Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Bespreek de overlast met uw buren

Laat uw buren weten dat u last heeft van hun geluiden. Misschien hebben zij het niet door.

Probeer afspraken te maken, zodat u zo weinig mogelijk overlast heeft. Spreek bijvoorbeeld af op welke tijden uw buren piano spelen. Of tot hoe laat zij doorgaan met hun verbouwing.

Praktische maatregelen

Bekijk met uw buren of praktische maatregelen de situatie kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld andere vloerbedekking of rubberen doppen onder de wasmachine.

Heeft u een huurwoning? Overleg dan ook met uw verhuurder over aanpassingen aan de woning, zodat u zo weinig mogelijk burenoverlast heeft.

Stap 2

Probeer buurtbemiddeling of mediation

Neem contact op met uw gemeente of sociaal wijkteam en vraag naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Een buurtbemiddelaar helpt bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast.

Heeft uw gemeente geen buurtbemiddeling? Maak dan gebruik van mediation. Een mediator begeleidt het gesprek tussen u en uw buren. Hij helpt u een oplossing te vinden waarmee u beiden tevreden bent. Het Juridisch Loket kan u doorsturen naar een mediator.

Zowel buurtbemiddeling als mediation is alleen mogelijk als u en uw buren hieraan vrijwillig meedoen. 

Stap 3

Houd een logboek bij

Er is pas overlast als u regelmatig last heeft van uw buren. Dit moet u kunnen bewijzen. Houd daarom een logboek bij.

In het logboek schrijft u wanneer u overlast heeft en welke vorm te horen is. Neem het geluid op in uw eigen woning, zodat u kunt bewijzen hoe hard het klinkt.

Stap 4

Meld de overlast bij uw verhuurder of vve

Huurt u een woning of bent u eigenaar van een appartement? Meld de overlast dan bij uw verhuurder of de vereniging van eigenaars (vve). Uw verhuurder of vve moet soms iets aan de overlast doen.

Flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen hebben vaak woonregels of huishoudelijke reglementen. Daarin kunnen regels staan over het voorkomen van geluidsoverlast.

Huurder woning

Huurt u een woning?

 • Vraag de huishoudelijke reglementen of woonregels op bij uw verhuurder.
 • Meld overtredingen van deze regels schriftelijk bij uw verhuurder.
 • Neem contact op met de verhuurder om de situatie te bespreken.

Uw verhuurder moet zorgen voor huurgenot van zijn huurders. Ook moet uw verhuurder overlast aanpakken als u en uw buren bij dezelfde verhuurder huren. 

Soms kan uw verhuurder blijvende geluidsoverlast alleen oplossen door de woning aan te passen. Bijvoorbeeld door isolatie van vloeren, muren of trappen.

Doet uw verhuurder niet genoeg om de overlast aan te pakken? Dan kunt u hierover klagen bij de Huurcommissie als u een sociale huurwoning huurt.

Eigenaar appartement

Als vve-lid kunt u overlast melden bij het bestuur. Overleg met de vve over een oplossing voor het probleem.

In een splitsingsakte of huishoudelijk reglement staan soms regels om overlast te voorkomen. Houdt een eigenaar zich niet aan de regels? Dan staat er soms ook in wat de vve dan kan doen. Bijvoorbeeld het geven van een boete. 

Stap 5

Vraag hulp aan toezichthouders

Is er een toezichthouder in uw flatgebouw of wijk? Bijvoorbeeld een conciërge, stadswacht, huismeester of buurtvader? Meld de burenoverlast dan bij deze toezichthouder. De toezichthouder kan meldingen van alle bewoners of mensen in uw buurt over overlast samenvoegen. Hoe meer meldingen de toezichthouder krijgt, hoe meer mogelijkheden hij heeft om de overlast aan te pakken.

Stap 6

Meld de overlast bij uw gemeente

Veel gemeenten en provincies hebben een meldpunt overlast. Na uw melding kan een rapporteur langskomen om de situatie te bekijken. De rapporteur kan andere organisaties om hulp vragen als dat nodig is.

De burgemeester kan iemand een maatregel geven bij ernstige overlast of overlast die steeds terugkomt. Hij kan iemand bijvoorbeeld tijdelijk verbieden om op een terrein te komen. Of hij geeft een boete voor iedere dag dat de overlast duurt. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

U kunt geluidsoverlast ook melden via de website van milieuklachten.

Stap 7

Neem contact op met de politie

U kunt de wijkagent vragen om te bemiddelen bij burenoverlast. De politie kan optreden als iemand een strafbaar feit begaat of de openbare orde verstoort.

In veel gemeenten is 'burengerucht' strafbaar. Deze regels staan dan in een algemene plaatselijke verordening (APV). Nachtelijk burengerucht is in elke gemeente strafbaar. De politie kan dan bijvoorbeeld een proces-verbaal opmaken of radio, boxen en muziekinstrumenten in beslag nemen.

Stap 8

Ga naar de rechter

U kunt een rechtszaak starten tegen uw buren of uw verhuurder.

Buren

Vraag de rechter uw buren te laten stoppen met de overlast. U moet wel bewijzen dat de geluidsoverlast van uw buren voor 'onrechtmatige hinder' zorgt. Vraag hiervoor hulp aan een advocaat.

Verhuurder

Uw verhuurder moet overlast aanpakken als u en uw buren bij dezelfde verhuurder huren. Doet uw verhuurder niet genoeg? Dan levert dit soms een gebrek op waarvoor u bij de rechter huurverlaging kunt vragen. Ook kan de rechter uw verhuurder dwingen de overlast aan te pakken.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is onrechtmatige hinder?

  Er is onrechtmatige hinder als uw buren zoveel lawaai maken dat dit niet mag:

  • van de wet
  • door iemands recht
  • door een maatschappelijke taak

  Niet elk hard geluid dat uw buren maken is 'onrechtmatig'. Of er onrechtmatige hinder is, hangt bijvoorbeeld af van:

  • het soort geluid
  • de ernst van de geluidsoverlast
  • hoelang de overlast duurt
  • de gevolgen of schade die u heeft door de overlast

  Voorbeelden van onrechtmatige hinder:

  • een buurman die elke nacht trompet speelt
  • een hond die elke dag urenlang blaft of jankt

  Geluidstechnisch onderzoek

  Om uw standpunt te bewijzen, is soms een geluidstechnisch onderzoek in uw woning nodig. U betaalt zelf de kosten voor dit onderzoek. Heeft u een huurwoning? Vraag dan uw verhuurder of hij de kosten wil betalen. Uw verhuurder is dit niet verplicht.

 • Binnen welke tijden mag ik klussen?

  In de wet staat niet binnen welke tijden u mag klussen. In uw gemeente kunnen hier wel regels voor gelden. Deze staan dan in een algemene plaatselijke verordening (APV). Vraag hiernaar bij uw gemeente, of kijk op de website van uw gemeente.

  Bent u van plan te gaan verbouwen in uw woning? Bespreek dit met uw buren. Zo kunt u met elkaar afspreken wanneer u gaat klussen. Op die manier weet u beiden waar u aan toe bent. 

  Bij een verbouwing hoort lawaai. Er kan onrechtmatige hinder zijn als een verbouwing onnodig lang duurt. Of als het lawaai tot 's avonds laat door gaat.

 • Wat kan ik doen als mijn verhuurder zegt dat ik overlast veroorzaak?

  Uw verhuurder moet bewijzen dat u overlast veroorzaakt. Vraag daarom uw verhuurder om het dossier over de overlast. U kunt dan zien wat er over u bekend is bij uw verhuurder.

  Schrijf een brief naar uw verhuurder als het dossier volgens u niet klopt.

  Klopt het dossier wel? Probeer dan te stoppen met de overlast. Vraag uw verhuurder om een gesprek over de klachten. U laat hiermee zien dat u uw best doet de klachten op te lossen.

 • Kan ik over geluidsoverlast klagen bij de Huurcommissie?

  Zorgt een andere huurder van uw verhuurder voor geluidsoverlast? Stuur uw verhuurder dan een brief en geef hem een kans iets tegen de overlast te doen. Uw verhuurder is namelijk verantwoordelijk voor het woongenot waar u voor betaalt. Geluidsoverlast kan uw woongenot verstoren.

  Doet uw verhuurder niets tegen de overlast en woont u in een sociale huurwoning? Dan kunt u over het gedrag van de verhuurder klagen bij de Huurcommissie.

  Huurcommissie

  De Huurcommissie bekijkt of uw verhuurder de andere huurder aansprak op zijn gedrag. En of uw verhuurder afspraken probeerde te maken om overlast te voorkomen. De Huurcommissie neemt dan een beslissing.

  De Huurcommissie kan er niet voor zorgen dat uw verhuurder maatregelen neemt tegen de andere huurder. Zo mag de Huurcommissie niet zeggen dat uw verhuurder een boete moet geven aan de andere huurder. Dat mag alleen de rechter.

 • Wat kan ik doen bij rook- of stankoverlast?

  Heeft u stankoverlast of rookoverlast van bijvoorbeeld de houtkachel of vuurkorf van uw buren? Dan kunt u hetzelfde doen als bij geluidsoverlast.

  Ga eerst met uw buren in gesprek. Misschien kunt u het probleem met elkaar oplossen. 

  Neem contact op met een buurtbemiddelaar en uw gemeente als u er met elkaar niet uitkomt. Helpt dit ook niet? Dan kunt u een advocaat om hulp vragen.

  Komt de stankoverlast van een bedrijf of veehouderij? Meld de overlast dan bij uw gemeente, of via de milieuklachtenlijn van uw provincie.

Terug naar boven Shape