De kilometerstand van mijn pas gekochte auto klopt niet. Wat nu?

Blijkt er bij een keuring dat er is geknoeid met de kilometerstand van uw pas gekochte tweedehands auto? Neem dan de volgende stappen als u de auto bij een garage en/of bedrijf heeft gekocht:

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Bedenk welke oplossingen u zelf wilt

Bedenk eerst welke oplossingen u zelf wilt. De mogelijke oplossingen kunnen zijn:

 • De koopovereenkomst wordt ongedaan gemaakt. Dat heet ‘de koop vernietigen’. In dit geval levert u de auto weer in bij het bedrijf en u krijgt uw geld terug.
 • U kiest er voor om de auto te houden, maar vraagt een deel van het aankoopbedrag terug. In dit geval krijgt u compensatie voor het feit dat er meer kilometers mee zijn gereden, dan waar u bij de koop van uitging.
 • Het bedrijf biedt u een gelijkwaardige auto aan. U hoeft niets bij te betalen.

Stap 2. Neem contact op met de verkoper

Neem contact op met het bedrijf waar u de auto heeft gekocht en probeer er eerst met de verkoper zelf uit te komen.

Stap 3. Stuur een aangetekende brief naar de verkoper

Komt u er met de verkoper niet uit? Stuur dan een aangetekende brief met de oplossing die u zou willen. Vermeld in de brief duidelijk:

 • Om welke koop het gaat. Vermeld het kentekennummer van de auto en verwijs naar de koopovereenkomst en/of de factuur;
 • Dat u de koop wilt vernietigen vanwege onjuiste informatie;
 • Alleen als u daartoe bereid bent: dat u de auto wel wilt houden, maar dat u een deel van de aankoopprijs terug wilt.

Stap 4. Schakel De Geschillencommissie in

Als de verkoper niet reageert of nee zegt op uw voorstel, dan kunt u De Geschillencommissie inschakelen. U kunt De Geschillencommissie alleen inschakelen als het bedrijf bij Bovag aangesloten is of geregistreerd is bij De Geschillencommissie.

Stap 5. Ga naar de kantonrechter

Als het bedrijf niet bij de Bovag en/of bij De Geschillencommissie is aangesloten, of uw klacht wordt niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u naar de kantonrechter stappen. U kunt de kantonrechter vragen de koop te vernietigen of de koopprijs te verlagen.

Veelgestelde vragen

 • Kan de verkoper doen of hij van niks wist?

  Onwetendheid is geen excuus als er geknoeid is met de kilometerstand. Elke autoverkoper weet dat de prijs van een tweedehands auto ook wordt bepaald door het aantal gereden kilometers. Bij de geringste twijfel moet hij onderzoeken hoe het zit, bijvoorbeeld door de Nationale Autopas te bellen.

  Als koper mag u altijd afgaan op wat de verkoper zegt. De verkoper mag bij twijfel niet garanderen dat alles in orde is, want dat is misleiding. Doet hij dit terwijl hij weet dat de stand op de teller niet klopt, dan is het zelfs bedrog. Kunt u als koper achteraf aantonen dat u bent misleid of bedrogen, dan heeft u het recht om de koop te vernietigen. U moet dan wel met bewijs komen, bijvoorbeeld een rapport van een onafhankelijke deskundige.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Aankopen & garantie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.