Waar moet ik op letten als ik bezwaar maak tegen een toeslag?

Bent u het niet eens met de definitieve beschikking van de Belastingdienst? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing. Uw bezwaar moet binnen 6 weken door de Belastingdienst zijn ontvangen. Deze termijn start vanaf het moment dat u officieel bekend wordt met de (definitieve) beschikking.

In uw bezwaarschrift moet u omschrijven waarom u het niet een bent met de beslissing. Controleer eerst of de berekening van de toeslag klopt. Klopt de berekening niet? Dan kunt u uw juiste berekening gebruiken als reden voor uw bezwaar.

De berekening van uw toeslag is ingewikkeld. U kunt de berekening volgens dit stappenplan controleren.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Controleer de voorwaarden

Controleer eerst of u aan de voorwaarden voldoet van de toeslag. De voorwaarden voor toeslagen kunnen per toeslag verschillen. Bekijk daarom eerst de voorwaarden per toeslag om te zien of u recht heeft op toeslagen. U kunt bijvoorbeeld geen kinderopvangtoeslag krijgen als u geen kosten maakt voor kinderopvang.

Stap 2. Controleer uw (toetsings-)inkomen

Uw toeslag wordt uitbetaald als een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op een schatting van het inkomen van u en uw toeslagpartner. Dit geschatte inkomen is uw toetsingsinkomen.

Het kan voorkomen dat uw toetsingsinkomen verkeerd is geschat. Was uw inkomen in werkelijkheid lager dan het toetsingsinkomen? Dan krijgt u mogelijk meer toeslag. Was uw inkomen in werkelijkheid hoger dan het toetsingsinkomen? Dan heeft u mogelijk teveel toeslag ontvangen en moet u (een gedeelte van) de toeslag terugbetalen.

Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan wordt uw definitieve toeslag gebaseerd op dit inkomen.

Stap 3. Controleer uw vermogen

Controleer of het vermogen van de berekening hetzelfde is als het vermogen voor de inkomstenbelasting. Er wordt uitgegaan van uw vermogen op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Als u toeslagen voor 2016 aanvraagt, dan is uw vermogen op 1 januari 2016 bekend.

Stap 4. Controleer de gegevens van uw toeslagpartner

Controleer of er rekening is gehouden met de juiste toeslagpartner. U kunt het hulpmiddel van de Belastingdienst gebruiken om te bekijken wie uw toeslagpartner is. Als u uw woning deelt met meerdere personen kan dit wel eens lastig zijn.

Let op:

Bij het berekenen van de huurtoeslag telt het inkomen en vermogen van uw medebewoners ook mee. Bekijk voor meer informatie de pagina 'Wanneer krijg ik huurtoeslag?'.

Stap 5. Controleer hoeveel toeslag u heeft ontvangen

Controleer hoeveel toeslag door de Belastingdienst is uitbetaald. Heeft u alles bij elkaar opgeteld? Dan kunt u dit totaalbedrag vergelijken met het bedrag op de definitieve beschikking. Heeft u teveel ontvangen? Dan moet u dit verschil terug betalen. Heeft u minder ontvangen? Dan krijgt u dit verschil uitbetaald.

Is er in de loop van het toeslagjaar iets gewijzigd? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een tweede of meerdere voorschotbeschikkingen ontvangen. Hierdoor is uw toeslag tussentijds aangepast en is er meer of minder toeslag uitbetaald. Controleer wat u feitelijk heeft ontvangen en waar u volgens de definitieve berekening recht op heeft.

Let op:

Hoeveel toeslag is uitbetaald, is soms lastig te controleren. Bijvoorbeeld als uw toeslag niet op uw eigen rekening wordt gestort, maar wordt verrekend met een openstaande schuld. Neem contact op met de Belastingdienst om hier verheldering over te vragen.

Stap 6. Maak een proefberekening

Maak eventueel een proefberekening met uw definitieve gegevens. Vergelijk deze met de definitieve berekening van de Belastingdienst om te zien of dit overeen komt. Komt dit niet overeen? Dan kunt u uw proefberekening meesturen met uw bezwaarschrift. 

Veelgestelde vragen

 • Hoe maak ik bezwaar tegen een toeslag?

  De Belastingdienst moet uw bezwaar binnen 6 weken ontvangen. Deze termijn start vanaf het moment dat u officieel bekend wordt met de (definitieve) beschikking. U kunt het bezwaarformulier van de Belastingdienst of de voorbeeldbrief 'bezwaarschift' van het Juridisch Loket gebruiken. Uw bezwaarschift moet aan formele eisen voldoen. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval:

  • uw naam en adres;
  • de datum dat u bezwaar maakt;
  • een omschrijving van de beslissing;
  • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing;
  • bewijsstukken die uw bezwaar onderbouwen (en eventueel een proefberekening).

