Welke verplichtingen heb ik in de WW?

Om recht op WW te houden, moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Hieronder leest u welke verplichtingen u heeft in de WW.

UWV legt u de volgende verplichtingen op:

De informatieplicht

Alle wijzigingen in uw situatie moet u doorgeven aan UWV. Bijvoorbeeld als u (gedeeltelijk) werk heeft gevonden of gaat verhuizen. 

De sollicitatieplicht

U moet 4 sollicitatieactiviteiten per 4 weken aan UWV doorgeven. U kunt in overleg met uw werkcoach andere afspraken maken.

De plicht om passend werk te aanvaarden

U moet werk accepteren dat aansluit op het werk dat u had voordat u werkloos werd. Denk hierbij aan een gelijk opleidingsniveau, gelijk salaris (70% hiervan) en gelijke reistijd (tot maximaal 2 uur per dag).
Bent u meer dan 6 maanden werkloos? Dan is ook werk onder uw niveau passend. Daarnaast kan de reistijd na 6 maanden langer zijn tot maximaal 3 uur per dag.

De plicht om uw CV op werk.nl te plaatsen

Door uw CV te plaatsen op werk.nl bent u zichtbaar voor werkgever die op zoek zijn naar nieuwe werknemers.

 

Meer informatie over dit onderwerp

 • Kan ik worden vrijgesteld van sollicitatieplicht?

  Dat kan alleen in de volgende gevallen:

  • als u op de eerste werkloosheidsdag 64 jaar bent;
  • als u een toegestane scholing volgt, tot twee maanden voor het einde van de scholing;
  • als u toestemming hebt om op vakantie te gaan, zolang u op vakantie bent;
  • als u iets ernstigs overkomt, bijvoorbeeld het overlijden van een familielid;
  • als u mantelzorg of vrijwilligerswerk verricht (dit is een ontheffing);
  • als u met toestemming van het UWV een eigen bedrijf begint.

   

  U bent pas vrijgesteld van de sollicitatieplicht als u hiervoor toestemming van UWV hebt gekregen.

 • Wat gebeurt er als ik mijn verplichtingen voor de WW niet nakom?

  Het UWV kan:

  • u een waarschuwing geven.
  • uw uitkering intrekken als u deze ten onrechte heeft gekregen of niet kan bepalen of u hier recht op heeft.
  • uw WW-uitkering terugvorderen als u te veel heeft gekregen.
  • u een bestuurlijke boete opleggen.

   

  U ontvangt hierover een beslissing. De beslissing van UWV hangt af van wat u heeft gedaan en of dit de eerste keer is. Bent u het niet eens met de beslissing? Maak dan binnen 6 bezwaar. Ontvangt u meerdere beslissingen? Dan moet u ook meerdere keren bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen beslissingen van UWV?

  Na ontvangst van de beslissing heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Op de beslissing van UWV staat voor welke datum uw bezwaar bij UWV binnen moet zijn. U maakt zelf bezwaar (voorbeeld) of laat dit opstellen door een advocaat als uw bezwaar ingewikkeld is. Heeft u hierover advies nodig? Neem dan contact met ons op.