Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Zelf erfenis verwerpen

U kunt een erfenis verwerpen met het formulier Verklaring nalatenschap (meerderjarigen). Dit stuurt u naar de rechtbank in het gebied van de woonplaats van de overledene. Met het formulier stuurt u mee:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf
 • een kopie van de overlijdensakte (vraag dit aan bij de gemeente van de overledene)

Voor het verwerpen van een erfenis betaalt u kosten aan de rechtbank. De rechtbank stuurt u hiervoor een rekening. Vraagt u hulp van een notaris om de erfenis te verwerpen? Dan betaalt u ook kosten voor de notaris.

Erfenis verwerpen voor kinderen

Heeft u kinderen en verwerpt u een erfenis? Dan worden uw kinderen in uw plaats erfgenaam. Willen u of uw kinderen dat niet? Dan moeten zij ook de erfenis verwerpen.

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen niet zelf een erfenis verwerpen. U kunt dit voor hen doen als u het ouderlijk gezag heeft.

U heeft toestemming van de kantonrechter nodig. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek machtiging verwerping. Dit stuurt u naar de rechtbank in het gebied van de woonplaats van uw kind.  

Toestemming kantonrechter

U krijgt binnen een aantal weken een beslissing van de kantonrechter. Geeft de kantonrechter toestemming? Verwerp dan de erfenis voor uw kind met het formulier Verklaring nalatenschap (minderjarige/bewind/curatele/Wsnp). Stuur dit naar de rechtbank in het gebied van de woonplaats van de overledene. Met het formulier stuurt u mee:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw kind
 • een kopie van de overlijdensakte (vraag dit aan bij de gemeente van de overledene)
 • de toestemming van de kantonrechter (machtiging)

Geeft de kantonrechter geen toestemming? Dan kunt u de erfenis niet verwerpen. Uw minderjarige kind heeft de erfenis dan automatisch beneficiair aanvaard.

3 maanden

In de wet staat niet hoe snel u een erfenis moet verwerpen. U heeft in ieder geval 3 maanden tijd om over uw keuze na te denken.

Daarna kan een belanghebbende de kantonrechter vragen u een termijn te geven om de keuze te maken. Een belanghebbende is bijvoorbeeld een schuldeiser of een andere erfgenaam. Verwerpt u niet binnen de termijn van de kantonrechter? Dan heeft u de erfenis zuiver aanvaard.

Wilt u de erfenis namens uw minderjarige kind verwerpen? Doe dit dan binnen 3 maanden na het overlijden. Of binnen 3 maanden nadat uzelf de erfenis heeft verworpen. Daarna heeft uw minderjarige kind de nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard.

Akte van nalatenschap

Heeft u de formulieren opgestuurd? Dan krijgt u binnen een paar weken bericht van de rechtbank dat u de erfenis heeft verworpen. Dit heet een ‘akte van nalatenschap’.

De rechtbank schrijft de verwerping in het boedelregister in. Zo kunnen belanghebbenden zoals schuldeisers, zien dat u de erfenis heeft verworpen. Zij kunnen dan niet bij u terecht voor de schulden van de overledene. 

Spullen overledene

Wilt u de erfenis verwerpen? Dan mag u geen spullen van de overledene meenemen of geld van de bankrekening halen. Doet u dat wel? Dan heeft u de erfenis daardoor soms automatisch zuiver aanvaard. 

Sommige zaken die niet kunnen wachten, mag u wel regelen. Bijvoorbeeld de uitvaart. Het hangt af van de situatie of een daad leidt tot zuivere aanvaarding. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik namens meerdere erfgenamen verwerpen?

  Ja, u kunt in 1 keer namens alle meerderjarige erfgenamen de erfenis verwerpen. Hiervoor heeft u een volmacht nodig van de andere erfgenamen.

  U betaalt dan maar 1 keer de kosten van de rechtbank voor het verwerpen van de erfenis.

 • Mag ik een erfenis verwerpen als ik een bijstandsuitkering heb?

  In de bijstand heeft u een inlichtingenplicht. U moet een erfenis bij de gemeente melden. Wilt u de erfenis verwerpen? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon van de gemeente.

  Is de erfenis positief, dan verwacht de gemeente meestal dat u de erfenis accepteert. Uw bijstandstuitkering stopt als uw totale vermogen (geld en bezittingen) boven de vermogensgrens komt.

  Verwerpt u een positieve erfenis? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. De gemeente kan bijvoorbeeld uw deel opeisen bij de andere erfgenamen.

 • Mag ik een erfenis verwerpen als ik in een schuldhulptraject zit?

  Zit u in de WSNP? Dan bent u verplicht om aan uw bewindvoerder te melden dat u een erfenis krijgt. Uw bewindvoerder kan de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen. De bewindvoerder heeft toestemming nodig van de rechter-commissaris om de erfenis te verwerpen.

  Heeft u vrijwillig schuldhulp van een instantie? Of zit u in een minnelijk traject voor de WSNP bij de gemeente? Meld uw erfenis dan bij uw contactpersoon. Met geld uit de erfenis kunt u uw schulden betalen. Verwerpt u een positieve erfenis, dan is dat een nadeel voor uw schuldeisers. Dat gevolgen hebben. Uw traject kan bijvoorbeeld stoppen.

 • Mag ik een erfenis verwerpen als ik onder bewind of curatele sta?

  Staat u onder beschermingsbewind of curatele? Dan kan uw bewindvoerder of curator de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen.

  Uw bewindvoerder of curator heeft toestemming van de kantonrechter nodig om de erfenis te verwerpen.

Terug naar boven Shape