Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.
Ga meteen naar
Stap 1

Uw werkgever vraagt uw ontslag aan bij UWV

Als uw werkgever u wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen, moet hij hiervoor toestemming vragen aan UWV. Een bedrijfseconomische reden is bijvoorbeeld:

 • Het bedrijf heeft financiële problemen.
 • Er is voor langere tijd minder werk.
 • De organisatie van het bedrijf verandert (reorganisatie).
 • Het bedrijf verhuist.
 • Het bedrijf sluit.

Uw werkgever moet bewijzen dat deze bedrijfseconomische reden bestaat, bijvoorbeeld met gegevens uit de boekhouding. Hij moet ook bewijzen dat deze situatie binnen 26 weken waarschijnlijk niet gaat veranderen.

Uw werkgever kan ervoor kiezen om niet naar UWV te gaan, maar u een beëindigingsovereenkomst te geven. Dan gelden de regels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen niet. 

Herplaatsing onmogelijk

Uw werkgever moet ook bewijzen dat hij u niet kan herplaatsen. Dit betekent dat u geen ander werk kunt doen bij het bedrijf. Er is geen functie die past bij uw werkervaring, opleiding en wat u kunt. Ook niet op een andere vestiging. Deze functie is er ook niet als u een opleiding of cursus doet.

Juiste volgorde ontslag

Uw werkgever mag niet zelf kiezen wie hij als eerste ontslaat. Hij moet hiervoor een vaste volgorde gebruiken. Deze volgorde heet het ‘afspiegelingsbeginsel’. Dat werkt zo:

 1. De werkgever verdeelt alle werknemers in groepen met gelijke functies.
 2. In deze functiegroepen deelt hij de werknemers in op leeftijd.
 3. Hij bepaalt hoeveel werknemers met dezelfde functie hij moet ontslaan.
 4. Eerst ontslaat de werkgever de flexibele werknemers. Dit zijn uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract. Ook werknemers met de pensioenleeftijd of AOW-leeftijd krijgen als eerste ontslag.
 5. Moet hij nog meer werknemers met dezelfde functie ontslaan? Dan moet hij de ontslagen zo verdelen, dat de verdeling over de leeftijdsgroepen hetzelfde blijft als vóór de ontslagen.
 6. Wie in een leeftijdsgroep het kortst bij het bedrijf werkt, krijgt het eerst ontslag.

Moet uw werkgever iemand ontslaan die hij niet kan missen, bijvoorbeeld door bijzondere kennis of ervaring? Dan mag hij soms toch iemand anders ontslaan van UWV.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 2

U mag reageren op de aanvraag

Heeft uw werkgever alle stukken voor uw ontslag ingeleverd bij UWV? Dan krijgt u een kopie van UWV. U heeft dan 14 dagen de tijd om te reageren. Alleen in bijzondere situaties kunt u meer tijd krijgen.

Reageer via het formulier van UWV dat u bij de kopie kreeg. U mag zelf reageren, maar u kunt ook hulp vragen aan bijvoorbeeld een advocaat.

Stap 3

UWV neemt een besluit over uw ontslag

UWV laat u in een brief weten of uw werkgever toestemming krijgt voor uw ontslag.

Geeft UWV geen toestemming voor uw ontslag? Dan blijft u werken bij uw werkgever. Uw werkgever kan een zaak starten bij de kantonrechter om u toch te ontslaan.

Geeft UWV toestemming voor uw ontslag? Dan is die toestemming 4 weken geldig. Uw werkgever moet binnen die tijd uw arbeidscontract opzeggen met een ontslagbrief. Doet hij dit niet of te laat? Dan is uw ontslag niet geldig.

Opzegtermijn

Als uw werkgever uw contract opzegt, moet hij zich houden aan de opzegtermijn. Deze staat meestal in uw contract of in uw cao. Staat dit er niet in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van:

 • 1 maand, als u korter dan 5 jaar in dienst bent
 • 2 maanden, als u tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent
 • 3 maanden, als u tussen de 10 en 15 jaar in dienst bent
 • 4 maanden, als u 15 jaar of langer in dienst bent

Van de opzegtermijn mag uw werkgever de periode aftrekken waarin UWV de aanvraag behandelde. Hoelang dit duurde, staat in de brief waarin UWV toestemming geeft. Is er daardoor minder dan 1 maand over? Dan is de opzegtermijn 1 maand.

De opzegtermijn begint meestal op de eerste dag van de maand nadat u de ontslagbrief kreeg. In uw arbeidscontract of cao kunnen andere afspraken staan.

Opzegverbod

Soms mag uw werkgever u toch niet ontslaan. Ook niet met toestemming van UWV. Dit is bijvoorbeeld zo als u ziek of zwanger bent. Er geldt dan een opzegverbod.

Ontslaat uw werkgever u terwijl er een opzegverbod geldt? Dan moet u binnen 2 maanden na uw ontslag naar de kantonrechter om uw ontslag terug te draaien.

Stap 4

Naar de rechter

Krijgt uw werkgever toestemming voor uw ontslag, maar vindt u dat UWV de toestemming niet had mogen geven? Dan kunt u binnen 2 maanden na uw ontslag een zaak starten bij de kantonrechter. De kantonrechter bekijkt of UWV de toestemming mocht geven en kan uw ontslag terugdraaien.

Krijgt uw werkgever geen toestemming van UWV? Dan kan hij zelf een zaak starten bij de kantonrechter om u toch te ontslaan.

Wilt u een rechtszaak starten, of start uw werkgever een rechtszaak? Neem dan contact op met een van onze juristen. Zij kunnen u mogelijk doorsturen naar een advocaat.

Heeft u een tijdelijk contract dat niet mag stoppen voor de einddatum? Dan kan uw werkgever geen toestemming voor uw ontslag vragen aan UWV. Hij moet meteen een zaak starten bij de kantonrechter.

Stap 5

Na uw ontslag

Zorg dan dat u binnen 1 week na uw ontslag een WW-uitkering aanvraagt. Ga ook op zoek naar ander werk.

Eindafrekening

Binnen 1 maand na het einde van uw arbeidscontract krijgt u een eindafrekening. Hierin staan uw laatste salaris, uw openstaande vakantiedagen en uw opgebouwde vakantiegeld.

U heeft ook recht op een transitievergoeding. Betaalt uw werkgever deze niet? Dan moet u binnen 3 maanden na uw ontslag een zaak starten bij de kantonrechter. Vraag hiervoor hulp aan een advocaat.

Moet u bij het einde van uw contract nog iets betalen aan uw werkgever? Dan mag uw werkgever dit bedrag soms aftrekken van zijn laatste betalingen aan u.

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Heeft uw werkgever binnen 26 weken na uw ontslag een vacature voor het werk dat u deed? Dan mag hij daar niet iemand anders voor aannemen. Hij moet de baan eerst aan u geven. Dit heet de ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’. Dit geldt ook voor uitzendkrachten en payrollkrachten bij bedrijfseconomisch ontslag.

Uw werkgever hoeft de baan soms niet aan u te geven. Dit is zo als hij een bedrijf of zzp’er inhuurt om het werk te doen dat u deed.

Houdt uw werkgever zich niet aan de voorwaarde om u eerst hetzelfde werk te geven? Dan moet u binnen 2 maanden naar de rechter om het opzeggen van uw contract terug te draaien. Vraag hiervoor hulp aan een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat als in mijn cao andere regels staan over bedrijfseconomisch ontslag?

  Als in de cao iets anders staat dan in de wet, dan moet uw werkgever de afspraken uit de cao volgen. De cao kan bijvoorbeeld bepalen dat uw werkgever geen toestemming moet vragen aan UWV, maar aan een ontslagcommissie.

  Ook kunnen er andere afspraken staan over de voorwaarden voor uw ontslag om bedrijfseconomische redenen. De volgorde van ontslag kan bijvoorbeeld anders zijn.

 • Heeft mijn werkgever altijd toestemming nodig om mij te kunnen ontslaan?

  Nee. Uw werkgever heeft geen toestemming nodig als u:

  Bent u pas bij het bedrijf gaan werken toen u al de AOW-leeftijd had? Dan moet uw werkgever wel toestemming vragen aan UWV voor bedrijfseconomisch ontslag.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape