Doet uw verhuurder niets tegen de overlast? Dan kunt u over het gedrag van de verhuurder een klacht indienen bij de Huurcommissie.

  Huurcommissie

  De Huurcommissie bekijkt dan of uw verhuurder de andere huurder heeft aangesproken op zijn gedrag. En of uw verhuurder afspraken probeerde te maken om overlast te voorkomen of beperken. De Huurcommissie neemt dan een beslissing of uw klacht terecht is.

  De Huurcommissie mag uw verhuurder niet verplichten om bepaalde maatregelen te nemen tegen de andere huurder. Zo mag de Huurcommissie niet zeggen dat uw verhuurder een boete moet opleggen aan de andere huurder. Dit mag alleen de rechter.

 • Wat kan ik doen bij rook- of stankoverlast?

  Heeft u stank- of rookoverlast door bijvoorbeeld een houtkachel of vuurkorf bij uw buren? Ga dan eerst met uw buren in gesprek. Misschien kunt u het probleem met elkaar oplossen. 

  Neem contact op met een buurtbemiddelaar en uw gemeente als u er met elkaar niet uitkomt. Als ook dit niet helpt, kunt u soms een advocaat inschakelen.

  Komt de stankoverlast van een bedrijf of veehouderij? Dan kunt u overlast melden bij uw gemeente of via de milieuklachtenlijn van uw provincie.

Terug naar boven Shape