Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar
Stap 1

Vraag om een betalingsregeling

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder en vraag om een betalingsregeling. Dit is een afspraak om in delen te betalen. Gaat uw verhuurder akkoord? Betaal dan op tijd, om einde van het huurcontract en huisuitzetting te voorkomen.

Gaat uw verhuurder niet akkoord? Dan kan uw verhuurder het huurcontract opzeggen.

Stap 2

Protesteer tegen de huuropzegging

Na een huurachterstand van 2 maanden kan uw verhuurder uw huurcontract opzeggen via de rechter. Meestal stuurt uw verhuurder u hierover een brief. U kunt protesteren tegen de huuropzegging via een aangetekende brief.

Het is niet verplicht om te protesteren tegen het opzeggen van de huur. Ook als u niet protesteert, moet uw verhuurder aan de rechter vragen het huurcontract te beëindigen. Uw protestbrief maakt de verhuurder wel vast duidelijk dat u het niet eens bent met de huuropzegging.

Uw huurcontract loopt door tot de rechter toestemming geeft om uw huurcontract te stoppen.

Stap 3

Wacht op de rechtszaak

Uw verhuurder mag u niet meteen uit huis zetten. Eerst moet hij de rechter vragen om toestemming voor het stoppen van het huurcontract. Ook vraagt uw verhuurder dan toestemming voor huisuitzetting.

Als uw verhuurder het proces bij de rechter start, krijgt u een dagvaarding van een deurwaarder. Dit is een uitnodiging om bij de rechter te komen.

U bent niet verplicht om naar de rechtszaak te gaan. Maar dat is wel verstandig. Gaat u niet, dan zal de rechter het verzoek van uw verhuurder goedkeuren. Een advocaat kan u bijstaan tijdens de rechtszaak. Neem contact op met een van onze juristen als u hierover advies wilt.

Stap 4

Probeer huisuitzetting te voorkomen

Geeft de rechter uw verhuurder toestemming? Dan mag uw verhuurder u uit de woning zetten. Misschien kunt u huisuitzetting nog voorkomen door de huurachterstand helemaal te betalen. Vraag uw verhuurder daarna of u nog in de woning mag blijven wonen.

Uw verhuurder mag dit weigeren. Met de uitspraak van de rechter ligt de keuze om u wel of niet uit de woning te zetten, bij uw verhuurder.

Kunt u niet in 1 keer betalen? Probeer dan een betalingsregeling af te spreken zoals vermeld in stap 1. Als u schulden heeft, vraag dan de gemeente om hulp. Soms kan een schuldhulpverlener van de gemeente een betalingsregeling voor u afspreken met de verhuurder.

Stap 5

Houd u aan de uitspraak van de rechter

Kunt u de huisuitzetting niet voorkomen? Dan moet u zich houden aan de uitspraak van de rechter. Hierin staat op welke datum u de woning moet verlaten. Gaat u niet op tijd weg? Dan mag een deurwaarder de woning leeghalen en u uit uw woning zetten. Dat heet een huisuitzetting of ontruiming.

Verlaat de woning op tijd. Laat de woning leeg en netjes achter. Doet u dat niet? Dan ontruimt de deurwaarder uw woning. Alle kosten voor de ontruiming moet u betalen. Dit zijn hoge kosten.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik iets doen tegen de uitspraak van de rechter?

  U kunt in hoger beroep gaan. Een hogere rechter kijkt dan opnieuw naar uw situatie. Neem hierover contact op met een van onze juristen.

 • Moet ik nog huur betalen als ik mijn huis uit moet?

  Ja, u moet de huur betalen zolang u in de woning woont. U betaalt ook:

 • Waar moet ik naartoe als de verhuurder mij uit huis zet?

  U moet zelf op zoek naar een andere plek om te wonen. Neem contact op met uw gemeente. Misschien kunt u tijdelijke opvang krijgen, of voorrang (urgentie) op de wachtlijst voor huurwoningen.

 • Mag de deurwaarder mij uit huis zetten als ik hierdoor in de problemen kom?

  Als de deurwaarder een uitspraak van de rechter heeft, mag hij u uit huis zetten. In 3 situaties is huisuitzetting niet redelijk:

  • U krijgt hulp van uw gemeente om uw schulden af te lossen.
  • Er zit een lange tijd tussen de uitspraak van de rechter en het leeghalen van de woning.
  • Door de uithuiszetting komt u in een noodsituatie. U komt bijvoorbeeld op straat te staan met een ernstig ziek kind.

  Denkt u dat de huisuitzetting niet redelijk is? Dan kunt u een ‘executiegeschil’ starten bij de rechter. U maakt dan bezwaar tegen de manier waarop de deurwaarder het vonnis uitvoert. En u vraagt de rechter om de huisuitzetting tegen te houden.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape