Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof waarbij u tijdelijk minder gaat werken om meer tijd te besteden aan de zorg voor uw kind.

Uw arbeidsovereenkomst wijzigt niet door het opnemen van ouderschapsverlof. De uren die u minder werkt, krijgt u meestal niet betaald. Na afloop van uw verlof werkt u weer de uren die in uw arbeidsovereenkomst staan. Tenzij u andere afspraken met uw werkgever maakt.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde voor het recht op ouderschapsverlof is dat u ouder of verzorger bent van het kind. U heeft recht op ouderschapsverlof voor uw biologische kinderen, adoptie-, pleeg-, en stiefkinderen. Als u alleen verzorger bent, dan moet het kind ingeschreven staan op uw adres. Ook mag het kind niet ouder zijn dan 8 jaar.

U kunt het ouderschapsverlof aanvragen ongeacht hoelang u in dienst bent bij de werkgever. Wanneer er meerdere kinderen binnen het gezin wonen, kunt u ook meerdere malen ouderschapsverlof aanvragen.

Het ouderschapsverlof wordt geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Kijk in uw cao of er afwijkende regelingen over het ouderschapsverlof staan. Op een aantal punten mogen deze namelijk ten nadele van de werknemer afwijken.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe lang heb ik recht op ouderschapsverlof?

  U heeft recht op ouderschapsverlof voor 26 keer de hoogte van uw wekelijkse arbeidsduur. Overleg met uw werkgever hoe en wanneer u het verlof wilt opnemen. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof op te nemen niet weigeren behalve als het bedrijf van uw werkgever hierdoor ernstig in de problemen komt. Uw werkgever kan dan met u een andere verdeling afspreken.

 • Hoe vraag ik ouderschapsverlof aan?

  Het ouderschapsverlof vraagt u ten minste 2 maanden van tevoren aan bij uw werkgever. Sommige werkgevers hebben een formulier voor het aanvragen van ouderschapsverlof. Is dit niet aanwezig, dan moet u het verzoek schriftelijk indienen. Uw werkgever heeft de volgende informatie van u nodig:

  • de datum waarop u het verlof in wilt laten gaan
  • hoeveel verlof u wilt opnemen
  • op welke dagen u het verlof wilt opnemen
  • over welke periode u het verlof wilt laten duren
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn inkomen over de periode dat ik ouderschapsverlof opneem?

  Cao

  Ouderschapsverlof is een onbetaald verlof. Dit betekent dat u geen salaris ontvangt over de uren dat u verlof opneemt. Het is wel mogelijk dat er in de voor u geldende cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden apart iets voor u geregeld is. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. Daarnaast wordt er geen vakantie opgebouwd over de uren dat u ouderschapsverlof opneemt.

  Toeslagen Belastingdienst

  Als uw inkomen minder wordt vanwege het ouderschapsverlof, kan dit gevolgen hebben voor de toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst. Deze toeslagen zijn afhankelijk van uw geschatte inkomen over het lopende belastingjaar. Geef daarom de wijziging in uw inkomen door aan de Belastingdienst als u toeslagen ontvangt.

  Heeft u geen recht op loon over de uren waarop u ouderschapsverlof opneemt? Dan daalt uw inkomen. U heeft dan mogelijk recht op een toeslag of uitkering.

Terug naar boven Shape