Kan ik mijn huis uitgezet worden als ik een huurachterstand heb?

De verhuurder zegt dat hij u uit de woning laat zetten, omdat u een huurachterstand heeft van twee maanden of meer. De verhuurder mag dit niet zomaar doen. Hiervoor heeft hij een vonnis van de rechter nodig. Een vonnis is de uitspraak van de rechter.

NqVcsNzopSg

Kies uw situatie:

Ons advies:

Als er geen vonnis van de rechter is, mag de verhuurder u niet zomaar de woning uitzetten. Hij zal eerst een vonnis van de rechter moeten vragen waarbij de huurovereenkomst wordt ontbonden.

Ik betaal huurachterstand alsnog Ik kan huurachterstand niet betalen

Ons advies:

Betaalt u uw huurachterstand plus alle overige kosten in één keer, maar heeft de rechter al uitspraak gedaan dat uw huurovereenkomst wordt ontbonden? Dan kunt u alsnog uw woning uitgezet worden.

De verhuurder beslist of hij u als huurder wil houden. Bijvoorbeeld omdat hij denkt dat u voortaan op tijd uw huur betaalt. Maar bij twijfel hoeft hij u niet als huurder terug te nemen.

De verhuurder mag u in ieder geval niet zelf de woning uitzetten, maar moet dit door een deurwaarder laten doen.

Ons advies:

Heeft de rechter uitspraak gedaan dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, maar kunt u de huurschuld echt niet betalen? Dan kan de verhuurder u er toch uit laten zetten. Hij hoeft namelijk geen rekening te houden met de reden waarom u de huur niet kan betalen. De huurbetaling blijft uw verantwoordelijkheid.

De verhuurder mag u zelf niet de woning uitzetten, maar moet dit door een deurwaarder laten doen.

Veelgestelde vragen

 • Waarom geeft de rechter de verhuurder vaak gelijk?

  Een huurovereenkomst is een bindende afspraak tussen u als huurder en de verhuurder. Bij een overeenkomst horen verplichtingen. Een van uw verplichtingen is het op tijd betalen van de huur. Betaalt u niet of te laat, dan komt u uw afspraak niet na. Voor de rechter is dat reden om de huurovereenkomst te ontbinden.

 • Kan ik tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan?

  Ja, u kunt tegen de ontbinding van uw huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde in hoger beroep gaan. Meestal wordt de uitspraak van de rechter (het vonnis) ‘uitvoerbaar bij voorraad verklaard’. Dat betekent dat de verhuurder u in afwachting van het hoger beroep het huis uit mag laten zetten. Om de mogelijkheden van hoger beroep te bespreken, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket.

 • Moet ik nog huur betalen als ik mijn huis wordt uitgezet?

  Ja, ook als u uw woning bent uitgezet blijft de verhuurder recht houden op huurachterstand en een vergoeding voor de periode die u nog in de woning woont. Daarbovenop moet u de kosten betalen voor:

  • incasso;
  • het proces;
  • de wettelijke rente.
 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw huurwoning niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket adviseert u bij het oplossen van problemen op het gebied van huurrecht. Het Juridisch Loket helpt u niet met het voeren van een procedure of treffen van een betalingsregeling.

 • Meer weten?

  Op de website Huurders.info vindt u informatie over huurschuld.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Huurwoning
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.