Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Zelf erfenis verwerpen

U kunt een erfenis verwerpen met het formulier Verklaring nalatenschap (meerderjarigen). Dit stuurt u naar de rechtbank in de regio waar de overledene woonde. Met het formulier stuurt u mee:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf
 • een kopie van de overlijdensakte. Vraag dit aan bij de gemeente waar de overledene woonde.

Erfenis verwerpen voor kinderen

Heeft u kinderen en verwerpt u een erfenis? Dan worden uw kinderen automatisch erfgenaam in uw plaats. Willen uw kinderen dat niet? Dan moeten zij ook de erfenis verwerpen.

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen niet zelf een erfenis verwerpen. Wilt u voor uw minderjarige kind een erfenis verwerpen? Dan kan dat als u ouderlijk gezag heeft.

U heeft hiervoor toestemming van de kantonrechter nodig. Stuur het formulier Verzoek machtiging verwerping naar de rechtbank in de regio waar uw kind woont. U betaalt hiervoor geen kosten.  

Toestemming kantonrechter

U krijgt binnen een aantal weken een beslissing van de kantonrechter. Geeft hij toestemming? Verwerp dan de erfenis voor uw minderjarige kind met het formulier Verklaring nalatenschap (minderjarige/bewind/curatele/Wsnp). Stuur dit naar de rechtbank in de regio waar de overledene woonde.

Met het formulier stuurt u mee:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en van uw kind
 • een kopie van de overlijdensakte. Vraag dit aan bij de gemeente waar de overledene woonde.
 • de toestemming van de kantonrechter

Geeft de kantonrechter geen toestemming? Dan kunt u de erfenis niet verwerpen. Uw minderjarige kind heeft de erfenis dan automatisch beneficiair aanvaard.

Kosten erfenis verwerpen

Voor het verwerpen van een erfenis voor uzelf of voor uw kinderen betaalt u kosten aan de rechtbank. De rechtbank stuurt u hiervoor een rekening. Vraagt u hulp aan een notaris om de erfenis te verwerpen? Dan betaalt u ook kosten voor de notaris.

Gratis als u een laag inkomen heeft

Verwerpen is gratis als u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft. U moet uw lage inkomen bewijzen aan de rechtbank. Dit kan op 2 manieren:

 • Met een recente toevoeging. Stuur een kopie van de brief van de Raad voor Rechtsbijstand over uw toevoeging naar de rechtbank. Samen met het formulier Verklaring nalatenschap.
 • Met een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand. Stuur de inkomensverklaring naar de rechtbank, samen met het formulier Verklaring nalatenschap. 

3 maanden

In de wet staat niet hoe snel u een erfenis moet verwerpen. U heeft vanaf het overlijden in ieder geval 3 maanden tijd om over uw keuze na te denken.

Daarna kan een 'belanghebbende' de kantonrechter vragen u een termijn te geven om een keuze te maken. Een belanghebbende is bijvoorbeeld een schuldeiser, of een andere erfgenaam. Verwerpt u niet binnen de termijn die de kantonrechter stelt? Dan heeft u de erfenis automatisch zuiver aanvaard.

Wilt u de erfenis namens uw minderjarige kind verwerpen? Doe dit dan binnen 3 maanden na het overlijden. Of binnen 3 maanden nadat uzelf de erfenis heeft verworpen. Daarna heeft uw minderjarige kind de erfenis automatisch beneficiair aanvaard.

Akte van nalatenschap

Heeft u de formulieren opgestuurd? Dan krijgt u binnen een paar weken bericht van de rechtbank dat u de erfenis heeft verworpen. Dit heet een ‘akte van nalatenschap’.

De rechtbank schrijft de verwerping in het boedelregister in. Zo kunnen belanghebbenden, zoals schuldeisers, zien dat u de erfenis heeft verworpen. Zij kunnen dan niet bij u terecht voor de schulden van de overledene. 

Spullen overledene

Wilt u de erfenis verwerpen? Dan mag u geen spullen van de overledene meenemen, of geld van zijn bankrekening halen. Doet u dat wel? Dan heeft u de erfenis daardoor soms automatisch zuiver aanvaard

Zaken die niet kunnen wachten, mag u wel regelen. Bijvoorbeeld de uitvaart. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik namens meerdere erfgenamen verwerpen?

  Ja, u kunt in 1 keer namens alle meerderjarige erfgenamen de erfenis verwerpen. Hiervoor heeft u een volmacht nodig van de andere erfgenamen. Daarna vult u 1 formulier Verklaring nalatenschap in. Stuur het formulier samen met de volmacht naar de rechtbank.

  U betaalt maar 1 keer de kosten van de rechtbank voor het verwerpen van de erfenis.

 • Mag ik een erfenis verwerpen als ik een bijstandsuitkering heb?

  In de bijstand heeft u een inlichtingenplicht. U moet een erfenis bij de gemeente melden. Wilt u de erfenis verwerpen? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon van de gemeente.

  Is de erfenis positief, dan verwacht de gemeente meestal dat u de erfenis accepteert. Uw bijstandstuitkering stopt als uw totale vermogen (geld en bezittingen) boven de vermogensgrens komt.

  Verwerpt u een positieve erfenis? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. De gemeente kan bijvoorbeeld uw deel opeisen bij de andere erfgenamen.

 • Mag ik een erfenis verwerpen als ik in een schuldhulptraject zit?

  Zit u in de WSNP? Dan bent u verplicht om aan uw bewindvoerder te melden dat u een erfenis krijgt. Uw bewindvoerder kan de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen. De bewindvoerder heeft toestemming nodig van de rechter-commissaris om de erfenis te verwerpen.

  Heeft u vrijwillig schuldhulp van een instantie? Of zit u in een minnelijk traject voor de WSNP bij de gemeente? Meld uw erfenis dan bij uw contactpersoon. Met geld uit de erfenis kunt u uw schulden betalen. Verwerpt u een positieve erfenis, dan is dat een nadeel voor uw schuldeisers. Dat gevolgen hebben. Uw traject kan bijvoorbeeld stoppen.

 • Mag ik een erfenis verwerpen als ik onder bewind of curatele sta?

  Staat u onder beschermingsbewind of curatele? Dan kan uw bewindvoerder of curator de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen.

  Uw bewindvoerder of curator heeft toestemming van de kantonrechter nodig om de erfenis te verwerpen.

Terug naar boven Shape