Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben zwanger / net bevallen

Duur zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
Bent u werknemer (ook uitzendkracht) en zwanger? Dan heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Uw zwangerschapsverlof begint in de periode tussen 6 en 4 weken vóór uw uitgerekende bevallingsdatum. U mag dus zelf kiezen tot welke dag u in deze periode blijft werken. Uw bevallingsverlof gaat in op de dag nadat u bent bevallen. U heeft recht op 10 weken bevallingsverlof. 

Hoogte zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering
Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft u recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van 100% van uw dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u in het jaar voor uw verlof bij uw werkgever verdiende. Houd hierbij wel rekening met een maximumloon van €207,60 per dag. Uw verlof heeft verder geen gevolgen voor uw vakantiegeld, vakantiedagen en overige vaste salarisonderdelen. 

 U bent als uitzendkracht ook een werknemer. Hierdoor heeft u als uitzendkracht ook recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof én een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Ik word vader / mijn partner gaat bevallen

Is uw partner zwanger en bent u werknemer? Dan heeft u op grond van de Wet arbeid en zorg recht op calamiteitenverlofkraamverlof en partnerverlof als u met haar:

  • getrouwd bent;
  • een geregistreerd partnerschap heeft;
  • samenwoont;
  • het kind erkend heeft.

Calamiteitenverlof

Voor het bijwonen van de bevalling heeft u als partner recht op calamiteitenverlof. Tijdens dit verlof moet uw werkgever uw salaris volledig doorbetalen. Hoe lang dit verlof en onder welke voorwaarden dit verlof duurt, staat in uw arbeidsovereenkomst of cao. Meestal gaat het om 1 of 2 dagen.

Kraamverlof

U heeft als partner ook recht op 2 dagen doorbetaald kraamverlof. Het kraamverlof moet binnen 4 weken na de geboorte van uw kind worden opgenomen. Is uw kind in het ziekenhuis geboren? Dan gaat deze termijn lopen zodra de baby thuis is. Uw werkgever mag uw kraamverlof niet verrekenen met vakantiedagen. Houd er rekening mee dat uw cao afwijkende regels kan hebben. 

Partnerverlof

Direct na het kraamverlof heeft u als partner recht op 3 dagen onbetaald partnerverlof. Meld dit minimaal 2 maanden voor verlofingang schriftelijk aan uw werkgever. Uw werkgever mag u dit recht niet weigeren. De dagen dat u partnerverlof opneemt worden verminderd op uw totale recht op ouderschapsverlof

Kijk voor meer informatie over kraamverlof en partnerverlof op de website van Rijksoverheid.

Meer informatie over dit onderwerp