Welke regels zijn er over erfafscheiding? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil een erfafscheiding plaatsen

Heeft u een koopwoning? Dan bent u samen met uw buren verantwoordelijk voor de erfafscheiding.

De erfafscheiding is eigendom van u én uw buren. U en uw buren zijn verplicht om de helft van de aanschaf, de bouw en het onderhoud te betalen. Het is belangrijk dat u daar samen afspraken over maakt. Dit kan met elkaar, met een buurtbemiddelaar of met een mediator. Lukt het niet om samen afspraken te maken? Dan kunt u:

 • uw erfafscheiding op uw eigen grond zetten. Voor een heg geldt dat deze minimaal 0,5 meter van de erfgrens moet worden geplant. Stel uw buren hiervan op de hoogte.
 • uw buren via een procedure bij de rechter dwingen om mee te werken aan het plaatsen van de erfafscheiding. Een procedure bij de rechter kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren.  

Een erfafscheiding kan een haag, schutting of muur zijn van maximaal 2 meter hoog. Soms gelden er andere plaatselijke regels. Controleer dit bij uw gemeente.

Ik ben ontevreden over de erfafscheiding

U bent samen met uw buren verantwoordelijk voor de erfafscheiding, en ook om deze te vervangen. Willen uw buren niet meewerken aan vervanging? Dan kunt u een nieuwe erfafscheiding plaatsen op uw eigen grond. Hiervoor heeft u geen toestemming van uw buren nodig. Deze erfafscheiding is dan alleen van u. De aanschaf en het onderhoud van de erfafscheiding moet u dan ook zelf betalen.

Plaatselijke regels

De erfafscheiding moet voldoen aan de eisen van uw gemeente. Is de erfafscheiding vanaf de openbare weg te zien? Dan is vaak een omgevingsvergunning nodig om de erfafscheiding te kunnen plaatsen. De regels voor erfafscheidingen van uw gemeente staan in het bestemmingsplan of in de algemeen plaatselijke verordening (APV). 

De buren willen de erfafscheiding vervangen

Uw buren hebben uw toestemming nodig om de gezamenlijke erfafscheiding te vervangen. Wilt u de erfafscheiding niet vervangen en komt u er met de buren niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan een buurtbemiddelaar of een mediator. Lost u het probleem niet met elkaar op? Dan kunnen uw buren:

 • een erfafscheiding op hun eigen grond zetten
 • u via een procedure bij de rechter dwingen om mee te werken aan het plaatsen van de erfafscheiding. Een juridische procedure kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren.

De buren willen gaan bouwen op de erfafscheiding

Hebben uw buren een omgevingsvergunning om te bouwen op de plaats waar nu de gemeenschappelijke heg, muur of schutting staat? Dan mogen ze niet zonder uw toestemming deze erfafscheiding weghalen. De gemeente hoeft niet te controleren hoe het precies zit met het eigendom van de grond. Dat is een zaak tussen u en uw buren.

Bent u het niet eens met de bouwplannen van uw buren? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Aan welke regels moet een erfafscheiding voldoen?

  Een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen:

  • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn, tenzij er in uw gemeente andere regels zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog? Informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  • Voor een heg geldt geen maximale hoogte. Misschien heeft uw gemeente andere regels. Informeer hierover bij uw gemeente.

  • U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.

  • Zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wil, zolang u maar geen schade aanricht. Zo mag u bijvoorbeeld uw kant schilderen of beugels voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag u aan uw kant snoeien.

  Heeft u vragen over de erfafscheiding? Neem dan contact op met een van onze juristen.

 • Mag ik in overleg met mijn buren van de regels afwijken?

  Het burenrecht is 'regelend recht'. Dit betekent dat u bindende afspraken kunt maken die afwijken van de wet. De artikelen in de wet zijn opgenomen om duidelijkheid te bieden in situaties waarbij partijen niets met elkaar vooraf hebben geregeld. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met ander wettelijke bepalingen.

  Onderling afspraken

  Heeft u onderling afspraken gemaakt met uw buren? Dan gelden deze niet automatisch voor nieuwe buren, tenzij er sprake is van verjaring, een notariële akte of nieuwe afspraken in de koopovereenkomst. 

 • Gelden de regels over erfafscheidingen ook voor huurders?

  De regels gelden ook voor huurders. Huurders zijn verplicht de tuin te onderhouden en de kosten daarvoor te betalen. Hierbij hoort ook het plaatsen en onderhouden van een erfafscheiding, zoals een schutting. Staat deze op de erfgrens? Dan overlegt u met de buren over welke erfafscheiding u plaatst en deelt u de kosten. Als u de erfafscheiding in uw eigen tuin zet, betaalt u zelf de kosten.

  Vraag uw verhuurder of er extra regels gelden en of u toestemming nodig heeft voor het plaatsen van een erfafscheiding.

Terug naar boven Shape