Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb thuis hulp of begeleiding nodig

Heeft u in het dagelijks leven hulp of begeleiding nodig? En bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u hulp vragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij uw gemeente. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • hulp in het huishouden
 • dagbesteding
 • opvang
 • aanpassingen aan uw woning of auto
 • vervoer, zoals een rolstoel of abonnement op de bus
 • hulp bij dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen

Heeft u volgens de gemeente recht op deze hulp? Dan regelt de gemeente hulp en begeleiding voor u. Wilt u deze zorg zelf kiezen? Dan kunt u een pgb aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden pgb

Met een pgb kunt u zelf kiezen welke hulp of begeleiding u koopt. U kiest bijvoorbeeld zelf welke rolstoel u neemt, of wie u helpt bij het huishouden.

U kunt een pgb krijgen als u:

 • goed met geld om kunt gaan, of iemand heeft die dit voor u doet
 • zelf goede en veilige zorg kunt regelen
 • kunt uitleggen waarom u de zorg liever zelf regelt

De gemeente beslist of u aan de voorwaarden voldoet en een pgb krijgt. U mag de zorg dan zelf regelen. De gemeente beslist ook voor hoeveel uren u een pgb krijgt. 

Zorgovereenkomst

U krijgt het geld uit uw pgb niet zelf. De gemeente geeft de SVB de opdracht om de zorg die u koopt te betalen. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst sluiten met de persoon of organisatie die u helpt. In de zorgovereenkomst spreekt u af welke zorg u krijgt en hoeveel u daarvoor betaalt. U kunt zorgovereenkomsten sluiten met professionele zorgverleners of met familie.

Krijgt u een pgb? En koopt u duurdere zorg dan de gemeente zou doen? Dan betaalt u zelf de extra kosten.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor uw zorg of pgb. Deze is maximaal € 19 per maand. U krijgt een brief van het CAK met daarin het bedrag aan eigen bijdrage dat u moet betalen.

Ik heb 24 uur per dag zorg nodig

U kunt zorg krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz) als u de hele dag zorg of controles nodig heeft. U vraagt eerst een ‘indicatie’ aan bij het CIZ. U krijgt dan een document waarin het CIZ beslist wat voor zorg u nodig heeft en hoeveel. Het CIZ stuurt dit document naar het zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor beslist of u zorg krijgt en regelt de zorg voor u. Wilt u de zorg liever zelf regelen? Dan kunt u een pgb aanvragen bij het zorgkantoor.

Voorwaarden pgb

U kunt het pgb aanvragen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor voert met u een ‘bewustekeuzegesprek’. In dit gesprek vertelt u hoe u de zorg gaat regelen en waarom u een pgb wilt. Het zorgkantoor vertelt wat uw rechten en plichten zijn bij een pgb.

Als u het pgb krijgt:

 • schrijft u een budgetplan, hierin staat welke zorg u wilt kopen
 • sluit u zorgovereenkomsten met uw zorgverleners
 • maakt u een zorgbeschrijving. Hierin staan de afspraken met uw zorgverlener.

U kunt een zorgovereenkomst sluiten met een professionele zorgverlener of een familielid.

De SVB controleert uw zorgovereenkomsten en betaalt uw zorgverleners. U krijgt het geld van het zorgkantoor niet zelf.

Eigen bijdrage

U betaalt voor de zorg of het pgb een eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u zelf de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Ik heb thuis verpleging nodig

Heeft u thuis verpleging nodig? Dan kunt u dit aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Wilt u zelf verpleging kiezen? Dan kunt u bij de zorgverzekeraar een pgb aanvragen.

Verpleging thuis vraagt u eerst aan bij uw wijkverpleegkundige. Bijvoorbeeld als u:

 • thuis zorg nodig heeft die alleen een verpleegkundige kan geven
 • medicijnen krijgt via een infuus
 • hulp wilt voor een kind dat medische zorg nodig heeft
 • palliatieve terminale zorg krijgt

Uw wijkverpleegkundige onderzoekt uw situatie en schrijft een ‘indicatie’. Dit is een document waarin staat welke zorg u nodig heeft volgens de wijkverpleegkundige.

