Hoe ver moet een boom of heg van de erfgrens staan?

In de wet staat dat een boom minimaal 2 meter en een heg op minimaal 0,5 meter van de erfgrens geplant moet worden. Hieronder leest u situaties waarin de afstand anders geregeld is.

De boom of heg is niet hoger dan de schutting

Een boom moet minimaal 2 meter van de erfgrens staan. Een heg of heester op minimaal 0,5 meter.

Een boom, heg of heester mag dichter op de erfgrens staan, als deze niet boven de erfafscheiding uitkomt. U of uw buren hebben er dan namelijk geen last van. Denk bij een erfafscheiding aan een schutting of een stenen muur.

De buren geven toestemming

U kunt met uw buren een andere afstand afspreken. Probeer deze afspraken wel vast te leggen. Bij voorkeur doet u dit in een notariële akte én een inmeting door het Kadaster.

Openbare bomen en beplanting

De regels voor verplichte afstanden tot de erfgrens gelden niet voor bomen en beplanting op openbare grond. Deze bomen, heggen of heesters zijn eigendom van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een boom of heg van de gemeente mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

Plaatselijke regels

Uw gemeente kan bepalen dat een boom toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een verordening. In een verordening staan de regels van de gemeente. U kunt de verordening op de website van uw gemeente raadplegen, of bij uw gemeente opvragen.

Verjaring

Staat een boom, heg of heester meer dan 20 jaar op dezelfde plek? Dan is het recht om deze te verplaatsen misschien verjaard. De boom, heg of heester mag dan in ‘het verboden gebied’ blijven staan. U kunt de situatie in het Kadaster laten inschrijven.

Heeft u meer dan 10 jaar geleden toestemming gekregen van uw (vorige) buren? Dan bent u misschien ‘te goeder trouw’ en is het recht om de boom, heg of heester te verplaatsen ook verjaard. U moet dit wel kunnen bewijzen.

Meer informatie over dit onderwerp

  • Wat kan ik doen tegen bladoverlast?

    Als een boom meer dan 2 meter van de erfgrens staat, kunt u weinig doen tegen afgevallen bladeren en afgewaaide takken van de boom van uw buren. Uw buren doen dan niets fout. Dat bomen hun bladeren verliezen en dat de wind deze in uw tuin blaast is overmacht.