Ik moet een toeslag terugbetalen. Wat nu?

Als u een toeslag ontvangt, gaat de Belastingdienst uit van uw situatie in het jaar dat u de toeslag ontvangt. Als achteraf blijkt dat uw situatie anders is, heeft dit gevolgen voor uw toeslag. Mogelijk moet u de toeslag die u (teveel) heeft ontvangen terug betalen. De Belastingdienst vraagt u (een gedeelte van) de toeslag binnen 6 weken terug te betalen.

Is het bedrag te hoog om uw toeslag in één keer terug te betalen? Dan kunt uw toeslag op verschillende manieren terugbetalen:

 • Via een betalingsregeling;
 • Uw toeslag kan worden verrekend met uw huidige toeslag;
 • Er kan beslag worden gelegd.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Als u uw toeslag niet binnen 6 weken kan terugbetalen, kunt u gebruik maken van een standaard betalingsregeling. U betaalt de toeslag terug in 24 maandelijkse termijnen. U komt in aanmerking voor de standaard betalingsregeling als u meer dan €480 euro moet terugbetalen. U moet dus minimaal 20 euro per maand afbetalen om van de regeling gebruik te maken.

Lukt het u niet om de standaard regeling na te komen? Dan kunt u om een persoonlijke betalingsregeling vragen. Het is afhankelijk van uw situatie of de Belastingdienst met uw persoonlijke betalingsvoorstel akkoord gaat.

Moet u meerdere toeslagen terugbetalen? Dan geldt er voor elke toeslag afzonderlijk een regeling. De Belastingdienst berekent rente over uw toeslagschuld als u een betalingsregeling heeft.

Ons advies:

In plaats van een betalingsregeling kunt u de Belastingdienst ook vragen uw huidige toeslag te verrekenen met de openstaande schuld. Uw schuld wordt dan afgelost met de toeslagen waar u volgens de nieuwe berekening recht op heeft. Heeft u een betalingsregeling die u niet nakomt? Dan mag de Belastingdienst automatisch uw toeslag verrekenen.

Uw toeslag mag worden verrekend als u:

 • een toeslag ontvangt die u moet terugbetalen (dus zorgtoeslag wordt verrekend met zorgtoeslag);
 • minimaal 20 euro per maand ontvangt;
 • maandelijks meer toeslag ontvangt als dat u moet terugbetalen.

De Belastingdienst mag uw toeslag verrekenen met uw teruggave van de inkomstenbelasting. Moet u een aanslag inkomstenbelasting betalen? Dan kan dit niet worden verrekend met uw toeslagen.

Let op:

Het verrekenen van uw toeslagen heeft invloed op uw beslagvrije voet. Meer informatie over de beslagvrije voet vindt u op ‘Wat is mijn beslagvrije voet?'.

Ons advies:

Als u de toeslag niet heeft terugbetaald, geen bezwaar heeft gemaakt of geen betalingsregeling heeft getroffen, zal de Belastingdienst een ‘dwangbevel’ naar u sturen. Hierin staat dat u nog 2 dagen de tijd krijgt om de toeslag terug te betalen. Doet u dit niet? Dan mag de Belastingdienst beslag leggen. Er kan beslag worden gelegd op:

 • uw inkomen;
 • uw bankrekening;
 • uw spullen.

Meer over beslag leest onder 'Schulden en incasso'.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik een persoonlijke betalingsregeling krijgen?

  U kunt om een persoonlijke betalingsregeling vragen, als u uw schuld niet in 1 keer kunt betalen. De Belastingdienst gaat niet akkoord met uw voorstel als:

  • u uw toeslagschuld in 24 termijnen kunt terug betalen;
  • u een auto heeft die meer dan €2.269,- waard is, tenzij u deze nodig heeft ivm ziekte of handicap;
  • u een eigen woning heeft met overwaarde;
  • uw bezittingen samen meer dan €2.269,- waard is;
  • u de toeslagschuld moet terugbetalen, omdat u zelf schuld heeft aan het ontstaan van de schuld. Heeft u bijvoorbeeld bewust een toeslag aangevraagd, terwijl u vooraf wist dat u er geen recht op heeft? Dan is er sprake van grove opzet en kan de Belastingdienst een regeling weigeren. 

  Meer informatie over de persoonlijke betalingsregeling vindt u op de website van de Belastingdienst.

 • Hoe kan ik uitstel van betaling krijgen?

  U krijgt automatisch uitstel van betaling als u op tijd bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing over uw toeslag. U hoeft de toeslag nog niet terug te betalen, zolang er geen beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Dit geldt ook als u in beroep gaat tegen de beslissing op uw bezwaar. De Belastingdienst kan ook beslissen om u geen uitstel te geven. Dit kan als u:

  • foute informatie heeft doorgegeven;
  • door opzet of ‘grove schuld’ uw toeslag moet terugbetalen;
  • een boete moet betalen.
 • Mag er beslag worden gelegd op mijn toeslagen?

  Nee, er mag geen beslag worden gelegd op uw toeslagen. Er geldt een beslagverbod op toeslagen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. 

  • Huurtoeslag: Uw verhuurder kan beslag leggen vanwege een huurachterstand.
  • Zorgtoeslag: Uw zorgverzekeraar (of het Zorginstituut Nederland) kan beslag leggen voor de achterstand van uw basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering kan er geen beslag worden gelegd.
  • Kinderopvangtoeslag: Uw kinderopvangorganisatie kan beslag leggen vanwege een achterstand van de eigen bijdragen.
  • Er kan geen beslag worden gelegd op uw kindgebonden budget.

  Meer informatie over beslag vindt u onder ‘Schulden en incasso’.

 • Wat moet ik doen als ik niet rond kan komen, omdat ik mijn toeslagen niet meer krijg?

  Als uw toeslagen worden verrekend, of wanneer ze door beslag niet meer worden uitbetaald, kan dit grote gevolgen hebben. Hierdoor is er (mogelijk) geen ruimte om uw toeslagen te verrekenen of om beslag te leggen op uw toeslag. U kunt de Belastingdienst vragen om de beslagvrije voet aan te passen, zodat uw toeslagen weer worden uitbetaald.

  Op de website van de Belastingdienst vindt u een formulier waarmee u om een berekening van de beslagvrije voet kunt vragen.  Dit formulier moet u versturen naar het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst. U krijgt binnen 6 weken een beslissing op uw verzoek.

 • Wat kan ik doen als de Belastingdienst mijn beslagvrije voet niet wil aanpassen?

  Wanneer uw verzoek tot berekenen van de beslagvrije voet niet wordt toegewezen kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over het terugbetalen van uw toeslag niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u bij uw vragen over de invorderingsmogelijkheden van de Belastingdienst. Legt de Belastingdienst beslag op uw inkomen? Lees dan de informatie over de beslagvrije voet op onze website.

 • Meer weten?

  Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het terugbetalen van een toeslag.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Toeslagen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.