Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.

Mijn buren vragen een omgevingsvergunning aan

Bespreek uw bedenkingen met uw buren. U kunt nu nog geen bezwaar maken bij de gemeente.

Wordt de vergunningsaanvraag in uw plaatselijke krant of op de website van uw gemeente aangekondigd? Dan kunt u meestal schriftelijk laten weten wat u van de aanvraag vindt. Deze brief heet een zienswijze. Vertel in de zienswijze waarom u bezwaren heeft tegen de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) die uw buren hebben aangevraagd. De gemeente neemt uw argumenten mee bij de beslissing over de omgevingsvergunning.

Heeft u een zienswijze ingediend en wordt de vergunning toch verleend? Dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij de gemeente.

Mijn buren krijgen een omgevingsvergunning

Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning? Maak dan schriftelijk bezwaar binnen zes weken na het besluit waarin de vergunning werd verleend. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift. Leg in uw bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de omgevingsvergunning.

U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Bijvoorbeeld als u direct naast de buren woont of uitkijkt op de bouwplaats.

Intrekken omgevingsvergunning

De gemeente kan de omgevingsvergunning alleen intrekken als er een gegronde reden is. Bijvoorbeeld als het bouwwerk:

 • niet in het bestemmingplan van de gemeente past
 • niet voldoet aan bouwtechnische eisen van het landelijke Bouwbesluit
 • niet voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening
 • niet voldoet aan de welstandseisen van uw gemeente

Wijst de gemeente uw bezwaar af? Ga dan binnen zes weken in beroep bij de bestuursrechter.

Afwijken omgevingsvergunning

In een omgevingsvergunning staan de voorwaarden voor de verbouwing. Zoals de technische eisen. Houden uw buren zich niet aan deze voorwaarden? Spreek uw buren hierop aan. Stuur eventueel onze voorbeeldbrief verzoek om handhaving bouwvoorschriften aangetekend naar uw gemeente.

Mijn buren verbouwen zonder omgevingsvergunning

Soms hebben uw buren geen vergunning nodig. U kunt dan geen bezwaar maken bij de gemeente.

Is een vergunning wel noodzakelijk, maar is deze niet aangevraagd? En hebben uw buren toch verbouwd of zijn zij hier nog mee bezig? Spreek uw buren hierop aan. Stuur eventueel een aangetekende brief naar uw gemeente met het verzoek op te treden tegen uw buren. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Bent u het niet eens met de verbouwing? Of heeft u hier hinder van? Overleg dan met uw buren over een oplossing.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mogen mijn buren starten met bouwen als de bezwaarprocedure nog loopt?

  Ja. Uw buren mogen direct met de bouw beginnen als zij de bouwvergunning hebben ontvangen. Uw bezwaarschrift houdt dat niet tegen. Uw buren lopen wel het risico dat zij de bouw moeten afbreken als de gemeente de vergunning intrekt.

  Wilt u voorkomen dat uw buren de bouw starten? Vraag dan aan de bestuursrechter om de bouw te stoppen tot de gemeente over uw bezwaar heeft beslist. Dat heet een verzoek om voorlopige voorziening.

 • Waar vind ik informatie over aangevraagde en verleende vergunningen?

  Uw gemeente publiceert vergunningsaanvragen en verleende vergunningen. Kijk voor de bekendmakingen bijvoorbeeld:

  • in de lokale krant of huis-aan-huisblad
  • op de website van uw gemeente
  • in het register van uw gemeente, waarin alle aangevraagde en verleende vergunningen staan geregistreerd

  Uw gemeente is niet verplicht om de verleende vergunningen bekend te maken, maar dit gebeurt vaak wel.

Terug naar boven Shape