Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldhulpverlening door de gemeente

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u van uw gemeente een schuldhulpverlener toegewezen. U komt terecht in het vrijwillige minnelijk schuldentraject.

Uw schuldhulpverlener probeert betalingsregelingen te treffen met uw schuldeisers. De schuldhulpverlening van de gemeente kent 2 manieren om uw schulden af te lossen:

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling neemt uw schuldhulpverlener contact op met uw schuldeisers om betalingsafspraken te maken. In een periode van 36 maanden wordt er zoveel mogelijk geld opzij gezet om uw schuldeisers te betalen.

Schuldsanering

Bij schuldsanering wordt een lening aan u verstrekt: een saneringskrediet. U krijgt deze lening van de gemeentelijke krediet- of stadsbank. U moet de lening binnen 36 maanden met rente terugbetalen aan de gemeente.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag afwijst?

  Als de gemeente uw verzoek om schuldhulpverlening afwijst, krijgt u een beslissing. U kunt hiertegen bezwaar maken binnen 6 weken nadat de beslissing is verstuurd. 

  Dwangakkoord

  Wil de gemeente meewerken, maar uw schuldeisers niet? Dan kunt u de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Uw schuldhulpverlener helpt u bij de aanvraag. Bij een dwangakkoord komt u alsnog in een minnelijk schuldentraject, omdat de rechter de schuldeisers dwingt om mee te werken.

  Geeft de rechter geen toestemming voor een dwangakkoord? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp).

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Welke plichten heb ik tijdens een minnelijk schuldentraject?

  Heeft u een aanvraag voor een minnelijk schuldentraject gedaan? Dan heeft u direct een aantal verplichtingen: 

  • Identificatieplicht. U heeft een geldig legitimatiebewijs. Een rijbewijs is niet voldoende.
  • Inlichtingenplicht. U moet informatie geven over uw financiële situatie. Uw schuldhulpverlener brengt uw financiële situatie verder in kaart. Denk aan een overzicht van uw schulden en bezittingen, bankafschriften en loon- of uitkeringspecificaties.
  • Medewerkingsplicht. U moet meewerken om uw (financiële) situatie zo stabiel mogelijk te krijgen. Zo moet u inkomen hebben, toeslagen en tegemoetkomingen aanvragen bij de Belastingdienst én mag u geen nieuwe schulden maken.
  • Plichten vanuit de bijstand. Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u zich ook aan de regels uit de Participatiewet houden.
  • Uw schuldhulpverlener kan ook andere verplichtingen opleggen. Deze staan in een overeenkomst die u sluit met de schuldhulpverlener.

  Komt u uw verplichtingen niet na? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw minnelijk schuldentraject.

 • Ik heb een koopwoning. Kan ik mij aanmelden voor schuldhulpverlening?

  Ja, dit kan. U moet uw vaste lasten wel blijven betalen. Is dit binnen uw budget niet mogelijk? Dan kan de gemeente u vragen om uw woning te verkopen.

Terug naar boven Shape