Overslaan en naar de inhoud gaan

Controleer of er een testament is

Controleer in het Centraal Testamentenregister (CTR) of de overledene een testament had gemaakt. U kunt ook een notaris vragen dit voor u te doen. Dit kan iedere notaris in Nederland zijn. Als de overledene een testament had, staat in het CTR welke notaris dit bewaart.

Er is geen testament

Als er geen testament is, regelen de erfgenamen samen de erfenis. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen. Deze persoon kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet.

Boedelvolmacht

Een boedelvolmacht kunt u regelen bij de notaris. Meestal ‘beheert’ de persoon met de volmacht de erfenis. Hij doet alles dat nodig is om de erfenis te kunnen verdelen, bijvoorbeeld:

 • abonnementen opzeggen
 • schulden betalen
 • spullen verkopen om de schulden te kunnen betalen
 • aangifte doen van de erfbelasting

Er is een testament

Controleer of de overledene een kopie had van het testament. Kunt u dit niet vinden? Vraag dan een kopie of ‘afschrift’ van het testament aan de notaris. Dit kan bij iedere notaris in Nederland, maar is goedkoper bij de notaris die het testament bewaart.

Kijk wat in het testament staat over het regelen van de erfenis. De erfgenamen moeten zich houden aan deze regels.

Executeur

Vaak is in een testament een executeur benoemd. Deze persoon regelt de erfenis voor de erfgenamen. De executeur moet beslissen of hij deze taak wil. In het testament staat aan welke regels hij zich moet houden.

De executeur ‘beheert’ de erfenis. Hij doet alles dat nodig is om de erfenis te kunnen verdelen. Bijvoorbeeld:

 • abonnementen opzeggen
 • schulden betalen
 • spullen verkopen om de schulden te kunnen betalen
 • aangifte erfbelasting

In het testament kan ook staan dat de executeur:

 • de uitvaart mag regelen en verder niets
 • de spullen en het geld mag verdelen volgens de erfdelen

Is een executeur benoemd? Dan mogen de erfgenamen de erfenis niet zelf regelen, totdat de executeur al zijn taken heeft gedaan. Tijdens het uitvoeren van zijn taken, moet de executeur de erfgenamen op de hoogte houden. Aan het einde moet hij vertellen wat hij heeft gedaan. Dit heet ‘rekening en verantwoording’.

Erfgenamen en boedelvolmacht

Staat in het testament niet hoe de erfenis moet worden geregeld? Dan gelden de wettelijke regels en regelen de erfgenamen de erfenis samen. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen. Deze persoon kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet.

Een boedelvolmacht kunt u regelen bij de notaris.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe wordt de erfenis verdeeld?

  Als alles is geregeld, wordt de erfenis verdeeld. De erfgenamen bepalen samen wie wat krijgt. Het is verstandig de afspraken hierover op te schrijven.

  De erfgenamen krijgen ieder een deel van de erfenis. Dat deel kunnen zij krijgen in de vorm van geld, spullen of allebei. Als de totale waarde maar klopt en iedereen het erover eens is.

  Krijgt iemand meer dan zijn deel? Bijvoorbeeld doordat hij een huis krijgt uit een erfenis? Dan moet hij het teveel aan de erfenis terugbetalen. Zo blijft er genoeg geld in de erfenis om de andere erfgenamen hun deel te geven.

  Verdeling door executeur of persoon met boedelvolmacht

  In het testament kan staan dat de executeur de erfenis verdeelt. Ook kan in de boedelvolmacht staan dat de persoon met de volmacht dit doet. In die gevallen bepaalt de executeur of de persoon met de volmacht wie wat krijgt. Hij kan verplicht zijn om dit te bespreken met de erfgenamen.

  Verdelen lukt niet

  Komt u er samen niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan een mediator. De mediator probeert samen met alle erfgenamen een oplossing te vinden. Vaak kan de notaris ook hiermee helpen.

  Komt u er met mediation ook niet uit? Dan kunt u aan de rechter vragen de erfenis te verdelen. Neem contact op met een van onze juristen als u hiervoor hulp wilt van een advocaat.

 • Wat is een verklaring van erfrecht?

  Met een verklaring van erfrecht bewijst u dat u recht heeft op de erfenis. Hierin staat bijvoorbeeld wie is overleden, of er een testament was en wie de erfgenamen zijn. Ook staat in de verklaring wie de erfenis mag regelen, bijvoorbeeld de executeur of de persoon met een boedelvolmacht. Een notaris kan deze verklaring maken.

  U heeft een verklaring van erfrecht bijvoorbeeld nodig voor de bank. De bank weet dan zeker dat zij het banktegoed overmaakt aan iemand die daar recht op heeft. Ook andere bedrijven kunnen om die reden om een verklaring van erfrecht vragen.

 • Is een notaris verplicht?

  Het is verstandig om hulp te vragen aan een notaris bij het regelen van een erfenis. Dit is niet verplicht. U heeft toch een notaris nodig als:

  • u een kopie wilt van het testament
  • u een verklaring van erfrecht nodig heeft
  • er een registergoed (zoals een huis) moet worden verdeeld of verkocht
 • Moet ik een erfenis regelen?

  Als erfgenaam moet u eerst kiezen of u de erfenis wel of niet wilt. Heeft u gekozen om erfgenaam te zijn door zuiver of beneficiair te aanvaarden? Dan bent u verplicht de erfenis te regelen. U kunt de erfenis ook laten regelen door bijvoorbeeld een notaris.

  Einddatum wel of geen erfenis

  Er is meestal geen einddatum om te kiezen of u de erfenis wel of niet wil. Er geldt alleen een einddatum als:

  • de rechter zegt dat u voor een afgesproken datum moet beslissen
  • andere erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaarden. U heeft dan nog 3 maanden om zelf te kiezen. Kiest u niets? Dan aanvaardt u de erfenis automatisch ook beneficiair.
Terug naar boven Shape