Erfenis regelen met of zonder testament? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Controleer of er een testament is

Om te weten of de overleden een testament heeft opgemaakt, kunt u gratis het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen.

Het CTR laat zien of een overledene een testament heeft gemaakt en bij welke notaris het testament wordt bewaard. Het CTR beschrijft niets over de inhoud van het testament.

Is er geen testament? Dan wordt de erfenis door de erfgenamen gezamenlijk afgewikkeld. Vaak is het niet handig om alles samen te regelen. Daarom is het gebruikelijk dat de erfgenamen 1 erfgenaam aanwijzen. Die erfgenaam krijgt dan de volmacht de erfenis af te wikkelen. Zo'n volmacht wordt 'boedelvolmacht' genoemd.

Stap 2

Bekijk het testament

Om het testament te bekijken, kunt u contact opnemen met een (willekeurige) notaris. Hij of zij vraagt dit op. Het testament bepaalt hoe de erfenis wordt afgewikkeld.

In het testament kan een executeur zijn benoemd. De executeur heeft de taak om de nalatenschap te regelen. In het testament staat beschreven wat de executeur wel of niet mag.

Als er geen executeur is benoemd, kunnen de erfgenamen 1 erfgenaam aanwijzen die de erfenis afwikkelt. Dit kan met een 'boedelvolmacht'.

Stap 3

Samen afspraken maken

Is er een executeur benoemd of een erfgenaam met een boedelvolmacht? Dan bepaalt deze grotendeels hoe de erfenis wordt verdeeld.

Is er geen executeur of erfgenaam met boedelvolmacht? Dan maken de erfgenamen samen afspraken over de verdeling. Het is verstandig deze afspraken op papier te zetten.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de hulp vragen van een mediator. De mediator probeert samen met alle erfgenamen een oplossing te vinden. Vaak kan de notaris ook in deze situaties bemiddelen.

Stap 4

Ga naar de rechter

Komt u er via mediation ook niet uit? Dan kunt u de situatie voorleggen aan de rechter. Neem contact op met een van onze juristen als u hiervoor een advocaat wilt inschakelen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een verklaring van erfrecht?

  In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Als er een executeur is, dan wordt het een 'verklaring van executele' genoemd. Een notaris kan zo’n verklaring maken.

  Soms heeft u voor de bank een verklaring van erfrecht nodig. Hiermee kan u als erfgenaam aantonen dat u recht heeft op het banktegoed van de overledene.

 • Is een notaris verplicht?

  Het inschakelen van een notaris kan in aantal gevallen verstandig zijn, maar het is vaak niet verplicht. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

  Bij de afwikkeling van een erfenis is een notaris verplicht:

  • Wanneer een van de erfgenamen minderjarig is
  • Als er erfgenamen zijn die niet zelf over hun geld mogen beslissen (curatele)
  • Wanneer er registergoederen (zoals een huis) moeten worden verdeeld
Terug naar boven Shape