Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Vraag om een betalingsregeling

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder en vraag om een betalingsregeling voor uw huurachterstand. U spreekt dan af om de schuld in delen te betalen. Als u steeds op tijd betaalt, mag u in de woning blijven. Gaat uw verhuurder niet akkoord? Dan kan hij de rechter vragen het huurcontract te stoppen.

Stap 2

Protesteer via een brief of e-mail

Uw verhuurder moet u eerst per brief of e-mail laten weten dat hij uw huurcontract wil stoppen als u niet betaalt. Daarna mag hij pas naar de rechter.

Protesteer schriftelijk tegen deze brief. Leg de verhuurder uit dat u het niet eens bent met het stoppen van uw huurcontract en waarom. Vraag verder om een betalingsregeling. Uw protest kan niet voorkomen dat uw verhuurder naar de rechter stapt. Maar u kunt hiermee wel uw standpunt duidelijk maken aan de verhuurder. Namelijk dat u het niet eens bent met het stoppen van uw huurcontract en waarom. Mogelijk krijgt de verhuurder meer begrip voor u en kiest hij er voor toch geen rechtszaak te beginnen.

Uw huurcontract loopt door tot de rechter toestemming geeft om uw huurcontract te stoppen. U kunt dus in elk geval in de woning blijven tot na de rechtszaak.

Stap 3

Ga naar de rechtszaak

Start uw verhuurder een proces bij de rechter, zorg dan dat u erbij bent. Gaat u niet naar de rechtszaak, dan zal de rechter het verzoek van uw verhuurder goedkeuren.

De rechter stopt het huurcontract vaak bij een huurachterstand van 3 maanden of meer. Soms kan dat eerder, bijvoorbeeld als u regelmatig te laat betaalt.

Als er een rechtszaak komt, krijgt u eerst een dagvaarding van de deurwaarder. Dit is de uitnodiging voor de rechtszaak.

Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat die u helpt met de rechtszaak.

Stap 4

Vraag uw verhuurder om een laatste kans

Geeft de rechter uw verhuurder toestemming om uw huurcontract te stoppen? Dan mag uw verhuurder u uit de woning zetten.

Uw verhuurder is niet verplicht om dit te doen. Vraag uw verhuurder daarom of u toch in de woning mag blijven als u de huurachterstand in één keer betaalt. Of probeer nog een keer een betalingsregeling af te spreken, zoals in stap 1. Uw verhuurder mag dit weigeren.

Als u schulden heeft, vraag dan de gemeente om hulp. Soms kan een schuldhulpverlener een betalingsregeling voor u afspreken met de verhuurder en huisuitzetting voorkomen.

Stap 5

Houd u aan de uitspraak van de rechter

Kunt u de huisuitzetting niet voorkomen? Dan moet u zich houden aan de uitspraak van de rechter. Hierin staat op welke datum u de woning moet verlaten.

Verlaat de woning op tijd. En lever de woning goed op: leeg en netjes. Doet u dat niet? Dan ontruimt de deurwaarder uw woning. Alle kosten voor de ontruiming moet u betalen. Dit zijn hoge kosten.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik iets doen tegen de uitspraak van de rechter?

  U kunt in hoger beroep gaan. Een hogere rechter kijkt dan opnieuw naar uw situatie. Neem hierover contact op met een van onze juristen.

 • Moet ik nog huur betalen als ik mijn huis uit moet?

  U moet de huur betalen zolang u in de woning woont. En u moet uw huurachterstand betalen.
  Bij een huisuitzetting betaalt u ook:

 • Waar moet ik naartoe als de verhuurder mij uit huis zet?

  U moet zelf op zoek naar een andere plek om te wonen. Neem contact op met uw gemeente. Misschien kunt u tijdelijke opvang krijgen, of voorrang (urgentie) op de wachtlijst voor huurwoningen.

 • Mag de deurwaarder mij uit huis zetten als ik hierdoor in de problemen kom?

  Als de deurwaarder een uitspraak van de rechter heeft, mag hij u uit huis zetten.

  In 3 situaties is huisuitzetting soms niet redelijk:

  • U krijgt hulp van uw gemeente om uw schulden af te lossen.
  • De huisuitzetting is levensbedreigend.
  • Na de uitspraak wacht de verhuurder erg lang met ontruimen. Hij neemt ook geen contact met u op.

  Denkt u dat de huisuitzetting niet redelijk is? Dan kunt u een ‘executiegeschil’ starten bij de rechter. U maakt dan bezwaar tegen de uitvoer van het vonnis door de deurwaarder. En u vraagt de rechter om de huisuitzetting tegen te houden.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape