Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Bedrijfseconomische redenen

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen ontslaat uw werkgever u, omdat er financiële veranderingen zijn in het bedrijf. Bijvoorbeeld:

 • Het bedrijf verhuist.
 • Het bedrijf sluit.
 • Er is voor langere tijd minder werk.
 • Het bedrijf heeft financiële problemen.
 • De indeling van het bedrijf verandert. Er verdwijnen bijvoorbeeld functies omdat deze niet meer nodig zijn.
 • Het gaat om technische veranderingen, waardoor computers het werk van werknemers overnemen.

Voor toestemming van UWV, een ontslagcommissie of de rechter moet uw werkgever de bedrijfseconomische redenen bewijzen. Alleen noemen is onvoldoende. Zo moet hij bijvoorbeeld bewijzen dat het financieel slecht gaat aan de hand van gegevens uit de boekhouding.

Ontslagvergunning UWV

Uw werkgever kan aan UWV toestemming vragen voor bedrijfseconomisch ontslag. Hij vraagt dan een ‘ontslagvergunning’ aan. Hiervoor moet uw werkgever het volgende bewijzen:

 • Er is een bedrijfseconomische reden waardoor uw ontslag nodig is.
 • De situatie gaat waarschijnlijk niet binnen 26 weken veranderen.
 • Uw werkgever houdt de juiste ontslagvolgorde aan.
 • Uw werkgever kan u niet herplaatsen binnen een redelijke tijd.
 • Uw werkgever heeft advies gevraagd aan de ondernemingsraad, als die er is.

Er gelden extra regels bij collectief ontslag.

Reageer op ontslagaanvraag

Als uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt, stuurt UWV u een kopie van de aanvraag. U heeft daarna 14 dagen de tijd om te reageren. Gebruik hiervoor het verweerformulier ontslag van UWV.

Het is verstandig om hierbij hulp te vragen aan een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

Opzeggen na toestemming

Geeft UWV toestemming voor uw ontslag? Dan moet uw werkgever u via een brief laten weten dat uw arbeidscontract stopt. Hij heeft hier 4 weken voor, nadat UWV toestemming voor ontslag gaf. Uw werkgever moet zich houden aan de opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn blijft uw contract gelden.

De tijd die UWV nodig heeft om uw ontslag te regelen, mag uw werkgever aftrekken van de opzegtermijn. In de brief waarin UWV toestemming voor ontslag geeft, leest u hoeveel tijd er nog overblijft. Is dat minder dan 1 maand? Dan is de opzegtermijn 1 maand.

Voorbeeld:
Uw werkgever heeft een ontslagvergunning en zegt op 10 januari de arbeidsovereenkomst op. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Normaal zou uw contract dus eindigen op 1 mei (10 januari + 3 maanden = 10 april, dus 1 mei). Maar de procedure bij UWV heeft 3 weken geduurd. Deze tijd mag uw werkgever van de opzegtermijn afhalen. De einddatum is daardoor 1 april (10 januari + 3 maanden = 10 april. 10 april - 3 weken = 20 maart. Het wordt dus 1 april).

Toestemming ontslagcommissie

Soms staat in uw cao dat uw werkgever geen toestemming moet vragen aan UWV, maar aan een ontslagcommissie. Deze ontslagcommissie controleert net als UWV of uw werkgever zich aan de regels voor bedrijfseconomisch ontslag houdt. Uw cao beschrijft uit hoeveel leden de commissie bestaat en wie dat kunnen zijn. Bijvoorbeeld leden van de vakbond of een onafhankelijk deskundige.

Soms staan er in uw cao ook andere regels over de ontslagvolgorde. Zo mag uw werkgever de ontslagvolgorde laten afhangen van de kwaliteiten van medewerkers of van een loting.

Beëindigingsovereenkomst

Uw werkgever kan ervoor kiezen om niet naar het UWV of een ontslagcommissie te stappen. Hij mag u ook een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Gaat u akkoord? Dan hoeft uw werkgever geen toestemming van UWV, een ontslagcommissie of de rechter te hebben voor uw ontslag. De regels voor bedrijfseconomisch ontslag gelden dan niet.

Soms moet uw werkgever zich houden aan regels uit een sociaal plan. Bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding die u afspreekt in de beëindigingsovereenkomst. Het is daarom verstandig om te controleren of er een sociaal plan is en wat de afspraken zijn.

Gaf de ondernemingsraad een advies over het ontslag? Vraag dit dan ook op.

Vraag advies

Meestal kunt u over de inhoud van een beëindigingsovereenkomst onderhandelen. Vraag daarom altijd advies over een beëindigingsovereenkomst vóór u deze tekent. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

Naar de kantonrechter

Uw werkgever kan alleen toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag vragen aan de kantonrechter als:

 • U een tijdelijk contract heeft waarin staat dat het niet mag stoppen voor de einddatum.
 • UWV of de ontslagcommissie geen toestemming gaf voor uw bedrijfseconomisch ontslag.

De kantonrechter kijkt net als UWV of uw werkgever zich aan de regels voor bedrijfseconomisch ontslag houdt.

Hulp advocaat

Vraagt uw werkgever toestemming aan de rechter voor uw ontslag? Dan is het verstandig om hulp in te schakelen van een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Aan welke ontslagvolgorde moet mijn werkgever zich houden?

  Uw werkgever mag niet zelf kiezen wie hij van alle werknemers op het bedrijf als eerste ontslaat. Hij moet hiervoor een vaste volgorde gebruiken. Hiermee blijft de leeftijdsopbouw binnen een bepaalde functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk. De volgorde heet het ‘afspiegelingsbeginsel’. Dat werkt zo:

  1. De werkgever verdeelt alle werknemers in functiegroepen. De mensen met gelijke functies zitten in dezelfde groep.
  2. In elke functiegroep deelt hij werknemers in op de leeftijdscategorieën ‘15 tot 25’, ‘25 tot 35’, ‘35 tot 45’, ‘45 tot 55’ en ‘55 en ouder’.
  3. Hij bepaalt daarna hoeveel werknemers met dezelfde functie hij moet ontslaan.
  4. Binnen elke functiegroep ontslaat hij eerst de flexibele werknemers. Dit zijn uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract. Ook werknemers met de pensioenleeftijd of AOW-leeftijd.
  5. Moet hij nog meer werknemers met dezelfde functie ontslaan? Dan moet hij dat zo doen, dat er na de ontslagen van elke leeftijdsgroep evenveel werknemers over blijven. Hij mag bijvoorbeeld niet alle jongeren naar huis sturen.
  6. Wie in een leeftijdsgroep het kortst bij het bedrijf werkt, krijgt het eerst ontslag.

  Moet uw werkgever iemand ontslaan die hij niet kan missen? Bijvoorbeeld door bijzondere kennis of ervaring? Dan mag hij in bepaalde situaties toch iemand anders ontslaan.

  Andere volgorde cao

  Soms staan er andere regels in uw cao over de ontslagvolgorde. Als dit het geval is, dan moet uw werkgever deze volgen. Meestal bepaalt de cao dan ook dat uw werkgever toestemming nodig heeft van een ontslagcommissie.

 • Wat betekent de herplaatsingsplicht bij bedrijfseconomisch ontslag?

  Als uw werkgever van plan is u bedrijfseconomisch ontslag te geven, dan heeft hij een ‘herplaatsingsplicht’. Dat betekent dat hij een redelijke tijd zijn best moet doen om u ander werk aan te bieden. Het moet gaan om werk dat past bij uw werkervaring, opleiding en wat u kunt. Dit kan een functie op een andere vestiging zijn. Of werk dat u kunt doen na een opleiding of cursus.

  Pas als hij u niet binnen redelijke tijd kan herplaatsen, geeft UWV toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag.

  Wederindiensttredingsvoorwaarde

  Kreeg uw werkgever toestemming voor uw ontslag? En heeft hij binnen 26 weken na uw ontslag een vacature voor hetzelfde werk dat u deed? Bijvoorbeeld omdat het weer beter gaat met het bedrijf? Dan mag hij daar niet direct iemand anders voor aannemen. Hij moet eerst aan u vragen of u de baan wil. Dit heet de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’.

  Deze voorwaarde geldt ook als u uitzendkracht of payrollkracht was. De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt niet als uw werkgever voor uw vorige werk een bedrijf of zzp’er heeft ingehuurd.

  Denkt u dat uw werkgever zich niet aan de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’ houdt? Bijvoorbeeld omdat hij u niet vroeg voor de vacature? Of omdat u ander werk moet doen dan u eerder deed, nadat u weer in dienst kwam? Dan kunt u binnen 2 maanden naar de rechter.

  De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt niet als uw contract eindigde met een beëindigingsovereenkomst.

  Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Welke regels gelden bij collectief ontslag?

  Bij collectief ontslag moet uw werkgever zijn plannen voor het ontslag minimaal 1 maand van tevoren melden. Hij doet dit bij UWV en de vakbond(en). Zo kan de vakbond nog overleggen met uw werkgever over andere, minder vergaande opties. En kunnen zij afspraken maken over verzachtende maatregelen. Bijvoorbeeld over een ontslagvergoeding of de ontslagvolgorde.

  Heeft het bedrijf een ondernemingsraad? Dan moet uw werkgever zijn plannen meestal ook delen met de ondernemingsraad en deze vragen om advies.

  Collectief ontslag

  We spreken van een collectief ontslag als uw werkgever minstens 20 werknemers binnen 3 maanden in dezelfde regio ontslaat. De reden van ontslag moet bedrijfseconomisch zijn. Alleen werknemers met een arbeidscontract of payrollcontract tellen mee. Uitzendkrachten niet.

  De regio’s zijn:

  • Friesland, Groningen en Drenthe
  • Overijssel en Gelderland
  • Noord-Brabant en Limburg
  • Zuid-Holland en Zeeland
  • Flevoland en Utrecht
  • Noord-Holland

  Sociaal plan

  Meestal komen de afspraken tussen uw werkgever en de vakbond(en) in een sociaal plan. Zo is voor iedereen duidelijk wat de afspraken en de gevolgen van het ontslag zijn.

  Uw werkgever hoeft volgens de wet geen sociaal plan te maken. Een cao kan hem dat wel verplichten.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn bedrijfseconomisch ontslag?

  U kunt naar de kantonrechter gaan als u het niet eens bent met uw ontslag. Bijvoorbeeld als:

  • uw werkgever u geen ontslagbrief stuurde, nadat hij een
   ontslagvergunning kreeg van UWV
  • uw werkgever u later dan 4 weken een ontslagbrief stuurde, nadat hij een
   ontslagvergunning kreeg van UWV
  • uw werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt
  • u bent ontslagen, terwijl er een opzegverbod geldt
  • uw werkgever zich niet hield aan de regels voor collectief ontslag
  • uw werkgever de verkeerde ontslagvolgorde aanhoudt
  • u mogelijkheden ziet voor herplaatsing
  • uw werkgever zich niet houdt aan de wederindiensttredingsvoorwaarde

  Tot 2 maanden na uw ontslag kunt u naar de rechter. De rechter kan uw ontslag terugdraaien. Hij kan ook besluiten dat uw werkgever u een billijke vergoeding moet betalen, bovenop de transitievergoeding.

  Hulp advocaat

  Wilt u zelf een rechtszaak beginnen? Dan is het verstandig om hulp in te schakelen van een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

Terug naar boven Shape