  Let op:

  De definitieve beschikking met de berekening wordt in 'Mijn Toeslagen'  geplaatst. Vanaf dat moment gaat de bezwaartermijn lopen. Houdt uw digitiale omgeving goed in de gaten om geen berichten van de Belastingdienst te missen.

  Dreigt de bezwaartermijn te verlopen? Dan kunt u een 'voorlopig bezwaarschrift' opsturen, zodat u nog op tijd bent. U krijgt dan extra tijd om uw bezwaar aan te vullen met de redenen waarom u het niet eens bent met de definitieve beschikking.

 • Wat gebeurt er als ik te laat bezwaar maak?

  Als u te laat bezwaar maakt, wordt uw bezwaar 'niet ontvankelijk' verklaard. Dit houdt in dat de Belastingdienst uw bezwaar niet in behandeling neemt. De beslissing is definitief.

 • Wat is een toetsingsinkomen?

  Een toetsingsinkomen is het inkomen van u en uw toeslagpartner dat de Belastingdienst gebruikt om de hoogte van uw toeslag te bepalen. Het toetsingsinkomen in een schatting van het inkomen van u en uw toeslagpartner voor het huidige toeslagjaar.

  Bij uw aanvraag geeft u door hoeveel u verwacht te verdienen in het huidige toeslagjaar. Geeft u niets door? Dan gebruikt de Belastingdienst inkomensgegevens die u heeft doorgegeven voor uw inkomstenbelasting van het voorgaande jaar. Aan het einde van het huidige jaar wordt aan de hand van het definitieve inkomen bekeken of u teveel of te weinig toeslagen heeft ontvangen.

  Pas uw toetsingsinkomen aan als het niet klopt. Dit geldt ook als er tussendoor iets in uw situatie veranderd. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst u een boete opleggen. De Belastingdienst heeft een hulpmiddel om uw een toetsingsinkomen te berekenen.

  Let op:

  Als u huurtoeslag ontvangt, moet u ook het toetsingsinkomen van uw medebewoners doorgeven.

 • Wat is een voorschotbeschikking?

  De voorlopige berekening van uw toeslag ontvangt u in een voorschotbeschikking. Controleer deze goed. De toeslag wordt als voorschot aan u uitbetaald. Pas aan het einde van het jaar wordt (de hoogte van) uw toeslag definitief bepaald, omdat dan uw definitieve inkomen bekend is. De definitieve berekening ontvangt u in de definitieve beschikking.

  Had u vorig jaar al recht op toeslagen? Dan loopt uw recht automatisch door. U moet direct doorgeven als er iets is veranderd, zodat uw toeslagen hierop kan worden aangepast. Zo voorkomt u dat u achteraf de toeslag moet terugbetalen.

 • Wie is mijn toeslagpartner?

  U heeft een toeslagpartner als u op hetzelfde adres staat ingeschreven en u voldoet aan één van de voorwaarden:

  • U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap.
  • U heeft een samenlevingscontract.
  • U heeft samen een kind en deze is door de ander erkend.
  • U bent als partner geregistreerd voor het partnerpensioen.
  • Er is sprake van een samengesteld gezin waarbij u of uw medebewoner een minderjarig kind heeft.
  • U bent elkaars fiscaal partner.
  • U bent in het voorgaande jaar ook toeslagpartner van elkaar geweest.

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u ook toeslagpartner als uw partner (tijdelijk) in het buitenland verblijft en niet op uw adres staat ingeschreven. Bent u gescheiden of verwikkelt in een scheidingsprocedure, dan bent u geen toeslagpartners meer.

  U heeft maar één toeslagpartner. Woont u met meerdere personen op één adres? Gebruik dan het hulpmiddel van de Belastingdienst om te bekijken wie uw toeslagpartner is.

  Let op:

  U moet wijzigingen in uw situatie doorgeven aan de Belastingdienst. Dit geldt zowel voor wijzigingen in uw inkomen als wijzigingen met betrekking tot uw toeslagpartner. De termijn om dit door te geven is 4 weken. Doet u dit niet binnen 4 weken, dan riskeert u een boete.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het maken van bezwaar tegen een toeslag. Heeft u vragen over uw beschikking? Dan kunt u wel contact opnemen met het Juridisch Loket. Één van onze juristen kan met u bekijken of bezwaar in uw situatie zinvol is. Het is belangrijk dat u hierbij alle relevante informatie bij de hand houdt.

  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw toeslag? Of bij uw bezwaar tegen een definitieve berekening? Dan kunt u een afspraak maken bij één van de Toeslagenservicepunten.

  Let op:

  Wilt u hulp van een advocaat bij het maken van bezwaar tegen een toeslag? Dan moet u de kosten van de advocaat hoogstwaarschijnlijk zelf betalen. U kunt geen subsidie krijgen van de overheid voor advocatenkosten als u bezwaar maakt tegen uw toeslag. Alleen bij het instellen van beroep en in uitzonderlijke gevallen kan u in aanmerking komen voor een subsidie voor advocaatkosten. 

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Toeslagen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.