Overslaan en naar de inhoud gaan

Afwikkelen erfenis

De erfenis wordt door de erfgenamen gezamenlijk afgewikkeld, tenzij er in een testament iets anders is bepaald.

In een testament kan een executeur zijn benoemd. De executeur heeft de taak om de nalatenschap te regelen. In het testament staat beschreven wat de executeur wel of niet mag.

Bij afwezigheid van een executeur kunnen de erfgenamen een erfgenaam aanwijzen die de erfenis afwikkelt. Dit kan met een boedelvolmacht.

Tijdens het afwikkelen van de erfenis kunnen instanties zoals de bank, verzekeraar of een pensioenfonds vragen om een verklaring van erfrecht.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een boedelvolmacht?

  De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor het regelen van de erfenis, tenzij er in het testament iets anders is bepaald.

  Vaak is het niet handig om alles samen te regelen. Daarom is het gebruikelijk dat de erfgenamen één erfgenaam aanwijzen. Die erfgenaam krijgt dan de volmacht om de erfenis af te wikkelen. Zo’n volmacht wordt 'boedelvolmacht' genoemd.

 • Wat is een verklaring van erfrecht?

  In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Als er een executeur is, dan wordt het een 'verklaring van executele' genoemd. Een notaris kan zo’n verklaring maken.

  Soms heeft u voor de bank een verklaring van erfrecht nodig. Hiermee kan u als erfgenaam aantonen dat u recht heeft op het banktegoed van de overledene.

 • Is een notaris verplicht?

  Het inschakelen van een notaris kan in aantal gevallen verstandig zijn, maar het is vaak niet verplicht. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

  Bij de afwikkeling van een erfenis is een notaris verplicht:

  • Wanneer een van de erfgenamen minderjarig is
  • Als er erfgenamen zijn die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben (curatele)
  • Wanneer er registergoederen (zoals een huis) moeten worden verdeeld.

  Bij dreigende ruzie tussen erfgenamen kunt u een notaris inschakelen om te bemiddelen. Eventueel kunt u ook kiezen voor mediation.

Terug naar boven Shape