Kunnen ouders hun kind onterven? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil mijn kind onterven

Als u kinderen heeft, zijn zij automatisch uw erfgenamen. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan delen uw partner en uw kinderen uw erfenis.

Wilt u niet dat uw kinderen uw erfgenamen zijn? Dan kunt u dit regelen met een testament. Daarin bepaalt u wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij ieder krijgen.

Kleinkinderen onterven

Als u uw kind onterft, komen zijn of haar kinderen voor hem of haar in de plaats. Wilt u dat uw kleinkinderen ook niets krijgen? Dan moet dit in uw testament staan.

Legitieme portie

Als u uw kind onterft, heeft hij of zij recht op een legitieme portie. Dat is een geldbedrag dat ongeveer de helft is van het kindsdeel. Het kindsdeel is wat hij of zij gekregen zou hebben als u geen testament had gemaakt. Uw kind heeft geen recht op spullen.

U kunt niet zorgen dat uw kind geen recht heeft op de legitieme portie. U kunt in uw testament zetten dat uw kind het geld pas krijgt als uw partner is overleden.

Mijn ouder heeft mij onterfd

Als kind bent u automatisch erfgenaam van uw ouders. Uw ouders kunnen in hun testament iets anders bepalen.

Heeft uw vader of moeder u onterfd? Dan kunt u een beroep doen op uw legitieme portie. U krijgt dan recht op een geldbedrag, dat ongeveer de helft is van het kindsdeel. Het kindsdeel is wat u gekregen zou hebben als er geen testament was. U heeft geen recht op spullen.

Erfgenamen of executeur

Wilt u uw legitieme portie krijgen? Dan moet u dit binnen 5 jaar, na het overlijden van uw ouder, laten weten aan de erfgenamen of de executeur.

Stuur de erfgenamen of executeur een brief, waarin u laat weten dat u uw legitieme portie wilt. U kunt dan later bewijzen dat u op tijd uw legitieme portie heeft geëist.

Legitieme portie opeisen

U heeft recht om de gegevens van de erfenis in te zien. U moet namelijk kunnen controleren of uw legitieme portie goed is berekend.

Als vaststaat op welk geldbedrag u recht heeft, kunt u dit opeisen. Dit kan alleen niet in de eerste 6 maanden na het overlijden. De erfgenamen krijgen die maanden de tijd om de erfenis te regelen.

Uw ouder kan bepalen dat u uw legitieme portie pas kan opeisen als ook zijn partner is overleden. Of als zijn partner failliet is of in de schuldsanering komt. Dit staat dan in het testament.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe hoog is de legitieme portie?

  De legitieme portie wordt berekend over de hoogte van de erfenis. Daar worden de volgende giften bij opgeteld:

  • giften die zijn bedoeld om de legitieme portie kleiner te maken
  • herroepelijke schenkingen
  • giften die pas worden betaald na het overlijden
  • alle giften aan kinderen en kleinkinderen
  • andere giften tot 5 jaar voor het overlijden

  Dat bedrag wordt gedeeld door het aantal erfgenamen dat er zou zijn als de ouder geen testament had. Meestal zijn dat de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. De helft van dat bedrag is de legitieme portie.

 • Hoe weet ik of ik ben onterfd?

  Als u bent onterfd, staat dit in het testament van uw vader of moeder. De erfgenamen en executeur zijn niet verplicht om dit aan u te vertellen. Ze zijn ook niet verplicht om u te vertellen dat uw vader of moeder is overleden.

  Komt u erachter dat uw ouder is overleden? Dan kunt u bij het Centraal Testamentenregister (CTR) vragen of er een testament is. U weet dan ook welke notaris het testament bewaart. Deze notaris kan u een kopie geven van (een deel van) het testament. Daarin staat wie de erfgenamen zijn, of u bent onterfd en eventueel wie de executeur is.

Terug naar boven Shape