Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: In verband met de feestdagen zijn wij op 25, 26 december en 1 januari gesloten. Excuses voor het ongemak.

Ik wil een erfafscheiding plaatsen

Heeft u een koopwoning? Dan bent u samen met uw buren verantwoordelijk voor de erfafscheiding.

De erfafscheiding is eigendom van u én uw buren. U en uw buren zijn verplicht om de helft van de aanschaf, de bouw en het onderhoud te betalen. Het is belangrijk dat u daar samen afspraken over maakt. Dit kan met elkaar, met een buurtbemiddelaar of met een mediator. Lukt het niet om samen afspraken te maken? Dan kunt u:

 • uw erfafscheiding op uw eigen grond zetten. Stel uw buren hiervan op de hoogte.
 • uw buren via een procedure bij de rechter dwingen om mee te werken aan het plaatsen van de erfafscheiding. Een procedure bij de rechter kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren.  

Een erfafscheiding kan een haag, schutting of muur zijn van maximaal 2 meter hoog. Soms gelden er andere plaatselijke regels. Controleer dit bij uw gemeente.

Ik ben ontevreden over de erfafscheiding

U bent samen met uw buren verantwoordelijk voor de erfafscheiding, en ook om deze te vervangen. Willen uw buren niet meewerken aan vervanging? Dan kunt u een nieuwe erfafscheiding plaatsen op uw eigen grond. Hiervoor heeft u geen toestemming van uw buren nodig. Deze erfafscheiding is dan alleen van u. De aanschaf en het onderhoud van de erfafscheiding moet u dan ook zelf betalen.

Plaatselijke regels

De erfafscheiding moet voldoen aan de eisen van uw gemeente. Is de erfafscheiding vanaf de openbare weg te zien? Dan is er een omgevingsvergunning nodig om de erfafscheiding te kunnen plaatsen. De regels voor erfafscheidingen van uw gemeente staan in het bestemmingsplan of in de algemeen plaatselijke verordening (APV). 

De buren willen de erfafscheiding vervangen

Uw buren hebben uw toestemming nodig om de gezamenlijke erfafscheiding te vervangen. Wilt u de erfafscheiding niet vervangen en komt u er met de buren niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan een buurtbemiddelaar of een mediator. Lost u het probleem niet met elkaar op? Dan kunnen uw buren:

 • een erfafscheiding op hun eigen grond zetten;
 • u via een procedure bij de rechter dwingen om mee te werken aan het plaatsen van de erfafscheiding. Een juridische procedure kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren.

De buren willen gaan bouwen op de erfafscheiding

Hebben uw buren een omgevingsvergunning om te bouwen op de plaats waar nu de gemeenschappelijke heg, muur of schutting staat? Dan mogen ze niet zonder uw toestemming deze erfafscheiding weghalen. De gemeente hoeft niet te controleren hoe het precies zit met het eigendom van de grond. Dat is een zaak tussen u en uw buren.

Bent u het niet eens met de bouwplannen van uw buren? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Aan welke regels moet een erfafscheiding voldoen?

  Een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen:

  • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn, tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog? Informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.
  • Zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wil. U mag er tegen aanbouwen en daarin, tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding, balken, bouten enz. aanbrengen, zolang u maar geen schade aanricht. U mag aan uw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderen en/of beugels voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag u aan uw kant snoeien.
 • Mag ik in overleg met mijn buren van de regels afwijken?

  Het burenrecht is 'regelend recht'. Dit betekent dat u bindende afspraken kunt maken die afwijken van de wet. De artikelen in de wet zijn opgenomen om duidelijkheid te bieden in situaties waarbij partijen niets met elkaar vooraf hebben geregeld. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met ander wettelijke bepalingen.

  Onderling afspraken

  Heeft u onderling afspraken gemaakt met uw buren? Dan gelden deze niet automatisch voor nieuwe buren, tenzij er sprake is van verjaring, een notariële akte of nieuwe afspraken in de koopovereenkomst. 

 • Gelden de regels over erfafscheidingen ook voor huurders?

  De regels van het burenrecht gelden niet alleen voor 'eigenaren'. Ook een huurder kan zich soms beroepen op de regels uit het burenrecht. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van overhangende takken. Neem eerst contact op met uw verhuurder. Misschien dat de verhuurder u kan helpen.

  Wilt u weten of u in uw geval een beroep kan doen op de regels uit het burenrecht? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape