Kan ik een aanvulling krijgen op mijn AOW?

Wanneer u geen volledige AOW heeft opgebouwd, kunt u de ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO-aanvulling) krijgen. Uw AOW wordt dan aangevuld tot het wettelijk minimum loon. U kunt de aanvulling alleen krijgen als u naast uw AOW weinig of geen andere inkomsten of vermogen heeft. Er wordt ook naar de inkomsten en het vermogen van uw partner kijken.

Bent u alleenstaand? Dan wordt uw AOW aangevuld tot een netto bedrag van €1092,87. Bent u samenwonend? Dan wordt uw AOW aangevuld tot een netto bedrag van €1492,96. Woont u samen met iemand van 21 jaar of ouder? Dan krijgt u mogelijk te maken met de kostendelersnorm.

Mogelijk heeft u recht op een aanvullend pensioen via uw pensioenfonds. Of u pensioenrechten heeft opgebouwd via uw pensioenfonds kunt u terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl.

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik de AIO-aanvulling aanvragen?

  U krijgt ongeveer 2 maanden voor uw AOW-leeftijd een brief van Sociale Verzekeringsbank, waarin u over de AIO wordt geïnformeerd. U kunt op de website van de SVB bekijken of u aan de voorwaarden van de AIO-aanvulling voldoet en uw aanvraag indienen.

 • Hoe kan het dat ik geen volledige AOW heb?

  Als u niet uw hele leven in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft, heeft u minder AOW opgebouwd. U bouwt 2% AOW per jaar op.

  Meer informatie over de opbouw van uw AOW leest u op Rijksoverheid.nl

 • Ik heb de AIO-aanvulling te laat aangevraagd. Kan ik de aanvulling krijgen vanaf de ingangsdatum van mijn AOW?

  Nee. U krijgt geen AIO-aanvulling met terugwerkende kracht. De aanvulling krijgt u vanaf de datum dat u de AIO-aanvulling heeft aangevraagd.

 • Geldt de kostendelersnorm voor de AIO-aanvulling?

  Ja. Vanaf 1 januari 2015 heeft uw woonsituatie invloed op de hoogte van uw AIO-aanvulling. Meer informatie vind u op de website van de SVB onder ‘uw AIO-aanvulling en de kostendelersnorm’.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de AIO-aanvulling niet op deze website? Neem dan contact  op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt met uw vragen over uw rechten en plichten bij de AIO-aanvulling.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het opstellen van een bezwaarschrift, als u het niet eens bent met uw beslissing over de AIO-aanvulling. Het Juridisch Loket kan u enkel adviseren. Het Juridisch Loket kan u wel verwijzen naar een rechtsbijstandsverlener die het bezwaarschrift wel namens u kan opstellen.

 • Meer weten?

  Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Pensioen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.