Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Wie moet de schade betalen bij een verkeersongeval?

De persoon die het verkeersongeluk veroorzaakt, is aansprakelijk en moet betalen. Als meer mensen schuld hebben, dan betalen zij elk een deel van de schade. Soms vergoedt een WA- of aansprakelijkheidsverzekering de schade. Voor fietsers, voetgangers en passagiers gelden speciale regels.

De veroorzaker van het ongeluk betaalt de schade

Na een verkeersongeluk betaalt degene die het ongeluk veroorzaakte de schade. Als meer mensen schuld hebben, betalen zij allemaal een deel. Fietsers en voetgangers betalen vaak minder of geen schade, ook al hebben zij een fout gemaakt. Kies verderop uw situatie.

Heeft de veroorzaker die schuldig is een WA-verzekering of aansprakelijkheidsverzekering? Dan betaalt die verzekering vaak de schade.

Zo krijgt u uw schade vergoed

Om uw schade vergoed te krijgen, moet u de tegenpartij of zijn verzekeraar ‘aansprakelijk stellen’. Weet u niet wie de tegenpartij is, omdat hij doorreed na het ongeluk? Of is de tegenpartij niet verzekerd? Dan kunt u soms een vergoeding krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Let op

Als u letselschade heeft, is uw schade vaak lastig te betalen. Vraag hulp aan uw rechtsbijstandverzekering of neem contact op met een van onze juristen.

Goed om te weten

 • Was er niemand anders betrokken bij het ongeluk? Dan gaat het om een ‘eenzijdig ongeluk’. Bijvoorbeeld als u met uw auto of fiets tegen een schutting reed. U moet dan uw eigen schade en de schade aan de schutting betalen.

 • Gebeurde het ongeluk terwijl u aan het werk was? Dan gaat het om een bedrijfsongeval en is uw werkgever meestal aansprakelijk voor uw schade. Dit geldt niet als u onderweg was naar uw werk of naar huis.

 • Als het ongeluk kwam doordat de weg slecht was, is de beheerder van de weg aansprakelijk.

 • Als het ongeluk door een dier kwam, dan kunt u vaak de eigenaar van het dier aansprakelijk stellen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Wat is uw situatie?

Ik bestuurde een motorvoertuig
Ik was fietser of voetganger
Ik was passagier van een motorvoertuig
Ik zat bij iemand achterop de fiets

Ik bestuurde een motorvoertuig

Ongeluk met ander motorvoertuig

Bij een ongeluk tussen motorvoertuigen moet de persoon die schuld heeft aan het ongeluk de schade betalen. Reed er bijvoorbeeld iemand bijvoorbeeld door rood? Dan moet die persoon de schade vergoeden.

 • Was het ongeluk uw schuld? Dan betaalt u alle schade, ook die van de tegenpartij.

 • Was het ongeluk de schuld van de ander? Dan betaalt hij alle schade.

 • Was het ongeluk de schuld van jullie allebei? Of van verschillende andere bestuurders? Bijvoorbeeld omdat meerdere mensen te hard reden? Dan betaalt iedereen die schuld heeft een deel van de schade. De persoon met de meeste schuld betaalt het grootste deel.

Ongeluk met fietser of voetganger

Had u als bestuurder een ongeluk met een fietser of voetganger? Dan moet u meestal de schade van de fietser of voetganger betalen. Ook als het ongeluk niet uw schuld was. Dat is omdat de wet fietsers en voetgangers beschermt.

Is de fietser of voetganger jonger dan 14 jaar? Dan moet u 100% van zijn schade betalen. Ook als u niets aan het ongeluk kon doen. Alleen als u kunt bewijzen dat de fietser of voetganger het ongeluk expres veroorzaakte, betaalt u minder dan 100%.

Is de fietser of voetganger 14 jaar of ouder? Dan moet u minimaal 50% van zijn schade betalen. De andere 50% betalen jullie samen. Degene met de meeste schuld betaalt het grootste deel van die 50%. Alleen bij ‘overmacht’ betaalt u minder dan 50%. Overmacht betekent dat u niets kon doen aan het ongeluk. U stond bijvoorbeeld stil voor een rood stoplicht en een fietser reed tegen u aan.

Heeft u zelf schade?

Als u schade heeft aan uw voertuig, kunt u soms de fietser of voetganger hiervoor aansprakelijk stellen. U moet dan bewijzen dat de fietser of voetganger een fout heeft gemaakt. En dat u zelf niets verkeerd deed. Hoeveel de fietser of voetganger aan u moet betalen, hangt af van de situatie.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik was fietser of voetganger

Ongeluk met een motorvoertuig

Had u een ongeluk met een motorvoertuig? Dan moet de bestuurder meestal uw schade betalen. Ook als het ongeluk niet zijn schuld is. Dat is omdat de wet fietsers en voetgangers beschermt.

Bent u jonger dan 14 jaar? Dan moet de bestuurder 100% van uw schade betalen. Alleen als de bestuurder kan bewijzen dat u het ongeluk expres heeft veroorzaakt, betaalt hij minder dan 100%.

Bent u 14 jaar of ouder? Dan moet de bestuurder minimaal 50% van uw schade betalen. De andere 50% betalen jullie samen. Degene met de meeste schuld betaalt het grootste deel van die 50%.

Alleen als de bestuurder kan bewijzen dat er sprake was van ‘overmacht’, betaalt hij minder dan 50%. Overmacht betekent dat de bestuurder niets kon doen aan het ongeluk. U fietste bijvoorbeeld tegen zijn auto aan terwijl hij stilstond bij een rood stoplicht.

