Uitnodiging voor verhoor | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
De politie wil mij horen als:

Verdachte

U wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie wil u als verdachte horen. Meestal krijgt u hiervoor een oproep thuis. De politie kan u ook aanhouden om u te verhoren.

U bent niet verplicht om naar het politiebureau te gaan. Verschijnt u niet? Dan kan de politie u op een later moment alsnog aanhouden.

Rechten bij het verhoor

U heeft het recht:

 • op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor
 • op een tolk, als u niet goed Nederlands spreekt of verstaat
 • op inzage in het politiedossier vanaf het verhoor
 • om te zwijgen: u bent niet verplicht om antwoord te geven
 • op een kopie van uw eigen verklaring. Staan daar onjuistheden in? Wijs de politie hier dan op en teken de verklaring pas als deze klopt.

Advocaat

U mag vóór het verhoor contact opnemen met een advocaat. Tijdens het verhoor mag uw advocaat:

 • aan het begin en einde van het verhoor opmerkingen maken of vragen stellen
 • vragen om onderbreking van het verhoor voor overleg met u. U mag hier ook zelf om vragen.
 • erop wijzen dat u een vraag niet begrijpt. Of dat u onder druk wordt gezet of door uw gezondheid niet verder kunt worden verhoord.
 • het verslag van het verhoor (proces-verbaal) met u inzien en wijzen op fouten daarin

Kosten advocaat

Heeft u een oproep gekregen voor verhoor? En wilt u hulp van een advocaat voor of tijdens het verhoor? Dan moet u de advocaat zelf betalen.

Bent u aangehouden voor verhoor? Dan hangt het af van uw situatie of u de advocaat zelf moet betalen of niet. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Bent u minderjarig? Dan gelden mogelijk andere rechten en plichten.

Getuige

Bent u getuige of slachtoffer van een misdrijf? Dan kan de politie u uitnodigen op het bureau om uw verhaal te doen. U bent niet verplicht om te gaan.

Op het bureau schrijft de politie uw verhaal op en vraagt u om dit te ondertekenen. Vraag een kopie van uw verklaring en vraag de naam van de politieagent die over de zaak gaat. U kunt dan later nog informatie opvragen over de stand van zaken van het onderzoek.

Heeft u een oproep gekregen van de rechter voor verhoor als getuige tijdens een vooronderzoek of zitting? Dan bent u wel verplicht om te komen. U moet dan ook antwoord geven op de vragen die u worden gesteld. 

 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat gebeurt er nadat ik als verdachte ben gehoord?

  Na uw verhoor kan de politie of de officier van justitie besluiten u niet te vervolgen. Uw zaak wordt dan geseponeerd. Soms moet u zich daarbij wel aan bepaalde voorwaarden houden. Bijvoorbeeld een contactverbod of toezicht van de reclassering.

  Wordt u wel vervolgd? Dan kan dit via verschillende strafprocedures.

 • Wat is het verschil tussen het zwijgrecht en het verschoningsrecht?

  Zwijgrecht

  Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan hoeft u geen antwoord te geven tijdens een verhoor. U maakt dan gebruik van uw zwijgrecht.

  Verschoningsrecht

  Bent u door de rechter opgeroepen voor verhoor als getuige tijdens een vooronderzoek of zitting? Dan bent u wel verplicht om antwoord te geven op vragen.

  U hoeft niet te antwoorden als u:

  • familie bent van een betrokkene bij de rechtszaak
  • door uw verklaring strafbare feiten moet bekennen waarvoor u of een familielid kan worden vervolgd
  • een beroepsgeheim heeft (bijvoorbeeld arts of notaris)

  U maakt dan gebruik van uw verschoningsrecht.

 • Hoe lang mag de politie mij voor verhoor vasthouden op het bureau?

  De politie mag u maximaal 9 uren op het bureau vasthouden voor onderzoek. Bijvoorbeeld om foto’s te maken of vingerafdrukken te nemen. De tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur telt niet mee.

  Inverzekeringstelling

  Is meer tijd nodig voor verhoor? Dan kan de (hulp)officier van justitie bepalen dat u langer op het bureau moet blijven. Dat heet inverzekeringstelling. De politie houdt u nog maximaal 3 dagen vast op het politiebureau voor verhoor.

  Voorlopige hechtenis

  De rechter kan op verzoek van de officier van justitie besluiten dat u langer vast moet blijven zitten. Deze voorlopige hechtenis duurt maximaal 14 dagen en kan niet worden verlengd. De officier van justitie kan de rechter wel vragen om een bevel tot gevangenhouding. Zo’n bevel geldt voor maximaal 90 dagen.

Terug naar boven Shape