Hoe ver moet een boom of heg van de erfgrens staan?

In de wet staat dat een boom minimaal 2 meter en een heg op minimaal 0,5 meter van de erfgrens geplant moet worden. Op beplanting binnen deze 'verboden zone' bestaan een aantal uitzonderingen.

De boom of heg is niet hoger dan de schutting

Staat een boom of heg, binnen de ‘verboden zone’ (dus binnen de wettelijke minimale 2 meter van de erfgrens voor een boom en minimaal 0,5 meter voor een heg of struik)? Dan mag dit alleen als de boom, heg of struik niet boven de erfafscheiding komt. U of uw buren hebben er dan namelijk geen last van. Denk bij een erfafscheiding aan een schutting, hek of een stenen muur. De erfafscheiding mag achter het huis maximaal 2 meter hoog zijn, tenzij er in uw gemeente andere regels gelden. Lees meer op onze pagina 'Welke regels zijn er over schuttingen, heggen en andere erfafscheidingen'.

Plaatselijke regels

Uw gemeente kan bepalen dat een boom toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een verordening (de regels van de gemeente). U vindt deze verordening op de website of bij de balie van uw gemeente.

Uw buren hebben geen bezwaar

Hebben uw buren er geen bezwaar tegen dat een boom of heg in de ‘verboden zone’ staat? Maak dan een afspraak met uw buren dat de boom of heg kan blijven staan. Leg de gemaakte afspraken vast in een notariële akte. U kunt daarna de notariële akte registreren bij het Kadaster.

Verjaring

Staat een boom, heg of struik meer dan 20 jaar op dezelfde plek? Dan is de verplichting om deze te verplaatsen misschien verjaard en mag deze in de 'verboden zone' blijven staan. U moet bewijzen dat de boom meer dan 20 jaar op dezelfde plek staat. Dit kan bijvoorbeeld met gebruik van luchtfoto's van het Kadaster.

Heeft u meer dan 10 jaar geleden toestemming gekregen van uw (vorige) buren om de boom, heg of struik te laten staan? Dan bent u misschien ‘te goeder trouw’. Het recht om deze te verplaatsen is dan misschien verjaard. U moet wel kunnen bewijzen dat u ooit toestemming heeft gekregen om de boom, heg of struik te laten staan. Onduidelijkheid over uw situatie? Neem dan contact op met één van onze juristen.

Bomen en beplanting op openbare grond

De regels voor verplichte afstanden tot de erfgrens gelden niet voor bomen en beplanting op openbare grond. Deze bomen, heggen of struiken zijn eigendom van de gemeente of Rijkswaterstaat en mogen dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

Meer informatie over dit onderwerp