Logo
Cookie Privacy

Wie zijn erfgenamen?

Meestal zijn de erfgenamen de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. Had de overleden persoon een testament? Dan staat hierin wie de erfgenamen zijn.

De overleden persoon heeft

Geen testament
Een testament

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde:

  1. echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen
  2. ouders, broers en zussen
  3. grootouders
  4. overgrootouders

Had de overledene een echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen? Dan zijn zij de erfgenamen. Is er niemand in de eerste groep? Dan is de tweede groep aan de beurt, enzovoort.

Plaatsvervulling

Leeft een erfgenaam niet meer? Dan gaat de erfenis naar de kinderen van deze erfgenaam. Dat heet ‘plaatsvervulling’.

Voorbeeld:
Mo en Mirjam zijn getrouwd en hebben 2 zoons. Als Mo overlijdt, zijn er 3 erfgenamen: Mirjam en beide zoons (groep 1). Zij krijgen ieder 1/3e deel.

Is een van de zoons al overleden? Dan worden de kinderen van deze zoon door plaatsvervulling de erfgenamen. Het 1/3e deel dat hun vader zou krijgen, moeten zij samen verdelen. Heeft hij bijvoorbeeld 2 kinderen, dan krijgen zij dus ieder 1/6e deel.

Wettelijke verdeling

Had de overleden persoon een echtgenoot (of geregistreerd partner) en kinderen? Dan geldt de ‘wettelijke verdeling’. Dat betekent dat:

  • de echtgenoot die nog leeft de hele erfenis krijgt
  • de echtgenoot alle schulden moet betalen
  • de echtgenoot geld schuldig is aan de kinderen

De kinderen hebben dus geen recht op spullen. Dit kan anders zijn als de overleden ouder hertrouwd was. Of als de overgebleven ouder later hertrouwt.

De echtgenoot mag de erfenis opmaken. Daardoor kan het gebeuren dat de kinderen uiteindelijk minder krijgen van hun erfdeel, of zelfs niets.

Let op

De echtgenoot hoeft het erfdeel van de kinderen niet meteen te betalen. Dat moet pas als hij overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering komt. Hij mag wel altijd vrijwillig betalen.


Had de overleden persoon geen echtgenoot of geregistreerd partner? Dan verdelen de erfgenamen meteen de erfenis.

Bent u geholpen met deze informatie?

Een testament

In een testament bepaalt de overledene wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis zij krijgen. Erfgenamen kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, kennissen of een goed doel.

De overleden persoon kan in het testament ook wettelijke erfgenamen hebben onterfd. Onterfde kinderen houden wel recht op hun legitieme portie. Dit is een geldbedrag dat zij zelf moeten opvragen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Moet ik een erfenis aanvaarden of verwerpen?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven