Welke regels gelden bij woningruil? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Woning ruilen

Als u van woning wilt ruilen met een andere huurder, moet u allebei toestemming vragen aan uw eigen verhuurder. Dit heet contractuele woningruil. Veel verhuurders hebben hiervoor een standaardformulier. Is deze er niet? Gebruik dan onze voorbeeldbrief verzoek woningruil.

Voorwaarden contractuele woningruil

Naast toestemming van uw verhuurder heeft u soms een huisvestingsvergunning nodig. Neem contact op met de gemeente van uw nieuwe woning. Vraag of u een huisvestingsvergunning nodig heeft en of u aan de voorwaarden voldoet.

Uw verhuurder kan zelf aanvullende voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat een huurachterstand eerst moet worden betaald.

Gevolgen contractuele woningruil

Krijgt u allebei toestemming? Dan worden de oude huurovereenkomsten opgezegd en nieuwe huurovereenkomsten opgesteld. U neemt dus niet de rechten en verplichtingen van de andere huurder over. Dit betekent dat:

 • er een nieuwe huurprijs kan worden afgesproken. Uw nieuwe huur kan daardoor hoger of lager zijn dan de huur van de oude bewoner.
 • u allebei uw eigen woning oplevert aan de verhuurder, zoals u deze van uw verhuurder heeft gekregen
 • u zelf verantwoordelijk blijft voor uw eventuele huurachterstand

Weigert uw verhuurder mee te werken? Vraag dan wat de reden is en probeer dit met elkaar op te lossen. Soms kunt u hiervoor gebruik maken van mediation.

Indeplaatsstelling door rechter

Als u er met uw verhuurder niet uitkomt, vraagt u toestemming voor woningruil aan de rechter. Dit heet indeplaatsstelling.

Voorwaarden indeplaatsstelling

Voor deze vorm van woningruil gelden een aantal voorwaarden. De rechter controleert:

 • of de huurders de nieuwe huur kunnen betalen
 • of de huurders een hoog belang hebben bij de woningruil. Bijvoorbeeld omdat een van de huurders geen trappen meer kan lopen en wil ruilen met een woning op de begane grond.
 • of de huurders een huisvestingsvergunning hebben als deze nodig is voor de nieuwe woning. Informeer bij uw gemeente of u deze nodig heeft en of zij deze al kan geven. Kan dat niet? Vraag dan of de gemeente op papier kan zetten dat zij bereid is deze af te geven na de indeplaatsstelling. Dit heet een 'bereidverklaring'.
 • of er extra voorwaarden voor woningruil zijn. Bijvoorbeeld dat een van de huurders eerst zijn huurachterstand betaalt.

Gevolgen indeplaatsstelling huurovereenkomst

Geeft de rechter toestemming voor de indeplaatsstelling? Dan nemen de huurders elkaars rechten en plichten over. Dit heeft een aantal gevolgen:

 • er komen geen nieuwe huurovereenkomsten
 • de huurprijs blijft meestal hetzelfde
 • u bent verplicht de nieuwe woning op te leveren zoals de oude huurder deze van zijn verhuurder heeft gekregen
 • u neemt misschien een huurachterstand over van de andere huurder. Controleer daarom vooraf of de andere huurder een betalingsachterstand heeft.

Maak bij een verzoek tot indeplaatsstelling gebruik van een advocaat. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe werkt woningruil als wij van verschillende verhuurders huren?

  Het maakt niet uit of u van dezelfde verhuurder of van verschillende verhuurders huurt. Belangrijk is dat alle huurders van hun verhuurder toestemming krijgen voor de woningruil.

  Geeft een van de verhuurders geen toestemming? Dan moet zijn huurder naar de rechter voor het verzoek tot indeplaatsstelling. Als beide verhuurders weigeren, moeten beide huurders naar de rechter.

Terug naar boven Shape