Overslaan en naar de inhoud gaan

Functiewijziging bij vast contract

Als u een vast contract heeft, is er geen einddatum afgesproken. De afspraken in uw arbeidsovereenkomst blijven geldig totdat u ontslag neemt of wordt ontslagen.

Vraagt uw werkgever u een andere functie te gaan doen? Kijk of u samen afspraken kunt maken over de functiewijziging. Schrijf de gemaakte afspraken op.

Andere functie door reorganisatie

Wil uw werkgever u een andere functie geven omdat de organisatie verandert? Dan kan dat alleen als u het daarmee eens bent.

In uw contract, collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden zonder uw toestemming mag wijzigen. Dit wordt een 'wijzigingsbeding' genoemd. De werkgever moet daarvoor wel een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben. Dat betekent dat het niet wijzigen van uw functie ernstige gevolgen heeft voor de werkgever. Een reorganisatie kan een zwaarwegend bedrijfsbelang zijn.

Geen wijzigingsbeding

Is er geen wijzigingsbeding? Dan mag de werkgever onder bepaalde omstandigheden toch uw functie wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Hoort bij uw nieuwe functie een lager salaris? Het nieuwe salaris mag niet lager zijn dan 90% van uw oude salaris. Uw werkgever mag u in zo'n situatie niet meteen de volgende maand al 10% minder betalen. De verlaging van uw salaris moet langzaam gaan, met steeds enkele procenten minder, verspreid over de maanden erna.

Andere functie bij slecht functioneren

Vindt uw werkgever dat u uw werk niet goed doet? Dan mag hij u niet meteen in een lagere functie zetten. Eerst moet hij u helpen uw werk beter te doen. Dit heet een ‘verbetertraject’. U maakt afspraken over wat er niet goed gaat en hoe u dat beter kunt doen.

Heeft het verbetertraject niet (genoeg) geholpen? Dan kan dat reden zijn voor ontslag. Als dat zo is, mag de werkgever er ook voor kiezen u een lagere functie te geven. Hoort bij uw nieuwe functie een lager salaris? Dan mag de werkgever u vanaf de functiewijziging dit lagere salaris betalen.

Gaat u niet akkoord met de functiewijziging? Dan kan uw werkgever u ontslaan. Mogelijk krijgt u dan geen WW-uitkering, omdat u een ‘redelijk aanbod’ van de werkgever heeft geweigerd.

Functiewijziging bij verlenging tijdelijk contract

Als u een tijdelijk contract heeft, stopt dit op de afgesproken einddatum. De werkgever mag dan kiezen of hij u een nieuw contract geeft. Dit contract hoeft niet hetzelfde te zijn als het contract dat u al had. Sommige onderdelen kunnen anders zijn, zoals:

 • het aantal uren dat u werkt
 • het salaris dat u krijgt
 • uw functie

U kunt proberen hierover te onderhandelen met uw werkgever.

Komt u er samen niet uit en weigert u het aanbod van de werkgever? Dan heeft u mogelijk geen recht op een WW-uitkering.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag de werkgever mijn functie wijzigen tijdens mijn tijdelijke contract?

  Als u een tijdelijk contract heeft, dan stopt dit op de afgesproken einddatum. Wil de werkgever voor de einddatum uw functie wijzigen? Dan gelden daarvoor dezelfde regels als voor een functiewijziging bij een vast contract.

  Gaat u niet akkoord? Dan wordt uw contract mogelijk niet verlengd.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de functiewijziging?

  Uw werkgever mag altijd aan u vragen of u van functie wilt veranderen in het bedrijf. Doet hij dat? Vraag dan waarom hij dat wil. Kijk of u samen tot nieuwe afspraken kan komen. Zorg dat deze worden opgeschreven.

  Komt u er samen niet uit? Dan lukt dat misschien wel met de hulp van een mediator. Deze persoon helpt u om goede afspraken te maken en ze op te schrijven.

  Wil de werkgever u toch dwingen ander werk te doen? Dan kan dat alleen in bepaalde gevallen. Neem contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken. Mogelijk is het in uw geval nodig om hulp te vragen van een advocaat. Doe dit alleen als het niet anders kan.

 • Het bedrijf wordt overgenomen en de nieuwe werkgever wil mijn contract aanpassen. Mag dat?

  Als een bedrijf een ander bedrijf overneemt, is het vaak verplicht ook het personeel over te nemen. In dat geval moet uw nieuwe werkgever zich houden aan alle afspraken die u had met uw oude werkgever. Hij mag uw arbeidsvoorwaarden dus niet aanpassen omdat hij u overneemt.

  Ook na de overname mag uw nieuwe werkgever uw arbeidsvoorwaarden niet zomaar aanpassen. Dat voor de oude en nieuwe werknemers van het bedrijf andere voorwaarden gelden, is geen goede reden. Hij mag uw voorwaarden mogelijk wel aanpassen als dit een reden heeft die erg belangrijk is voor het bedrijf.

Terug naar boven Shape