Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Toestemming verhuurder

Als u van woning wilt ruilen met een andere huurder, moet u allebei toestemming vragen aan uw verhuurder. Veel verhuurders hebben hiervoor een standaardformulier. Of gebruik onze voorbeeldbrief verzoek woningruil.

Voorwaarden woningruil

Een verhuurder mag zelf voorwaarden stellen aan de woningruil, bijvoorbeeld:

 • hoeveel mensen er mogen wonen
 • het minimale of maximale inkomen van de huurder
 • de minimale of maximale leeftijd van de huurder
 • of de huurder een huurachterstand mag hebben
 • of toestemming nodig is van de gemeente
 • of een huisvestingsvergunning nodig is van de gemeente
 • of toestemming nodig is van een bewindvoerder (bij bewind)

Nieuw huurcontract

Krijgt u allebei toestemming van uw verhuurder? Dan heet dit een contractuele woningruil. Uw oude huurcontract stopt en u krijgt een nieuw huurcontract. Dit heeft een paar gevolgen:

 • De nieuwe huurprijs kan hoger of lager zijn dan de huurprijs van de oude bewoner.
 • U moet allebei uw eigen woning opleveren aan de verhuurder, zoals u deze van uw verhuurder kreeg.
 • U blijft zelf verantwoordelijk voor een huurachterstand.

Toestemming rechter

Als u er met uw verhuurder niet uitkomt, kunt u de rechter vragen om toestemming voor woningruil. Dit heet 'indeplaatsstelling'.

Rechtszaken kosten geld en kunnen lang duren. Probeer eerst samen tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld via mediation.

Indeplaatsstelling

Bij een verzoek tot indeplaatsstelling controleert de rechter:

 • of de huurders de nieuwe huur kunnen betalen
 • of de huurders een groot belang hebben bij de woningruil
 • of de huurders een huisvestingsvergunning hebben (als deze nodig is)
 • of er extra voorwaarden voor woningruil zijn, bijvoorbeeld het betalen van een huurachterstand

Een groot belang bij woningruil kan bijvoorbeeld zijn dat een huurder geen trappen meer kan lopen. En dat hij daarom een woning op de begane grond zoekt.

Huisvestingsvergunning

De gemeente kan u vertellen of u een huisvestingsvergunning nodig heeft en of u deze al kunt krijgen. Kan dat niet? Vraag dan of de gemeente op papier kan zetten dat zij bereid is deze vergunning te geven na de indeplaatsstelling. Dit heet een 'bereidverklaring'.

Huurcontract overnemen

Geeft de rechter toestemming voor de indeplaatsstelling? Dan neemt u elkaars huurcontract over. U neemt dan ook alle rechten en plichten over van de oude huurder. Dit heeft een aantal gevolgen:

 • Er komen geen nieuwe huurcontracten.
 • De huurprijs blijft meestal hetzelfde.
 • Bij verhuizing in de toekomst laat u de woning achter zoals de vorige huurder de woning kreeg.
 • U neemt misschien een huurachterstand over van de andere huurder.

U mag bij een verzoek tot indeplaatsstelling gebruik maken van een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe werkt woningruil als wij van verschillende verhuurders huren?

  Het maakt niet uit of u van dezelfde verhuurder of van verschillende verhuurders huurt. Belangrijk is dat u allebei toestemming krijgt van uw eigen verhuurder voor de woningruil.

  Geeft een van de verhuurders geen toestemming? Dan moet zijn huurder naar de rechter voor het verzoek tot indeplaatsstelling. Als beide verhuurders weigeren, moeten beide huurders naar de rechter.

Terug naar boven Shape