Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoogte van de WW-uitkering

De hoogte van uw WW-uitkering hangt af van uw salaris. UWV berekent eerst uw dagloon. Ze berekent het dagloon over uw verdiende SV-loon van de laatste twaalf maanden vóór de maand dat u werkloos werd (de referteperiode). Het SV-loon bestaat uit uw bruto loon, inclusief het vakantiegeld en eventuele toeslagen. 

De hoogte van uw WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% van het dagloon. Na deze twee maanden is de hoogte 70% van uw dagloon. Voor de hoogte van het maandloon, moet het dagloon met 21,75 worden vermenigvuldigd. Op de website van UWV is een rekenhulp te vinden om de verwachte hoogte van uw WW-uitkering te berekenen. 

Voorbeeld
Jan is per 1 juli 2017 werkloos. Hij werkte 1,5 jaar bij een werkgever. Zijn contract is helaas niet verlengd. De referteperiode loopt van 1 juni 2016 t/m 31 mei 2017. In deze periode heeft hij een SV-loon gehad van € 2.200,- per maand. Het dagloon dat hierbij hoort is € 101,15 per dag.

De eerste twee maanden ontvangt Jan 75% van dit bedrag: € 75,86. Het maandloon is 21,75 x € 75,86: € 1649,95. Het dagloon na 2 maanden is 70 van het dagloon: € 70,80. Het maandloon is 21,75 x € 70,80: € 1539,90.

UWV kijkt naar het SV-loon van alle werkgevers waarvoor u in de referteperiode heeft gewerkt. Had u 2 werkgevers tegelijkertijd en werd u bij één van hen werkloos? Dan telt het inkomen van beide werkgevers bij de berekening van het dagloon. Hierdoor valt uw dagloon hoger uit. Het inkomen van uw tweede werkgever wordt vervolgens verrekend met uw uitkering.

Duur van de uitkering

De duur van uw WW-uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. UWV maakt onderscheid in een wekeneis en jareneis. Voldoet u aan de wekeneis? Dan krijgt u een kortdurende WW-uitkering. Voldoet u aan de jareneis? Dan krijgt u een langdurende WW-uitkering.

Kortdurende WW-uitkering

U heeft recht op een kortdurende WW-uitkering als u minimaal 26 van de 36 weken voordat u werkloos werd heeft gewerkt. Deze uitkering duurt 3 maanden.

Langdurende WW-uitkering

U heeft recht op een langdurende WW-uitkering als u voldoet aan de jareneis. U moet 4 van de 5 kalenderjaren - voor het kalenderjaar waarin u werkloos werd - hebben gewerkt. Een kalenderjaar telt mee als u hierin over 208 uren of meer loon heeft ontvangen. Tot 1 januari 2013 gold dat er over 52 gewerkte dagen of meer loon moest zijn ontvangen.

Voorbeeld
Hans is sinds 1 juli 2017 werkloos. Hij heeft 4 jaar voor zijn werkloosheid bij zijn werkgever gewerkt (1 juli 2013 t/m 30 juni 2017). Dit was zijn eerste baan. Hij komt niet in aanmerking voor een langdurende WW-uitkering, omdat 2017 niet meetelt.

De totale WW-uitkering duurt in maanden net zo lang als uw arbeidsverleden in jaren. Een maximale WW-uitkering is 38 maanden.

Sinds januari 2016 wordt de WW-uitkering stapsgewijs afgebouwd naar een duur van maximaal 24 maanden. In april 2019 is dit gerealiseerd. In de toekomst kunnen CAO’s hiervan afwijken en een maximale WW-uitkering van 38 maanden opnemen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze juristen

Meer informatie over dit onderwerp
Terug naar boven Shape