Welke regels zijn er over schuttingen, heggen en andere erfafscheidingen?

Een schutting, heg of muur die op de erfgrens staat, is gezamenlijk eigendom van u en uw buren. U bent samen verantwoordelijk voor het onderhoud en het eventueel vernieuwen. Hieronder vindt u de regels over erfafscheiding in uw situatie.

Ik wil een erfafscheiding plaatsen

Bij koophuizen kunnen buren van elkaar eisen dat in de tuin op de erfgrens een erfafscheiding komt. Een erfafscheiding kan een haag, schutting of muur van maximaal 2 meter hoogte zijn. De buren zijn verplicht om de helft mee te betalen van de aanschaf, de bouw en het onderhoud. Het is dus belangrijk dat u het samen eens wordt en afspraken maakt.

Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator in om afspraken te maken en die vast te leggen. Lukt dit niet? Dan kunt u naar de rechter om de buren te dwingen mee te werken aan het plaatsen van een erfafscheiding

Erfafscheiding op eigen grond

U kunt de erfafscheiding ook op uw eigen grond zetten. Dan heeft u geen toestemming nodig van de buren. Het is wel verstandig om uw buren hiervan op de hoogte te stellen. Kosten en onderhoud van de erfafscheiding komen in dit geval voor uw eigen rekening.

Ik ben ontevreden over de erfafscheiding

Vindt u de gemeenschappelijke erfafscheiding niet mooi? Dan kunt u een erfafscheiding op uw eigen grond plaatsen. Deze erfafscheiding is dan alleen van u. Uw buren mogen er aan hun kant niet aan komen. Ze hoeven niet mee te betalen aan de aanschaf of het onderhoud.

De erfafscheiding moet wel aan redelijke eisen van welstand voldoen. Uw gemeente bepaalt wat de redelijke eisen van welstand zijn. Is de erfafscheiding vanaf de openbare weg te zien? Dan is er een omgevingsvergunning van de gemeente verplicht. Voor erfafscheidingen die niet te zien zijn vanaf de openbare weg en maximaal 2 meter hoog zijn is geen omgevingsvergunning nodig. Bekijk ook het bestemmingsplan van uw gemeente voor regels over erfafscheidingen.

Uw buren hebben hetzelfde recht.

De buren willen de erfafscheiding vervangen

Willen uw buren de gemeenschappelijk heg op de erfgrens vervangen door een schutting? Dan hebben uw buren uw toestemming nodig. U bent voor de helft eigenaar. Daarom moet u samen afspraken maken over het vervangen van de erfafscheiding.

Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator (conflictbemiddelaar) in om afspraken op papier te zetten. Wordt u het niet met uw buren eens, dan moet uw buurman aan de rechter toestemming vragen om op de erfafscheiding een schutting te plaatsen.

De buren willen gaan bouwen op erfafscheiding

Hebben uw buren een omgevingsvergunning om te bouwen op de plaats waar nu de gemeenschappelijke heg, muur of schutting staat? Dan mogen ze niet zonder uw toestemming deze erfafscheiding weghalen. De gemeente hoeft niet te controleren hoe het precies zit met het eigendom van de grond. Dat is een zaak tussen u en uw buren.

Vindt u dat het gebouw bijvoorbeeld uw licht wegneemt of een inbreuk maakt op uw privacy? Neemt u dan contact op met het Juridisch Loket voor advies.

 

Meer informatie over dit onderwerp

 • Aan welke regels moet een erfafscheiding voldoen?

  Een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen:

  • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog? Informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.
  • Zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wil. U mag er tegen aanbouwen en daarin, tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding, balken, bouten enz. aanbrengen, zolang u maar geen beschadigingen aanricht. U mag aan uw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderen en/of beugels voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag u aan uw kant snoeien.
 • Mag ik in overleg met mijn buren van de regels afwijken?

  Het burenrecht is 'regelend recht'. Dit betekent dat u bindende afspraken kunt maken die afwijken van de wet. De artikelen in de wet zijn opgenomen om duidelijkheid te bieden in situaties waarbij partijen niets met elkaar vooraf hebben geregeld. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met ander wettelijke bepalingen.

  Deze afspraken gelden niet direct ook voor eventuele nieuwe buren. Dat kan anders liggen als er sprake is van verjaring of vastgelegd is in een notariële akte of nieuwe koopovereenkomst.

 • Gelden de regels over erfafscheidingen ook voor huurders?

  De regels van het burenrecht gelden niet alleen voor 'eigenaren'. Ook een huurder kan zich soms beroepen op de regels uit het burenrecht. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van overhangende takken.
  Bespreek eventuele stappen eerst met uw verhuurder. Neemt u contact op met het Juridisch Loket om te bespreken of u in uw geval ook een beroep kan doen op de regels van het burenrecht.