Heeft de bestuurder schade?

Als de bestuurder schade heeft aan zijn voertuig, moet u die schade soms vergoeden. De bestuurder moet dan bewijzen dat u een fout heeft gemaakt. En dat hij zelf niets fout heeft gedaan. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de situatie.

Ongeluk met fietser of voetganger

Bij een ongeluk tussen voetgangers en fietsers, moet de persoon die schuld heeft aan het ongeluk de schade betalen. Fietste er bijvoorbeeld iemand door rood? Dan moet diegene de schade vergoeden.

 • Was het ongeluk uw schuld? Dan betaalt u alle schade, ook die van de tegenpartij.

 • Was het ongeluk de schuld van de ander? Dan betaalt hij alle schade.

 • Was het ongeluk de schuld van meerdere personen? Bijvoorbeeld omdat jullie over de stoep fietsten? Dan betaalt iedereen die schuld heeft een deel van de schade. De persoon met de meeste schuld betaalt het grootste deel.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik was passagier van een motorvoertuig

Was u als passagier van een motorvoertuig betrokken bij een ongeluk? En heeft u daardoor schade, bijvoorbeeld aan uw kleding, bril of bagage? Dan hangt het af van uw situatie aan wie u schadevergoeding kunt vragen. Volg deze 3 stappen:

 1. Vraag de bestuurders van alle betrokken motorvoertuigen of hun verzekeraar lid is van het Verbond van Verzekeraars. Vraag een van de verzekeraars die lid zijn om uw schade te vergoeden.

 2. Is geen van de verzekeraars lid? Vraag de bestuurder bij wie u in u of op het motorvoertuig zat of er een ‘inzittendenverzekering’ is. Dit heet ook wel een ‘SVI-verzekering’. Als deze verzekering er is, kunt u daar om een schadevergoeding vragen.

 3. Heeft de bestuurder geen inzittendenverzekering? Dan moet de persoon die schuld heeft aan het ongeluk de schade betalen. Reed er bijvoorbeeld iemand door rood? Dan moet die persoon de schade vergoeden. Vraag schadevergoeding aan die persoon of zijn verzekeraar.

Waren er geen anderen betrokken bij het ongeluk? Of hadden jullie een ongeluk met een fietser of voetganger? Vraag dan de verzekeraar van de bestuurder van wie u passagier was om uw schade te vergoeden.

Let op

Heeft u zelf ook schuld? Dan moet u een deel van uw schade zelf betalen. Bijvoorbeeld als u geen autogordel droeg.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik zat bij iemand achterop de fiets

Ongeluk met een motorvoertuig

Zat u bij iemand achterop de fiets en had u een ongeluk met een motorvoertuig? En heeft u daardoor schade, bijvoorbeeld aan uw kleding of uw bril? Dan moet de bestuurder van het motorvoertuig meestal uw schade betalen. Ook als het ongeluk niet zijn schuld is. Dat is omdat de wet fietsers en voetgangers extra beschermt.

Bent u jonger dan 14 jaar? Dan moet de bestuurder 100% van uw schade betalen. Alleen als de bestuurder kan bewijzen dat u of de fietser het ongeluk expres heeft veroorzaakt, betaalt hij minder dan 100%.

Bent u 14 jaar of ouder? Dan moet de bestuurder minimaal 50% van uw schade betalen. De andere 50% betalen de bestuurder en de fietser samen. Degene met de meeste schuld betaalt het grootste deel van die 50%.

Kon de bestuurder niets doen aan het ongeluk?

Alleen als de bestuurder kan bewijzen dat er sprake was van ‘overmacht’ betaalt hij minder dan 50%. Overmacht betekent dat de bestuurder niets kon doen aan het ongeluk. Bijvoorbeeld als de fietser tegen zijn auto aanfietste terwijl hij stilstond bij een rood stoplicht.

Heeft de fietser ook schuld?

Heeft degene bij wie u achterop zat ook schuld aan het ongeluk? Fietste hij bijvoorbeeld door rood? Dan hoeft de bestuurder niet al uw schade te betalen. Vraag de fietser om de rest van uw schade te vergoeden.

Ongeluk met fietser of voetganger

Bij een ongeluk tussen voetgangers en fietsers moet de persoon die schuld heeft aan het ongeluk de schade betalen. Fietste er bijvoorbeeld iemand door rood? Dan moet die persoon de schade vergoeden.

 • Was het ongeluk de schuld van degene bij wie u achterop zat? Dan betaalt hij de schade.

 • Was het ongeluk de schuld van een andere fietser of voetganger? Dan betaalt die persoon de schade.

 • Was het ongeluk de schuld van meerdere personen? Bijvoorbeeld omdat jullie op de stoep fietsten? Dan betaalt iedereen die schuld heeft een deel van de schade. De persoon met de meeste schuld betaalt het grootste deel.

Eenzijdig ongeluk

Waren er geen anderen betrokken bij het ongeluk? Zijn jullie bijvoorbeeld tegen een lantaarnpaal aan gefietst? Dan kunt u de fietser aansprakelijk stellen voor uw schade.

Let op

Had u zelf ook schuld aan het ongeluk? Bijvoorbeeld omdat u de fietser afleidde? Dan moet u een deel van uw schade zelf betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Kan ik schadevergoeding eisen na een onrechtmatige daad?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven