Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar

Vergunning kappen bomen

Als u een boom in uw tuin wilt kappen, moet u eerst kijken of u hiervoor een vergunning nodig heeft. De regels over het kappen van bomen verschillen per gemeente. Informeer bij uw gemeente naar de regels.

Via het Omgevingsloket kunt u de voorschriften controleren en een vergunningscheck doen. Uit de vergunningscheck blijkt of u een vergunning nodig heeft of dat u alleen een melding moet maken.

Aanvraag omgevingsvergunning

U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u eigenaar bent van de grond waarop de boom staat. U moet betalen voor uw aanvraag. Hoeveel u moet betalen, verschilt per gemeente. U kunt de aanvraag indienen via:

 • uw gemeente. Vaak heeft uw gemeente hiervoor een (digitaal) aanvraagformulier.
 • het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

In uw aanvraag legt u uit:

 • om welke boom het gaat
 • hoe u de boom wilt kappen
 • waarom u de boom wilt kappen. Is de boom ziek? Stuur dan bijvoorbeeld een verklaring van een boomdeskundige mee.

Beslissing aanvraag

Uw gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Uw gemeente publiceert uw aanvraag in de plaatselijke krant(en) of op hun website. Het verlenen van de vergunning wordt meestal ook gepubliceerd.

Heeft uw gemeente meer tijd nodig om een goede beslissing te nemen? Dan kan zij de termijn met 6 weken verlengen. U krijgt hierover binnen de eerste 8 weken bericht. Uw gemeente mag de termijn tot maximaal 26 weken verlengen. 

Beslissing te laat

Neemt uw gemeente te laat een beslissing? Dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. U krijgt hierover binnen 2 weken bericht.

Hoort u niets? Dan kunt u vragen om een dwangsom. Hierin vraagt u uw gemeente om een boete. De dwangsom geldt niet voor complexere zaken.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur. Vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Heb ik een bouwvergunning nodig om een boom te kappen buiten de bebouwde kom?

  Soms moet u bij de provinciale boswetambtenaar melden dat u een uw boom buiten de bebouwde kom wilt kappen. Mogelijk moet u binnen 3 jaar een nieuwe boom planten. Deze regels staan in de Boswet. 

  Bomen in erven en tuinen vallen niet onder deze meldplicht. Toch kan een omgevingsvergunning verplicht zijn. Controleer bij uw gemeente of uw boom mag worden gekapt zonder vergunning.

  De bebouwde kom kan volgens deze regels anders zijn dan de bebouwde kom volgens van de verkeersregels.

 • Aan welke voorwaarden moet mijn aanvraag voldoen?

  De gemeente moet de aanvraag aan verschillende regels toetsen, bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan. De gemeente kijkt onder andere naar:

  • natuur- en milieuwaarde
  • landschappelijke waarde
  • cultuurhistorische waarde
  • waarde voor het stads- of dorpsschoon
  • waarde voor de recreatie en leefbaarheid

  Zieke boom kappen

  Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een zieke boom? Dan stuurt uw gemeente mogelijk een boomdeskundige om de situatie te bekijken. Vindt de deskundige dat de boom niet ziek (genoeg) is? Dan wijst de gemeente uw omgevingsvergunning af.

  Bijzondere voorwaarden

  De gemeente kan bijzondere voorwaarden stellen aan uw omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld dat u een nieuwe boom moet planten met dezelfde waarde in geld als de gekapte boom. Wilt u de waarde van de boom zelf berekenen? Gebruik dan de waarderingsmethode van de NVTB richtlijnen.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de kapvergunning van mijn buren?

  Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het toekennen van de vergunning. Er zijn verschillende belanghebbenden:

  • mensen die uitzicht hebben op de boom, zoals buren
  • verenigingen of stichtingen die zich inzetten voor het behoud van bomen

  Bezwaar tijdens aanvraagprocedure

  Tijdens de aanvraag kunt u mogelijk een plan van de omgevingsvergunning bekijken bij uw gemeente. U kunt in een brief laten weten waarom u niet wil dat de vergunning wordt gegeven. Dit is een zienswijze en die kan u indienen bij de ‘openbare voorbereidingsprocedure’.

  Bezwaar tegen omgevingsvergunning

  Hebben uw buren een omgevingsvergunning gekregen? Dan kunt u bezwaar maken als u het niet eens bent met de omgevingsvergunning. Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na het besluit aan uw gemeente.
  Ondanks uw bezwaarschrift hoeven uw buren niet te wachten met het kappen van de boom.

  Voorlopige voorziening

  U kunt uw buren wel vragen om te wachten met het kappen tot uw bezwaar is behandeld. Willen uw buren dat niet of zijn ze niet bereikbaar? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. De rechter beslist of uw buren moeten wachten totdat uw gemeente een beslissing heeft genomen over uw bezwaarschrift.

Terug naar boven Shape