Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Op woensdag 29 juni zijn wij om 12.00 uur gesloten.
Ga meteen naar

Voorwaarden ouderschapsverlof

De belangrijkste voorwaarden voor ouderschapsverlof zijn:

 • U bent ouder of verzorger van uw biologische kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind.
 • Het kind is niet ouder dan 8 jaar.
 • Als u verzorger bent, moet het kind op uw adres ingeschreven staan. 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u recht op ouderschapsverlof van 26 keer de uren die u elke week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 36 uur per week, dan heeft u recht op in totaal 936 uren (26 keer 36 uur) ouderschapsverlof. U bepaalt samen met uw werkgever hoe en wanneer u het verlof opneemt. 

Uw werkgever mag uw vraag om ouderschapsverlof niet zomaar weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf erg in de problemen komt. De werkgever kan dan met u een andere verdeling afspreken. 

In uw cao kan een andere maximumleeftijd staan voor het kind voor wie u ouderschapsverlof aanvraagt.

Inkomen tijdens ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof. U ontvangt geen salaris over de uren die u opneemt. U bouwt ook geen vakantie op over deze uren. Soms staan er andere regels in uw cao of contract. 

Toeslagen Belastingdienst

Als uw inkomen daalt door het ouderschapsverlof, kan dit gevolgen hebben voor toeslagen van de Belastingdienst zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Hoeveel toeslag u ontvangt, hangt af van het geschat inkomen van het belastingjaar van nu. U moet daarom de wijziging in uw inkomen doorgeven aan de Belastingdienst als u toeslagen ontvangt.  

Houdt u door het ouderschapsverlof te weinig inkomen over om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering bovenop uw salaris. Of u kunt een hogere toeslag krijgen. 

Aanvragen ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof vraagt u minimaal 2 maanden vooraf aan bij uw werkgever. Sommige werkgevers hebben een formulier voor het aanvragen van ouderschapsverlof. Is dit er niet? Laat uw werkgever dan per brief of e-mail weten: 

 • wanneer u het verlof wilt laten ingaan
 • hoeveel verlof u wilt opnemen
 • op welke dagen u het verlof wilt opnemen
 • over welke periode u het verlof wilt opnemen

U mag ouderschapsverlof al aanvragen op uw eerste werkdag. Het maakt niet uit hoelang u werkt bij uw werkgever. Het maakt ook niet uit of u een tijdelijk contract heeft of een vast contract. Wonen er meer kinderen in uw gezin? Dan kunt u meer ouderschapsverlof aanvragen.

In uw cao kunnen andere regels staan over het tijdstip waarop u ouderschapsverlof moet aanvragen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever weigert om ouderschapsverlof te geven?

  Uw recht op ouderschapsverlof staat in de wet. Uw werkgever kan uw vraag om ouderschapsverlof alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Uw verlof heeft dan ernstige gevolgen voor het bedrijf, bijvoorbeeld door problemen in het rooster. Wil uw werkgever u geen ouderschapsverlof geven? Neem dan de volgende stappen: 

  • Ga in overleg met uw werkgever. Bekijk of er toch mogelijkheden zijn om ouderschapsverlof op te nemen. Een collega kan bijvoorbeeld werken op dagen dat u ouderschapsverlof wilt.
  • Komt u er met de werkgever niet uit? Vraag hulp van een onafhankelijke mediator.
  • Komt u er met de mediator niet uit? Dan kunt u naar de rechter. Hiervoor kunt u een advocaat om hulp vragen. Of u kunt uw rechtsbijstandverzekering of vakbond vragen.

  Een rechtszaak is meestal niet goed voor de band tussen u en uw werkgever. Neem contact op met een van onze juristen om uw zaak te bespreken.

 • Verandert mijn contract door ouderschapsverlof?

  Nee. Er verandert niets aan uw contract door het opnemen van ouderschapsverlof. Na afloop werkt u weer dezelfde uren als voor uw ouderschapsverlof. Behalve als u andere afspraken maakt met uw werkgever. 

Terug naar boven Shape