Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben zwanger / net bevallen

Wie heeft recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?
De Wet arbeid en zorg regelt zwangerschapsverlof en bevallingsverlof voor:

 • werknemers
 • uitzendkrachten
 • zelfstandigen
 • vrouwen met een WW-uitkering, ZW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering. 
 • vrouwen die binnen 10 weken na het einde van hun arbeidsovereenkomst, WW- of ZW-uitkering zijn bevallen of zijn uitgerekend.

Hoe lang duurt mijn zwangerschapsverlof?
U heeft recht op totaal minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Uw zwangerschapsverlof begint in de periode van 6 tot 4 weken vóór uw uitgerekende bevallingsdatum. U mag dus zelf kiezen tot welke dag u in deze periode blijft werken. Uw bevallingsverlof duurt minimaal 10 weken en begint op de dag nadat u bent bevallen.

Kan ik extra zwangerschapsverlof krijgen?
U kunt recht hebben op extra verlof als:
- uw kind na de bevalling langer dan een week in het ziekenhuis moet blijven
- u zwanger bent van een tweeling of meerling
- u bevalt na uw uitgerekende datum.

Hoeveel zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering krijg ik?
U heeft recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van 100% van uw dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u in het jaar voor uw verlof bij uw werkgever verdiende of aan uitkering bij UWV ontving. Houd hierbij wel rekening met een maximumdagloon van € 209,26 bruto per dag. Uw verlof heeft verder geen gevolgen voor uw vakantiegeld, vakantiedagen en andere vaste salarisonderdelen. Zelfstandigen kunnen maximaal het wettelijk bruto minimumloon krijgen.

Ik word vader / mijn partner gaat bevallen

Is uw partner zwanger en bent u werknemer? Dan kunt u recht hebben op calamiteitenverlofkraamverlof en partnerverlof. Dit kunt u krijgen als u:
- het kind erkend heeft
- met de moeder getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont.

Calamiteitenverlof
Als partner kunt u calamiteitenverlof opnemen om bij de bevalling te zijn. Uw werkgever moet uw salaris dan volledig doorbetalen. Meestal gaat het om 1 of 2 dagen. In uw arbeidsovereenkomst of cao staat hoe lang dit verlof precies mag duren en wat de regels zijn.

Kraamverlof
U heeft als partner ook recht op 2 dagen doorbetaald kraamverlof. Het kraamverlof moet u binnen 4 weken na de geboorte van uw kind opnemen. Is uw kind in het ziekenhuis geboren? Dan gaan deze 4 weken pas in als de baby thuis is. Uw werkgever mag voor dit kraamverlof geen vakantiedagen gebruiken. Kijk ook in uw cao wat de regels zijn voor kraamverlof. Hierin kunnen andere regels staan.

Partnerverlof
Direct na het kraamverlof heeft u als partner recht op 3 dagen partnerverlof. Dit verlof is onbetaald. Wilt u dit opnemen? Dan moet u dit minimaal 2 maanden vantevoren schriftelijk aan uw werkgever melden. Uw werkgever mag u dit recht niet weigeren. De dagen dat u partnerverlof opneemt, worden afgetrokken van uw ouderschapsverlof

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoeveel zwangerschapsverlof krijg ik als de baby te vroeg of te laat komt?

  Komt de baby eerder dan uitgerekend? Dan telt u de dagen dat u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft gehad op bij uw bevallingsverlof. Komt de baby later dan uitgerekend? Dan duurt uw zwangerschapsverlof ook langer. De dagen dat u te laat bent bevallen gaan niet van uw bevallingsverlof af. In totaal kunt u dus nooit minder maar wel meer dan 16 weken verlof krijgen rond de geboorte van uw baby.

 • Hoe moet ik mijn zwangerschap melden?

  Ik ben werknemer
  Als werknemer moet u uw zwangerschap uiterlijk 3 weken vóórdat uw zwangerschapsverlof begint aan uw werkgever melden. Hiervoor geeft u een zwangerschapsverklaring aan uw werkgever. Dit is een verklaring van uw arts, gynaecoloog of verloskundige waarin uw zwangerschap en uitgerekende bevallingsdatum staan. Wacht liever niet te lang met het melden van uw zwangerschap. U bent namelijk als zwangere werknemer extra beschermd. En zo kunt u met uw werkgever tijdig afspraken maken over uw afwezigheid tijdens verlof. 

  Ik ontvang een uitkering van UWV
  Als u een uitkering van UWV ontvangt dan moet u uw zwangerschap bij UWV melden. Krijgt u een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering), ziektewetuitkering of loongerelateerde WGA uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) van UWV? Dan kunt u een zwangerschapsuitkering bij het UWV aanvragen. Bewaar herbij in uw eigen administratie de zwangerschapsverklaring van uw arts of verloskundige waarin uw zwangerschap en uitgerekende bevallingsdatum staan. 

  Bekijk meer informatie over melding van uw zwangerschap en aanvraag van een zwangerschapsuitkering als u een uitkering van UWV ontvangt op website UWV. 

 • Hoeveel zwangerschapsverlof krijg ik bij een tweeling of meerling?

  Als u zwanger bent van een meerling heeft u meestal recht op totaal 20 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Uw zwangerschapsverlof begint 8 tot 10 weken vóór de datum dat u gaat bevallen. U bepaalt zelf wanneer u in deze periode uw verlof wilt laten ingaan. Uw bevallingsverlof duurt minimaal 10 weken en begint op de dag nadat u bent bevallen.

Terug naar boven Shape