Wat kan een minderjarige verwachten van een zitting? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Halt-straf

Pleegt u als minderjarige tussen 12 en 18 jaar een licht strafbaar feit? Bijvoorbeeld vernieling of onnodig het alarmnummer bellen? Dan stuurt de politie u meestal door naar Halt. U hoeft hiervoor niet naar de rechter.

Halt-afdoening

De Halt-afdoening bestaat uit:

 • gesprekken tussen u, uw ouders en een medewerker van Halt
 • excuus aanbieden aan slachtoffer
 • leeropdracht
 • werkopdracht
 • vergoeding van schade

De Halt-straf duurt maximaal 20 uur. U kunt maximaal 3 keer een Halt-straf krijgen.

Akkoord gaan of niet?

U hoeft het voorstel van de politie om naar Halt te gaan niet te accepteren. Gaat u wel akkoord? Dan moet u de Halt-straf volgens de afspraak uitvoeren. Rondt u de straf goed af, dan krijgt u geen strafblad.

Weigert u het voorstel? Of voert u uw straf niet goed uit? Dan stuurt de politie uw zaak naar de officier van justitie.

OTP-zitting of TRIP-zitting

Heeft u (vaker) iets strafbaars gedaan? Bijvoorbeeld winkeldiefstal, vandalisme met weinig schade of belediging van een politieagent? Dan roept het Openbaar Ministerie (OM) u op voor een OTP-zitting (Oproep ten Parkette). Men noemt dit ook wel TRIP-zitting (Transactie in Persoon).

Raad voor de Kinderbescherming

Voor de zitting bij het OM krijgt u meestal een gesprek met de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad stelt een advies op voor het OM.

Verloop zitting

Tijdens de zitting heeft u een gesprek met (een medewerker van) de officier van justitie. U krijgt dan een voorstel voor een straf. Uw ouders krijgen ook een uitnodiging voor de zitting. Er is geen rechter bij deze zitting.

Akkoord gaan of niet?

Gaat u akkoord met het voorstel? Dan moet u de straf nakomen of uitvoeren.

Accepteert u het voorstel niet? Of komt u het voorstel niet na? Dan moet u alsnog naar de kinderrechter. U krijgt hiervoor een dagvaarding thuis. De kinderrechter beslist of en welke straf u krijgt.

Advocaat inschakelen?

Vaak krijgt u voor de zitting automatisch een gratis advocaat toegewezen. Dat hangt af van de straf die het OM aan u voorstelt. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Zitting kinderrechter

U moet naar de kantonrechter als u tussen de 12 en 18 jaar bent en een (ernstig) strafbaar feit pleegt. Het Openbaar Ministerie (OM) stuurt u een dagvaarding. In de dagvaarding staat naar welke rechter u moet:

 • de kantonrechter
 • de kinderrechter of 
 • de meervoudige kamer

U bent verplicht naar de zitting te komen als u nog geen 18 jaar bent. Uw ouders moeten ook komen, als zij het ouderlijk gezag over u hebben. Moet u naar de kantonrechter? Dan geldt deze verschijningsplicht niet.

Verloop zitting

De zitting voor minderjarigen is meestal niet openbaar. De officier van justitie vertelt waarvan u wordt verdacht en welke straf hij eist.

De rechter kan u op de zitting vragen stellen. U hoeft geen antwoord te geven. U mag vertellen wat u van de verdenking en de straf vindt. Uw ouders mogen iets over u vertellen.

Uitspraak

De kinderrechter vertelt vaak meteen of u straf krijgt. En hoe hoog uw straf is. Bent u bij de meervoudige kamer geweest? Dan duurt het meestal 2 weken voordat u de uitspraak krijgt.

Advocaat inschakelen?

Moet u naar de kinderrechter of meervoudige kamer? Dan wijst de rechter gratis een advocaat toe. U mag ook zelf een advocaat kiezen. Die moet u dan soms wel zelf betalen. Bespreek dit met uw advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke straf kan het OM mij voorstellen op een OTP-zitting?

  Het OM kan u de volgende straffen voorstellen:

  • taakstraf van maximaal 60 uur
  • geldboete
  • schadevergoeding voor het slachtoffer
  • seponeren onder bepaalde voorwaarden

  Het OM kan geen gevangenisstraf opleggen of voorstellen.

 • Welke straf kan de kinderrechter mij geven?

  Vindt de rechter dat u schuldig bent? Dan kunt u de volgende straffen krijgen:

  • geldboete
  • taakstraf
  • gedragsbeïnvloedende maatregel
  • plaatsing in inrichting voor jeugdigen
  • schadevergoeding voor het slachtoffer
  • maximaal 1 jaar jeugddetentie voor kinderen tot 16 jaar
  • maximaal 2 jaar jeugddetentie voor kinderen van 16 en 17 jaar

  De rechter kan u ook vrijspreken. Bijvoorbeeld als er niet genoeg bewijs is.

 • Wat zijn de procedures voor kinderen tot 12 jaar?

  Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Wel kan de politie onderzoek doen en het kind verhoren. De politie kan ook een zorgmelding doen bij jeugdzorg.

  Veroorzaakt een kind schade? Dan zijn de ouders aansprakelijk voor de schade.

 • Wat is een politiesepot of reprimande?

  Als de politie een zaak niet heel ernstig vindt, krijgt u alleen een waarschuwing. U krijgt verder geen straf. Dat heet een politiesepot of reprimande.

  Uw ouders worden wel op de hoogte gesteld van uw gedrag. Heeft u schade gemaakt? Dan moet u de schade betalen.

  De politie maakt een aantekening over uw zaak. De politie meldt uw zaak soms ook bij jeugdzorg.

 • Wat is het adolescentenstrafrecht?

  Bent u tussen de 16 tot 23 jaar? Dan valt u onder een bijzondere regeling: het adolescentenstrafrecht. De rechter kan hierbij kiezen tussen de regels van het jeugdstrafrecht en het gewone strafrecht.

  Voor jongeren van 16 en 17 jaar geldt normaal het jeugdstrafrecht. En voor jongeren van 18 tot 23 jaar het gewone strafrecht. De rechter mag hierover dus anders beslissen. Bijvoorbeeld als u iets heel ernstigs heeft gedaan of vanwege persoonlijke omstandigheden. Zo legt de rechter een straf op die het best past bij uw situatie.

Terug naar boven Shape