Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil de erfafscheiding aanpassen

Als u de erfafscheiding wilt veranderen, moet u eerst weten wie de eigenaar is. Staat de erfafscheiding precies op de erfgrens? Dan is de erfafscheiding van u en de buren samen. Staat hij op uw grond, of op de grond van uw buren? Dan is de erfafscheiding van de eigenaar van de grond. Het maakt niet uit wie de erfafscheiding betaalde.

Samen eigenaar

Bij een erfafscheiding van u en de buren samen mag u met uw kant doen wat u wilt. U mag bijvoorbeeld uw kant van de schutting schilderen. En u mag er beugels voor plantenbakken aan vastmaken. Als u maar geen schade veroorzaakt. Een heg mag u aan uw kant snoeien.

Buren zijn eigenaar

Staat de erfafscheiding op de grond van uw buren, dan mag u niet zomaar doen wat u wilt. U moet uw buren eerst om toestemming vragen. Wilt u de heg aan uw kant snoeien? Vraag uw buren dan eerst of zij dit zelf willen doen. Als zij niet reageren, stuur dan een brief of e-mail. Als u daarna nog niks hoort, mag u zonder toestemming zelf snoeien.

Uitzonderingen

Mogelijk gelden in uw gemeente andere of extra regels. Vraag dit na bij uw gemeente.

Ik wil een erfafscheiding plaatsen

U kunt een erfafscheiding plaatsen op uw eigen grond, of op de erfgrens met de buren.

Op eigen grond

Als u de erfafscheiding op uw eigen grond zet, moet u de kosten zelf betalen. U bent de eigenaar en u heeft geen toestemming nodig van uw buren. U moet zich wel houden aan de regels voor erfafscheidingen, zoals de maximale hoogte.

Op de erfgrens

Als u de erfafscheiding op de erfgrens plaatst, is deze van u en uw buren samen. U moet het daarom eens zijn over de erfafscheiding. U en uw buren moeten beiden de helft van de koop, de bouw en het onderhoud betalen. Het is belangrijk dat u daar samen afspraken over maakt. Dit kan met elkaar, met een buurtbemiddelaar of met een mediator.

Hoogte erfafscheiding

Zorg dat u de erfafscheiding niet te hoog maakt:

 • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter.
 • Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte. Maar ze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.

Ik wil de erfafscheiding weghalen

U kunt een erfafscheiding verwijderen van uw eigen grond, of van de erfgrens met uw buren.

Op eigen grond

Staat de erfafscheiding op uw eigen grond? Dan mag u deze zonder overleg weghalen of vervangen. Het is wel verstandig om uw buren op tijd over uw plannen te vertellen. Mogelijk kunt u afspraken maken over een nieuwe  erfafscheiding die van jullie samen is.  

Op de erfgrens

Staat de erfafscheiding op de erfgrens? Dan is deze van u en uw buren samen. U moet samen afspraken maken over veranderingen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan een buurtbemiddelaar of mediator.

Lost u het probleem niet met elkaar op? Dan kunnen u of uw buren het volgende doen:

 • Plaats een nieuwe, tweede erfafscheiding op eigen grond. Hiervoor is geen toestemming nodig van de ander. Deze erfafscheiding is dan alleen van de eigenaar van de grond. De kosten en het onderhoud moet de eigenaar zelf betalen. U en de buren blijven samen verantwoordelijk voor de oude erfafscheiding.
 • Start een procedure bij de rechter. Om de ander te dwingen om mee te werken of mee te betalen aan de erfafscheiding. Een rechtszaak kan de relatie tussen u en uw buren ernstig verstoren.

De buren willen bouwen op de erfgrens

Hebben uw buren een omgevingsvergunning om te bouwen op de erfgrens? En moeten ze daarvoor de heg, muur of schutting op de erfgrens verwijderen? Dan hebben de buren uw toestemming nodig.

Controleer zelf of de grond waarop de buren willen bouwen hun eigen grond is. De gemeente hoeft dit namelijk niet te controleren. Denkt u dat de buren op uw grond willen bouwen? Bespreek dit met uw buren.

Komt u er samen niet uit? Ook niet met hulp van een mediator? Dan kunt u naar de rechter. De rechter kan bepalen waar de erfgrens ligt. Ook kan de rechter beslissen dat uw buren niet mogen bouwen zonder uw toestemming.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag ik met mijn buren andere afspraken maken over erfgrenzen of erfafscheiding?

  Maakte u zelf afspraken met uw buren? Dan gelden deze niet automatisch voor nieuwe buren. Pas als de afspraken in een notariële akte staan, moeten ook uw nieuwe buren zich hieraan houden. U krijgt dan een officieel document van de notaris. De afspraken zijn ook geldig als ze in de koopovereenkomst staan van de nieuwe buren. Soms blijven afspraken gelden door verjaring. Dit is zo als een situatie al meer dan 20 jaar bestaat zonder bezwaar.

 • Gelden de regels over erfafscheidingen ook voor huurders?

  Als huurder bent u verplicht om uw tuin te onderhouden en de kosten daarvoor te betalen. Hierbij hoort ook het onderhouden van een erfafscheiding, zoals een schutting. U moet bijvoorbeeld kapotte planken vervangen en uw schutting verven of beitsen.

  Moet de hele schutting worden vervangen? Dan moet de verhuurder dit doen en betalen. Behalve als u de schutting zelf heeft geplaatst of heeft overgenomen van de vorige bewoner.

 • Wat zijn de regels voor het plaatsen van een pergola in de achtertuin?

  Voor een pergola in uw achtertuin heeft u geen toestemming van de gemeente nodig. De pergola mag niet hoger zijn dan 2,5 meter. Ook moet de pergola open zijn. Als er bijvoorbeeld een dak op zit, heeft u wel toestemming van de gemeente nodig. Dit heet een vergunning.

  Staat de pergola op de erfgrens? Dan geldt de pergola als erfafscheiding. De pergola mag dan maximaal 2 meter hoog zijn, behalve als de regels van uw gemeente anders zijn. Uw buren hebben uw toestemming nodig om een pergola te plaatsen op de erfgrens.

  Een pergola die te hoog is kan ‘onrechtmatige hinder’ veroorzaken. De pergola bezorgt dan te veel last, bijvoorbeeld omdat u minder zonlicht in uw tuin heeft. Lukt het niet om een oplossing te vinden samen met uw buren? Dan kunt u een rechtszaak beginnen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Vraag daar dan om hulp. 

Terug naar boven Shape