Aan welke verplichtingen moet ik voldoen in de WW?

Ontvangt u een WW-uitkering? Dan heeft u een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen zijn er om u zo snel mogelijk werk te laten vinden.

UWV legt u de volgende verplichtingen op:

 • de informatieplicht;
 • de sollicitatieplicht;
 • de plicht om passend werk te aanvaarden;
 • de plicht om uw CV op werk.nl te plaatsen;
 • de plicht om trainingen, scholingen of opleidingen te volgen.

 

Meer informatie over dit onderwerp

 • Kan ik worden vrijgesteld van sollicitatieplicht?

  Dan kan alleen in de volgende gevallen:

  • als u op de eerste werkloosheidsdag 64 jaar bent;
  • als u een toegestane scholing volgt, tot twee maanden voor het einde van de scholing;
  • als u toestemming hebt om op vakantie te gaan, zolang u op vakantie bent;
  • als u iets ernstigs overkomt, bijvoorbeeld het overlijden van een familielid;
  • als u mantelzorg of vrijwilligerswerk verricht (dit is een ontheffing);
  • als u met toestemming van de UWV een eigen bedrijf begint.


  De toestemming voor de vrijstelling moet altijd vooraf door UWV worden gegeven.

 • Wat gebeurt er als ik mijn verplichtingen voor de WW niet nakom?

  UWV kan:

  • u een waarschuwing geven.
  • uw uitkering intrekken als u deze ten onrechte heeft gekregen of niet kan bepalen of u hier recht op heeft.
  • uw ww-uitkering terugvorderen als blijkt dat u te veel heeft gekregen.
  • u een bestuurlijke boete opleggen.


  Wat UWV beslist is afhankelijk van de verplichting die u niet na komt en/of u eerder een waarschuwing, maatregel of boete heeft gekregen. U ontvangt hierover een beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken in bezwaar gaan tegen de beslissing. Ontvangt u meerdere beslissingen? Dan moet u ook meerdere keren bezwaar maken.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen beslissingen van de UWV?

  Als u een beslissing heeft ontvangen van UWV, heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Op de beslissing van UWV wordt vaak aangegeven voor welke datum uw bezwaar door het UWV ontvangen moet zijn. U mag uw bezwaar zelf maken (voorbeeld) of op laten stellen door een advocaat als uw bezwaar ingewikkeld is. Heeft u hierover advies nodig? Neem dan contact met ons op.