Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Executeur staat in testament

In zijn testament kan de overledene hebben gezegd dat iemand executeur is. Dit is vaak een van de erfgenamen. Maar het kan ook iemand anders zijn, bijvoorbeeld een notaris. De executeur moet kiezen of hij deze taak wil of niet.

De overledene kan ook meerdere executeurs hebben gekozen. Dan mogen alle executeurs alle taken uitvoeren, tenzij de overledene iets anders in zijn testament had staan.

De erfgenamen mogen de erfenis niet regelen als er een executeur is. Zijn ze het niet eens met wat de executeur doet? Dan moeten ze de kantonrechter vragen wie gelijk heeft.

Taken executeur

In het testament staat wat de taken zijn van de executeur. Staat dit niet in het testament? Dan staat in de wet wat de taken van de executeur zijn:

 • Zorgen voor de erfenis, zoals: huur opzeggen, abonnementen opzeggen, netjes houden van het koophuis en de tuin, weggooien van spullen die kunnen bederven, verkopen van aandelen die te veel verlies maken, zorgen voor een nieuw huis voor huisdieren.
 • Een boedelbeschrijving maken. Dit is een lijst van bezit en schulden.
 • Schulden betalen.
 • Spullen verkopen als dat nodig is om schulden te betalen. De executeur bespreekt met de erfgenamen welke spullen hij van plan is te verkopen.
 • Informeren van iedereen die recht heeft op iets uit de erfenis.

De executeur moet ervoor zorgen dat deze taken worden gedaan. Dat betekent dat hij ze ook door bijvoorbeeld een notaris kan laten doen.

Informatieplicht

De executeur moet de erfgenamen vertellen hoe hij de erfenis regelt. Dit heet de informatieplicht. Hij is verplicht alle vragen van de erfgenamen over zijn taken te beantwoorden. Hij moet ook stukken laten zien, zoals bankafschriften.

Beloning executeur

De executeur heeft recht op 1% van de waarde van de erfenis, tenzij in het testament iets anders staat. Dit is de waarde op het moment van overlijden. De waarde van de erfenis is het bezit min alle schulden. Het bezit is bijvoorbeeld:

 • geld op een bankrekening
 • geld dat de overledene nog moest krijgen, bijvoorbeeld als hij geld had uitgeleend
 • huis
 • meubels

Als er meerdere executeurs zijn, moeten zij dit bedrag delen.

Einde taak executeur

Het werk van de executeur stopt als:

 • hij al zijn taken heeft gedaan
 • de tijd voorbij is die hij voor zijn taken kreeg
 • hij overlijdt
 • hij financiële problemen krijgt en daardoor in de schuldsanering komt, of failliet gaat
 • hij onder curatele of bewind komt te staan
 • de erfenis moet worden vereffend, bijvoorbeeld na beneficiaire aanvaarding
 • de kantonrechter hem ontslaat
 • in het testament staat dat zijn taak stopt

Rekening en verantwoording

Hierna moet hij ‘rekening en verantwoording’ geven aan de erfgenamen. Dat betekent dat hij laat zien wat hij heeft gedaan. Soms moet hij uitleggen waarom hij sommige keuzes heeft gemaakt.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan iedereen executeur worden?

  Nee. Op het moment dat de executeur zijn taak accepteert moet hij:

  • ouder dan 18 jaar zijn
  • niet onder curatele staan
  • geen bewindvoerder hebben
  • niet failliet zijn
  • niet in de schuldsanering zitten bij de gemeente omdat hij financiële problemen heeft
 • Kan ik een executeur zijn taak geven via een codicil?

  Een codicil is een brief die u met de hand schrijft. Hierin kunt u sommige zaken voor uw erfenis regelen.

  In een codicil kunt u niet bepalen wie executeur wordt en welke taken hij heeft. Dit kan alleen via een testament bij de notaris.

  Voor 1 januari 2003 kon u wel een executeur zijn taak geven in een codicil. Is het codicil gemaakt voor die datum? Dan heeft de executeur waarschijnlijk wel geldig zijn taak gekregen.

Terug naar boven Shape