Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Voorwaarden ouderschapsverlof

De belangrijkste voorwaarden voor ouderschapsverlof zijn:

 • U bent ouder of verzorger van uw biologische kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind.
 • Het kind is jonger dan 8 jaar. Behalve als er een andere leeftijd in uw cao staat. 
 • Als u verzorger bent, moet het kind op uw adres ingeschreven staan. 

Lengte ouderschapsverlof

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan heeft u recht op ouderschapsverlof van 26 keer het aantal uren dat u per week werkt.

Bijvoorbeeld: u werkt 36 uur per week, dan heeft u recht op 936 uur ouderschapsverlof (26 x 36 uur). U bepaalt samen met uw werkgever wanneer u het verlof opneemt, en op welke werkdagen.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 heeft u de eerste 9 weken van uw ouderschapsverlof recht op betaald ouderschapsverlof. U krijgt dan maximaal 9 weken 70% van uw dagloon of van het maximumdagloon. Soms vult uw werkgever uw dagloon aan tot 100%. Dit staat in uw contract of cao. U bouwt vakantiedagen op over de uren die u opneemt.

U mag betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte van uw kind. Bent u pleeg- of adoptieouder van een kind jonger dan 8 jaar? Dan mag u betaald verlof opnemen binnen 1 jaar nadat het kind bij u kwam wonen.

Is uw kind vóór 2 augustus 2022 geboren? Dan kunt u betaald ouderschapsverlof opnemen als uw kind jonger is dan 1 jaar. En als u nog niet uw hele ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Onbetaald ouderschapsverlof

Na de eerste 9 weken is de rest van het ouderschapsverlof onbetaald verlof. U krijgt geen salaris over de uren die u opneemt. En u bouwt geen vakantiedagen op over deze uren. 

Toeslagen Belastingdienst

Als uw inkomen daalt door het ouderschapsverlof, heeft u misschien recht op huurtoeslag of zorgtoeslag van de Belastingdienst. Geef wijzigingen in uw inkomen daarom door aan de Belastingdienst. Wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.  

Houdt u door het ouderschapsverlof te weinig inkomen over om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een uitkering bovenop uw salaris. Of u kunt een hogere toeslag krijgen. 

Aanvragen ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof vraagt u minimaal 2 maanden van tevoren aan bij uw werkgever. Sommige werkgevers hebben een formulier voor het aanvragen van ouderschapsverlof. Is dit er niet? Stuur dan onze voorbeeldbrief aanvragen ouderschapsverlof naar uw werkgever. 

U mag altijd ouderschapsverlof aanvragen. Het maakt niet uit hoelang u in dienst bent bij uw werkgever. Het maakt ook niet uit of u een tijdelijk of vast contract heeft. Wonen er meer kinderen in uw gezin? Dan kunt u meer ouderschapsverlof vragen. 

Als in uw cao andere regels staan over wanneer u ouderschapsverlof moet aanvragen, dan gelden de regels in uw cao. 

U bepaalt samen met uw werkgever wanneer u het verlof opneemt. U spreekt bijvoorbeeld af dat u 2 jaar lang 1 dag per week minder werkt. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Maar hij mag wel een andere verdeling van de uren met u afspreken. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf anders in de problemen komt. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever weigert om ouderschapsverlof te geven?

  Uw recht op ouderschapsverlof staat in de wet. Uw werkgever kan uw vraag om ouderschapsverlof alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Uw verlof heeft dan ernstige gevolgen voor het bedrijf, bijvoorbeeld door grote problemen in het rooster.

  Wil uw werkgever u geen ouderschapsverlof geven? Neem dan de volgende stappen: 

  • Ga in overleg met uw werkgever. Bekijk of er toch mogelijkheden zijn om ouderschapsverlof op te nemen. Een collega kan bijvoorbeeld werken op dagen dat u ouderschapsverlof wilt.
  • Komt u er met uw werkgever niet uit? Vraag dan hulp van een mediator.
  • Komt u er met de mediator ook niet uit? Dan kunt u naar de rechter. Of vraag uw rechtsbijstandverzekering of vakbond om hulp.

  Een rechtszaak is meestal niet goed voor de band tussen u en uw werkgever. Neem contact op met een van onze juristen om uw zaak te bespreken.

 • Verandert mijn contract door ouderschapsverlof?

  Nee. Er verandert niets aan uw contract door het opnemen van ouderschapsverlof. Na afloop werkt u weer dezelfde uren als voor uw ouderschapsverlof. Behalve als u andere afspraken maakt met uw werkgever. 

Terug naar boven Shape