Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Kijk of er officiële afspraken zijn

Het recht van overpad is het recht om gebruik te maken van de grond van iemand anders. Vaak gaat het om een bepaald deel van de grond. Eigenaren van grond kunnen samen afspreken hoe zij elkaars grond gebruiken om op hun eigen terrein te komen. Schrijft een notaris deze afspraken op in een notariële akte? En schrijft hij dit document in bij het Kadaster? Dan is het recht van overpad officieel. Deze manier heet 'recht van overpad door vestiging'.

Akte van de notaris

Heeft u geen schriftelijke afspraken met uw buren? Kijk dan in de akte van de notaris of er een recht van overpad is. Dit kan het koopcontract zijn, of de leveringsakte. Het recht gaat namelijk van de vorige eigenaar over op de nieuwe eigenaar. De verkoper is verplicht om dit bij de verkoop te laten weten.

Staat er niets over een recht van overpad in uw akte? En eisen uw buren een recht van overpad? Vraag dan of u hun akte van de notaris kunt inzien.

Huurontract

Heeft u een huurwoning? Kijk dan of in uw huurcontract iets staat over een recht van overpad. Of vraag dit aan uw verhuurder.

Kadaster

U kunt gegevens over uw grond of die van uw buren opvragen bij het Kadaster. Het Kadaster kan ook voor u onderzoeken of er een recht van overpad is. Dat heet een 'erfdienstbaarhedenonderzoek'. Dit onderzoek kost geld.

Stap 2

Kijk of er andere afspraken zijn

Heeft u afspraken gemaakt met uw buren over het gebruik van de grond? Maar heeft u deze afspraken niet laten opschrijven door een notaris? Dan heeft u een ‘persoonlijk recht’. Dat betekent dat u en uw buren zich aan de afspraken moeten houden.

De afspraken stoppen bij verkoop van een van de woningen. Een nieuwe eigenaar moet dus nieuwe afspraken maken.

Stap 3

Kijk of u door verjaring recht van overpad heeft

Ook zonder afspraken kunt u recht van overpad krijgen. Dit heet recht van overpad door verjaring. Hiervoor gelden 3 voorwaarden:

 • U heeft de grond in ‘onafgebroken bezit’. Dat betekent dat u het stuk grond altijd heeft gebruikt, net alsof u het recht van overpad heeft. U gebruikt bijvoorbeeld het pad als inrit naar uw huis en u onderhoudt het pad.
 • U bent minstens 10 jaar ‘te goeder trouw’. Dit betekent dat u al 10 jaar denkt dat u het recht van overpad heeft en de grond ook zo gebruikt. In de praktijk komt dit niet vaak voor.
 • U gebruikt de grond al meer dan 20 jaar.

U kunt geen recht van overpad krijgen door verjaring als:

 • u de woning huurt
 • iemand de grond pacht (verhuurt)
 • u de grond gebruikt met toestemming van de eigenaar
Meer informatie over dit onderwerp
 • Gaat een recht van overpad altijd over grond?

  Ja. Bij het recht van overpad is er altijd:

  • een dienend erf, dit is het terrein waarop het pad ligt
  • een heersend erf, dit is het terrein dat u via het pad bereikt

  Bij verkoop van het dienende of heersende erf, gaat het recht van overpad over op de nieuwe eigenaar.

 • Welke rechten heb ik bij een recht van overpad?

  Het hangt van uw situatie af wat uw rechten zijn:

  U heeft een recht van overpad

  U mag het erf van uw buren gebruiken om uw grond te bereiken. Uw buren moeten hier zo weinig mogelijk last van hebben.

  Schreef een notaris het recht van overpad op in een akte? Kijk of daarin afspraken staan over hoe u de grond mag gebruiken. Denk aan kosten van onderhoud, of dat u alleen lopend over het pad mag.

  Kunt u het stuk grond niet goed gebruiken? Dan mag u werkzaamheden uitvoeren om het overpad te verbeteren. De kosten hiervan komen voor uw rekening. Onderhoudt de eigenaar het pad voor u? Dan moet u een vergoeding betalen als hij dat vraagt.

  U moet een recht van overpad geven

  U moet uw buren toegang geven tot hun eigen grond. Een hek plaatsen om de weg af te sluiten mag niet, tenzij dit nodig is. Dan geeft u de buren een sleutel. Uw buren moeten het pad zo gebruiken dat u er zo weinig mogelijk last van heeft.

  Moet u onderhoud aan het pad verrichten? Dan mag u uw buren hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

  Schreef een notaris het recht van overpad op in een akte? Kijk of daarin afspraken staan over hoe uw buren de grond mogen gebruiken. Denk aan kosten van onderhoud, of dat uw buren alleen lopend over het pad mogen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn buren over het recht van overpad?

  Zijn u en uw buren het niet eens over de vraag of er een recht van overpad is? Of verschilt u van mening over de manier waarop u het pad mag gebruiken? Dan kunt u het volgende doen:

  1. Overleg met uw buren en bekijk samen alle documenten die u beide heeft, zoals de notariële akte.
  2. Is overleg niet mogelijk? Stuur uw buren dan een (aangetekende) brief, waarin u laat weten wat u van hen wilt.
  3. Bekijk of buurtbemiddeling of mediation een oplossing biedt. Het Juridisch Loket kan u doorsturen naar een mediator.
  4. Schakel een advocaat in. De advocaat kan een rechtszaak starten. Het Juridisch Loket kan u doorsturen naar een advocaat.
Terug naar boven Shape