Wanneer krijg ik een Wajong-uitkering?

Had u voor uw 18e verjaardag te maken met een medische beperking? En kunt u door deze beperking momenteel niet werken? Dan heeft u misschien recht op een Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten-uitkering (Wajong-uitkering).

Er zijn 3 Wajong-regelingen. Welke regeling voor u geldt, is afhankelijk van het moment waarop u uw Wajong-uitkering heeft gekregen.

 • Heeft u voor 1 januari 2010 uw Wajong-uitkering aangevraagd? Dan gelden de regels van de oude Wajong.  
 • Heeft u tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 uw Wajong-uitkering aangevraagd? Dan gelden de regels van de Wajong 2010 (voorheen nieuwe Wajong).  
 • Heeft u na 1 januari 2015 uw Wajong-uitkering aangevraagd? Dan gelden de regels van de Wajong 2015. 

U krijgt een Wajong-uitkering niet eerder dan uw 18e verjaardag.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Heeft u een Wajong-uitkering gekregen vóór 2010? Dan gelden de regels voor de oude Wajong voor u. U heeft een Wajong-uitkering volgens de oude regels gekregen omdat u:

 • op uw 17e verjaardag arbeidsongeschikt was, of;
 • 6 maanden heeft gestudeerd in het jaar dat u arbeidsongeschikt werd.

Tussen 2015 en 2018 zal het UWV opnieuw gaan beoordelen of u mogelijkheden heeft om te werken. Het is op dit moment niet meer mogelijk om een oude Wajong aan te vragen.

Ons advies:

Heeft u tussen 2010 en 2014 een Wajong-uitkering gekregen? Dan gelden de regels voor de Wajong 2010 (voorheen Nieuwe Wajong).

U heeft een Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels omdat u:

 • in Nederland woont, en;
 • langer dan 1 jaar minder dan 75% van uw maatmaninkomen verdiende, vanwege uw ziekte of handicap, en;
 • niet binnen één jaar zal herstellen.

Uw maatmaninkomen is de hoogte van het inkomen dat u zou kunnen verdienen als u geen beperkingen zou hebben. Het UWV heeft bekeken of u kunt werken, aan de hand van uw kennis en vaardigheden. In sommige gevallen kunt u niet meer werken. U bent dan duurzaam en volledig arbeidsongeschikt. Kunt u nog wel werken? Dan krijgt u van het UWV arbeidsondersteuning. Het UWV helpt u dan bij het zoeken naar aangepast werk.

Tussen 2015 en 2018 zal het UWV opnieuw gaan beoordelen of u mogelijkheden heeft om te werken. Heeft u geen nieuwe Wajong? Dan is het niet mogelijk om deze op dit moment aan te vragen.

Meer informatie over de Wajong 2010 vindt u op de website van het UWV.

Ons advies:

Wanneer u een beoordeling arbeidsvermogen aanvraagt, beoordeelt het UWV of u mogelijkheden heeft om te werken. Mogelijk kunt u met hulp van het UWV werken. Als blijkt dat u nu en in de toekomst niet kunt werken, heeft u mogelijk recht op een Wajong 2015.

U heeft recht op een Wajong-uitkering wanneer u:

 • op uw 18e verjaardag duurzaam geen mogelijkheden heeft om te werken;
 • na uw 18e verjaardag duurzaam geen mogelijkheden om te werken heeft en in dat jaar minimaal 6 maanden heeft gestudeerd.  

U bent duurzaam arbeidsongeschikt als u op dit moment niet kunt werken én er in de toekomst ook geen mogelijkheid is om te werken. U bent dus arbeidsongeschikt voor de lange termijn.

U heeft geen recht op Wajong 2015 als u:

 • kunt werken;
 • studeert;
 • in detentie zit of zou moeten zitten;
 • buiten Nederland woont;
 • geen geldige verblijfsvergunning heeft;
 • de pensioengerechtigde leeftijd heeft. 

Heeft u vóór 2015 een Wajong-uitkering gehad? Dan kunt u geen Wajong krijgen volgens de nieuwe regels.

Veelgestelde vragen

 • Hoe vraag ik een Wajong-uitkering aan?

  Na 1 januari 2015 begint de aanvraag van een Wajong-uitkering bij het UWV met een ‘beoordeling arbeidsvermogen’. Het UWV beoordeelt of u mogelijkheden heeft om te werken en welke aanpassingen u hiervoor nodig heeft.

  U kunt alleen een Wajong-uitkering krijgen als u geen arbeidsvermogen heeft en aan de voorwaarden van de Wajong 2015 voldoet. Krijgt u geen Wajong-uitkering? Dan moet u zich melden bij de gemeente voor een bijstandsuitkering. Mogelijk geeft het UWV een ‘indicatie banenafspraak’ af, zodat de gemeente met uw beperkingen rekening houdt. 

  Meer informatie over de aanvraag  van een Wajong-uitkering vindt u op de website van het UWV.

 • Wanneer heb ik geen recht (meer) op Wajong 2015?

  U heeft geen recht (meer) op een Wajong 2015 als u:

  • uw gezondheid veranderd/verbeterd waardoor u (weer) kunt werken;
  • studeert of gaat studeren;
  • in detentie zit of zou moeten zitten;
  • in het buitenland woont of gaat wonen;
  • geen geldige verblijfsvergunning (meer) heeft;
  • een AOW-uitkering krijgt.

  Geef het UWV altijd door als er iets in uw situatie verandert. Uw Wajong wordt hier mogelijk op aangepast. Als u hierna teveel Wajong heeft ontvangen moet u dit terug betalen.

 • Mijn situatie is veranderd. Moet ik dit doorgeven?

  Als er iets verandert in uw situatie, moet u dit doorgeven aan het UWV. Uw Wajong-uitkering wordt dan mogelijk aangepast.

  De hoogte van de oude Wajong en de nieuwe Wajong verandert als het sociaal minimumloon óf wanneer er iets in uw persoonlijke situatie verandert.

  Geef aan het UWV een verandering door als:

  • u meer of minder gaat werken,
  • u meer of minder gaat bijverdienen,
  • u studiefinanciering zal gaan ontvangen,
  • uw gezondheid verandert,
  • u in het buitenland gaat wonen.

  Heeft u een nieuwe Wajong? Dan moet u ook wijzigingen doorgeven als u andere inkomsten heeft.

 • Mag ik opnieuw worden beoordeeld door het UWV?

  Ja. Tussen 2015 en 2018 wordt uw situatie herbeoordeeld als u een oude Wajong of nieuwe Wajong krijgt. U krijgt hiervoor een voorlopige beoordeling. U kunt het reactieformulier invullen als u het niet eens bent met deze voorlopige beoordeling. Het UWV kan u oproepen voor een gesprek met een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts voordat u de definitieve beoordeling krijgt. Na de definitieve beoordeling wordt de hoogte van uw uitkering mogelijk aangepast.

  Meer informatie over de beoordeling van de oude Wajong en de Wajong 2010 vindt u op de website van het UWV.

 • Waarom had ik recht op arbeidsondersteuning?

  U had recht op arbeidsondersteuning vanuit de nieuwe Wajong als u:

  • arbeidsongeschikt bent en minder dan 75% van het maatmaninkomen kan verdienen;
  • niet in detentie zit of zou moeten zitten;
  • in Nederland woont;
  • een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt;
  • tussen 2010 en 2015 Wajong heeft aangevraagd.

  Het maatmaninkomen is de hoogte van uw inkomen wat u had kunnen verdienen zonder beperking. Dit inkomen is afhankelijk van uw kennis en vaardigheden.

 • Kan ik een toeslag krijgen als mijn Wajong-uitkering minder is dan het sociaal minimum?

  Is uw inkomen vanuit een Wajong-uitkering lager dan het sociaal minimum? Dan kunt u van het UWV een toeslag krijgen. Deze toeslag vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. U vraagt uw toeslag aan binnen 6 weken nadat uw inkomen lager is geworden dan het sociaal minimum. Het UWV bepaalt of u hier recht op heeft.

  Let op:

  De toeslag van het UWV krijgt u op grond van de Toeslagenwet. Dit is een andere toeslag dan de toeslagen die u bij de Belastingdienst kunt aanvragen.

  Meer informatie over de toeslag van het UWV kunt u lezen op de website van het UWV.

 • Mag ik naar het buitenland als ik Wajong krijg?

  Ja, u mag 4 weken per jaar naar het buitenland. Als u langer gaat, heeft dit mogelijk gevolgen voor uw Wajong-uitkering. Geef uw vakantie minimaal 2 weken voor vertrek door aan het UWV en zorg ervoor dat u bereikbaar blijft voor het UWV.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het UWV?

  Als u het niet eens bent met het UWV, kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar moet binnen 6 weken na de datum die op de brief staat door het UWV ontvangen zijn. Een bezwaarschrift moet aan bepaalde eisen voldoen. U kunt hiervoor het bezwaarformulier van het UWV of ons voorbeeld bezwaarschrift gebruiken.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de Wajong niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen. Onze juristen helpen u graag vooruit. Het is mogelijk een afspraak te maken op ons spreekuur.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het schrijven van een bezwaarschrift en staat u ook niet bij in een procedure. Wij kunnen u wél doorverwijzen naar een advocaat bij u in de buurt. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u hier ook een beroep op doen.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de oude Wajong, de Wajong 2010 en de Wajong 2015 vindt u op de website van het UWV.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte en uitkeringen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.