Overslaan en naar de inhoud gaan

Halt-straf

Voor lichte strafbare feiten kan een politieagent of boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) u naar bureau Halt sturen. Dit heet een ‘Halt-afdoening’. U gaat dan niet naar een zitting bij de officier van justitie of een rechter. Met een Halt-straf voorkomt u een strafblad.

Voor een Halt-straf gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 12 en 18 jaar.
 • U geeft toe dat u schuldig bent.
 • U kreeg niet meer dan 3 keer eerder een Halt-straf.
 • Het gaat om een licht strafbaar feit, bijvoorbeeld spijbelen of winkeldiefstal.
 • U bent jonger dan 16 jaar en uw ouders geven toestemming voor de Halt-straf.

Soorten Halt-straf

Bij bureau Halt heeft u een gesprek met uw ouders en een medewerker van Halt. Tijdens dit gesprek kunt u uw kant van het verhaal vertellen. De medewerker van Halt stelt u daarna een straf voor van maximaal 20 uur. Mogelijke straffen zijn:

 • een werkstraf
 • schade vergoeden aan het slachtoffer
 • tegen het slachtoffer zeggen dat het u spijt
 • een leerstraf, bijvoorbeeld een agressietraining
 • gesprekken met een Halt-medewerker en uw ouders
 • een combinatie van deze straffen

U hoeft een voorgestelde Halt-straf niet te accepteren. Dit kunt u direct tegen de politieagent of boa zeggen, of later tegen de Halt-medewerker. U krijgt dan een OTP-zitting of een zitting bij de rechter. Hiermee loopt u risico op een strafblad.

OTP-zitting of TRIP-zitting

Bij een OTP-zitting (Oproep ten Parkette) verdenkt de officier van justitie u van een licht strafbaar feit, bijvoorbeeld winkeldiefstal of belediging van een politieagent. Een OTP-zitting heet ook wel een TRIP-zitting (Transactie in Persoon). U krijgt hierover een brief van de officier van justitie. Uw ouders krijgen ook een uitnodiging voor de zitting.

Vóór de zitting komt er een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. De Kinderbescherming stelt bijvoorbeeld vragen aan u, uw familie en school. Daarna geeft de Kinderbescherming advies aan de officier van justitie over een straf.

Tijdens de OTP-zitting heeft u een gesprek met de officier van justitie of iemand die namens hem werkt. U kunt dan uw kant van het verhaal vertellen. Daarna hoort u meteen of u een straf krijgt. Er is geen rechter bij deze zitting.

Straffen OTP-zitting

De officier van justitie kan u de volgende straffen voorstellen:

 • geldboete
 • taakstraf van maximaal 60 uur
 • schade vergoeden aan het slachtoffer

Gaat u akkoord met de straf? Dan hoeft u niet naar de rechter. U kunt wel een strafblad krijgen.

Gaat u niet akkoord? Of houdt u zich later niet aan de afspraken? Dan vraagt de officier van justitie aan de rechter om u te straffen.

Sepot OM

De officier van justitie kan uw strafzaak ook ‘seponeren’. U krijgt dan geen straf. Er is bijvoorbeeld niet genoeg bewijs, of u heeft de schade al vergoed.

Soms moet u zich nog een tijd aan voorwaarden houden, bijvoorbeeld:

Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan kan de officier van justitie de rechter vragen om u te straffen.

Zitting rechter

U krijgt eerst een brief met de oproep voor de zitting, de dagvaarding. Hierin staat naar welke rechter u moet:

 • kantonrechter: bij overtredingen, zoals te veel spijbelen of graffiti spuiten
 • kinderrechter: bij zwaardere overtredingen of een misdrijf, zoals diefstal of mishandeling
 • meervoudige strafkamer: bij ingewikkelde of ernstige misdrijven, zoals moord

De zitting voor minderjarigen is meestal niet openbaar. Dit betekent dat er geen pers en publiek bij mag zijn.

Verschijningsplicht zitting

Krijgt u een oproep voor een zitting van de kantonrechter? Dan mag u zelf kiezen of u naar de zitting gaat of niet. Bij de kinderrechter en de meervoudige strafkamer heeft u als minderjarige een 'verschijningsplicht'. U moet naar deze zitting gaan.

Meestal moeten uw ouders ook naar de zitting komen. Dit hoeft niet:

 • als uw ouder geen gezag over u heeft
 • bij een overtreding, bijvoorbeeld op verboden terrein lopen
 • als dit niet in uw belang is, bijvoorbeeld bij slecht contact met uw ouders

Advies Kinderbescherming

Vóór de zitting komt er een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming naar uw situatie. De Kinderbescherming stelt bijvoorbeeld vragen aan u, uw familie en school. Daarna geeft de Kinderbescherming advies aan de officier van justitie en rechter over een straf.

Verloop zitting

 • Aan het begin van de zitting controleert de rechter uw gegevens. Hij legt kort uw rechten uit en vertelt wat er gaat gebeuren.
 • De officier van justitie vertelt waarvan hij u verdenkt.
 • De rechter onderzoekt uw strafzaak door vragen te stellen aan u, uw ouders en de officier van justitie. Soms ondervraagt hij ook getuigen of deskundigen, zoals een psychiater.
 • De rechter bespreekt een schadevergoeding als een slachtoffer daar om vraagt.
 • Soms vertelt een slachtoffer over de gebeurtenis en de gevolgen daarvan. Dit heet spreekrecht.
 • De officier van justitie vertelt welke straf hij eist.
 • U mag reageren en uw kant van het verhaal vertellen.
 • Bij de kantonrechter of kinderrechter hoort u meestal meteen de uitspraak. Bij de meervoudige strafkamer kan dit 2 weken duren, omdat zij eerst moeten overleggen.
 • U krijgt de uitspraak ook per post.

Straffen kantonrechter

Een kantonrechter kan u de volgende straffen geven:

 • geldboete
 • taakstraf
 • schade vergoeden aan het slachtoffer
 • combinatie van deze straffen

Straffen kinderrechter en strafkamer

Bij de kinderrechter en de meervoudige strafkamer kunt u alle straffen krijgen, bijvoorbeeld:

Bent u 16 of 17 jaar? Dan kan de rechter u door het adolescentenstrafrecht zwaarder straffen, via het gewone strafrecht.

De rechter kan u ook vrijspreken, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewijs is voor uw schuld.

Strafblad minderjarige

Bij een veroordeling door de kinderrechter of meervoudige strafkamer krijgt u altijd een strafblad. Ook bij vrijspraak. Bij een veroordeling door de kantonrechter krijgt u soms een strafblad.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de straffen voor kinderen tot 12 jaar?

  Een kind jonger dan 12 jaar kan geen straf krijgen via Halt, een OTP-zitting of een rechter. Wel kan de politie onderzoek doen naar het strafbare feit. De politie mag het kind bijvoorbeeld ondervragen tijdens een verhoor.

  Meestal maakt de politie een melding bij Jeugdzorg. Jeugdzorg onderzoekt de situatie en biedt kind en ouders hulp als dat nodig is. Bij ernstige zorgen schakelt Jeugdzorg de Raad voor de Kinderbescherming in. Bijvoorbeeld als Jeugdzorg denkt dat de situatie thuis niet veilig is voor het kind.

  Veroorzaakt een kind jonger dan 12 jaar schade? Dan zijn de ouders aansprakelijk.

 • Wat is een reprimande of een politiesepot?

  Bent u jonger dan 18 en doet u iets strafbaars? Dan kan de politie u een ‘reprimande’ of ‘politiesepot’ geven. Uw strafzaak komt dan niet bij de officier van justitie of kinderrechter. Wel vertelt de politie uw ouders over de gebeurtenis.

  De politie kan een reprimande geven als:

  • u meewerkt
  • u schuld bekent en zegt dat het u spijt
  • u niet eerder iets strafbaars deed
  • het gaat om een licht strafbaar feit, bijvoorbeeld iets stelen of vernielen van weinig waarde

  Veroorzaakte u schade? Dan kan de politie u of uw ouders vragen de schade te vergoeden.

  Melding Jeugdzorg

  Soms maakt de politie ook een melding bij Jeugdzorg. Jeugdzorg onderzoekt de situatie dan en biedt hulp als dat nodig is. Bij ernstige zorgen licht Jeugdzorg de Raad voor de Kinderbescherming in. Bijvoorbeeld als Jeugdzorg denkt dat uw thuissituatie niet veilig is.

 • Heb ik als minderjarige recht op een advocaat tijdens een zitting?

  Ja, tijdens een zitting heeft u recht op een advocaat.

  Bij de kantonrechter moet u de advocaat meestal zelf betalen. Moet u naar een OTP-zitting, de kinderrechter of de meervoudige strafkamer? Dan betaalt de overheid meestal uw advocaat.

  Wordt u verdacht van een misdrijf en moet u naar de kinderrechter of de meervoudige strafkamer? Dan geeft de rechter u een advocaat, als u die nog niet heeft.

  Voordelen advocaat

  Het is verstandig om een advocaat om hulp te vragen. Een advocaat kan namelijk:

  • het strafdossier opvragen en met u bespreken
  • tegenbewijzen verzamelen
  • informatie geven over mogelijke straffen
  • informatie geven over uw rechten en het proces
  • adviseren over wat u beter wel en niet kunt zeggen
  • nakijken of het Openbaar Ministerie fouten maakte in het onderzoek
  • u verdedigen tijdens de zitting om straf te verlagen of te voorkomen
  • adviseren over hoger beroep
 • Wat is het adolescentenstrafrecht?

  Als u tussen de 16 en 23 jaar bent, valt u onder een bijzondere regeling: het adolescentenstrafrecht. De rechter mag dan kiezen of hij u straft volgens de regels van het jeugdstrafrecht of het strafrecht voor volwassenen. Hierdoor kan de rechter:

  • jongeren van 16 en 17 jaar zwaarder straffen via het gewone strafrecht
  • jongvolwassenen tot 23 jaar minder zwaar straffen via het jeugdstrafrecht

  De rechter houdt hierbij rekening met de gebeurtenis, uw persoonlijke situatie en het advies van het Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

Terug naar boven Shape