Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Aangifte doen

U kunt op de volgende manieren aangifte doen bij de politie:

 • bellen met 0900 - 8844
 • online. Dit geldt voor een klein aantal strafbare feiten.
 • op het politiebureau. Maak eerst een afspraak.

Op de website van de politie staat welke manier van aangifte past bij uw situatie.

U kunt uw aangifte niet intrekken. Dit kan alleen bij klachtdelicten.

Anonieme aangifte

Wilt u niet dat de verdachte uw naam of adresgegevens kan zien, omdat u bijvoorbeeld bang bent? Dan kunt u:

 • een ander adres op de aangifte zetten (domicilieadres), bijvoorbeeld een postbusadres of het adres van uw advocaat. Alle post over uw zaak gaat dan naar dat adres.
 • de politie vragen uw naam en adres van de documenten te halen die de verdachte ziet (aangifte onder nummer). De politie besluit of dit mogelijk is.

Bij een aangifte moet u altijd uw gegevens aan de politie doorgeven. Een melding kunt u wel anoniem doen. U meldt anoniem een misdrijf of dader bij Meld Misdaad Anoniem. Uw naam wordt niet opgeschreven, er is geen nummerherkenning en het telefoongesprek wordt niet opgenomen.

Aangifte verplicht

U bent verplicht aangifte te doen van ernstige misdrijven:

 • moord of doodslag
 • verkrachting
 • een dreiging voor de staat (terrorisme)

Aangifte is ook verplicht als u weet dat het misdrijf wordt voorbereid. Of als u weet dat er een poging is gedaan.

Uzelf, uw partner, ex-partner of uw familie hoeft u niet aan te geven.

Klachtdelict

Bij een klachtdelict is aangifte nodig om de verdachte te kunnen vervolgen. Klachtdelicten zijn:

 • stalking
 • smaad, laster en belediging
 • chantage
 • schending van beroepsgeheim

Uw aangifte heet een ‘klacht met een verzoek tot vervolging’. Bij klachtdelicten kunt u binnen 8 dagen uw aangifte intrekken.

U heeft 3 maanden de tijd voor aangifte van een klachtdelict. In sommige gevallen start deze periode pas als u weet wie de dader is.

Melding politie

Wilt u geen aangifte doen van een klachtdelict? Dan kunt u een melding doen bij de politie, zonder dat de dader wordt vervolgd. Slachtofferhulp geeft hierover advies.

Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als de politie mijn aangifte weigert?

  De politie is verplicht om uw aangifte op te nemen als het om een strafbaar feit gaat. Ga terug naar het politiebureau en zeg dat zij uw aangifte niet mogen weigeren.

  Lukt het nog steeds niet om aangifte te doen? Stuur dan onze voorbeeldbrief weigeren aangifte door politie naar de politiechef van het hoofdbureau in uw regio. De politiechef kan uw politiebureau dan vragen om uw aangifte alsnog op te nemen.

  Gaat de politie niet akkoord of krijgt u geen reactie? Stuur dan onze voorbeeldbrief weigeren aangifte door politie naar de hoofdofficier van justitie in uw regio. Vaak zal de hoofdofficier de politie opdracht geven om uw aangifte toch op te nemen.

  Neemt de politie uw aangifte nog steeds niet op? Stuur dan uw klacht naar de Nationale Ombudsman.

  Strafbaar feit 

  U kunt alleen aangifte doen van een strafbaar feit, zoals oplichting of diefstal. Andere zaken onderzoekt de politie niet. U kunt bijvoorbeeld geen aangifte doen van een meningsverschil met uw ex-partner over de verdeling van uw spullen.

 • Wat kan ik doen als er niets met mijn aangifte wordt gedaan?

  U kunt een klacht sturen als uw zaak niet wordt onderzocht, of als de verdachte niet wordt vervolgd.

  Geen onderzoek

  Doet de politie geen onderzoek? Of stuurt de politie de zaak niet naar het Openbaar Ministerie (OM)? Dan krijgt u hierover een brief met de reden. Uw zaak is bijvoorbeeld te klein of er is te weinig informatie.

  Bent u het niet eens met het besluit van de politie? Dan kunt u een klacht sturen naar de officier van justitie. Zet in uw brief waarom u het niet eens bent met het besluit. Stuur uw klacht naar het arrondissementsparket waar u aangifte deed. Slachtoffers kunnen hierbij hulp vragen aan Slachtofferhulp.

  Besluit de officier van justitie om niets met uw klacht te doen? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof.

  Geen vervolging

  Besluit het OM om de verdachte niet te vervolgen? Is er bijvoorbeeld te weinig bewijs? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof.

 • Wat zijn mijn rechten als slachtoffer?

  Als slachtoffer van een misdrijf, zoals mishandeling of vernieling, krijgt u vaak te maken met het strafproces. Het strafproces loopt van aangifte tot straf.

  Uw rechten als slachtoffer

  In elke fase van het strafproces heeft u als slachtoffer rechten. U mag bijvoorbeeld:

  Gratis hulp van Slachtofferhulp Nederland

  Slachtofferhulp Nederland helpt u gratis om gebruik te maken van al uw slachtofferrechten. Bijvoorbeeld door samen met u een klachtenbrief te schrijven of een schadevergoeding aan te vragen. Ook voor emotionele hulp en voor informatie kunt u terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

 • Kan ik aangifte doen van een strafbaar feit van jaren geleden?

  U kunt altijd aangifte doen van:

  • misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van 12 jaar of meer, bijvoorbeeld moord, verkrachting en mensenhandel
  • seksueel misbruik van kinderen

  Bij aangifte van dit soort zaken maakt het niet uit hoelang geleden het gebeurde.

  Verjaring strafbare feiten

  Andere strafbare feiten kunnen verjaren. Het gebeurde dan te lang geleden, waardoor de verdachte geen straf meer kan krijgen. Meestal moet u rekenen vanaf de dag na het strafbare feit.

  Overtredingen verjaren na 3 jaar. Dit zijn lichte strafbare feiten, bijvoorbeeld:

  • openbaar dronken zijn
  • plassen waar het verboden is
  • niet laten zien van paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  • reizen met het openbaar vervoer zonder te betalen

  Bij misdrijven hangt verjaring af van de straf die erbij hoort:

  • Is de gevangenisstraf maximaal 3 jaar? Dan verjaart de zaak na 6 jaar. Denk aan smaad of laster.
  • Is de gevangenisstraf meer dan 3 jaar? Dan verjaart de zaak na 12 jaar. Denk aan diefstal of oplichting.
  • Is de gevangenisstraf 8 jaar of meer? Dan verjaart de zaak na 20 jaar. Denk aan aanranding of zware mishandeling.
 • Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over de politie?

  Als u ontevreden bent over de politie, kunt u een klacht indienen, aangifte doen of naar de Rijksrecherche. Dit hangt af van uw situatie. 

  Klacht indienen

  Vindt u dat een agent u verkeerd heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de politie. Doe dit binnen 1 jaar. U wordt dan gebeld door een klachtbehandelaar. Hij kan bijvoorbeeld een gesprek voorstellen tussen u en de agent. 

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan gaat uw klacht naar de politiechef. Komt u er met de politiechef ook niet uit? Dan kunt u uw klacht sturen naar de Nationale ombudsman

  U kunt geen klacht indienen over wetten of regels. Of over iets wat langer dan een jaar geleden gebeurde. U kunt ook geen klacht indienen over een boete. Bent u het niet eens met een boete? Maak dan bezwaar

  Aangifte van strafbaar feit

  Denkt u dat een agent een strafbaar feit heeft gepleegd? Dan kan het gaan om een overtreding of een misdrijf. Bij een overtreding, zoals discriminatie, kunt u aangifte of melding doen bij de politie. Doe dit bij een ander politiebureau dan waar de agent werkt. 

  Melding bij de Rijksrecherche

  Verdenkt u een agent van een misdrijf, zoals mishandeling of omkoping? Doe dan een melding bij de Rijksrecherche. Zij kunnen de zaak onderzoeken. 

Terug naar boven Shape