Heb ik recht op zwangerschapsverlof? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Minimaal 16 weken zwangerschapsverlof

U heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof als u:

 • een werkgever heeft
 • uitzendkracht bent
 • als zelfstandige werkt
 • een WW-uitkering, ZW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering heeft
 • binnen 10 weken na het einde van uw contract, WW- of ZW-uitkering bent uitgerekend, of bevalt

Begin zwangerschapsverlof

Uw zwangerschapsverlof begint tussen 6 en 4 weken vóór uw uitgerekende bevallingsdatum. U mag zelf kiezen tot welke dag u in deze periode blijft werken.

Bevallingsverlof

Uw bevallingsverlof gaat in op de dag nadat u bent bevallen. U heeft recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Neemt u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof op? Dan mag u deze weken bij uw bevallingsverlof optellen. Zo blijft uw totale verlof 16 weken.

Komt uw kind eerder dan de uitgerekende datum? Dan telt u de dagen dat u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft gehad op bij uw bevallingsverlof. Komt uw kind later dan uitgerekend? Dan gaan de extra dagen niet van uw bevallingsverlof af. In totaal kunt u dus meer dan 16 weken verlof krijgen rond de geboorte van uw kind.
Krijgt u een twee- of meerling? Dan heeft u meestal recht op 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Uw zwangerschapsverlof begint 8 tot 10 weken vóór de datum dat u gaat bevallen. Uw bevallingsverlof duurt minimaal 10 weken.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoeveel zwangerschapsverlof krijg ik uitbetaald?

  Tijdens uw verlof heeft u recht op een zwangerschapsuitkering gevolgd door een bevallingsuitkering van 100% van uw dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u in het jaar voor uw verlof bij uw werkgever verdiende. Houd hierbij wel rekening met een maximumloon van € 214,28 per dag. Uw verlof heeft verder geen gevolgen voor uw vakantiegeld, vakantiedagen en overige vaste salarisonderdelen.

 • Hoe vraag ik zwangerschapsverlof aan?

  Meld uw zwangerschap uiterlijk 3 weken voordat uw zwangerschapsverlof begint aan uw werkgever. U krijgt hiervoor een zwangerschapsverklaring van uw arts, gynaecoloog of verloskundige. Hierin staat uw uitgerekende bevallingsdatum.

  Wacht liever niet te lang met het melden van uw zwangerschap. U bent namelijk als zwangere werknemer extra beschermd. En zo kunt u met uw werkgever op tijd afspraken maken over uw afwezigheid tijdens verlof.

 • Heeft mijn partner recht op verlof als ik zwanger of bevallen ben?

  Uw partner heeft recht op verlof als u zwanger bent én:

  • met u getrouwd is
  • met u een geregistreerd partnerschap heeft
  • met u samenwoont
  • uw kind erkend heeft

  Rond uw zwangerschap en bevalling kan uw partner verschillende vormen van verlof opnemen:

  • Calamiteitenverlof om bij uw bevalling te kunnen zijn. Calamiteitenverlof is betaald verlof. In de arbeidsovereenkomst of cao staat meestal hoeveel calamiteitenverlof uw partner mag opnemen.
  • Kraamverlof is betaald verlof. Uw partner kan dit binnen 4 weken na de geboorte van uw kind opnemen. Is uw kind in het ziekenhuis geboren? Dan gaat deze termijn lopen zodra uw kind  thuis is. In uw cao kunnen hierover andere regels staan.
  • Direct na het kraamverlof, kan uw man partnerverlof krijgen. Partnerverlof is onbetaald verlof en duurt 3 dagen. De dagen dat u partnerverlof opneemt worden verminderd op uw totale recht op ouderschapsverlof.
 • Wie moet mij betalen als ik ziek ben tijdens de zwangerschap?

  Als u ziek bent tijdens uw zwangerschap of na de bevalling, heeft u soms recht op een ziektewetuitkering. Dit hangt af van de reden van uw ziekmelding.

  Ziekte door zwangerschap

  Bent u ziek door zwangerschap of bevalling? En heeft u geen zwangerschaps- of bevallingsverlof? Dan heeft u recht op een ziektewetuitkering van UWV. Heeft u een werkgever? Dan betaalt het UWV uw ziektewet mogelijk uit aan uw werkgever. Uw werkgever betaalt dan uw salaris door.

  U krijgt 100% van uw dagloon uitbetaald als u ziek bent door uw zwangerschap of bevalling. Ook als uw contract afloopt.

  Andere reden

  Wordt u voor of na uw zwangerschaps- of bevallingsverlof ziek? En bent u ziek door een andere reden, bijvoorbeeld griep? Dan moet uw werkgever uw loon bij ziekte doorbetalen.

  Optellen ziekteperioden

  Ziekteperioden voor en na het zwangerschaps- en bevallingsverlof worden soms opgeteld voor de duur van de ziektewetuitkering.

Terug naar boven Shape