Beneficiair aanvaarden: hoe werkt dat? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Beneficiair aanvaarden

Als de overledene (misschien) schulden had, kunt u de erfenis:

Bij beneficiaire aanvaarding accepteert u de erfenis. U wordt erfgenaam. U hoeft de schulden van de overledene niet van uw eigen geld te betalen als u de erfenis beneficiair aanvaardt.

U moet de erfenis ‘vereffenen’. Dat zijn de regels voor het regelen van de erfenis.

Als u de erfenis niet (goed) vereffent, moet u mogelijk alsnog de schulden van uw eigen geld betalen.

Beneficiaire aanvaarding regelen

U kan beneficiair aanvaarden door uw verklaring in te laten schrijven in het boedelregister. Dit doet u bij de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overledene. U moet hiervoor kosten betalen. Zijn er meerdere erfgenamen? Dan kunt u tegelijk de verklaring laten inschrijven. U betaalt dan slechts 1 keer deze kosten.

Automatisch beneficiair aanvaarden

Aanvaarden andere erfgenamen de erfenis beneficiair? Dan heeft u nog 3 maanden om zelf te kiezen. Maakt u geen keuze? Dan heeft u automatisch ook beneficiair aanvaard.

De termijn van 3 maanden start op de dag dat u erachter komt dat een andere erfgenaam beneficiair heeft aanvaard. Had u al een keuze gemaakt? Dan blijft uw keuze geldig.

Gevolgen beneficiair aanvaarden

Als u beneficiair aanvaardt, moet u de erfenis vereffenen. Dat zijn wettelijke regels over hoe de erfenis moet worden geregeld.

De erfgenamen hoeven de schulden niet zelf te betalen als de overledene te weinig geld had. Mogelijk kunnen schuldeisers daardoor hun geld niet krijgen. De regels van vereffening zorgen ervoor dat de erfenis eerlijk wordt verdeeld tussen de schuldeisers.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe werkt de vereffening?

  De regels van de vereffening gelden in 2 situaties, namelijk als:

  • 1 of meer erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaarden
  • de rechtbank een vereffenaar benoemt

  Lichte vereffening

  Als 1 of meer erfgenamen beneficiair aanvaarden, gelden de regels van de lichte vereffening. Deze regels zijn minder streng.

  De erfgenamen moeten:

  • goederen bewaren (of verkopen als dat nodig is om schulden te kunnen betalen)
  • erfgenamen opsporen (als deze nog niet allemaal bekend zijn)
  • boedelbeschrijving (lijst van bezittingen en schulden) maken en bij de boedelnotaris of griffie van de rechtbank neerleggen
  • bekende schuldeisers per brief vragen hun rekening in te dienen
  • controleren of de schulden kloppen
  • lijst maken van alle schuldeisers en wat zij krijgen (uitdelingslijst)
  • lijst maken van alle werkzaamheden (rekening en verantwoording)
  • als er goederen over zijn na de vereffening: geven aan de erfgenamen of de Staat
  • schulden betalen

  De kantonrechter kan bepalen dat sommige regels van de zware vereffening toch gelden.

  Zware vereffening

  De rechtbank kan een vereffenaar benoemen. Hij wikkelt de erfenis af volgens de regels van de zware vereffening. Deze regels zijn strenger. De rechter kan een vereffenaar benoemen als de erfenis door niemand wordt geregeld of als erfgenamen niet te vinden zijn.

  Bij zware vereffening moet de vereffenaar ook:

  • schuldeisers zoeken met een advertentie in de Staatscourant
  • stukken bij de griffie van de rechtbank neerleggen om te bekijken. Het gaat om:
   • een boedelbeschrijving
   • een lijst van schulden (goedgekeurd en niet goedgekeurd)
   • rekening en verantwoording
   • uitdelingslijst

  Loon vereffenaar

  Bij zware vereffening bepaalt de rechter hoeveel loon een vereffenaar krijgt. De vereffenaar moet een administratie bijhouden van wat hij heeft gedaan en wanneer om zijn loon te krijgen.

 • Moet ik ook vereffenen als er geen schulden zijn in de erfenis?

  U moet vereffenen, behalve als de executeur zegt dat er meer dan genoeg is om de schulden te betalen. Dit wordt de ‘ruimschoots toereikend-verklaring’ genoemd. De executeur moet dit kunnen bewijzen met een lijst van bezittingen en schulden.

  Ook hoeft niet te worden vereffend als een wettelijke vertegenwoordiger beneficiair heeft aanvaard. Zoals een bewindvoerder of de ouder van een minderjarig kind. Hij moet bewijzen dat er genoeg geld is om de schulden te betalen. De wettelijke vertegenwoordiger moet wel toestemming vragen aan de kantonrechter om niet te hoeven vereffenen.

  Vereffenen wettelijke verdeling

  Als de overledene getrouwd was op het moment van zijn overlijden, kan de wettelijke verdeling gelden. Dan hoeft de erfenis alleen te worden vereffend als de echtgenoot beneficiair aanvaardt.

  Als de wettelijke verdeling niet geldt, moet altijd worden vereffend als een erfgenaam beneficiair aanvaardt. Tenzij de executeur of wettelijke vertegenwoordiger kan bewijzen dat er genoeg geld is om de schulden te betalen.

 • Wanneer benoemt de rechtbank een vereffenaar?

  Een vereffenaar is verplicht de erfenis te vereffenen. Als er moet worden vereffend omdat een erfgenaam beneficiair heeft aanvaard, zijn alle erfgenamen vereffenaar. De rechter kan ook iemand benoemen om deze taak uit te voeren.

  Benoemen vereffenaar

  De rechtbank benoemt niet uit zichzelf een vereffenaar. Iemand moet dat vragen. Een erfgenaam kan dit vragen, maar ook een schuldeiser die wil weten bij wie hij zijn geld kan innen.

  De rechter benoemt bijvoorbeeld een vereffenaar als de erfgenamen het niet eens worden over de erfenis. Dan is het beter als iemand anders de erfenis voor ze regelt.

  De rechter kan ook een vereffenaar benoemen als er niemand is om de erfenis te regelen. Of als een erfgenaam niet te vinden is. De vereffenaar kan dan toch de erfenis regelen, terwijl dat anders niet kon.

 • Wanneer is de vereffeningsprocedure klaar?

  De vereffeningsprocedure kan op verschillende manieren stoppen:

  • De kantonrechter sluit de vereffening ‘wegens gebrek aan baten’. Er is niets meer om te verdelen. De regels hoeven niet meer te worden gevolgd.
  • Er zijn geen schulden meer. De vereffening stopt automatisch als alle schulden zijn betaald of als alle schuldeisers akkoord zijn met een betalingsregeling.
  • Er is iemand die de erfenis kan regelen. Had de rechter een vereffenaar benoemd, omdat er niemand was om de erfenis te regelen? Dan stopt de taak van de vereffenaar als er een erfgenaam is die de erfenis wil regelen.
  • De uitdelingslijst staat vast en de schuldeisers hebben hun geld (gedeeltelijk) gekregen.
 • Hoe regel ik een erfenis voor mijn minderjarige kind?

  Als uw minderjarige kind erfgenaam is, moet u namens uw kind de erfenis beneficiair aanvaarden. Is de erfenis negatief en wilt u verwerpen? Dan moet u toestemming vragen aan de kantonrechter.

  Deze regels gelden ook voor andere wettelijke vertegenwoordigers, zoals een bewindvoerder.

Terug naar boven Shape