Uw zorgverzekeraar beslist of en hoeveel zorg u krijgt.

Voorwaarden pgb

Wilt u de verpleging zelf regelen? Dan schrijft u een budgetplan voor uw zorgverzekeraar. Hierin vertelt u welke zorg u gaat kopen. Uw zorgverzekeraar beslist of u een pgb krijgt en hoeveel.

U krijgt alleen een pgb als een thuiszorginstelling u niet kan helpen. Een thuiszorginstelling helpt u met uw eigen verzorging of uw huishouden op vaste tijden. Dat de thuiszorginstelling u niet kan helpen kan meerdere redenen hebben:

 • U heeft thuis zorg nodig, maar ook buiten de deur. Bijvoorbeeld op uw werk.
 • U heeft zorg nodig op tijden dat de thuiszorg niet werkt.
 • U heeft zorg nodig op wisselende tijden. Of de zorgverlener moet ieder moment kunnen komen.
 • Alleen zorgverleners die u kent, kunnen u helpen.

U krijgt het pgb niet zelf. U kunt de rekeningen van uw zorg naar de zorgverzekeraar sturen. Die betaalt uw zorgverleners.

Heeft u een zorgovereenkomst met een zelfstandige zorgverlener of een familielid? Dan kunt u er ook voor kiezen om de administratie te laten doen door de SVB. De SVB zorgt ervoor dat uw zorgverlener betaald wordt door uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Voor zorg en pgb vanuit uw zorgverzekering betaalt u eerst de wettelijke eigen bijdrage. Dat is minimaal €385.

Mijn kind heeft verzorging of begeleiding nodig

Heeft uw kind van onder de 18 jaar een handicap of geestelijk probleem? Dan kunt u jeugdhulp vragen bij uw gemeente. De gemeente beslist of uw kind hulp krijgt. Een jeugdarts bepaalt welke hulp uw kind nodig heeft.

Beslist de gemeente dat uw kind hulp nodig heeft? Dan regelt uw gemeente deze zorg. Wilt u zelf kiezen welke zorg uw kind krijgt? Dan kunt u een pgb aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden pgb

Vraagt u een pgb aan bij de gemeente? Dan controleert uw gemeente:

 • waarom zorg via de gemeente niet bij uw kind past
 • of uw kind unieke en passende zorg nodig heeft
 • of de zorg die u koopt veilig en geschikt is

U sluit een zorgovereenkomst met de persoon of organisatie die zorg levert. Dit kan een professionele zorgverlener zijn of een familielid. U spreekt af welke zorg uw kind krijgt en hoeveel u betaalt. De gemeente controleert de zorg die u koopt. U krijgt het geld van de gemeente niet zelf. De SVB betaalt de rekeningen van de zorgverlener die u heeft gekozen.

Eigen bijdrage

Voor jeugdhulp betaalt u meestal geen eigen bijdrage. Moet u voor uw kind iets aanpassen in de woning? Dan betaalt u wel een eigen bijdrage. Deze is maximaal €19 per maand.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen zorg in natura en een pgb?

  Als u zorg nodig heeft, kunt u dat van de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar krijgen in natura of via een pgb.

  Zorg in natura

  Na uw aanvraag voor zorg beslist de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar van wie u zorg in natura krijgt. Zij hebben een contract met de zorgverleners. U hoeft zelf niks te regelen.

  Pgb

  Met een pgb kiest u zelf door wie u geholpen wil worden. U sluit zelf een contract met een zorgverlener naar keuze. U maakt afspraken met de zorgverlener, bijvoorbeeld over hoeveel u betaalt. Hierover moet u wel uitleg geven aan de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar.

  U mag de zorgverlener niet meer betalen dan het maximumbedrag. Dit berekent uw gemeente of het zorgkantoor voor u. Betaalt u uw zorgverlener meer? Dan moet u het verschil zelf betalen.

 • Hoe sluit ik een zorgovereenkomst?

  U moet een zorgovereenkomst sluiten als u zelf kiest door wie u geholpen of verzorgd wil worden. De zorgovereenkomst is een contract waarin u afspraken maakt. Bijvoorbeeld wat voor zorg u krijgt en hoeveel u betaalt.

  Er zijn verschillende soorten zorgovereenkomsten. De SVB adviseert welke zorgovereenkomst bij uw situatie past. Gebruik een van de zorgovereenkomsten van de SVB.

  Controle Svb

  Als de zorgovereenkomst is ingevuld door u en de zorgverlener, stuurt u deze naar de SVB. Zij controleren onder andere of het contract compleet is. Ook kijkt de SVB of u niet meer dan het maximumbedrag betaalt.

  Hierna controleert uw gemeente of het zorgkantoor het contract. U krijgt een brief van de SVB als uw zorgovereenkomst in orde is. Moet u het contract nog aanvullen? Dan hoort u dit van uw gemeente of het zorgkantoor.

 • Wat kan ik doen bij een afwijzing van mijn pgb-aanvraag?

  U kunt meestal schriftelijk protesteren tegen de afwijzing.

  Gemeente of zorgkantoor

  Kreeg u van de gemeente of het zorgkantoor een afwijzingsbrief? Maak dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Zorgverzekeraar

  Krijgt u een beslissing van uw zorgverzekeraar? En wijst deze uw aanvraag voor een pgb af? Dan kunt u een klacht sturen naar uw zorgverzekeraar. In de voorwaarden van uw zorgverzekering staat hoe u dit doet.

  Bent u het nog steeds niet eens met het besluit van uw zorgverzekeraar? Stuur uw klacht dan binnen 12 maanden naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering.

 • Moet ik betalen als mijn zorgverlener ziek is?

  Of u uw zorgverlener moet doorbetalen als hij ziek is, hangt af van uw contract. U kunt een contract hebben met een zorginstelling of met uw zorgverlener zelf. Dit kan ook uw partner of familielid zijn.

  Contract met een zorginstelling

  Heeft u een overeenkomst met een zorginstelling? Dan moet de zorginstelling vervanging regelen als uw zorgverlener ziek is. U krijgt dan gewoon zorg, en moet daarvoor betalen.

  Contract met uw zorgverlener of familielid

  Heeft u een contract met uw zorgverlener of familielid? Dan hangt het af van de soort overeenkomst of u moet doorbetalen bij ziekte.

  Niet doorbetalen bij ziekte

  U hoeft uw zorgverlener niet door te betalen bij ziekte als u:

  Wel doorbetalen bij ziekte

  U moet wel doorbetalen bij ziekte als u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener heeft.

  Vervanger zoeken

  U moet zelf een vervanger zoeken voor uw zieke zorgverlener. U sluit met hem een vervangingsovereenkomst af.

  U moet binnen 1 werkdag de ziekmelding doorgeven aan SVB als u een contract heeft met de zorgverlener zelf. Als u een contract heeft met een zorginstelling, hoeft u niets te doen.

 • Wat kan ik doen als ik een probleem heb met mijn pgb-zorgverlener?

  Ga eerst met uw zorgverlener in gesprek.

  Komt u er samen niet uit? Vraag advies aan het onafhankelijke Adviespunt Zorgbelang. Soms kunt ook terecht bij een geschillencommissie of klachtenfunctionaris.

  Hulp SVB

  Soms kunt u de SVB om hulp vragen. Bijvoorbeeld als uw zorgverlener schade veroorzaakte. Of als u een verschil van mening heeft over een betaling. U kunt de SVB om hulp vragen als u:

  • een pgb heeft van uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar
  • een goedgekeurde zorgovereenkomst heeft met uw zorgverlener
  • een verschil van mening heeft over een bedrag van €150 of meer
Terug naar boven Shape