Ouderschapsverlof: heb ik daar recht op? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof waarbij u tijdelijk minder gaat werken om meer tijd te besteden aan de zorg voor uw kind.

Uw arbeidsovereenkomst wijzigt niet door het opnemen van ouderschapsverlof. De uren die u minder werkt, krijgt u meestal niet betaald. Na afloop van uw verlof werkt u weer de uren die in uw arbeidsovereenkomst staan. Tenzij u andere afspraken met uw werkgever maakt.

Voorwaarden ouderschapsverlof

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om ouderschapsverlof te krijgen. Bijvoorbeeld:

 • u bent ouder of verzorger van een kind
 • het kind is niet ouder dan 8 jaar
 • het kind moet op uw adres ingeschreven staan als u alleen verzorger bent

U heeft recht op ouderschapsverlof voor uw:

 • biologische kinderen
 • adoptiekinderen
 • pleegkinderen
 • stiefkinderen

Aanvragen ouderschapsverlof

U kunt het ouderschapsverlof aanvragen zodra u in dienst bent bij uw werkgever. Het maakt niet uit hoe lang u in dienst bent. Of dat u een tijdelijk contract heeft.

Wanneer er meerdere kinderen binnen het gezin wonen, kunt u ook meerdere keren ouderschapsverlof aanvragen.

Het ouderschapsverlof wordt geregeld in de wet. In uw cao kunnen ook regels staan over:

 • het tijdstip waarop de aanvraag moet worden gedaan
 • de maximumleeftijd van het kind voor wie het ouderschapsverlof wordt aangevraagd
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever weigert om ouderschapsverlof te geven?

  Uw werkgever kan uw verzoek voor ouderschapsverlof alleen weigeren als hij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Wijst uw werkgever uw verzoek af? Neem dan de volgende stappen:

  1. Ga in overleg met uw werkgever. Bekijk of er mogelijkheden zijn dat u toch ouderschapsverlof kunt opnemen. Een collega kan bijvoorbeeld werken op dagen dat u ouderschapsverlof wilt.
  2. Komt u er met de werkgever niet uit? Schakel dan een onafhankelijke mediator in.
  3. Komt u er ook met de mediator niet uit? Dan kunt u de zaak aan de rechter voorleggen. Hiervoor kunt u een advocaat, uw rechtsbijstandverzekering of de vakbond inschakelen.
  4. Een juridische procedure is niet altijd goed voor de werkrelatie tussen u en uw werkgever. Neem contact op met een van onze juristen om uw zaak te bespreken.
 • Hoe lang heb ik recht op ouderschapsverlof?

  U heeft recht op ouderschapsverlof voor 26 keer de hoogte van uw wekelijkse arbeidsduur. Overleg met uw werkgever hoe en wanneer u het verlof wilt opnemen. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof op te nemen niet weigeren behalve als het bedrijf van uw werkgever hierdoor ernstig in de problemen komt. Uw werkgever kan dan met u een andere verdeling afspreken.

 • Hoe vraag ik ouderschapsverlof aan?

  Het ouderschapsverlof vraagt u ten minste 2 maanden van tevoren aan bij uw werkgever. Sommige werkgevers hebben een formulier voor het aanvragen van ouderschapsverlof. Is dit niet aanwezig, dan moet u het verzoek schriftelijk indienen. Uw werkgever heeft de volgende informatie van u nodig:

  • de datum waarop u het verlof in wilt laten gaan
  • hoeveel verlof u wilt opnemen
  • op welke dagen u het verlof wilt opnemen
  • over welke periode u het verlof wilt laten duren
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn inkomen over de periode dat ik ouderschapsverlof opneem?

  Cao

  Ouderschapsverlof is een onbetaald verlof. Dit betekent dat u geen salaris ontvangt over de uren dat u verlof opneemt. Het is wel mogelijk dat er in de voor u geldende cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden apart iets voor u geregeld is. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. Daarnaast wordt er geen vakantie opgebouwd over de uren dat u ouderschapsverlof opneemt.

  Toeslagen Belastingdienst

  Als uw inkomen minder wordt vanwege het ouderschapsverlof, kan dit gevolgen hebben voor de toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst. Deze toeslagen zijn afhankelijk van uw geschatte inkomen over het lopende belastingjaar. Geef daarom de wijziging in uw inkomen door aan de Belastingdienst als u toeslagen ontvangt.

  Heeft u geen recht op loon over de uren waarop u ouderschapsverlof opneemt? Dan daalt uw inkomen. U heeft mogelijk recht op een toeslag of uitkering.

Terug naar boven Shape