Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar
Stap 1

Boete ontvangen

Bent u het niet eens met de boete? Maak dan bezwaar. In de brief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) staat tot wanneer dit kan.

Kunt u de boete niet betalen? Vraag dan om een betalingsregeling. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling.

Heeft u meer schulden en lukt het niet deze op te lossen? Vraag dan het CJIB om een noodstop. U hoeft dan mogelijk 4 maanden niet te betalen. Binnen die 4 maanden moet u zich melden bij uw gemeente voor schuldhulpverlening.

Stap 2

Dwangbevel ontvangen

Heeft u uw boete(s) niet betaald of u niet aan de betalingsregeling gehouden? Dan krijgt u eerst twee keer een aanmaning met  verhoging van de boete.

Daarna kan beslag worden gelegd op uw inkomen of bankrekening. Is dat niet mogelijk? Dan volgt een dwangbevel via een deurwaarder. Met dit dwangbevel kan het CJIB ook beslag leggen op uw inboedel.

Stap 3

Dagvaarding ontvangen

Heeft u de boete(s) nog steeds niet betaald? En heeft het dwangbevel of andere dwangmiddelen (bijvoorbeeld inname rijbewijs of auto) niets opgeleverd? Dan kan de officier van justitie de kantonrechter verzoeken om toestemming voor gijzeling in de gevangenis. U krijgt hiervoor een dagvaarding.

Stap 4

Zitting voorbereiden

Verzamel bewijsstukken waarom u niet kunt betalen. Bijvoorbeeld: 

 • Een overzicht en bewijsstukken van uw inkomsten en uitgaven per maand
 • Overzicht van betalingsregelingen die u heeft met andere instanties
 • Een kopie van uw verzoek om een betalingsregeling aan het CJIB
 • Als u in een schuldhulpverleningstraject of Wsnp zit, bewijsstukken hiervan

Zijn er bijzondere redenen waarom gijzeling voor u niet kan? Bijvoorbeeld grote gevolgen voor uw werk of gezinsleven? Verzamel hierover zoveel mogelijk bewijsstukken.

U mag voor de zitting het dossier inzien. Informeer bij de rechtbank wanneer dit mogelijk is.

Stap 5

Zitting bij de kantonrechter

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan. U kunt ook in een brief uitleggen waarom u het met het verzoek om gijzeling niet eens bent. Zorg ervoor dat uw brief uiterlijk 5 werkdagen voor de zitting bij de rechtbank binnen is.

Gaat u wel naar de zitting? Neem dan alle bewijsstukken mee. Leg aan de rechter uit waarom u niet heeft betaald of niet kunt betalen. Heeft gijzeling ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld uw gezin of werk? Vertel dat dan ook.

De kantonrechter kijkt of het CJIB of de officier van justitie genoeg heeft gedaan om de boete op een andere manier te innen. En of het verzoek om u te gijzelen voldoende is gemotiveerd. Hierbij betrekt de kantonrechter ook al uw argumenten.

De rechter gaat niet meer in op de vraag of de boete wel of niet terecht is opgelegd. Het heeft dus geen zin meer om bij de kantonrechter te protesteren tegen de boete.

Stap 6

Uitspraak van de rechter

Meestal doet de rechter binnen 2 weken een uitspraak. Is uw adres bij de rechtbank bekend? Dan krijgt u de beslissing thuisgestuurd.

De kantonrechter kan het verzoek afwijzen of toewijzen. Wilt u de boete wel betalen, maar kunt u dat niet? Dan kan de rechter ook bepalen dat u wel de gevangenis in moet, maar pas na een termijn van maximaal 12 maanden. U heeft dan tijd om de boete alsnog te betalen om gijzeling te voorkomen.

U kunt geen beroep instellen tegen de beslissing van de kantonrechter.

Stap 7

Na de beslissing van de rechter

Heeft de rechter het verzoek afgewezen? Dan mag u niet worden gegijzeld. U moet de boete nog steeds betalen. Hiervoor kunnen andere dwangmiddelen worden ingezet, bijvoorbeeld beslag op uw inkomen.

Heeft de rechter een machtiging voor gijzeling afgegeven? En betaalt u de boete nog steeds niet? Dan stuurt het CJIB een opdracht aan de politie om u gevangen te nemen. De politie probeert u op uw huisadres aan te houden. Lukt dat niet? Dan komen uw gegevens in het opsporingsregister.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe lang mag ik worden gegijzeld?

  Dat staat in de beslissing van de kantonrechter. Per boete mag u voor elke €50 één dag worden gegijzeld, met een maximum van 7 dagen.

  Staan er meerdere boetes open? Dan wordt u voor alle boetes samen maximaal 15 dagen gegijzeld. In bijzondere omstandigheden kunt u langer worden vastgehouden.

 • Hoe kan de gijzeling worden opgeheven?

  Betaalt u (of iemand anders namens u) de boete alsnog als u al gegijzeld bent? Dan wordt de gijzeling beëindigd.

  Voor bijzondere omstandigheden kunt u verzoeken om de gijzeling op te heffen. Bijvoorbeeld bij overlijden van een familielid. Dit kan in een kort geding. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een advocaat.

 • Vervalt de boete als ik de gijzeling heb uitgezeten?

  Nee. De gijzeling is een middel om u tot betaling te dwingen. Het vervangt niet uw boete(s). U moet de boete(s) en verhogingen alsnog betalen.

Terug naar boven Shape