Logo
Cookie Privacy

Kan ik bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning van mijn buren?

Gaan uw buren verbouwen of slopen? Dan hebben zij soms een omgevingsvergunning nodig. Als u het niet eens bent met deze vergunning, kunt u een zienswijze sturen of bezwaar maken. U moet wel een goede reden hebben voor uw bezwaar.

Kies uw situatie:

Mijn buren vragen een omgevingsvergunning aan
Mijn buren krijgen een omgevingsvergunning
Mijn buren verbouwen zonder omgevingsvergunning

Mijn buren vragen een omgevingsvergunning aan

Moeten uw buren de omgevingsvergunning nog aanvragen? Bespreek de situatie dan eerst met uw buren. Misschien vindt u samen een oplossing.

Bekendmaken

Wanneer de gemeente de aanvraag van uw buren ontvangt, moet zij dit bekendmaken. Vaak gebeurt dit op de website van de gemeente of in de buurtkrant. 

Zienswijze

Na de bekendmaking kunt u de gemeente per brief laten weten wat u van de aanvraag vindt. Deze brief met uw reactie heet een 'zienswijze'.

Vertel in uw zienswijze waarom u het niet eens bent met de omgevingsvergunning voor uw buren. Houden uw buren zich met de vergunning aan de bouwvoorschriften? Dan hoeft de gemeente geen rekening te houden met uw wensen. 

Bent u geholpen met deze informatie?

Mijn buren krijgen een omgevingsvergunning

Bent u het er niet mee eens dat de gemeente uw buren de omgevingsvergunning geeft? Dan kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken. De 6 weken gaan in op het moment dat de gemeente uw buren laat weten dat zij de vergunning krijgen.

Gebruik voor uw bezwaar ons voorbeeld bezwaarschrift. Leg in deze brief uit waarom u het er niet mee eens bent. 

U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. U woont bijvoorbeeld direct naast uw buren, of u kijkt uit op de plek waar gebouwd wordt. 

Let op

U hoeft geen bezwaar te maken als u al een 'zienswijze' stuurde naar de gemeente. U kunt dan meteen naar de bestuursrechter. 

Gegronde redenen 

De gemeente kan de omgevingsvergunning alleen terugdraaien om 'gegronde redenen'. Dat betekent dat u een goede reden moet geven, bijvoorbeeld: 

  • Uw buren willen iets bouwen dat niet past in het omgevingsplan van de gemeente. In een omgevingsplan staat wat er met de grond en gebouwen in een gemeente mag gebeuren.

  • De bouw voldoet niet aan de bouwvoorschriften, zoals regels over veiligheid, milieu of gezondheid, uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

  • De bouw voldoet niet aan de gemeentelijke bouwverordening. Dit zijn de regels van uw gemeente voor bouwen, verbouwen, gebruik en slopen. 

  • De bouw past niet bij de welstandseisen van uw gemeente. Met deze regels bepaalt de gemeente hoe gebouwen eruit mogen zien, bijvoorbeeld welke vorm of kleur. 

Rechter

Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan kunt u binnen 6 weken protesteren. U gaat dan in beroep bij de bestuursrechter.

Tijdens de verbouwing

Zijn uw buren begonnen met verbouwen of slopen en houden zij zich niet aan de regels voor de omgevingsvergunning? Laat dit uw buren weten. Misschien wisten zij dit niet en komt u er samen uit.

U kunt ook de gemeente vragen iets aan de situatie te doen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om handhaving bouwvoorschriften. Reageert uw gemeente niet binnen 8 weken, dan kunt u uw gemeente in gebreke stellen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Mijn buren verbouwen zonder omgevingsvergunning

Soms hebben uw buren geen omgevingsvergunning nodig. U kunt dan geen bezwaar maken bij de gemeente.

Is er wel een omgevingsvergunning nodig? En hebben uw buren toch verbouwd, of zijn zij nog aan het verbouwen zonder vergunning? Laat dit uw buren weten. Misschien wisten zij dit niet en kunnen zij er nog iets aan doen.  

U kunt ook de gemeente vragen iets aan de situatie te doen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om handhaving bouwvoorschriften. Reageert uw gemeente niet binnen 8 weken? Dan kunt u uw gemeente in gebreke stellen

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat kan ik doen bij schade door de verbouwing van mijn buren?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven