Wat is een recht van overpad en hoe komt dit tot stand?

Maakt u gebruik van een pad van de buren om bij uw woning te komen? Of willen de buren juist gebruik maken van uw grond? Dan heeft u te maken met recht van overpad. Dit is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. U kunt op 2 manieren een ‘recht van overpad’ krijgen: door vestiging en door verjaring.

Ik ga een woning/grond kopen

Gaat u een huis kopen? Dan kunt u op een aantal manieren onderzoeken of er ‘recht van overpad’ is:

 • De verkoper of zijn makelaar moet u informeren over het recht van overpad. De verkoper moet u vertellen of u recht van overpad heeft of dat uw nieuwe buren recht van overpad hebben.
 • De huidige eigenaar heeft met de buren afgesproken dat er ‘recht van overpad’ is. Deze afspraken staan in een notariële akte. Is dat niet het geval? Dan wordt deze akte opgesteld door een notaris. Dit wordt 'vestiging' genoemd. Alleen de eigenaren van de betrokken grond kunnen deze afspraken maken.
 • De situatie heeft zo lang bestaan, dat er automatisch een recht van overpad is ontstaan. Dit wordt 'verjaring' genoemd.

 

Er is sprake van verjaring als:

 • er sprake is van ‘onafgebroken bezit’. Dit is het geval als de vorige eigenaar het stuk grond permanent gebruikt, alsof er al een recht van overpad is;
 • de vorige eigenaar minstens 10 jaar ‘te goeder trouw’ is. Dit betekent dat de eigenaar niet beter weet dan dat hij het recht al 10 jaar heeft en de grond ook zo gebruikt;
 • de vorige eigenaar de grond al meer dan 20 jaar gebruikt.

Een recht van overpad kan pas sinds 1992 door verjaring ontstaan en kan worden beperkt tot één persoon. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een 'persoonlijk recht van overpad'. Verkoopt deze persoon zijn huis en/of grond of overlijdt deze, dan houdt het recht op te bestaan.

Ik ben eigenaar van een woning/grond

Bent u eigenaar van een woning/een stuk grond? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om te onderzoeken of er recht van overpad is.

 • U kunt met uw buren afspreken dat er ‘recht van overpad’ is. Alleen de eigenaren van de betrokken grond kunnen deze afspraken maken. Deze afspraken kunt u vastleggen in een notariële akte. Dit wordt 'vestiging' genoemd. U moet hiervoor naar een notaris.
 • In de overdrachtsakte kunt u controleren of er recht van overpad is. Dit recht kan van de vorige eigenaar naar u over zijn gegaan. De overdrachtsakte heeft u van de notaris gekregen. Staat er niets in uw overdrachtsakte? Dan kunt u uw buren vragen of u hun overdrachtsakte mag inzien.
 • Bij twijfel of in ingewikkelde situaties kunt u ook de gegevens van uw buren opvragen bij het kadaster. Op de website van het Kadaster vindt u meer informatie over het erfdienstbaarhedenonderzoek.
 • Ook kan het zijn dat er door verjaring automatisch een recht van overpad is ontstaan.

 

Er is sprake van verjaring wanneer:

 • er sprake is van ‘onafgebroken bezit’ wanneer u het stuk grond permanent gebruikt. Dit kan niet als u uw woning huurt, pacht of gebruikt met toestemming van de eigenaar. In dat geval is er geen sprake van bezit. In deze gevallen gelden de regels voor verjaring dus niet.
 • u minstens 10 jaar ‘te goeder trouw’ bent. Dit betekent dat u al 10 jaar niet beter weet dan dat u het recht op overpad heeft en de grond ook zo gebruikt.
 • u de grond al meer dan 20 jaar gebruikt.

Een recht van overpad kan pas sinds 1992 door verjaring ontstaan en worden beperkt tot één persoon. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een 'persoonlijk recht van overpad'. Verkoopt deze persoon zijn huis en/of grond of overlijdt deze, dan houdt het recht op te bestaan.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Is een recht van overpad altijd grondgebonden?

  Ja, een recht van overpad is altijd verbonden aan de grond waarbij deze hoort. Wordt u eigenaar van een stuk grond? Dan krijgt u het recht van overpad. Bij verkoop gaan de verplichtingen van recht van overpad altijd over op de nieuwe eigenaar.

  Een huurder kan ook recht van overpad hebben. Dit moet dan in de huurovereenkomst staan.

 • Wat mag en moet ik doen als ik recht van overpad heb?

  Heeft u recht van overpad? Dan mag u de grond van de eigenaar (of huurder) gebruiken om uw grond te kunnen bereiken. De eigenaar (of huurder) moet hier zo min mogelijk last van hebben.

  Kunt u dit stuk grond niet goed gebruiken? Dan mag u (op eigen kosten) werkzaamheden uitvoeren om het overpad te verbeteren. De eigenaar mag u om een vergoeding vragen voor onderhoud aan de grond.

  Staat uw recht van overpad in een notariële akte? Dan kunnen hier afspraken in staan over de onderhoudskosten of het gebruik van de grond (bijv. te voet en niet met de fiets of de auto).

 • Wat mag en moet ik doen als ik recht van overpad moet geven?

  Moet u recht van overpad geven? Dan bent u verplicht uw buren ongehinderd toegang te geven tot hun eigen grond. U mag dan bijvoorbeeld niet zomaar een hek plaatsen zodat zij geen toegang meer hebben tot de grond. In dit geval moet u uw buren een sleutel van het hek geven.

  Uw buren moeten het pad op de minst belastende manier gebruiken. Moet u onderhoud aan het pad verrichten? Dan mag u uw buren hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

  Is het recht van overpad vastgelegd in een notariële akte? Dan kunnen hier afspraken in staan over het gebruik van de grond en de onderhoudskosten.