Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil mijn kind onterven

Uw kinderen zijn automatisch uw erfgenamen. Wilt u niet dat uw kind van u erft na uw overlijden? Dan moet u dit opschrijven in een testament

Kleinkinderen onterven

Heeft uw onterfde kind zelf kinderen? Dan erven deze kinderen in de plaats van hun ouder. Wilt u dat uw kleinkinderen ook niets erven? Dan moet u dit ook in uw testament zetten.

Legitieme portie

U kunt uw kind niet helemaal onterven. Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament. Uw kind moet hier binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

De legitieme portie is altijd een geldbedrag. Uw onterfde kind kan dus geen spullen of bezit opeisen.

Mijn ouder heeft mij onterfd

Als kind bent u automatisch erfgenaam van uw ouders. Zij kunnen in hun testament bepalen dat u niet van hen erft. U kunt wel uw legitieme portie eisen. Dit is het deel van de erfenis waar u recht op houdt. Uw legitieme portie is de helft van wat u zou hebben gekregen als erfgenaam. Het is een geldbedrag, u heeft geen recht op spullen of bezit.

Legitieme portie eisen

De legitieme portie moet u binnen 5 jaar na het overlijden van uw ouder opvragen. Doe dit via een brief aan de erfgenamen of de executeur. U heeft recht op alle gegevens over de erfenis die nodig zijn om uw legitieme portie te berekenen.

De erfgenamen mogen u een andere einddatum geven voor het eisen van uw legitieme portie. Dit moet een redelijke tijd zijn.

Als vaststaat op welk geldbedrag u recht heeft, kunt u dit eisen. Dit kan pas vanaf 6 maanden na het overlijden van uw ouder. De erfgenamen krijgen die eerste maanden de tijd om de erfenis te regelen. Is de partner van uw ouder nog in leven? Dan krijgt u vaak pas betaald als ook de partner overlijdt.

De erfgenamen of executeur zijn niet verplicht aan u te vertellen of uw ouder is overleden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe bereken ik de legitieme portie?

  U kunt dit het beste aan een notaris vragen. Het berekenen van de legitieme portie is namelijk niet makkelijk: 

  • Tel de waarde van alle spullen en het bezit uit de erfenis bij elkaar op. Sommige giften mag u ook meetellen.
  • Trek alle schulden van de overledene hier vanaf.
  • Het bedrag dat overblijft, deelt u door het aantal erfgenamen dat er zou zijn zonder testament. Dit zijn meestal de partner van uw ouder en de kinderen.
  • De helft van dat bedrag is uw legitieme portie.

  Giften die u mag meetellen

  • giften die de ouder deed om de legitieme portie kleiner te maken
  • giften die de ouder tijdens leven terug had kunnen vragen
  • giften die pas worden betaald na het overlijden van de ouder
  • alle giften aan kinderen en kleinkinderen
  • andere giften tot 5 jaar voor het overlijden, bijvoorbeeld een gift aan het goede doel.
 • Hoe weet ik of een ouder mij heeft onterfd?

  Als uw ouder u heeft onterfd, staat dit in het testament van uw ouder. U kunt bij het Centraal Testamentenregister (CTR) vragen welke notaris het testament bewaart.

  De notaris kan u een kopie geven van een deel van het testament. Als u bent onterfd, krijgt u alleen te lezen wat voor u belangrijk is. U heeft bijvoorbeeld het recht om te weten of uw ouder u heeft onterfd, wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is.

Terug naar boven Shape