Logo
Cookie Privacy

Heb ik een recht van overpad?

Kunt u alleen via de grond van uw buren naar uw woning? Of willen de buren over uw terrein? Dan krijgt u misschien te maken met het recht van overpad. De notaris noemt dit een 'erfdienstbaarheid'. Check het recht van overpad in uw situatie.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Kijk of er officiële afspraken zijn

Het recht van overpad is het recht om gebruik te maken van de grond van iemand anders. Vaak gaat het om een bepaald deel van de grond. Eigenaren van grond kunnen samen afspreken hoe zij elkaars grond gebruiken om op hun eigen terrein te komen. Schrijft een notaris deze afspraken op in een notariële akte? En schrijft hij dit document in bij het Kadaster? Dan is het recht van overpad officieel. Deze manier heet 'recht van overpad door vestiging'.

Akte van de notaris

Heeft u geen schriftelijke afspraken met uw buren? Kijk dan in de akte van de notaris of er een recht van overpad is. Dit kan het koopcontract zijn, of de leveringsakte. Het recht gaat namelijk van de vorige eigenaar over op de nieuwe eigenaar. De verkoper is verplicht om dit bij de verkoop te laten weten.

Staat er niets over een recht van overpad in uw akte? En eisen uw buren een recht van overpad? Vraag dan of u hun akte van de notaris kunt inzien.

Huurontract

Heeft u een huurwoning? Kijk dan of in uw huurcontract iets staat over een recht van overpad. Of vraag dit aan uw verhuurder.

Kadaster

U kunt gegevens over uw grond of die van uw buren opvragen bij het Kadaster. Het Kadaster kan ook voor u onderzoeken of er een recht van overpad is. Dat heet een 'erfdienstbaarhedenonderzoek'. Dit onderzoek kost geld.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Kijk of er andere afspraken zijn

Heeft u afspraken gemaakt met uw buren over het gebruik van de grond? Maar heeft u deze afspraken niet laten opschrijven door een notaris? Dan heeft u een ‘persoonlijk recht’. Dat betekent dat u en uw buren zich aan de afspraken moeten houden.

De afspraken stoppen bij verkoop van een van de woningen. Een nieuwe eigenaar moet dus nieuwe afspraken maken.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Kijk of u door verjaring recht van overpad heeft

Ook zonder afspraken kunt u recht van overpad krijgen. Dit heet recht van overpad door verjaring. Hiervoor gelden 3 voorwaarden:

  • U heeft de grond in ‘onafgebroken bezit’. Dat betekent dat u het stuk grond altijd heeft gebruikt, net alsof u het recht van overpad heeft. U gebruikt bijvoorbeeld het pad als inrit naar uw huis en u onderhoudt het pad.
  • U bent minstens 10 jaar ‘te goeder trouw’. Dit betekent dat u al 10 jaar denkt dat u het recht van overpad heeft en de grond ook zo gebruikt. In de praktijk komt dit niet vaak voor.
  • U gebruikt de grond al meer dan 20 jaar.

U kunt geen recht van overpad krijgen door verjaring als:

  • u de woning huurt
  • iemand de grond pacht (verhuurt)
  • u de grond gebruikt met toestemming van de eigenaar
Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe kan ik mijn erfgrens bepalen?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven