Mag ontslag tijdens zwangerschap? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.

tijdens mijn proeftijd

Speelde uw zwangerschap geen rol bij het ontslag tijdens proeftijd? Dan mag de werkgever u in de proeftijd ontslaan.

Als u in uw proeftijd ontslagen bent vanwege uw zwangerschap, dan handelt de werkgever in strijd met de wetgeving over gelijke behandeling. De wet verbiedt om in een arbeidssituatie onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

Controleer of uw proeftijd rechtsgeldig is.

na tijdelijk contract

Bij een tijdelijk contract is vooraf afgesproken wanneer dit stopt. Dat u intussen zwanger bent geworden, verandert daar niets aan. Uw contract mag niet eindigen omdat u zwanger bent.

Aanzegverplichting

Uw werkgever heeft wel een ‘aanzegverplichting’. Heeft uw contract langer dan 6 maanden geduurd? Dan moet uw werkgever minimaal 1 maand voor afloop van het contract schriftelijk laten weten of dit verlengd wordt.

tijdens vast contract

Bij een vast contract geldt tijdens zwangerschap een opzegverbod. Uw werkgever mag u in principe niet ontslaan. Ook niet tijdens en 6 weken na uw zwangerschapsverlof.

op staande voet

Uw werkgever heeft een dringende reden nodig voor ontslag op staande voet. Bijvoorbeeld als u van uw werkgever gestolen heeft. Er geldt dan geen opzegverbod.

tijdens een uitzendbeding

Tijdens de zwangerschap mag u niet ontslagen worden omdat u zwanger bent. Bent u korter dan 78 weken in dienst én staat in uw uitzendovereenkomst een uitzendbeding? Dan kan uw uitzendbureau u ontslaan als het werk bij uw opdrachtgever (het inlenende bedrijf) eindigt.

De gevolgen van uw zwangerschap (misselijkheid, niet meer kunnen tillen) kunnen aanleiding zijn voor het inlenende bedrijf om de opdracht met u te eindigen. Het bedrijf kan bijvoorbeeld aangeven dat er geen werk meer is. Uw contract eindigt dan automatisch.

Detacheringscontract

Bent u langer dan 78 weken in dienst of heeft u een detacheringscontract? Dan mag uw uitzendbureau u niet zomaar ontslaan voordat uw contract eindigt.

Payrollovereenkomst

Heeft u een payrollovereenkomst? Dan gelden voor u dezelfde regels als voor werknemers die direct bij het bedrijf in dienst zijn.

Voor 1 januari 2020 golden voor payrollovereenkomsten dezelfde regels als voor uitzendovereenkomsten. Daarom kan in uw payrollovereenkomst een uitzendbeding staan. Deze geldt nu niet meer.

Wordt u tijdens uw zwangerschap ontslagen? Of heeft u vragen over uw uitzendbeding? Neem contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mij ontslaat vanwege mijn zwangerschap?

  Als u vermoedt dat u ontslagen wordt vanwege uw zwangerschap, kunt u de kwestie voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. U moet dan geloofwaardig maken dat de werkgever een verboden onderscheid heeft gemaakt. Een oordeel of aanbeveling van het College is niet juridisch bindend, maar wordt meestal opgevolgd.

  Kantonrechter

  Volgt uw werkgever het advies of de aanbeveling niet op? Dan kunt u het ontslag aan de rechter voorleggen. Deze weegt het oordeel van het College mee bij de uitspraak.

  Deze procedures kunnen ertoe leiden dat u een schadevergoeding krijgt ter hoogte van bijvoorbeeld het gemiste loon of de gemiste ziektewetuitkering. Het ontslag blijft dan in stand.

 • Mag ik worden ontslagen als mijn werkgever een ontslagvergunning heeft?

  Tijdens uw zwangerschap geldt een opzegverbod en mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet opzeggen:

  • als u zwanger bent
  • als u zwangerschapsverlof heeft
  • binnen 6 weken na afloop van het zwangerschapsverlof

  Bedrijfssluiting

  Geldt er een opzegverbod? Dan geeft UWV in principe geen toestemming om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Een uitzondering hierop is als het bedrijf sluit. Als uw werkgever het bedrijf volledig stopt, kan hij uw arbeidscontract wel opzeggen tijdens uw zwangerschap. Uw werkgever heeft een ontslagvergunning van UWV nodig.

  Zegt de werkgever uw contract tijdens uw zwangerschap, verlofperiode of ziekte wegens uw zwangerschap toch op? En bent u van mening dat dit niet terecht is? Dan kunt u de rechter vragen de opzegging ongedaan te maken of een vergoeding toe te kennen.

  Neem contact op met een van onze juristen. U moet namelijk in beide gevallen binnen 2 maanden een verzoek indienen bij de kantonrechter. U heeft daar een advocaat bij nodig.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
  Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
  Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben door mijn bevalling of zwangerschap?

  Nee, als u ziek bent als gevolg van de zwangerschap of bevalling geldt een opzegverbod. De arbeidsovereenkomst kan wel eindigen op de afgesproken einddatum. U wordt in dat geval door de werkgever ziek uit dienst gemeld bij UWV. Ook kunt u soms in andere gevallen ontslagen worden ondanks dat u ziek bent.

  Aanzegverplichting

  Heeft uw arbeidscontract minimaal 6 maanden geduurd? Dat moet uw werkgever u minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk laten weten dat uw contract afloopt.

Terug naar boven Shape