Hoe kan ik een erfenis verwerpen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Zelf een erfenis verwerpen

Om een erfenis te verwerpen moet u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit doet u via het formulier verklaring nalatenschap (meerderjarigen) op de website van de Rechtspraak. Stuur dit formulier naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

Met het formulier stuurt u mee:

 • Een origineel uittreksel uit het overlijdensregister van de overledene
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf

Erfenis verwerpen namens uw kinderen

Heeft u minderjarige kinderen? Dan worden uw kinderen in uw plaats erfgenaam. Dit heet plaatsvervulling. Als u dit niet wilt, dan moet u de erfenis ook namens uw kinderen verwerpen.

Hiervoor heeft u toestemming van de kantonrechter nodig. U heeft daarvoor nodig de formulieren verzoek machtiging verwerping en verklaring nalatenschap (minderjarige/bewind/curatele/Wsnp) op de website van de Rechtspraak.

Zijn uw kinderen 18 jaar of ouder? Dan moeten zij de nalatenschap zelf verwerpen als zij deze niet willen hebben.

Akte van nalatenschap

Binnen een paar weken krijgt u bericht dat u de erfenis heeft verworpen. Dit heet een akte van nalatenschap. Deze akte moet u laten registreren in het boedelregister van de rechtbank. De rechtbank doet dit voor u.

Termijn verwerpen erfenis

In de wet staat niet hoe snel u de erfenis moet verwerpen. U heeft in ieder geval 3 maanden tijd om over uw keuze na te denken. Daarna kan een belanghebbende, zoals een schuldeiser of andere erfgenaam, de kantonrechter vragen u een termijn te geven om een keuze te maken.

Verwerpt u niet binnen de termijn van de kantonrechter? Dan heeft u de erfenis zuiver aanvaard.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik namens meerdere erfgenamen verwerpen?

  Willen meerdere erfgenamen de erfenis verwerpen? Dan kunt u namens alle erfgenamen verwerpen. U heeft dan wel volmachten nodig van de andere erfgenamen. Op de website van de Rechtspraak leest u wat er in de volmacht moet staan.

  Een voordeel van gezamenlijk verwerpen is dat u slechts 1 keer de griffiekosten betaalt van € 127. Dit kan alleen als de erfgenamen dezelfde keuze maken. Wie een andere keuze maakt over de erfenis, moet zijn eigen akte laten opmaken. Voor elke akte betaalt u dan griffiekosten.

   

 • Kan ik namens mijn minderjarige kinderen verwerpen?

  Ja. U kunt de erfenis namens uw minderjarige kinderen verwerpen binnen 3 maanden na overlijden, óf nadat u als ouder de erfenis heeft verworpen. U heeft hiervoor toestemming nodig van de kantonrechter.

  U gebruikt hiervoor 2 formulieren van de website van de Rechtspraak:

  Vraagt u niet op tijd om toestemming? Dan is de erfenis volgens de wet door uw kind beneficiair aanvaard. Uw kind erft dan alleen als de erfenis positief is.   

 • Mag ik alvast spullen uit de woning van de overledene meenemen?

  U mag geen goederen uit de woning mee naar huis nemen of geld van een bankrekening halen. Doet u dit wel? Dan kan dit door schuldeisers worden gezien als een 'zuiver aanvaarden'. U kunt dan aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de overledene.

  Sommige zaken die niet kunnen wachten mag u wel doen zoals het regelen van de uitvaart en het opzeggen van abonnementen. Het hangt vaak af van de omstandigheden of een bepaalde handeling als een zuiver aanvaarden wordt gezien.

  Het kan daarom verstandig zijn om eerst een verklaring van erfrecht op te laten stellen door een notaris.  

  Is er een notaris aangesteld? Overleg dan altijd met deze notaris. Heeft u verder nog vragen? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Mag ik een erfenis verwerpen als ik in de bijstand of een schuldhulptraject zit?

  De beslissing om een erfenis te verwerpen is aan uzelf, tenzij u in de WSNP zit. Het verwerpen van een erfenis kan gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering of schuldhulptraject.

  Als u geld of bezittingen erft, verwacht de gemeente meestal dat u de erfenis accepteert.

  Uw bijstandsuitkering eindigt als uw totale vermogen (inclusief bezittingen) boven de vermogensgrens komt. Accepteert u de erfenis niet? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Zo kan de gemeente uw uitkering verlagen.

  Zit u in een schuldhulptraject? Dan kunt u met het geld uit de erfenis schulden aflossen.

  Overweegt u een erfenis te verwerpen? Bespreek dit met uw consulent of casemanager van de gemeente. U moet de erfenis vanwege de inlichtingenplicht altijd bij de gemeente melden.

  Komt u er met de gemeente niet uit? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape