Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn over het algemeen een zaak van afspraken tussen u en uw werkgever of van cao-overleg. Zijn dergelijke afspraken vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst of cao, dan zijn ze bindend voor zowel uw werkgever als voor u.

Staat er bijvoorbeeld in uw contract dat u recht heeft op een reiskostenvergoeding, dan moet uw werkgever zich daaraan houden – ook al bestaat er geen wettelijk recht op reiskostenvergoeding. Wil uw werkgever u opeens op andere tijden laten werken, dan kan dit alleen als daarover afspraken zijn gemaakt in  uw arbeidsovereenkomst of cao.

Hetzelfde geldt voor het inleveren van uw leaseauto als u langere tijd ziek bent of een conflict heeft met uw werkgever. Komt een geschil over arbeidsvoorwaarden voor de rechter, dan weegt deze de belangen van beide partijen zorgvuldig tegen elkaar af.

Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.