Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn buren vragen een omgevingsvergunning aan

Moeten uw buren de omgevingsvergunning nog aanvragen? Bespreek de situatie dan eerst met uw buren. Misschien vindt u samen een oplossing.

Bekendmaken

Wanneer de gemeente de aanvraag van uw buren ontvangt, moet zij dit bekendmaken. Vaak gebeurt dit op de website van de gemeente of de buurtkrant. 

Zienswijze

Na de bekendmaking kunt u de gemeente per brief laten weten wat u van de aanvraag vindt. Deze brief met uw reactie heet een 'zienswijze'.

Vertel in uw zienswijze waarom u het niet eens bent met de omgevingsvergunning voor uw buren. Houden uw buren zich met de vergunning aan de bouwvoorschriften? Dan hoeft de gemeente geen rekening te houden met uw wensen. 

Mijn buren krijgen een omgevingsvergunning

Bent u het er niet mee eens dat de gemeente uw buren de omgevingsvergunning geeft? Dan kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken. De 6 weken gaan in op het moment dat de gemeente uw buren laat weten dat zij de vergunning krijgen.

Gebruik voor uw bezwaar ons voorbeeld bezwaarschrift. Leg in deze brief uit waarom u het er niet mee eens bent. 

U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. U woont bijvoorbeeld direct naast uw buren, of u kijkt uit op de plek waar gebouwd wordt. 

U hoeft geen bezwaar te maken als u al een 'zienswijze' stuurde naar de gemeente. U kunt dan meteen naar de bestuursrechter. 

Gegronde redenen 

De gemeente kan de omgevingsvergunning alleen terugdraaien om 'gegronde redenen'. Dat betekent dat u een goede reden moet geven, bijvoorbeeld: 

 • Uw buren willen iets bouwen dat niet past in het bestemmingsplan van de gemeente. In een bestemmingsplan staat wat er met de grond en gebouwen in een gemeente mag gebeuren. 
 • De bouw voldoet niet aan de bouwvoorschriften, zoals regels over veiligheid, milieu of gezondheid, uit het Bouwbesluit.
 • De bouw voldoet niet aan de gemeentelijke bouwverordening. Dit zijn de regels van uw gemeente voor bouwen, verbouwen, gebruik en slopen. 
 • De bouw past niet bij de welstandseisen van uw gemeente. Met deze regels bepaalt de gemeente hoe gebouwen eruit mogen zien, bijvoorbeeld welke vorm of kleur. 

Rechter

Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan kunt u binnen 6 weken protesteren. U gaat dan in beroep bij de bestuursrechter.

Tijdens de verbouwing

Zijn uw buren begonnen met verbouwen of slopen en houden zij zich niet aan de regels voor de omgevingsvergunning? Laat dit uw buren weten. Misschien wisten zij dit niet en komt u er samen uit.

U kunt ook de gemeente vragen iets aan de situatie te doen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om handhaving bouwvoorschriften. Reageert uw gemeente niet binnen 8 weken, dan kunt u uw gemeente in gebreke stellen.

Mijn buren verbouwen zonder omgevingsvergunning

Soms hebben uw buren geen omgevingsvergunning nodig. U kunt dan geen bezwaar maken bij de gemeente.

Is er wel een omgevingsvergunning nodig? En hebben uw buren toch verbouwd, of zijn zij nog aan het verbouwen zonder vergunning? Laat dit uw buren weten. Misschien wisten zij dit niet en kunnen zij er nog iets aan doen.  

U kunt ook de gemeente vragen iets aan de situatie te doen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om handhaving bouwvoorschriften. Reageert uw gemeente niet binnen 8 weken? Dan kunt u uw gemeente in gebreke stellen

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mogen mijn buren al starten met bouwen als de gemeente nog moet beslissen over mijn bezwaar?

  Ja. Uw buren mogen direct met de bouw beginnen als zij de omgevingsvergunning krijgen. Uw bezwaarschrift houdt dat niet tegen. Uw buren lopen wel het risico dat zij de bouw moeten stoppen als de gemeente de vergunning terugdraait. 

  Voorlopige voorziening

  Wilt u voorkomen dat uw buren de bouw starten? Vraag dan aan de bestuursrechter om de bouw te stoppen tot de gemeente beslist over uw bezwaar. Dat heet een 'verzoek om voorlopige voorziening'.

 • Waar vind ik informatie over aangevraagde en verleende vergunningen?

  Uw gemeente is verplicht om bekend te maken welke vergunningsaanvragen zij binnenkrijgt. Kijk voor de bekendmakingen bijvoorbeeld:

  • in uw lokale krant of huis-aan-huisblad
  • op de website van uw gemeente
  • in het register van uw gemeente waarin alle aangevraagde en verleende vergunningen staan geregistreerd

  Uw gemeente is niet verplicht om de verleende vergunningen bekend te maken, maar dit gebeurt vaak wel.

 • Wat kan ik doen tegen overlast van de verbouwing?

  Kunt u de omgevingsvergunning niet tegenhouden? En heeft u last van de verbouwing? Bespreek dit dan met uw buren.

  Komt u er niet uit? Vraag dan hulp aan een buurtbemiddelaar of mediator. Zij helpen u en de buren om samen een oplossing te vinden. 

Terug naar boven Shape