Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Wat doet een executeur?

Een executeur voert de wensen uit die in het testament van de overledene staan. Ook regelt hij praktische zaken. Hij moet bijvoorbeeld:

 • de huur opzeggen
 • abonnementen opzeggen
 • spullen weggooien die kunnen bederven
 • zorgen voor een nieuwe plek voor huisdieren

Verder moet de executeur:

 • de erfgenamen uit het testament laten weten dat zij recht hebben op een erfenis
 • een overzicht maken van het geld, de spullen en de schulden van de overledene. Dit heet een ‘boedelbeschrijving’. De executeur bekijkt hiervoor de bankrekeningen van de overledene.
 • schulden betalen van het geld uit de erfenis
 • spullen verkopen als dat nodig is om schulden te betalen. De executeur overlegt van tevoren met de erfgenamen welke spullen hij verkoopt.

Een executeur hoeft zijn taken niet alleen uit te voeren. Hij mag hulp vragen aan een notaris.

De executeur laat de erfgenamen alleen weten dat ze recht hebben op een erfenis. Het verdelen van geld of spullen doen de erfgenamen zelf. Behalve als in het testament staat dat de executeur dit doet.

Executeur staat in testament

In het testament van de overledene staat of er een executeur is, en wie dat is. Vaak is dit een van de erfgenamen. Maar het kan ook iemand anders zijn, bijvoorbeeld een notaris. Een executeur mag zijn taak weigeren.

Iemand kan ook 2 of meer executeurs in zijn testament zetten. De executeurs voeren samen of alleen de taken uit. Als zij het niet met elkaar eens zijn, vragen zij aan de kantonrechter wie gelijk heeft. 

Als er een executeur is, mogen de erfgenamen niet zelf de erfenis regelen. Vinden de erfgenamen dat de executeur zijn taak niet goed doet? Dan kunnen ze naar de kantonrechter.

Is er geen executeur?

Als er geen executeur is, moeten de erfgenamen samen de erfenis regelen. Er is bijvoorbeeld geen executeur als:

 • de executeur zijn taak weigert
 • de executeur niet geschikt is
 • er geen executeur in het testament staat

Vragen van erfgenamen beantwoorden 

Heeft een erfgenaam een vraag over de erfenis? Dan moet de executeur daar antwoord op geven. Dit heet ‘informatieplicht’. Als een erfgenaam bijvoorbeeld vraagt om bankafschriften van de overledene, dan moet de executeur die laten zien.

Executeur krijgt beloning

De executeur heeft recht op een beloning. Die is 1% van de waarde van de erfenis op het moment van overlijden. De waarde van de erfenis bestaat uit het geld en de waardevolle spullen, min eventuele schulden. Bijvoorbeeld: 

 • geld op de bankrekening
 • spaargeld
 • een huis
 • een auto

In het testament kan staan dat de executeur een hogere, lagere of geen beloning krijgt. Als er meerdere executeurs zijn, moeten zij de beloning delen.

Wanneer stopt het werk van de executeur?

Het werk van de executeur stopt als:

 • hij al zijn taken heeft gedaan
 • hij niet meer geschikt is
 • hij overlijdt
 • de erfenis moet worden vereffend
 • de kantonrechter hem ontslaat

Executeur moet laten zien wat hij heeft gedaan 

Als de executeur klaar is met zijn taken, moet hij de erfgenamen laten zien wat hij heeft gedaan. Bijvoorbeeld welke spullen hij heeft verkocht. En welke schulden hij heeft betaald. Dit heet ‘rekening en verantwoording’ geven. Zo kunnen de erfgenamen controleren of de executeur zijn werk goed heeft gedaan.

Weigert de executeur rekening en verantwoording te geven? Of zijn de erfgenamen het niet eens met de rekening en verantwoording? Dan kunnen ze naar de rechter

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan iedereen executeur worden?

  Nee. Op het moment dat een executeur zijn taak accepteert:

  • moet hij 18 jaar of ouder zijn
  • mag hij niet onder curatele staan
  • mag hij geen bewindvoerder hebben
  • mag hij niet failliet zijn
  • mag hij niet in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) zitten 
 • Kan ik een executeur zijn taak geven via een codicil?

  Een codicil is een brief die u met de hand schrijft. Hierin kunt u sommige zaken voor uw erfenis regelen.

  In een codicil kunt u niet bepalen wie executeur wordt en welke taken hij heeft. Dit kan alleen via een testament bij de notaris.

  Voor 1 januari 2003 kon u wel een executeur zijn taak geven in een codicil. Is het codicil gemaakt voor die datum? Dan heeft de executeur waarschijnlijk wel geldig zijn taak gekregen.

Terug naar boven Shape