Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als u zwanger bent, heeft u recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof in deze situaties:

 • U bent in loondienst bij een werkgever.
 • U werkt als uitzendkracht.
 • U werkt als zelfstandige.
 • U bent uitgerekend binnen 10 weken na het einde van uw contract. Dit geldt als uw tijdelijke contract afloopt. Maar ook als u wordt ontslagen of zelf ontslag neemt.
 • U heeft een WW-uitkering, ziektewetuitkering of loongerelateerde WGA-uitkering.
 • U bent uitgerekend binnen 10 weken nadat uw WW-uitkering of ziektewetuitkering stopt.
 • U bent vrijwillig verzekerd voor de ziektewetuitkering.
 • U verliest na 24 of meer weken zwangerschap de baby door een vroeggeboorte.

Duur zwangerschaps- en bevallingsverlof

Uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren samen minimaal 16 weken. Bij een tweeling of meerling is dat minimaal 20 weken.

Duur zwangerschapsverlof 

Uw zwangerschapsverlof begint 6 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum en eindigt op de dag van uw bevalling. U mag ook langer doorwerken, tot maximaal 4 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum.

Krijgt u een tweeling of meerling? Dan begint uw zwangerschapsverlof 10 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum en eindigt op de dag van uw bevalling. U mag ook langer doorwerken, tot maximaal 8 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum.

Duur bevallingsverlof

Uw bevallingsverlof begint op de dag na uw bevalling en duurt minimaal 10 weken.

 • Duurde uw zwangerschapsverlof korter dan 6 weken? Omdat u minder verlof opnam of omdat u eerder bent bevallen dan uw uitgerekende datum? Dan duurt uw bevallingsverlof langer, zodat u in totaal 16 weken verlof heeft.
 • Duurde uw zwangerschapsverlof korter dan 10 weken bij een tweeling of meerling? Dan duurt uw bevallingsverlof langer, zodat u in totaal 20 weken verlof heeft.
 • Bent u na uw uitgerekende datum bevallen? En duurde uw zwangerschapsverlof daardoor langer dan 6 weken? Of langer dan 10 weken bij een tweeling of meerling? Dan blijft uw bevallingsverlof 10 weken. Uw totale verlof duurt dus langer.

Zwangerschapsverlof aanvragen

U vraagt zwangerschapsverlof aan bij uw werkgever, minimaal 3 weken voordat uw verlof begint. U moet bij uw aanvraag een zwangerschapsverklaring laten zien. Deze verklaring krijgt u van uw arts of uw verloskundige. Hierin staat uw uitgerekende bevallingsdatum.

Wacht niet te lang met het melden van uw zwangerschap. U bent als zwangere werknemer namelijk extra beschermd. Uw werkgever kan hier pas op letten vanaf het moment dat hij weet dat u zwanger bent. Ook is het handig om op tijd afspraken te maken over de periode dat u er niet bent.

Heeft u een uitkering? Dan vraagt u zwangerschapsverlof aan bij UWV. Werkt u als zelfstandige? Dan kunt u bij UWV een zwangerschapsuitkering aanvragen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoeveel krijg ik uitbetaald tijdens mijn zwangerschapsverlof en mijn bevallingsverlof?

  Tijdens uw zwangerschapsverlof en uw bevallingsverlof heeft u recht op een uitkering van 100% van uw dagloon.

  Uw dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor uw verlof. Tijdens uw verlof houdt u recht op uw vakantiegeld, vakantiedagen en andere vaste onderdelen van uw salaris.

 • Heeft mijn partner recht op verlof als ik zwanger ben of als ik bevallen ben?

  Uw partner heeft recht op verschillende soorten verlof rond uw zwangerschap en bevalling. Uw partner is de persoon die:

  • met u getrouwd is
  • met u een geregistreerd partnerschap heeft
  • met u samenwoont
  • uw kind erkend heeft

  Soorten verlof

  • Uw partner kan calamiteitenverlof opnemen om bij uw bevalling te zijn. Dit is betaald verlof. De werkgever moet een redelijke vraag om calamiteitenverlof goedkeuren.

  • Na de bevalling kan uw uw partner geboorteverlof opnemen. Dit is betaald verlof van 1 werkweek.
  • Uw partner kan 9 weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Dit is 70% van uw dagloon of van het maximumdagloon.
  • Uw partner heeft recht op aanvullend geboorteverlof in de eerste 6 maanden na de bevalling. Dit is betaald verlof van maximaal 5 werkweken.
 • Welke verlofregelingen zijn er nog meer voor ouders?

  Als ouder of verzorger van een kind jonger dan 8 jaar heeft u recht op ouderschapsverlof. Dit is voor een deel betaald verlof om tijd door te brengen met uw kind.

  Zorgverlof

  U kunt ook recht hebben op zorgverlof. Dit is verlof om voor uw zieke kind te zorgen als dat nodig is. Een werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf door uw verlof in ernstige problemen komt.

  Bij kort zorgverlof heeft u recht op 70% van uw salaris. Als dat minder is dan het minimumloon, dan heeft u recht op het minimumloon. Kort zorgverlof is maximaal 2 keer het aantal uren dat u per week werkt.

  Bij langer zorgverlof heeft u geen recht op salaris. Behalve als in uw cao andere afspraken staan.

 • Wie moet mij betalen als ik ziek ben tijdens de zwangerschap?

  Bent u ziek tijdens uw zwangerschap of na uw bevalling? Dan heeft u soms recht op een ziektewetuitkering. Dit hangt af van de reden van uw ziekmelding.

  Ziekte door zwangerschap

  Bent u ziek door uw zwangerschap of bevalling? En bent u (nog) niet met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof? Dan heeft u misschien recht op een ziektewetuitkering van UWV. Heeft u een werkgever? Dan krijgt u uw ziektewetuitkering waarschijnlijk via uw werkgever.

  U krijgt 100% van uw dagloon als u ziek bent door uw zwangerschap of bevalling. Ook als uw contract afloopt tijdens uw ziekte. Uw ziektewetuitkering duurt maximaal 2 jaar. 

  Ziek door andere oorzaak

  Bent u ziek door een andere oorzaak? Heeft u bijvoorbeeld griep? En bent u (nog) niet met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof? Dan moet uw werkgever uw loon doorbetalen bij ziekte zoals hij anders ook moet doen.

Terug naar boven Shape