Moet ik mijn buren toelaten op mijn grond voor onderhoud aan hun woning of tuin?

Als het echt nodig is voor bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin of de woning van de buren, moet u de buren toelaten op uw grond. Dit moeten zij wel eerst netjes aan u vragen. U mag de toegang niet zomaar weigeren, behalve in uitzonderlijke gevallen als daar een hele goede reden voor is.

U moet uw buren op uw grond toelaten als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Het gebruik van het erf moet tijdelijk zijn;
  • Het gebruik van het erf moet noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat er geen andere alternatieven aanwezig zijn;
  • Er moet een behoorlijke kennisgeving worden gedaan. Dit houdt in dat de noodzakelijkheid, de inhoud van de werkzaamheden en gebruik en de termijn worden aangegeven;
  • Indien nodig moeten eventuele kosten worden vergoed.


Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan moet u uw buren toelaten op uw grond. U kunt het gebruik van uw grond weigeren of uitstellen, als u hiervoor gewichtige redenen heeft. U kunt bijvoorbeeld het plaatsen van steigers of een vuilcontainer voor sloopafval weigeren, als u de ruimte zelf voortdurend nodig heeft. 

Ontstaat er schade aan uw perceel tijdens het onderhoud? Dan moeten uw buren deze schade vergoeden.