Wie int de premieachterstand van mijn zorgverzekering?

Iedereen die woont en/of werkt in Nederland heeft een zorgverzekering. Dit is wettelijk verplicht. Daarom moet u maandelijks uw zorgpremie betalen aan uw zorgverzekeraar. Heeft u een betalingsachterstand? Dan wordt u als wanbetaler aangemeld.
U krijgt met verschillende partijen  te maken, die allemaal een andere deel van uw schuld innen. Dit maakt de situatie erg ingewikkeld. Als wanbetaler moet u:

 • uw achterstand betalen,
 • uw lopende zorgpremie betalen,
 • uw eigen risico betalen als u zorgkosten maakt.

U moet naast uw premieachterstand ook uw lopende zorgpremie betalen. Heeft u meer dan 6 maanden uw zorgpremie niet betaald? Dan wordt uw lopende zorgpremie via de bestuursrechtelijke premie door het Zorginstituut Nederland geïnd. U lost hiermee niet uw schuld af. U moet naast de bestuursrechtelijke premie een betalingsregeling treffen met uw zorgverzekeraar voor de achterstand.

Wie int uw schuld?

Ons advies:

Uw maandelijkse zorgpremie moet u aan uw zorgverzekeraar betalen. Heeft u een maand uw premie niet betaald? Dan ontstaat er een betalingsachterstand. Deze betalingsachterstand moet u aan uw zorgverzekeraar betalen.

Premieachterstand

Heeft u 6 maanden geen zorgpremie betaald? Dan wordt u als wanbetaler aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Uw achterstand moet u aan uw zorgverzekeraar betalen. Betaalt u uw achterstand niet? Dan kan uw zorgverzekeraar een incassobureau of deurwaarder inschakelen om uw achterstand te innen. De kosten voor het incassobureau of de deurwaarder moet u ook betalen.

Eigen risico

Als u zorg of medicijnen nodig heeft, worden de kosten hiervoor eerst op uw eigen risico in mindering gebracht. U betaalt uw eigen risico aan uw eigen zorgverzekering. Het eigen risico is wettelijk bepaald. In 2016 is het eigen risico €385 euro.

Ons advies:

Heeft u meer dan 6 maanden uw zorgpremie niet betaald? Dan wordt u als wanbetaler aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). U moet een bestuursrechtelijke premie betalen aan ZIN. De bestuursrechtelijke premie is opgebouwd uit twee onderdelen: uw lopende zorgpremie en een (bestuursrechtelijke) boete. Vanaf 1 juli 2016 is de bestuursrechtelijke premie €127,91.

Als u bent aangemeld bij ZIN blijft u verzekerd voor zorgkosten. U betaalt immers uw lopende zorgpremie aan ZIN. Heeft u zorg of medicijnen nodig? Dan betaalt u het eigen risico aan uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u een werkgever (of uitkeringsinstantie) en voldoende inkomen? Dan wordt de bestuursrechtelijke premie rechtstreeks op uw inkomen ingehouden. Dit wordt ‘bronheffing’ genoemd. ZIN controleert wie uw werkgever of uitkeringsinstantie is bij het UWV. Daarna krijgt u een brief met informatie over de hoogte van de bestuursrechtelijke premie en hoe deze wordt geïnd.

Ontvangt u zorgtoeslag? Dan wordt dit ingehouden om de bestuursrechtelijke premie van te betalen. Ontvangt u minder dan €127,91 zorgtoeslag? Dan ontvangt u een acceptgiro voor het resterende bedrag.

Ons advies:

Het CJIB int de bestuursrechtelijke premie namens het Zorginstituut Nederland. Bent u aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland? En heeft u onregelmatig of geen inkomen? Dan ontvangt u een acceptgiro van het CJIB om de bestuursrechtelijke premie te betalen.

Betaalt u niet aan het CJIB? Dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. De kosten voor de deurwaarder moet u ook betalen. Meer informatie over de wanbetalersregeling via het CJIB vindt u op de website van het CJIB.

Ons advies:

Uw zorgverzekeraar, Zorginstituut Nederland en het CJIB kunnen een deurwaarder inschakelen als u niet aan hen betaald. Hierdoor kan een deurwaarder uw:

 • premieachterstand;
 • de bestuursrechtelijke premie en,
 • uw eigen risico innen.

Int een incassobureau of deurwaarder uw schuld? Vraag dan een duidelijke specificatie. Zo kunt u controleren of een schuld niet dubbel wordt geïnd. Heeft de deurwaarder een dwangbevel of een vonnis? Dan kan de deurwaarder ook beslag leggen op uw inkomen, uw bankrekening of uw inboedel om de schuld te innen.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de gevolgen als ik als wanbetaler bij Zorginstituut Nederland wordt aangemeld?

  • U betaalt uw lopende zorgpremie via de bestuursrechtelijke premie aan ZIN.
  • U kunt niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
  • U blijft verzekerd voor zorg en medicijnen.
  • Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Deze premie int ZIN niet. U moet dit doorbetalen aan uw eigen zorgverzekeraar. Uw zorgverzekering kan de aanvullende verzekering ook opzeggen.
 • Kan ik mezelf als wanbetaler afmelden?

  U kunt uzelf niet afmelden als wanbetaler. Uw zorgverzekeraar moet u afmelden. Uw zorgverzekering kan u afmelden als:

  • u de hele premieachterstand heeft betaald;
  • u zich heeft gemeld bij schuldhulpverlening en uw zorgverzekeraar heeft ingestemd met het saneringstraject.

  Heeft uw zorgverzekeraar u afgemeld? Dan betaalt u geen bestuursrechtelijke premie meer aan ZIN. U betaalt uw zorgpremie rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.

  Bent u onterecht aangemeld als wanbetaler? Stuur uw zorgverzekeraar dan een aangetekende brief. Laat hierin weten dat u onterecht bent aangemeld. Stuur alle betaalbewijzen van uw zorgpremie mee. Uw zorgverzekeraar meldt u af bij ZIN. Komt u er met uw zorgverzekeraar niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) .

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw schuld bij uw zorgverzekering niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u bij het verhelderen van uw situatie. Zorg ervoor dat u van elke deurwaarder of instantie een specificatie heeft van de rekening. Het Juridisch Loket kan u vervolgens adviseren wat u met de rekeningen kunt doen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het afmelden bij Zorginstituut Nederland. Heeft u meerdere schulden die u niet kan oplossen? Meldt u dan bij de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente. De afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente kan u afmelden als wanbetaler als u wordt toegelaten tot een schuldhulpverleningstraject.

 • Meer weten?

  Algemene informatie over de zorgverzekeringsplicht, de zorgpremie en de gevolgen van wanbetaling vindt u op Zorgverzekeringslijn.nl

  Meer informatie over de wanbetalersregeling van het Zorginstituut Nederland vindt u via de website van het Zorginstituut Nederland.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.