Logo
Cookie Privacy

Mag ik een functiewijziging weigeren?

Wil uw werkgever dat u van functie verandert? Dan hoeft u niet akkoord te gaan. Probeer wel samen afspraken te maken. Komt u er met elkaar niet uit? Dan kan de werkgever u alleen dwingen als hij daar een goede reden voor heeft.

Kies uw situatie:

Functiewijziging bij vast contract
Functiewijziging bij verlenging tijdelijk contract

Functiewijziging bij vast contract

Als u een vast contract heeft, is er geen einddatum afgesproken. De afspraken in uw arbeidsovereenkomst blijven geldig totdat u ontslag neemt of wordt ontslagen.

Vraagt uw werkgever u een andere functie te gaan doen? Kijk of u samen afspraken kunt maken over de functiewijziging. Schrijf de gemaakte afspraken op.

Andere functie door reorganisatie

Wil uw werkgever u een andere functie geven omdat de organisatie verandert? Dan kan dat alleen als u het daarmee eens bent.

In uw contract, collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden zonder uw toestemming mag wijzigen. Dit wordt een 'wijzigingsbeding' genoemd. De werkgever moet daarvoor wel een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben. Dat betekent dat het niet wijzigen van uw functie ernstige gevolgen heeft voor de werkgever. Een reorganisatie kan een zwaarwegend bedrijfsbelang zijn.

Geen wijzigingsbeding

Is er geen wijzigingsbeding? Dan mag de werkgever onder bepaalde omstandigheden toch uw functie wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Hoort bij uw nieuwe functie een lager salaris? Het nieuwe salaris mag niet lager zijn dan 90% van uw oude salaris. Uw werkgever mag u in zo'n situatie niet meteen de volgende maand al 10% minder betalen. De verlaging van uw salaris moet langzaam gaan, met steeds enkele procenten minder, verspreid over de maanden erna.

Andere functie bij slecht functioneren

Vindt uw werkgever dat u uw werk niet goed doet? Dan mag hij u niet meteen in een lagere functie zetten. Eerst moet hij u helpen uw werk beter te doen. Dit heet een ‘verbetertraject’. U maakt afspraken over wat er niet goed gaat en hoe u dat beter kunt doen.

Heeft het verbetertraject niet (genoeg) geholpen? Dan kan dat reden zijn voor ontslag. Als dat zo is, mag de werkgever er ook voor kiezen u een lagere functie te geven. Hoort bij uw nieuwe functie een lager salaris? Dan mag de werkgever u vanaf de functiewijziging dit lagere salaris betalen.

Let op

Gaat u niet akkoord met de functiewijziging? Dan kan uw werkgever u ontslaan. Mogelijk krijgt u dan geen WW-uitkering, omdat u een ‘redelijk aanbod’ van de werkgever heeft geweigerd.


Bent u geholpen met deze informatie?

Functiewijziging bij verlenging tijdelijk contract

Als u een tijdelijk contract heeft, stopt dit op de afgesproken einddatum. De werkgever mag dan kiezen of hij u een nieuw contract geeft. Dit contract hoeft niet hetzelfde te zijn als het contract dat u al had. Sommige onderdelen kunnen anders zijn, zoals:

  • het aantal uren dat u werkt

  • het salaris dat u krijgt

  • uw functie

U kunt proberen hierover te onderhandelen met uw werkgever.

Let op

Komt u er samen niet uit en weigert u het aanbod van de werkgever? Dan heeft u mogelijk geen recht op een WW-uitkering.


Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat kan ik doen als de locatie van mijn werkplek verandert?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven