Huisuitzetting door huurachterstand | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Einde huurovereenkomst

Een huurovereenkomst is een bindende afspraak tussen huurder en verhuurder. Bij een overeenkomst horen verplichtingen. Een van uw verplichtingen is het op tijd betalen van de huur. Betaalt u niet of te laat? Dan komt u uw afspraak niet na.

Uw verhuurder kan uw huurovereenkomst opzeggen bij een huurachterstand. Uw verhuurder zal u hierover een brief sturen. U kunt tegen de huuropzegging protesteren. Uw verhuurder kan vervolgens aan de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden. Geeft de rechter toestemming? Dan wordt de huurovereenkomst gestopt. U heeft dan geen recht meer om in de woning te wonen.

De rechter geeft u mogelijk tijd om de woning te verlaten. Dit staat in de rechterlijke uitspraak. Daarna kan de woning door een deurwaarder worden ontruimd. Dit betekent dat u door een deurwaarder uit uw woning wordt gezet.

Betalingsregeling

Via de rechter of verhuurder krijgt u te horen wanneer u uiterlijk de woning moet verlaten. Probeer voor deze datum de huurachterstand alsnog te betalen of spreek een betalingsregeling af. Vraag aan uw verhuurder of u dan in de woning mag blijven.

Uw verhuurder is niet verplicht om mee te werken aan een betalingsregeling.

Huurachterstand volledig betaald

Soms kunt u ontruiming voorkomen door de huurachterstand volledig te betalen. U heeft dan wel toestemming van uw verhuurder nodig om nog in de woning te blijven wonen.

Ook als u de huurachterstand volledig betaalt, heeft uw verhuurder het recht om de woning te ontruimen. Omdat de rechter toestemming heeft gegeven, mag uw verhuurder u uit de woning laten zetten.

De keuze om u wel of niet uit de woning te laten zetten ligt dus bij uw verhuurder.

Hulp bij schulden

Neem bij schulden contact op met uw gemeente en vraag om hulp bij schulden. Een schuldhulpverlener kan voor u afspraken maken met schuldeisers, waaronder uw verhuurder. Misschien kan uw schuldhulpverlener ontruiming voorkomen.

Ontruiming niet altijd terecht

Bij een vonnis kan de verhuurder u uit uw woning zetten. Ontruiming is soms onterecht als:

 • u de huurachterstand volledig heeft betaald
 • er een lange tijd zit tussen de uitspraak van de rechter en de ontruiming
 • u hulp krijgt van uw gemeente om uw schulden af te lossen

Is de ontruiming onterecht? Dan kunt u mogelijk een executiegeschil starten. Dit is een procedure bij de rechter om ontruiming tegen te houden.

Neem daarom bij een dreigende ontruiming contact op met een van onze juristen.

Voordat de woning mag worden ontruimd, moet de huurovereenkomst door de rechter zijn ontbonden. Uw verhuurder heeft dus toestemming nodig van de rechter om u bij een huurachterstand uit de woning te zetten. Heeft uw verhuurder nog geen toestemming van de rechter? Kijk dan op de pagina 'Wat kan ik doen als ik een huurachterstand heb?' 

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan?

  Ja, u kunt tegen de ontbinding van uw huurovereenkomst en de ontruiming van uw woning in hoger beroep gaan. Meestal wordt de uitspraak van de rechter (het vonnis) 'uitvoerbaar bij voorraad' verklaard. Dat betekent dat uw verhuurder u uit de woning kan laten zetten, ondanks dat u in hoger beroep gaat.

  Wilt u in hoger beroep? Neem dan contact op met een van onze juristen.

 • Moet ik nog huur betalen als ik mijn huis word uitgezet?

  Ja, de verhuurder blijft recht houden op de huurachterstand en een vergoeding voor de periode die u nog in de woning woont. Daarbovenop betaalt u:

  • buitengerechtelijke incassokosten
  • proceskosten
  • wettelijke rente
 • Waar moet ik naar toe als mijn woning wordt ontruimd?

  Als het niet lukt om de ontruiming tegen te houden, moet u op zoek naar een andere woonplek. Neem contact op met uw gemeente. Misschien kunt u gebruikmaken van een tijdelijke opvang of urgentie.

Terug naar boven Shape