Wat kan ik doen als de heg of schutting niet op de erfgrens staat?

Heeft u ruzie met de buren over de erfgrens? Dan kunt u eerst zelf proberen het geschil met uw buren op te lossen. Komt u er samen niet uit? Onderneem dan de volgende stappen:

Stap 1

Vraag bij het Kadaster op waar de officiële grenzen liggen

Vraag bij het Kadaster op waar de kadastrale grenzen van uw perceel liggen. Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daarbij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dit zorgt voor rechtszekerheid: wat is van wie, en waar lopen de grenzen.

Onduidelijkheid over de kadastrale grens?
Is niet duidelijk waar een kadastrale grens precies ligt, of bent u of uw buren het niet met de kadastrale grenzen eens? Dan kunt u aan het Kadaster vragen om de kadastrale grens opnieuw op te meten. Dit wordt een grensreconstructie genoemd. Houdt u er rekening mee dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Het Kadaster bepaalt niet opnieuw de erfgrens, maar meet de erfgrens in, die op een gegeven moment is aangewezen. In de loop der tijd kan er van alles zijn gebeurd, waardoor de oorspronkelijk kadastrale erfgrens niet meer dezelfde is als de feitelijke erfgrens. Er zal dan aan de hand van juridische regels nagegaan moeten worden wat de grens is, die bepaalt wie eigenaar is van welk stuk grond.

Meer informatie over kadastrale grenzen vindt u op de website van het Kadaster.

Stap 2

Check of er sprake is van verjaring

Ga na of u het stuk grond onafgebroken in uw bezit heeft gehad en door verjaring, na een verjaringstermijn van 10 jaren (te goeder trouw) eigenaar bent geworden of na 20 jaar het stuk grond voor altijd mag blijven gebruiken. Bezit van vorige eigenaren tellen ook mee.

Als u bijvoorbeeld de grensafscheiding verplaatst en hierdoor een stuk grond van de buren gebruikt, zonder dat de buren hiertegen protesteren, hoeft u na 20 jaar dit stuk grond niet terug te geven.

Stap 3

Bespreek met uw buren wie eigenaar van het stuk grond is

Wanneer uw (nieuwe) buren van mening zijn dat u onterecht een stuk grond in uw bezit heeft, is het belangrijk om dit met elkaar te bespreken. Wellicht denken uw buren dit vanwege de kadastrale gegevens. U kunt dan aangeven dat u (en eventuele vorige eigenaren) dit stuk grond al langer dan 10 jaar (te goeder trouw) of 20 jaar onafgebroken in uw bezit heeft. U kunt dit wellicht bewijzen door verklaringen van eerdere bewoners, oude foto's, verklaringen van buurtbewoners etc.

Stap 4

Schakel een mediator in

Komt u er niet uit met uw buren? Schakel dan een mediator in om tot afspraken te komen en die te laten vastleggen. De juristen van het Juridisch Loket kunnen u naar een mediator doorverwijzen.

Stap 5

Ga naar de rechter

Blijft er onduidelijkheid over de erfgrens? Dan kunt u of uw buren aan de rechter vragen om de erfgrens (opnieuw) te bepalen. Dit kan altijd en kan niet verjaren. De rechter kan ook een schadevergoeding toekenning aan één van de buren. Dit is wel een dure procedure. Neem daarom eerst contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken. De juristen van het Juridisch Loket kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp

  • Hoe toon ik aan dat ik eigenaar ben?

    Zeggen uw buren op basis van gegevens van het Kadaster dat u ten onrechte een stuk grond in bezit heeft, dat van hen is? Dan moet u bewijzen dat u de grond al langer dan 10 jaar 'te goeder trouw' in bezit heeft. Dat kunt u aantonen met bijvoorbeeld oude foto's, verklaringen van vorige eigenaren of buurtbewoners, oude makelaarstaxaties, correspondentie enzovoort.

  • Wat kan ik doen als het om een huurwoning gaat?

    Als u een woning huurt, of met toestemming van de eigenaar bewoont, bent u geen eigenaar. U kunt daarom geen partij zijn in een geschil over de erfgrens. De huiseigenaar kan dat natuurlijk wel zijn.