Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer of een omgevingsvergunning nodig is

Met een vergunningcheck van Omgevingsloket kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt ook zien welke omgevingsvergunning u nodig heeft.

Vergunningsvrij bouwen

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Sommige verbouwingen zijn vergunningsvrij, bijvoorbeeld:

 • een dakkapel, overkapping of andere kleine verbouwingen aan de achterkant van uw woning
 • een hek of schutting tussen balkons of dakterrassen
 • zonnepanelen
 • antennes

Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft, moet u zich wel houden aan de regels uit het Bouwbesluit. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw eigen gemeente of de Helpdesk Bouwregelgeving.

Stap 2

Vraag de omgevingsvergunning aan bij uw gemeente

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente via:

 • het Omgevingsloket
 • een brief
 • een papieren of online aanvraagformulier van uw gemeente

Wilt u meer werk tegelijk doen, bijvoorbeeld slopen én een uitbouw? Dan hoeft u maar 1 vergunning aan te vragen.

Uw gemeente rekent kosten voor uw aanvraag. Deze kosten heten 'leges'. De kosten verschillen per gemeente.

De gemeente zet uw aanvraag meteen in een krant. Ook kan de gemeente uw aanvraag op hun website zetten. Zo krijgen belanghebbenden, zoals uw buren, de kans om te reageren.

Ingewikkelde omgevingsvergunning

Heeft u een ingewikkelde aanvraag? Past uw verbouwing bijvoorbeeld niet in het bestemmingsplan, of vraagt u meerdere vergunningen aan voor 1 project? Dan kan uw gemeente belanghebbenden om hun mening vragen. Hun mening over uw aanvraag heet 'zienswijze'.

Stap 3

Wacht op de beslissing

De gemeente controleert uw aanvraag:

 • Past uw aanvraag bij het bestemmingsplan? In dit plan van de gemeente staat wat er mag gebeuren met een stuk grond of een gebouw. 
 • Voldoet uw aanvraag aan de regels van het Bouwbesluit?
 • Past uw aanvraag bij de welstandsregels? Met deze regels bepaalt de gemeente hoe gebouwen eruit mogen zien, bijvoorbeeld welke vorm of kleur.

Meestal moet de gemeente binnen 8 weken beslissen. Bij een ingewikkelde aanvraag is dit 6 maanden. In beide gevallen mag de gemeente deze periode nog verlengen met 6 weken.

Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan maakt de gemeente deze beslissing bekend in een krant of op haar website.

Stap 4

Protesteer tegen de beslissing

Keurt de gemeente uw aanvraag voor een omgevingsvergunning af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Stuur de gemeente een brief en geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

Helpt het bezwaarschrift niet? Dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter. 

Voor hulp bij bezwaar of beroep kunt u een advocaat vragen. Of vraag uw rechtsbijstandverzekeraar om hulp.

Buren

Krijgt u de omgevingsvergunning, maar is er een bezwaarschrift van uw buren? Dan blijft uw vergunning geldig, totdat de gemeente of rechter besluit uw vergunning af te keuren. Wordt uw vergunning afgekeurd? Dan moet u het uitgevoerde werk weer ongedaan maken. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wie zijn belanghebbenden bij een omgevingsvergunning?

  Een belanghebbende is iemand voor wie het belangrijk is of u wel of niet mag verbouwen. Dit kunnen uw buren zijn, maar ook stichtingen of verenigingen met een bepaald doel in uw buurt. Denk aan een stichting die de oude binnenstad wil bewaren. Deze stichting kan bezwaar maken als u een moderne uitbouw wilt plaatsen in een oud gebouw.

Terug naar boven Shape