Logo
Cookie Privacy

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

U heeft recht op onbetaald ouderschapsverlof tot uw kind 8 jaar is. Dit geldt voor ouders en verzorgers. Vanaf 2 augustus 2022 krijgt u de eerste 9 weken betaald ouderschapsverlof. Behalve als in uw contract of cao staat dat u langer betaald verlof krijgt.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Voorwaarden ouderschapsverlof

De belangrijkste voorwaarden voor ouderschapsverlof zijn:

  • U bent ouder of verzorger van uw biologische kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind.
  • Het kind is jonger dan 8 jaar. Behalve als er een andere leeftijd in uw cao staat. 
  • Als u verzorger bent, moet het kind op uw adres ingeschreven staan. 

Lengte ouderschapsverlof

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan heeft u recht op ouderschapsverlof van 26 keer het aantal uren dat u per week werkt.

Bijvoorbeeld: u werkt 36 uur per week, dan heeft u recht op 936 uur ouderschapsverlof (26 x 36 uur). U bepaalt samen met uw werkgever wanneer u het verlof opneemt, en op welke werkdagen.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 heeft u de eerste 9 weken van uw ouderschapsverlof recht op betaald ouderschapsverlof. U krijgt dan maximaal 9 weken 70% van uw dagloon of van het maximumdagloon. Soms vult uw werkgever uw dagloon aan tot 100%. Dit staat in uw contract of cao. U bouwt vakantiedagen op over de uren die u opneemt.

U mag betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte van uw kind. Bent u pleeg- of adoptieouder van een kind jonger dan 8 jaar? Dan mag u betaald verlof opnemen binnen 1 jaar nadat het kind bij u kwam wonen.

Let op

Is uw kind vóór 2 augustus 2022 geboren? Dan kunt u betaald ouderschapsverlof opnemen als uw kind jonger is dan 1 jaar. En als u nog niet uw hele ouderschapsverlof heeft opgenomen.


Onbetaald ouderschapsverlof

Na de eerste 9 weken is de rest van het ouderschapsverlof onbetaald verlof. U krijgt geen salaris over de uren die u opneemt. En u bouwt geen vakantiedagen op over deze uren. 

Toeslagen Belastingdienst

Als uw inkomen daalt door het ouderschapsverlof, heeft u misschien recht op huurtoeslag of zorgtoeslag van de Belastingdienst. Geef wijzigingen in uw inkomen daarom door aan de Belastingdienst. Wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.  

Houdt u door het ouderschapsverlof te weinig inkomen over om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een uitkering bovenop uw salaris. Of u kunt een hogere toeslag krijgen. 

Aanvragen ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof vraagt u minimaal 2 maanden van tevoren aan bij uw werkgever. Sommige werkgevers hebben een formulier voor het aanvragen van ouderschapsverlof. Is dit er niet? Stuur dan onze voorbeeldbrief aanvragen ouderschapsverlof naar uw werkgever. 

U mag altijd ouderschapsverlof aanvragen. Het maakt niet uit hoelang u in dienst bent bij uw werkgever. Het maakt ook niet uit of u een tijdelijk of vast contract heeft. Wonen er meer kinderen in uw gezin? Dan kunt u meer ouderschapsverlof vragen. 

Als in uw cao andere regels staan over wanneer u ouderschapsverlof moet aanvragen, dan gelden de regels in uw cao. 

Let op

U bepaalt samen met uw werkgever wanneer u het verlof opneemt. U spreekt bijvoorbeeld af dat u 2 jaar lang 1 dag per week minder werkt. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Maar hij mag wel een andere verdeling van de uren met u afspreken. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf anders in de problemen komt. 


Bent u geholpen met deze informatie?

Wanneer krijg ik betaald verlof?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Kan ik ontslagen worden tijdens mijn zwangerschap?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven