Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar

Aangifte doen

U kunt op de volgende manier aangifte doen:

 • telefonisch
 • online. U kunt alleen digitaal aangifte doen van een aantal feiten, waarbij de dader onbekend is en geen geweld is gebruikt. Bijvoorbeeld diefstal of vernieling.
 • op het politiebureau. Bel van te voren om een afspraak te maken.

Het is afhankelijk van uw situatie op welke manier u het beste aangifte kunt doen.

Anonieme aangifte

Het is niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. Wel kunt u een misdrijf of daders anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem of bel 0800-7000. De melding is in zijn geheel anoniem, er is geen nummerherkenning en het telefoongesprek wordt niet opgenomen.

Verplichtingen

U bent niet verplicht om aangifte te doen van een strafbaar feit. Van de volgende ernstige misdrijven moet u wel verplicht aangifte doen: 

 • moord of doodslag
 • verkrachting
 • een dreiging voor de staat

U doet aangifte als u weet dat deze misdrijven zijn gebeurd, er een poging toe is gedaan, of deze worden voorbereid. U hoeft geen aangifte te doen als dit kan leiden tot vervolging van uzelf, uw (ex-)partner of familie.

Klachtdelicten

Sommige aangiften gaan over klachtdelicten, zoals:

 • smaad
 • laster
 • stalking
 • schending van beroepsgeheim

Wilt u aangifte doen van een klachtdelict? Dien dan een klacht in bij de politie. 

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe verloopt de procedure na een aangifte?

  Onderzoek

  De politie maakt van uw aangifte een proces-verbaal op en bekijkt daarna of er een onderzoek wordt gestart. 

  Is het belang te klein, of het onderzoek onbegonnen werk? Dan start de politie geen onderzoek. Zo wordt een fietsendiefstal meestal niet onderzocht, tenzij de fietsendief op heterdaad is betrapt. 

  Bent u het er niet mee eens dat er door de politie geen onderzoek wordt gestart? Vraag dan een gesprek aan bij de korpschef of stuur hem een brief.

  Openbaar Ministerie

  Soms besluit de politie na onderzoek de zaak niet door te sturen naar het Openbaar Ministerie (OM). Dit heet ‘opleggen’. Bent u het hier niet mee eens? Stuur dan een brief naar de officier van justitie. Vraag hem het proces-verbaal bij de politie op te vragen.

  Stuurt de politie de zaak na het onderzoek naar het OM? Dan bepaalt het OM of de dader wordt vervolgd.

  Seponeert het OM de zaak en wordt de dader dus niet vervolgd? Dan kunt u een klacht indienen wegens het niet vervolgen van een strafbaar feit. Deze klacht dient u in bij het gerechtshof. Het gerechtshof bepaalt dan of het Openbaar Ministerie de zaak moet vervolgen. Neem voor meer informatie contact met op met een van onze juristen.

  Slachtofferzorg

  Bent u slachtoffer van een misdrijf (bijvoorbeeld een inbraak of mishandeling)? Dan doet de politie het volgende:

  • De politie geeft u het telefoonnummer van Slachtofferhulp. Als u dit wilt, neemt deze organisatie binnen 48 uur contact met u op.
  • De politie vraagt u of u aanspraak wilt maken op schadevergoeding, als de dader wordt gevonden.
  • De politie vraagt u of u op de hoogte wilt blijven van de zaak. U kunt dan terecht bij een Slachtofferloket.
  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kan ik doen als de politie weigert om mijn aangifte op te nemen?

  Meld de weigering bij de korpschef van het politiebureau of bij de officier van justitie waar het politiebureau onder valt. De officier van justitie neemt de aangifte dan zelf op of geeft het politiebureau opdracht om de aangifte op te nemen.

  Wil de korpschef en/of de officier van justitie de aangifte ook niet opnemen? Dan heeft u de volgende opties:

  • Dien een klacht in bij de Nationale Ombudsman.
  • Stuur een brief naar het gerechtshof waar de korpschef of officier van justitie onder valt. Het gerechtshof bepaalt of de aangifte alsnog moet worden opgenomen. 

  Soms weigert de politie om uw aangifte op te nemen omdat de zaak niet onder het strafrecht valt. Bijvoorbeeld als u een geschil heeft met uw ex-partner over de verdeling van uw spullen. Een klacht indienen heeft dan geen zin. Neem contact op met een van onze juristen voor advies over uw situatie.

 • Kan ik aangifte doen tegen de politie?

  Bent u het niet eens met handelingen van de politie, bijvoorbeeld over de manier waarop u bent behandeld? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de politie.

  Is er sprake van ernstige, strafbare gedragingen door medewerkers van de politie? Meld dit bij de Rijksrecherche. Zij kunnen de zaak onderzoeken.

 • Kan ik aangifte doen van een strafbaar feit van jaren geleden?

  U kunt altijd aangifte doen van:

  • misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van 12 jaar of meer. Bijvoorbeeld moord, verkrachting en mensenhandel.
  • seksueel misbruik van kinderen

  Bij aangifte van dit soort zaken maakt het niet uit hoe lang geleden het is gebeurd.

  Verjaring

  Andere strafbare feiten kunnen verjaren. Dit betekent dat de zaak te lang geleden is gebeurd. De verdachte kan dan geen straf meer krijgen. De tijd begint meestal de lopen op de dag na het strafbare feit.

  Overtredingen

  Overtredingen verjaren na 3 jaar. Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, bijvoorbeeld:

  • openbaar dronken zijn
  • plassen waar het verboden is
  • niet laten zien van paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  • reizen met het openbaar vervoer zonder te betalen

  Misdrijven

  Voor misdrijven gelden verschillende verjaringstermijnen. Misdrijven zijn ernstige strafbare feiten. 

  Gaat het om een misdrijf waarop een boete staat, of gevangenisstraf van maximaal 3 jaar? Dan verjaart de zaak na 6 jaar. Denk aan schending van het beroepsgeheim, smaad of laster.

  Gaat het om een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaar? Dan verjaart de zaak na 12 jaar. Denk aan diefstal, meineed of oplichting.

  Gaat het om een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 8 jaar of meer? Dan verjaart de zaak na 20 jaar. Denk aan aanranding of zware mishandeling.

Terug naar boven Shape