Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldhulpverlening door de gemeente

U krijgt een schuldhulpverlener toegewezen en komt terecht in het vrijwillige minnelijk schuldentraject. In het minnelijk schuldentraject probeert uw schuldhulpverlener tot een regeling te komen met uw schuldeisers. De schuldhulpverlening van de gemeente kent 2 manieren om uw schulden af te lossen:

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling neemt uw schuldhulpverlener contact op met uw schuldeisers om betalingsafspraken te maken. In een periode van 36 maanden wordt er zoveel mogelijk geld opzij gezet om uw schuldeisers te betalen.

Schuldsanering

Bij schuldsanering wordt een lening aan u verstrekt: een saneringskrediet. U krijgt deze van de gemeentelijke krediet- of stadsbank. Het bedrag dat daar op staat, moet u samen met de rente die daarover wordt geheven binnen 36 maanden aan de gemeente terugbetalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag afwijst?

  Als de gemeente uw verzoek om schuldhulpverlening afwijst, krijgt u een beslissing. U kunt hiertegen in bezwaar gaan binnen 6 weken na dagtekening van de brief.

  Wil de gemeente meewerken. maar uw schuldeisers niet? Dan kunt u de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Uw schuldhulpverlener helpt u bij de aanvraag. Bij een dwangakkoord komt u alsnog in een minnelijk schuldentraject, omdat de rechter de schuldeisers wel dwingt om mee te werken.

  Geeft de rechter geen toestemming voor een dwangakkoord? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp).

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Welke plichten heb ik tijdens een minnelijk schuldentraject?

  Zodra u een aanvraag voor een minnelijk schuldentraject heeft gedaan, heeft u direct al een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen zijn:

  • Identificatieplicht. U moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Een rijbewijs is niet voldoende.
  • Inlichtingenplicht. U moet informatie aanleveren aan uw schuldhulpverlener zodat uw financiële situatie goed in kaart kan worden gebracht. Denk aan een overzicht van uw schulden en bezittingen, bankafschriften en loon- of uitkeringspecificaties.
  • Medewerkingsplicht. U moet meewerken om uw (financiële)situatie zo stabiel mogelijk te krijgen. Denk aan het hebben van een inkomen, een beroep doen op de toeslagen en tegemoetkomingen bij de Belastingdienst én maak geen nieuwe schulden.
  • Plichten vanuit de bijstand. Ontvangt u een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet? Dan moet u uiteraard ook voldoen aan de verplichtingen die vanuit deze wet worden gesteld.
  • Mogelijk stelt de schuldhulpverlening nog andere verplichtingen. Deze zullen worden opgenomen in een overeenkomst die u sluit met de schuldhulpverlener.

  Komt u de verplichtingen niet na? Dan kan dit gevolgen hebben voor de voortgang van het minnelijk schuldentraject.

 • Ik heb een koopwoning. Kan ik mij aanmelden voor schuldhulpverlening?

  Ja, dit kan. Let er wel op dat u de lasten moet blijven betalen. Als dit binnen uw budget niet mogelijk is, dan kan de gemeente u vragen om uw woning te verkopen.

Terug naar boven Shape