Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Wat zijn mijn rechten op het werk als ik zwanger ben?

Als u zwanger bent, heeft u extra rechten op uw werk. U mag bijvoorbeeld meer pauze nemen. Tijdens uw zwangerschap mag u niet worden ontslagen. Ook na uw bevalling heeft u extra rechten. Bijvoorbeeld om te kolven onder werktijd.

Vertel uw werkgever dat u zwanger bent

Als u zwanger bent, heeft u extra rechten op uw werk. Daarom is het verstandig om uw werkgever te vertellen dat u zwanger bent.

U mag zelf weten wanneer u het vertelt. Maar doe dit uiterlijk 3 weken voordat u zwangerschapsverlof opneemt.

Uw werkgever kan vragen om bewijs dat u zwanger bent. U kunt dan een verklaring vragen aan een arts of verloskundige.

Bent u geholpen met deze informatie?

Uw extra rechten

Recht op veilig en gezond werken tijdens uw zwangerschap

Uw werkgever moet zorgen dat u tijdens uw zwangerschap veilig en gezond kunt werken. U heeft recht op:

 • aangepaste werktijden
 • aangepaste taken
 • betaald verlof voor controles
Aangepaste werktijden 

U heeft recht op aangepaste werktijden. U krijgt:

 • extra pauze, tot maximaal een achtste van uw werkdag. Werkt u 8 uur per dag? Dan krijgt u 1 uur extra pauze doorbetaald.
 • regelmatige werktijden en rusttijden
 • een afsluitbare ruimte om te rusten, met bed of rustbank
 • geen overwerk
 • geen nachtdiensten

U mag niet te veel werken 

Tijdens uw zwangerschap mag u niet te veel werken.

In een periode van 4 weken mag u:

 • maximaal 10 uur per dienst werken
 • maximaal 50 uur per week werken

In een periode van 16 weken mag u:

 • maximaal 10 uur per dienst werken
 • maximaal 45 uur per week werken
Aangepaste taken 

Tijdens uw zwangerschap mag u niet met gevaarlijke stoffen werken. En niet te veel tillen en dragen. Uw werkgever is verplicht om uw taken aan te passen als dat nodig is. Ga in gesprek met uw werkgever als u uw werkplek niet veilig vindt.

Betaald verlof voor controles

U wordt doorbetaald als u tijdens uw werk controles heeft die met uw zwangerschap te maken hebben. Bijvoorbeeld controles door een verloskundige, of bloedprikken.

Bent u geholpen met deze informatie?

U wordt niet ontslagen

Tijdens uw zwangerschap mag uw werkgever u niet ontslaan.

En hij moet zorgen voor gelijke behandeling. U moet bijvoorbeeld evenveel kans maken op promotie als uw niet-zwangere collega’s.

Bent u geholpen met deze informatie?

Uw rechten als u ziek bent

Als u ziek bent door uw zwangerschap, krijgt u 100% van uw loon doorbetaald. Heeft uw ziekte niets met uw zwangerschap te maken? Dan krijgt u minimaal 70% van uw loon doorbetaald.

Bent u geholpen met deze informatie?

Recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als u zwanger bent, heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Bij een tweeling of meerling is dit minimaal 20 weken.

Bent u geholpen met deze informatie?

Uw rechten na de bevalling

U moet de geboorte van uw baby binnen 2 dagen na de bevalling aan uw werkgever melden.

Na uw bevallingsverlof heeft u recht op:

 • ouderschapsverlof. U kunt tijdelijk minder werken. De eerste 9 weken van uw ouderschapsverlof wordt u doorbetaald. Daarna is het verlof onbetaald.
 • kolven of borstvoeding geven onder werktijd. Dit geldt de eerste 9 maanden na de bevalling.
 • aangepaste werktijden tot 6 maanden na de bevalling. Bijvoorbeeld extra pauzes.
 • geen overwerk en/of nachtdiensten tot 6 maanden na de bevalling
Bent u geholpen met deze informatie?
Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Heb ik recht op zwangerschapsverlof?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven