Logo
Cookie Privacy

Wat is de duur en hoogte van mijn WW-uitkering?

De WW-uitkering is voor iedereen anders. Hoelang u er recht op heeft, hangt af van hoelang u werkte. Hoe hoog de WW-uitkering is, hangt af van uw loon.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Hoogte van de WW-uitkering

De hoogte van uw WW-uitkering hangt af van uw salaris. Uw WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Na deze 2 maanden is de hoogte 70% van uw dagloon. Het dagloon is het loon dat u het afgelopen jaar gemiddeld per dag verdiende.

Dagloon berekenen

UWV berekent uw dagloon. Dit is het sociale verzekeringsloon (SV-loon) dat u verdiende in de 12 maanden voor de maand dat u werkloos werd. Het SV-loon is uw brutoloon per dag, inclusief het vakantiegeld en eventuele toeslagen. Het brutoloon is het loon voordat er belasting vanaf gaat. U vindt dit bedrag op uw loonstrook.

Inkomsten doorgeven

Heeft u naast de WW-uitkering ander inkomen? Dan moet u dit doorgeven aan UWV. Gebruik hiervoor het formulier inkomstenopgave op de UWV-website. UWV trekt deze inkomsten van uw uitkering af. Zijn uw inkomsten hoger dan 87,5% van uw oude dagloon? Dan stopt uw WW-uitkering.

Sommige inkomsten hoeft u niet door te geven aan UWV. Bijvoorbeeld een aanzegvergoeding of transitievergoeding. Deze vergoedingen zijn niet belangrijk voor de WW-uitkering. Dat geldt soms ook voor een prepensioen.

Duur van de uitkering

Hoelang u recht heeft op een WW-uitkering hangt af van de tijd die u gewerkt heeft. UWV gebruikt hiervoor een wekeneis en een jareneis. Voldoet u aan de wekeneis? Dan krijgt u een kortdurende WW-uitkering van minimaal 3 maanden. Voldoet u aan de jareneis? Dan kunt u langer een WW-uitkering krijgen.

Kortdurende WW-uitkering

U heeft recht op een kortdurende WW-uitkering als u minimaal 26 weken heeft gewerkt. Dit moet u hebben gedaan in de 36 weken voor de week dat u werkloos werd.

Een gewerkte week is een week waarin u recht had op minimaal 1 uur loon. UWV gaat uit van kalenderwerken. Dit is van maandag tot en met zondag. Voldoet u aan de wekeneis? Dan heeft u recht op een WW-uitkering van minimaal 3 maanden.

Niet alleen de weken bij uw laatste werkgever tellen mee. Had u daarvoor ook werk? Dan kunnen deze weken ook meetellen.

Langdurende WW-uitkering

U heeft langer recht op een WW-uitkering als u voldoet aan de jareneis. U moet dan minimaal 4 kalenderjaren hebben gewerkt. Dit moet u hebben gedaan in de 5 kalenderjaren voor het kalenderjaar waarin u werkloos werd.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Een kalenderjaar telt mee als u over minimaal 208 uren loon heeft ontvangen. Gaat het om gewerkte jaren voor 2013? Dan telt een kalenderjaar als u over minimaal 52 dagen loon heeft ontvangen. U heeft maximaal recht op 24 maanden WW-uitkering. Soms kan in de cao de afspraak staan dat u recht heeft op maximaal 38 maanden WW-uitkering. 

Niet alleen de jaren bij uw laatste werkgever tellen mee. Had u daarvoor ook werk? Dan kunnen deze jaren ook meetellen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Check de voorwaarden

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven