Hoe kan ik een erfenis verwerpen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Zelf erfenis verwerpen

U kunt een erfenis verwerpen met het formulier verklaring nalatenschap (meerderjarigen). Dit stuurt u naar de rechtbank in het gebied van de woonplaats van de overledene. Met het formulier stuurt u mee:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf
 • een gewaarmerkt afschrift van de overlijdensakte. Vraag dit aan bij de gemeente waar de persoon is overleden.

Kosten verwerpen erfenis

Voor het verwerpen van een erfenis betaalt u kosten aan de rechtbank. De rechtbank stuurt u hiervoor een rekening. Vraagt u hulp van een notaris om de erfenis te verwerpen? Dan betaalt u ook kosten voor de notaris.

Erfenis verwerpen voor kinderen

Heeft u kinderen en verwerpt u een erfenis? Dan worden uw kinderen in uw plaats erfgenaam. Willen uw kinderen dat niet, dan moeten zij ook de erfenis verwerpen. Meerderjarige kinderen kunnen een erfenis zelf verwerpen.

Erfenis verwerpen minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen tot 18 jaar kunnen niet zelf een erfenis verwerpen. U kunt dit voor uw kinderen doen als u het ouderlijk gezag over uw kind heeft.

U heeft toestemming van de kantonrechter nodig. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek machtiging verwerping.

Toestemming kantonrechter

U krijgt binnen een aantal weken een beslissing van de kantonrechter. Geeft de kantonrechter toestemming om de erfenis te verwerpen? Stuur dan het formulier Verklaring nalatenschap naar de rechtbank.

Geeft de kantonrechter geen toestemming om de erfenis voor uw minderjarige kind te verwerpen? Dan kunt u niet verwerpen. Uw minderjarige kind aanvaardt de erfenis automatisch beneficiair. Dat betekent dat uw kind alleen erft als de erfenis positief is.

Termijn verwerpen erfenis

In de wet staat niet hoe snel u een erfenis moet verwerpen. U heeft in ieder geval 3 maanden tijd om over uw keuze na te denken. Daarna kan een belanghebbende, zoals een schuldeiser of een andere erfgenaam, de kantonrechter vragen u een termijn te geven om de keuze te maken.

Verwerpt u niet binnen de termijn van de kantonrechter? Dan heeft u de erfenis zuiver aanvaard.

Wilt u de erfenis namens uw minderjarige kind verwerpen? Doe dit dan binnen 3 maanden na het overlijden of binnen 3 maanden nadat uzelf de erfenis heeft verworpen. Na 3 maanden heeft uw minderjarige kind de nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard. Uw kind erft dan alleen als de erfenis positief is.

Akte van nalatenschap

Nadat u de formulieren heeft opgestuurd, krijgt u binnen een paar weken bericht dat u de erfenis heeft verworpen. Dit heet een akte van nalatenschap. De rechtbank schrijft de verwerping in het boedelregister in.

Spullen overledene meenemen

Wilt u de erfenis verwerpen? Dan mag u geen spullen van de overledene mee naar huis nemen of geld van de bankrekening halen. Doet u dat wel? Dan heeft u de erfenis daardoor soms automatisch zuiver aanvaard. Schuldeisers kunnen u dan aanspreken op betaling van schulden van de overledene.

Sommige zaken die niet kunnen wachten, mag u wel regelen. Bijvoorbeeld de uitvaart. Het hangt van de situatie af of een handeling als zuiver aanvaarden wordt gezien. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik namens meerdere erfgenamen verwerpen?

  Willen meerdere erfgenamen de erfenis verwerpen? Dan kunt u in een keer namens alle erfgenamen verwerpen. Hiervoor heeft u een volmacht nodig van de andere erfgenamen.

  Verwerpt u de nalatenschap gezamenlijk? Dan betaalt u maar 1 keer de kosten voor het opmaken van de akte van nalatenschap door de rechtbank.

 • Mag ik een erfenis verwerpen als ik een bijstandsuitkering heb?

  In de bijstand heeft u een inlichtingenplicht. U moet een erfenis bij de gemeente melden. Wilt u de erfenis verwerpen? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon van de gemeente.

  Is de erfenis positief, dan verwacht de gemeente meestal dat u de erfenis accepteert. Uw bijstandstuitkering stopt als uw totale vermogen (geld en bezittingen) boven de vermogensgrens komt. Verwerpt u een positieve erfenis? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering.

  Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

 • Mag ik een erfenis verwerpen als ik in een schuldhulptraject zit?

  Dat hangt af van uw situatie.

  Erfenis verwerpen WSNP

  Zit u in de WSNP? Dan bent u verplicht om aan uw bewindvoerder te melden dat u een erfenis krijgt. Uw bewindvoerder kan de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen. De bewindvoerder heeft toestemming nodig van de rechter-commissaris om de erfenis te verwerpen.

  Erfenis verwerpen beschermingsbewind

  Staat u onder beschermingsbewind? Uw bewindvoerder kan de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen. De bewindvoerder heeft toestemming van de kantonrechter nodig om de erfenis te verwerpen.

  Erfenis verwerpen bij vrijwillige schuldhulp

  Heeft u vrijwillig schuldhulp of zit u in een minnelijk traject voor de WSNP? Meld uw erfenis dan bij uw contactpersoon. Met geld uit de erfenis kunt u schulden aflossen. Verwerpt u een positieve erfenis, dan benadeelt u uw schuldeisers. Dat kan gevolgen hebben.

  Overleg altijd eerst met uw contactpersoon, voordat u een erfenis verwerpt.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape