Overslaan en naar de inhoud gaan

U staat allebei op het huurcontract

Staan zowel uw naam als de naam van uw partner op het huurcontract? Dan moet u bij scheiding allebei de huur opzeggen.

Is uw partner het ermee eens dat u in de huurwoning blijft? Vraag dan de verhuurder om u als alleenhuurder te accepteren en meld dit samen aan de verhuurder. Doe dit samen met de opzegging van de huurovereenkomst tussen u en de verhuurder per aangetekende brief.

Gaat uw verhuurder akkoord? Dan zegt u allebei het 'oude' huurcontract op en krijgt u een nieuw huurcontract dat alleen op uw naam staat.

De verhuurder kan u niet als alleenhuurder weigeren als de rechter heeft bepaald wie er huurder van de woning blijft.

Eén van u staat op het huurcontract

Bent u de oorspronkelijke huurder? Dan hoeft uw verhuurder het contract niet aan te passen. U moet wel aan de verhuurder melden dat u de woning alleen huurt.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u automatisch medehuurder. Ook als u niet op het huurcontract staat.

Is uw partner het ermee eens dat u in de huurwoning blijft? Dan kunt u in de woning blijven. Het huurcontract loopt dan gewoon door. U moet de verhuurder wel schriftelijk melden dat u voortaan alleen in de woning blijft. Doe dit samen met de opzegging van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de vertrekkende partner per aangetekende brief.

De verhuurder kan u niet als alleenhuurder weigeren als de rechter heeft bepaald wie er huurder van de woning blijft.

Meer informatie over dit onderwerp
  • Wat moeten we doen als we beiden de huurwoning willen?

    Kunt u het er niet over eens worden wie in de huurwoning blijft? Dan kunt u de rechter vragen hierover te beslissen. U heeft daar een advocaat bij nodig.

    Heeft één van de partijen een kind of kinderen bij zich wonen? Dan zal de rechter eerder de woning aan deze partij toewijzen.

    Zijn er geen kinderen? Dan weegt de rechter de belangen van partijen tegen elkaar af en kan u, uw partner of geen van beiden de huurwoning toewijzen. In alle genoemde gevallen moet de wijziging aan de verhuurder worden gemeld.

Terug naar boven Shape