Mag mijn werkgever bedragen met mijn loon verrekenen?

Uw werkgever mag alleen bedragen met uw loon verrekenen als hij nog geld van u tegoed heeft. In de wet staat wat uw werkgever tijdens uw dienstverband mag verrekenen:

 • U moet schadevergoeding aan uw werkgever betalen. Bijvoorbeeld omdat u opzettelijk een bedrijfseigendom van uw werkgever heeft vernield.
 • U moet een boete betalen aan uw werkgever. U heeft bijvoorbeeld het concurrentiebeding uit uw arbeidscontract overtreden.
 • U heeft tijdens werktijd een verkeersovertreding begaan. U moet deze verkeersboete zelf betalen, ook als de bekeuring op naam van uw werkgever staat. U kunt in uw arbeidscontract afspreken dat uw werkgever de bekeuringen betaalt. In dat geval mag uw werkgever de verkeersboete niet verrekenen met uw loon.
 • Uw werkgever heeft u eerder een voorschot op uw loon gegeven. Deze lening moet schriftelijk zijn vastgelegd.
 • Uw werkgever heeft teveel loon aan u betaald. Uw werkgever kan niet altijd het teveel betaalde loon terugvragen. Neem in dit geval contact op met het Juridisch Loket.
 • U huurt van uw werkgever bijvoorbeeld een woning of gereedschap. Als er een schriftelijke huurovereenkomst is, mag uw werkgever de huurprijs verrekenen.

Buiten deze gevallen mag uw werkgever geen geld met uw loon verrekenen. Doet hij dat wel, dan kunt u een loonvordering instellen.

Veelgestelde vragen

 • Mag mijn werkgever mijn loon volledig inhouden als hij nog geld van mij tegoed heeft?

  Nee, uw werkgever mag niet uw volledige loon inhouden als u nog wat aan uw werkgever moet betalen. Uw werkgever moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Dit bedrag moet u iedere maand sowieso als loon ontvangen. Het bedrag boven uw beslagvrije voet mag uw werkgever verrekenen.

  Als uw werkgever een boete verrekent, dan mag hij daarvoor slechts 10% van uw loon inhouden. Houdt uw werkgever zich niet aan deze regeling, dan kunt u een loonvordering instellen.

 • In mijn arbeidscontract staat dat mijn werkgever ook andere bedragen met mijn loon mag verrekenen. Mag dit wel?

  Nee, hiermee hoeft u niet akkoord te gaan. In de wet staat dat u die bepaling in uw arbeidscontract kunt 'vernietigen'. Dit doet u door een brief te schrijven naar uw werkgever, waarin u meldt dat hij deze tegoeden niet met uw loon mag verrekenen. Als de werkgever toch uw loon gaat verrekenen, neem dan contact op het Juridisch Loket. Er moet dan namelijk een loonvordering naar uw werkgever worden gestuurd.

 • Mag mijn werkgever mijn loon verrekenen als mijn dienstverband is beëindigd?

  Is uw dienstverband beëindigd? Dan mag uw werkgever ook andere kosten verrekenen die hij van u tegoed heeft, bijvoorbeeld studiekosten. Dit doet de werkgever vaak bij de eindafrekening. Uw werkgever mag alleen loon verrekenen als hij echt geld van u tegoed heeft. Bij gevorderde studiekosten moet er bijvoorbeeld een studieovereenkomst zijn. Hierin moet staan dat de studieschuld daalt naarmate uw arbeidsovereenkomst langer doorloopt.  

  Het is verstandig om bewijs te vragen van het bedrag dat uw werkgever van u tegoed heeft. De werkgever moet ook een duidelijk overzicht van de eindafrekening aan u geven.

  Ook bij verrekening van uw loon aan het einde van uw dienstverband zal uw werkgever rekening moeten houden met de beslagvrije voet.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.