Logo
Cookie Privacy

Wanneer mag ik ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen?

Voor bedrijfseconomisch ontslag heeft uw werkgever toestemming nodig van u, UWV of een ontslagcommissie. Pas als uw werkgever geen toestemming krijgt van UWV of de ontslagcommissie kan hij naar de rechter. Bij UWV, de ontslagcommissie en de rechter moet hij zich aan bepaalde regels houden, zoals een vaste ontslagvolgorde.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Bedrijfseconomische redenen

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen ontslaat uw werkgever u, omdat er financiële veranderingen zijn in het bedrijf. Bijvoorbeeld:

 • Het bedrijf verhuist.

 • Het bedrijf sluit.

 • Er is voor langere tijd minder werk.

 • Het bedrijf heeft financiële problemen.

 • De indeling van het bedrijf verandert. Er verdwijnen bijvoorbeeld functies omdat deze niet meer nodig zijn.

 • Het gaat om technische veranderingen, waardoor computers het werk van werknemers overnemen.

Voor toestemming van UWV, een ontslagcommissie of de rechter moet uw werkgever de bedrijfseconomische redenen bewijzen. Alleen noemen is onvoldoende. Zo moet hij bijvoorbeeld bewijzen dat het financieel slecht gaat aan de hand van gegevens uit de boekhouding.

Ontslagvergunning UWV

Uw werkgever kan aan UWV toestemming vragen voor bedrijfseconomisch ontslag. Hij vraagt dan een ‘ontslagvergunning’ aan. Hiervoor moet uw werkgever het volgende bewijzen:

 • Er is een bedrijfseconomische reden waardoor uw ontslag nodig is.

 • De situatie gaat waarschijnlijk niet binnen 26 weken veranderen.

 • Uw werkgever houdt de juiste ontslagvolgorde aan.

 • Uw werkgever kan u niet herplaatsen binnen een redelijke tijd.

 • Uw werkgever heeft advies gevraagd aan de ondernemingsraad, als die er is.

Er gelden extra regels bij collectief ontslag.

Reageer op ontslagaanvraag

Als uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt, stuurt UWV u een kopie van de aanvraag. U heeft daarna 14 dagen de tijd om te reageren. Gebruik hiervoor het verweerformulier ontslag van UWV.

Het is verstandig om hierbij hulp te vragen aan een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

Opzeggen na toestemming

Geeft UWV toestemming voor uw ontslag? Dan moet uw werkgever u via een brief laten weten dat uw arbeidscontract stopt. Hij heeft hier 4 weken voor, nadat UWV toestemming voor ontslag gaf. Uw werkgever moet zich houden aan de opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn blijft uw contract gelden.

De tijd die UWV nodig heeft om uw ontslag te regelen, mag uw werkgever aftrekken van de opzegtermijn. In de brief waarin UWV toestemming voor ontslag geeft, leest u hoeveel tijd er nog overblijft. Is dat minder dan 1 maand? Dan is de opzegtermijn 1 maand.

Voorbeeld:
Uw werkgever heeft een ontslagvergunning en zegt op 10 januari de arbeidsovereenkomst op. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Normaal zou uw contract dus eindigen op 1 mei (10 januari + 3 maanden = 10 april, dus 1 mei). Maar de procedure bij UWV heeft 3 weken geduurd. Deze tijd mag uw werkgever van de opzegtermijn afhalen. De einddatum is daardoor 1 april (10 januari + 3 maanden = 10 april. 10 april - 3 weken = 20 maart. Het wordt dus 1 april).

Toestemming ontslagcommissie

Soms staat in uw cao dat uw werkgever geen toestemming moet vragen aan UWV, maar aan een ontslagcommissie. Deze ontslagcommissie controleert net als UWV of uw werkgever zich aan de regels voor bedrijfseconomisch ontslag houdt. Uw cao beschrijft uit hoeveel leden de commissie bestaat en wie dat kunnen zijn. Bijvoorbeeld leden van de vakbond of een onafhankelijk deskundige.

Soms staan er in uw cao ook andere regels over de ontslagvolgorde. Zo mag uw werkgever de ontslagvolgorde laten afhangen van de kwaliteiten van medewerkers of van een loting.

Beëindigingsovereenkomst

Uw werkgever kan ervoor kiezen om niet naar het UWV of een ontslagcommissie te stappen. Hij mag u ook een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Gaat u akkoord? Dan hoeft uw werkgever geen toestemming van UWV, een ontslagcommissie of de rechter te hebben voor uw ontslag. De regels voor bedrijfseconomisch ontslag gelden dan niet.

Soms moet uw werkgever zich houden aan regels uit een sociaal plan. Bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding die u afspreekt in de beëindigingsovereenkomst. Het is daarom verstandig om te controleren of er een sociaal plan is en wat de afspraken zijn.

Gaf de ondernemingsraad een advies over het ontslag? Vraag dit dan ook op.

Vraag advies

Meestal kunt u over de inhoud van een beëindigingsovereenkomst onderhandelen. Vraag daarom altijd advies over een beëindigingsovereenkomst vóór u deze tekent. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

Naar de kantonrechter

Uw werkgever kan alleen toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag vragen aan de kantonrechter als:

 • U een tijdelijk contract heeft waarin staat dat het niet mag stoppen voor de einddatum.

 • UWV of de ontslagcommissie geen toestemming gaf voor uw bedrijfseconomisch ontslag.

De kantonrechter kijkt net als UWV of uw werkgever zich aan de regels voor bedrijfseconomisch ontslag houdt.

Hulp advocaat

Vraagt uw werkgever toestemming aan de rechter voor uw ontslag? Dan is het verstandig om hulp in te schakelen van een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond. 

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven