Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Aangifte doen

U kunt op de volgende manieren aangifte doen bij de politie:

 • bellen met 0900 - 8844
 • online (alleen voor een klein aantal strafbare feiten)
 • op het politiebureau (maak eerst een afspraak)
 • videobellen via een 3-D aangifteloket (alleen in sommige regio’s)

Op de website van de politie staat welke manier van aangifte past bij uw situatie.

U kunt uw aangifte niet intrekken. Dit kan alleen bij klachtdelicten.

Anonieme aangifte

Wilt u niet dat de verdachte uw naam of adresgegevens kan zien, omdat u bijvoorbeeld bang bent? Dan kunt u:

 • een ander adres op de aangifte zetten (domicilieadres), bijvoorbeeld een postbusadres of het adres van uw advocaat. Alle post over uw zaak gaat dan naar dat adres.
 • de politie vragen uw naam en adres van de documenten te halen die de verdachte ziet (aangifte onder nummer). De politie besluit of dit mogelijk is.

Bij een aangifte moet u altijd uw gegevens aan de politie doorgeven. Een melding kunt u wel anoniem doen. U meldt anoniem een misdrijf of dader bij Meld Misdaad Anoniem. Uw naam wordt niet opgeschreven, er is geen nummerherkenning en het telefoongesprek wordt niet opgenomen.

Aangifte verplicht

U bent verplicht aangifte te doen van ernstige misdrijven:

 • moord of doodslag
 • verkrachting
 • een dreiging voor de staat (terrorisme)

Aangifte is ook verplicht als u weet dat het misdrijf wordt voorbereid. Of als u weet dat er een poging is gedaan.

Uzelf, uw partner, ex-partner of uw familie hoeft u niet aan te geven.

Klachtdelict

Bij een klachtdelict is aangifte nodig om de verdachte te kunnen vervolgen. Klachtdelicten zijn:

 • stalking
 • smaad, laster en belediging
 • chantage
 • schending van beroepsgeheim

Uw aangifte heet een ‘klacht met een verzoek tot vervolging’. Bij klachtdelicten kunt u binnen 8 dagen uw aangifte intrekken.

U heeft 3 maanden de tijd voor aangifte van een klachtdelict. In sommige gevallen start deze periode pas als u weet wie de dader is.

Melding politie

Wilt u geen aangifte doen van een klachtdelict? Dan kunt u een melding doen bij de politie, zonder dat de dader wordt vervolgd. Slachtofferhulp geeft hierover advies.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als er niets met mijn aangifte wordt gedaan?

  U kunt een klacht sturen als uw zaak niet wordt onderzocht, of als de verdachte niet wordt vervolgd.

  Geen onderzoek

  Doet de politie geen onderzoek? Of stuurt de politie de zaak niet naar het Openbaar Ministerie (OM)? Dan krijgt u hierover een brief met de reden. Uw zaak is bijvoorbeeld te klein of er is te weinig informatie.

  Bent u het niet eens met het besluit van de politie? Dan kunt u een klacht sturen naar de officier van justitie. Zet in uw brief waarom u het niet eens bent met het besluit. Stuur uw klacht naar het arrondissementsparket waar u aangifte deed. Slachtoffers kunnen hierbij hulp vragen aan Slachtofferhulp.

  Besluit de officier van justitie om niets met uw klacht te doen? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof.

  Geen vervolging

  Besluit het OM om de verdachte niet te vervolgen? Is er bijvoorbeeld te weinig bewijs? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof.

 • Wat kan ik doen als de politie mijn aangifte weigert?

  Meld dat u geen aangifte mag doen. Doe dit bij de politiechef van het politiebureau waar u was. Of meld dit bij de officier van justitie van het arrondissementsparket waar het politiebureau onder valt. Vaak zal de officier van justitie de politie dan opdracht geven uw aangifte toch op te nemen.

  Wil de politiechef of de officier van justitie de aangifte ook niet opnemen? Dan kunt u het volgende doen:

  • Stuur een klacht naar de Nationale Ombudsman.
  • Stuur een brief naar het gerechtshof waar de politiechef en officier van justitie onder vallen. Het gerechtshof bepaalt dan of de politie uw aangifte toch moet opnemen.

  Strafrecht

  U kunt alleen aangifte doen van een zaak die onder het strafrecht valt. Andere zaken kan de politie niet onderzoeken. U kunt bijvoorbeeld geen aangifte doen van een meningsverschil met uw ex-partner over de verdeling van uw spullen. Neem contact op met een van onze juristen voor advies over uw situatie.

 • Kan ik aangifte doen tegen de politie?

  U kunt een klacht sturen naar de politie als u vindt dat de politie onjuist heeft gehandeld.

  Als u er niet samen uitkomt, kunt u daarna uw klacht sturen naar de Nationale Ombudsman.

  Denkt u dat politiemedewerkers zich strafbaar hebben gedragen? Dan kunt u hiervan aangifte doen, of een melding maken bij de Rijksrecherche. Zij kunnen de zaak onderzoeken.

 • Kan ik aangifte doen van een strafbaar feit van jaren geleden?

  U kunt altijd aangifte doen van:

  • misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van 12 jaar of meer, bijvoorbeeld moord, verkrachting en mensenhandel
  • seksueel misbruik van kinderen

  Bij aangifte van dit soort zaken maakt het niet uit hoelang geleden het gebeurde.

  Verjaring strafbare feiten

  Andere strafbare feiten kunnen verjaren. Het gebeurde dan te lang geleden, waardoor de verdachte geen straf meer kan krijgen. Meestal moet u rekenen vanaf de dag na het strafbare feit.

  Overtredingen verjaren na 3 jaar. Dit zijn lichte strafbare feiten, bijvoorbeeld:

  • openbaar dronken zijn
  • plassen waar het verboden is
  • niet laten zien van paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  • reizen met het openbaar vervoer zonder te betalen

  Bij misdrijven hangt verjaring af van de straf die erbij hoort:

  • Is de gevangenisstraf maximaal 3 jaar? Dan verjaart de zaak na 6 jaar. Denk aan smaad of laster.
  • Is de gevangenisstraf meer dan 3 jaar? Dan verjaart de zaak na 12 jaar. Denk aan diefstal of oplichting.
  • Is de gevangenisstraf 8 jaar of meer? Dan verjaart de zaak na 20 jaar. Denk aan aanranding of zware mishandeling.
Terug naar boven Shape