Logo
Cookie Privacy

Hoe kan ik een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen?

Om te mogen bouwen of verbouwen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via de gemeente. Soms is een omgevingsvergunning niet nodig, bijvoorbeeld voor een overkapping of dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Controleer of een omgevingsvergunning nodig is

Met een vergunningcheck van Omgevingsloket kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt ook zien welke omgevingsvergunning u nodig heeft. Bijvoorbeeld een bouwvergunning of een sloopvergunning.

Soms heeft u geen vergunning nodig

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Sommige verbouwingen zijn vergunningsvrij, bijvoorbeeld:

  • een dakkapel, overkapping of andere kleine verbouwingen aan de achterkant van uw woning

  • een hek of schutting tussen balkons of dakterrassen

  • zonnepanelen

  • antennes

Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet u zich wel houden aan de regels uit het 'Besluit bouwwerken leefomgeving'. Bijvoorbeeld over veiligheid en duurzaamheid. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw gemeente of met het Informatiepunt Leefomgeving.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Vraag de omgevingsvergunning aan bij uw gemeente

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente via:

  • het Omgevingsloket

  • een online of papieren aanvraagformulier van uw gemeente

  • een brief

Let op

Wilt u meer werk tegelijk doen, bijvoorbeeld slopen én een uitbouw? Dan hoeft u maar 1 vergunning aan te vragen.

Uw aanvraag kost geld

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. De kosten die u betaalt, heten 'leges'. Hoeveel u betaalt, verschilt per gemeente.

U krijgt de leges na uw aanvraag niet terug. Ook niet als de gemeente de vergunning afwijst. Stopt u de aanvraag omdat u de vergunning toch niet wilt? Dan krijgt u soms een deel van de kosten terug.

De gemeente maakt uw aanvraag bekend

De gemeente zet uw aanvraag in de krant van uw regio en online in het Gemeenteblad. Zo krijgen belanghebbenden, zoals uw buren, de kans om te reageren.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Wacht op de beslissing van de gemeente

De gemeente controleert of uw aanvraag:

  • past bij het omgevingsplan. In dit plan van de gemeente staat wat er mag gebeuren met een stuk grond of een gebouw. 

  • voldoet aan de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

  • past bij de welstandsregels. Met deze regels bepaalt de gemeente hoe gebouwen eruit mogen zien, bijvoorbeeld welke vorm of kleur.

Goed om te weten

Heeft u een ingewikkelde aanvraag? Past uw verbouwing bijvoorbeeld niet in het omgevingsplan? Of vraagt u meerdere vergunningen aan voor 1 project? Dan kan uw gemeente belanghebbenden om hun mening vragen. Hun mening over uw aanvraag heet 'zienswijze'.

De gemeente beslist meestal binnen 8 weken

De gemeente moet meestal binnen 8 weken beslissen of u de vergunning krijgt. Is het een ingewikkelde aanvraag? Dan beslist de gemeente binnen 6 maanden. De gemeente mag de beslisperiode verlengen met 6 weken.

De gemeente stuurt u een brief met de beslissing. Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan zet de gemeente dat in de krant van uw regio en online in het Gemeenteblad.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Wat als de gemeente uw vergunning afwijst?

Keurt de gemeente uw aanvraag voor een omgevingsvergunning af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen die beslissing. Stuur de gemeente een brief en geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

Helpt het bezwaarschrift niet? Dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter. 

Voor hulp bij bezwaar of beroep kunt u een advocaat inschakelen. Of vraag uw rechtsbijstandverzekeraar om hulp.

Maken uw buren bezwaar?

Krijgt u de omgevingsvergunning, maar is er een bezwaarschrift van uw buren? Dan blijft uw vergunning geldig totdat de gemeente of rechter een besluit neemt over dit bezwaarschrift. Wordt uw vergunning afgekeurd? Dan moet u het uitgevoerde werk weer ongedaan maken. 

Bent u geholpen met deze informatie?
Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Kan ik bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning van mijn buren?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven