Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.

Eigendom erfafscheiding

Buren moeten samen zorgen voor een erfafscheiding. Een erfafscheiding is bijvoorbeeld een hek, schutting, muur of haag.

Staat de erfafscheiding precies op de erfgrens? Dan is deze van u en de buren samen. Staat hij op uw grond of op de grond van uw buren? Dan is hij van de eigenaar van de grond. Het maakt niet uit wie de erfafscheiding heeft betaald.

Regels erfafscheiding

Voor een erfafscheiding gelden de volgende regels:

 • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter.
 • Voor een heg geldt geen maximale hoogte. Bomen en heggen op uw eigen grond mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.
 • U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. 
 • Bij een gemeenschappelijke erfafscheiding mag u met uw kant doen wat u wil, zoals schilderen of beugels voor plantenbakken vastmaken. Als u maar geen schade veroorzaakt. Een heg mag u aan uw kant snoeien.
 • Bij een erfafscheiding op de grond van uw buren, heeft u wel toestemming nodig om met uw kant te doen wat u wil. Een heg mag u zonder toestemming snoeien, als u de buren eerst heeft gevraagd dat zelf te doen.

Mogelijk gelden in uw gemeente andere of extra regels. Deze staan in het bestemmingsplan of in de algemeen plaatselijke verordening (APV). Vraag dit na bij uw gemeente.

Kies uw situatie:

Ik wil een erfafscheiding plaatsen

Wilt u een erfafscheiding plaatsen? Dan kan dat op de erfgrens of op uw eigen grond.

Als u de erfafscheiding op de erfgrens wilt plaatsen, wordt deze van u samen. U en uw buren zijn beiden verplicht om de helft van de aanschaf, de bouw en het onderhoud te betalen. Het is belangrijk dat u daar samen afspraken over maakt. Dit kan met elkaar, met een buurtbemiddelaar of met een mediator.

Als u de erfafscheiding op uw eigen grond plaatst, moet u de kosten zelf betalen. U bent de eigenaar en hoeft dus niet te overleggen met uw buren. U moet zich wel houden aan de regels voor erfafscheidingen.

Ik of mijn buren zijn ontevreden over de erfafscheiding

Staat de erfafscheiding op uw eigen grond of op grond van de buren? Dan mag de eigenaar deze zonder overleg verwijderen of vervangen. Het is wel aan te raden de ander op de hoogte te brengen en eventueel te overleggen over een nieuwe (gezamenlijke) erfafscheiding.

Staat de erfafscheiding op de erfgrens? Dan is deze van u en uw buren samen. U bent daarom samen verantwoordelijk, ook om deze te vervangen. Maak hierover afspraken met uw buren. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan een buurtbemiddelaar of mediator.

Tweede erfafscheiding

Lost u het probleem niet met elkaar op? Dan kunnen u of uw buren:

 • een nieuwe (tweede) erfafscheiding plaatsen op eigen grond. Hiervoor is geen toestemming nodig van de ander. Deze erfafscheiding is dan alleen van de eigenaar van de grond. De aanschaf en het onderhoud moet de eigenaar zelf betalen. U en de buren blijven samen verantwoordelijk voor de gezamenlijke erfafscheiding.
 • via een procedure bij de rechter de ander dwingen om mee te werken aan het plaatsen en betalen van de gezamenlijke erfafscheiding. Een juridische procedure kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren.

De buren willen bouwen op de erfgrens

Hebben uw buren een omgevingsvergunning om te bouwen op de erfgrens? En moet daarvoor de gemeenschappelijke heg, muur of schutting worden verwijderd? Dan mogen de buren dat niet doen zonder uw toestemming.

De gemeente hoeft niet te controleren of de grond waarop de buren willen bouwen hun eigen grond is. Denkt u dat de buren op uw grond willen bouwen? Bespreek dit met uw buren.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 17.00 uur.
Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag ik in overleg met mijn buren van de regels afwijken?

  Het burenrecht is 'regelend recht'. Dit betekent dat u zelf afspraken kunt maken die afwijken van de wet. De artikelen in de wet zijn opgenomen om duidelijkheid te geven in situaties waarbij partijen niets met elkaar hebben geregeld.

  Nieuwe buren

  Heeft u zelf afspraken gemaakt met uw buren? Dan gelden deze niet automatisch voor nieuwe buren. Dat is anders als sprake is van verjaring, een notariële akte of als de afspraken staan in de koopovereenkomst van de nieuwe buren.

 • Gelden de regels over erfafscheidingen ook voor huurders?

  De regels gelden ook voor huurders. Huurders zijn verplicht de tuin te onderhouden en de kosten daarvoor te betalen. Hierbij hoort ook het plaatsen en onderhouden van een erfafscheiding, zoals een schutting.

  Staat deze op de erfgrens? Dan overlegt u met de buren over welke erfafscheiding u plaatst en deelt u de kosten. Als u de erfafscheiding in uw eigen tuin zet, betaalt u zelf de kosten.

  Vraag uw verhuurder of er extra regels gelden en of u toestemming nodig heeft voor het plaatsen van een erfafscheiding.

 • Wat zijn de regels voor het plaatsen van een pergola in de achtertuin?

  Voor een pergola in uw achtertuin heeft u geen vergunning nodig. De pergola mag niet hoger zijn dan 2,5 meter. Ook moet de pergola open zijn. Als er bijvoorbeeld een dak op zit, heeft u wel een vergunning nodig.

  Staat de pergola op de erfgrens? Dan geldt deze als erfafscheiding. De pergola mag dan maximaal 2 meter hoog zijn, behalve als de regels van uw gemeente daarvan afwijken. Uw buren hebben uw toestemming nodig om de pergola te plaatsen.

  Als de pergola te hoog is, dan kan dit onrechtmatige hinder opleveren. Bijvoorbeeld als u daardoor minder zonlicht in uw tuin heeft.

Terug naar boven Shape